Std: Okno dialogowe Makrodefinicje ...

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std DlgMacroExecute and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский

Std DlgMacroExecute.svg Std: Okno dialogowe Makrodefinicje

Lokalizacja w menu
Makrodefinicje → Makrodefinicje ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wykonaj makrodefinicję w trakcie edycji

Opis

Polecenie Makrodefinicje ... otwiera okno dialogowe Wykonaj makro. W tym oknie dialogowym można wykonywać makra, edytować je i zarządzać nimi.

Std DlgMacroExecute dialog.png

The Execute macro dialog box

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
  • Naciśnij przycisk Std DlgMacroExecute.svg Makrodefinicje ....
  • Wybierz opcję z menu Makrodefinicje → Std DlgMacroExecute.svg Makrodefinicje ....
 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Wykonaj makro. Zobacz dostępne Opcje.

Opcje

Makrodefinicje użytkownika

 1. Zakładka Makrodefinicje użytkownika zawiera listę dostępnych makrodefinicji w lokalizacji makrodefinicji użytkownika.
 2. Kliknij makro, aby je wybrać.
 3. Nazwa wybranej makrodefinicji zostanie wyświetlona w polu Nazwa makrodefinicji.

Makrodefinicje systemowe

Karta Makrodefinicje systemowe nie jest obecnie używana.

Lokalizacja makrodefinicji użytkownika

 1. Naciśnij przycisk ..., aby zmienić lokalizację pliku makroinstrukcji użytkownika.
 2. Przejdź do innego folderu i wybierz go.

Wykonaj

 1. Aby wykonać dowolną makrodefinicję, należy postępować w jeden z następujących sposobów:
  • Zaznacz odpowiednia pozycję na liście i naciśnij przycisk Wykonaj.
  • Kliknij dwukrotnie makrodefinicję z listy.
 2. Okno dialogowe zostanie zamknięte.
 3. Makrodefinicja zostanie wykonana.

Zamknij

 1. Naciśnij Esc lub przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.

Utwórz

 1. Naciśnij przycisk Utwórz, aby utworzyć nowy plik makrodefinicji.
 2. Wpisz nazwę w oknie dialogowym, które się pojawi. Nie musisz dołączać rozszerzenia .FCMacro.
 3. Naciśnij klawisz Enter lub przycisk OK.
 4. Oba okna dialogowe zostaną zamknięte.
 5. Nowy plik zostanie otwarty w edytorze makr.

Usuń

 1. Zaznacz na liście makro, które chcesz usunąć.
 2. Naciśnij przycisk Usuń.
 3. Naciśnij przycisk Tak w oknie dialogowym potwierdzenia, które się pojawi.

Edycja

 1. Wybierz z listy makrodefinicję, która ma zostać poddana edycji.
 2. Naciśnij przycisk Edycja.
 3. Okno dialogowe zostanie zamknięte.
 4. Wybrany plik zostanie otwarty w edytorze makroinstrukcji.

Zmień nazwę

 1. Zaznacz na liście pozycję, której nazwę chcesz zmienić.
 2. Naciśnij przycisk Zmień nazwę.
 3. Wpisz nową nazwę w oknie dialogowym, które się pojawi. Nie musisz dołączać rozszerzenia .FCMacro.
 4. Naciśnij klawisz Enter lub przycisk OK.

Duplikuj

 1. Zaznacz na liście wybrane makropolecenie, które chcesz powielić.
 2. Naciśnij przycisk Duplikuj.
 3. Wpisz nową nazwę w oknie dialogowym, które się pojawi. Nie musisz dołączać rozszerzenia .FCMacro.
 4. Naciśnij klawisz Enter lub przycisk OK.

Pasek narzędzi

 1. Wybierz z listy wybrane makropolecenie, które chcesz dodać do niestandardowego paska narzędzi.
 2. Naciśnij przycisk Pasek narzędzi.
 3. Dwa okna dialogowe "opis postępowania" poprowadzą Cię przez wymagane kroki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie Dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb.

Pobierz

 1. Naciśnij przycisk Pobierz, aby uruchomić Menadżer dodatków.

Uwagi

 • Aby dowiedzieć się więcej o makropoleceniach, zobacz stronę Makrodefinicje.

Ustawienia

Lokalizację plików makroinstrukcji użytkownika można również zmienić w preferencjach: Edycja → Preferencje ... → Ogólne → Makropolecenia → Ścieżka do plików makrodefinicji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć również w Edytorze ustawień.