Std: Wytnij

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std Cut and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский • ‎한국어
Arrow-left.svg poprzedni: Std Redo.svg Ponów
następny: Kopiuj Std Copy.svg Arrow-right.svg

Std Cut.svg Std: Wytnij

Lokalizacja w menu
Edycja → Wytnij
Środowisko pracy
All
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Kopiuj, Wklej, Powiel zaznaczone

Opis

Polecenie 'Wytnij ma pewne ograniczenia: można go używać tylko do komórki arkusza. Polecenie to kopiuje zawartość i właściwości komórek do Schowka, a następnie je czyści.

Aby wyciąć obiekty innych typów, można użyć polecenia Kopiuj, a następnie operacji usunięcia.

Użycie

  1. Zaznacz jedną lub więcej komórek w arkuszu kalkulacyjnym.
  2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
    • Naciśnij przycisk Std Cut.svg Wytnij.
    • Wybierz z menu opcję z menu Edycja → Std Cut.svg Wytnij.

Uwagi

  • Standardowy skrót klawiaturowy Ctrl + X nie wywołuje polecenia Std Wytnij, lecz używa funkcji Wytnij systemu operacyjnego. Tego skrótu można używać w większości okien tekstowych i pól wprowadzania danych programu FreeCAD, działa on także w komórkach arkusza kalkulacyjnego.
Arrow-left.svg poprzedni: Std Redo.svg Ponów
następny: Kopiuj Std Copy.svg Arrow-right.svg