Std: Menadżer dodatków

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std AddonMgr and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский

Std AddonMgr.svg Std: AddonMgr

Lokalizacja w menu
Narzędzia → Menadźer dodatków
Środowisko pracy
Wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Zewnętrzne Środowiska pracy, Makrodefinicje

Opis

Polecenie Std: AddonMgr otwiera Menadżer dodatków. Za jego pomocą możesz zainstalować i zarządzać Zewnętrznymi Środowiskami pracy oraz makropoleceniami dostarczonymi przez społeczność FreeCAD. Dostępne Środowiska pracy i makra są pobierane z dwóch repozytoriów, FreeCAD-addons i FreeCAD-macros, oraz ze strony Przepisy na makropolecenia.

Dodatki oznaczone Tylko Python 2 nie będą działać we FreeCAD w wersji 0.19 lub nowszej.

Z powodu zmian na platformie GitHub w roku 2020 menedżer dodatków nie działa już, jeśli używasz FreeCAD w wersji 0.17 lub starszej. Musisz zaktualizować program do wersji 0.18.5 lub nowszej 0.19. Alternatywnie możesz zainstalować dodatki ręcznie, zobacz uwagi poniżej.

Std AddonMgr dialog.png

Okienko dialogowe Menedżera dodatków

Użycie

 1. Wybierz opcję z menu Narzędzia → Std AddonMgr.svg Menedżer dodatków.
 2. Jeśli używasz menedżera dodatków po raz pierwszy, zostanie otwarte okienko informacyjne z ostrzeżeniem, że rozszerzenia w menedżerze dodatków nie są oficjalnie częścią programu FreeCAD. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić zapoznanie się z tą informacją i kontynuować.
 3. Otworzy się okno dialogowe Menadżer Dodatków. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Opcje.
 4. Przycisk Button valid.svgAktualizuj wszystko nie działa w tym momencie.
 5. Naciśnij przycisk Process-stop.svgZamknij , aby zamknąć okienko dialogowe.
 6. Jeżeli zainstalowałeś lub zaktualizowałeś Środowisko pracy, otworzy się nowe okno dialogowe informujące o konieczności ponownego uruchomienia programu FreeCAD, aby wprowadzone zmiany zaczęły funkcjonować.

Opcje

Okno dialogowe Menadżer dodatków ma dwie zakładki po lewej stronie, jedna z nich zawiera listę dostępnych Środowisk pracy, a druga listę dostępnych makr. W panelu informacyjnym po prawej stronie zostanie wyświetlona strona główna wybranego dodatku.

Odinstalowanie

 1. Wybierz zainstalowany dodatek w zakładce Folder.svg Środowiska pracy lub Applications-python.svg Makrodefinicje.
 2. Naciśnij przycisk Delete.svg Odinstaluj wybrane.

Instalacja / aktualizacja

 1. Wybierz dodatek w zakładce Folder.svg Środowiska pracy lub Applications-python.svg Makrodefinicje.
 2. Wciśnij przycisk Edit OK.svg Zainstaluj/zaktualizuj wybrane.
 3. Jeśli chcesz dodać makropolecenie do niestandardowego paska narzędzi, nie zapomnij samodzielnie pobrać pliku z obrazem ikony, jeśli jest dostępny, klikając odnośnik na stronie głównej w panelu informacyjnym. Patrz Dostosowanie interfejsu.
 4. Aby zmienić położenie dodatkowego Środowiska pracy na liście Wybór środowiska pracy można zapoznać się z informacjami w dokumencie Dostosowanie interfejsu.

Konfiguracja

 1. Wciśnij przycisk Preferences-general.svg Konfiguruj...
 2. Zostanie otworzone okienko dialogowe Menadżera dodatków.
 3. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru CheckBoxTrue.svg Automatyczne sprawdzaj aktualizacje podczas uruchomienia (wymaga GitPython).
 4. Opcjonalnie dodaj repozytoria do listy Repozytoria użytkownika. Dodatki z tych repozytoriów zostaną dodane na liście w zakładce Folder.svg Środowiska pracy lub Applications-python.svg Makrodefinicje.
 5. Opcjonalnie wybierz ustawienia proxy.
 6. Wciśnij przycisk OK lub Anuluj aby zamknąć okno dialogowe.

Uwagi

 • Korzystanie z dodatków nie jest ograniczone do wersji FreeCAD, w której zostały zainstalowane. Będziesz mógł również używać ich w każdej innej wersji programu, obsługiwanej przez dodatek, która może być zainstalowana w Twoim systemie.
 • Dodatki dostępne w menedżerze dodatków nie są częścią oficjalnego programu FreeCAD i nie są wspierane przez główny zespół programistów FreeCAD. Powinieneś uważnie przeczytać zamieszczone informacje, aby upewnić się, że wiesz, co instalujesz.
 • Zgłoszenia błędów i prośby o funkcje powinny być kierowane bezpośrednio do twórcy dodatku poprzez odwiedzenie wskazanej strony internetowej. Wielu twórców dodatków jest stałymi użytkownikami forum FreeCAD i można się z nimi również tam kontaktować.
 • Jeśli pakiet GitPython jest zainstalowany na Twoim komputerze, menedżer dodatków będzie z niego korzystał, dzięki czemu pobieranie będzie szybsze.
 • Możesz również zainstalować dodatki ręcznie. Zobacz artykuł Jak zainstalować dodatkowe Środowiska pracy oraz Jak zainstalować makrodefinicje.

Informacja dla programistów

Jeśli opracowałeś Środowisko pracy lub makrodefinicję i chcesz zobaczyć je w Menedżerze dodatków, przeczytaj jak to zrobić na stronach repozytorium: (FreeCAD-addons i FreeCAD-macros). Jeśli dodasz swoje makro do strony Przepisy na makropolecenia, nie będziesz miał już nic innego do zrobienia, zostanie ono automatycznie przechwycone przez Menadżer dodatków.

Python i środowiska pracy

Aby dodać swoje Środowisko pracy do menedżera dodatków, nie potrzebujesz żadnej konkretnej zgody, a będąc poza kodem źródłowym FreeCAD, możesz wybrać licencję, którą chcesz. Jeśli poprosisz o dodanie swojego Środowiska pracy do listy (nie dodamy żadnego nowego stanowiska pracy bez prośby jego autorów), albo prosząc o to na forum, albo otwierając sprawę w repozytorium FreeCAD-addons, Twój kod pozostanie w Twoim własnym repozytorium git, po prostu dodamy go jako dodatkowy moduł do repozytorium FreeCAD-addons. Oczywiście, przed dodaniem twojego Środowiska pracy, przyjrzymy się mu i upewnimy się, że nie ma z nim nic potencjalnie problematycznego.

C++ i środowiska pracy

Jeśli tworzysz własne środowisko pracy w C++, nie może ono być uruchamiane bezpośrednio przez użytkowników i musi być najpierw skompilowane. Masz wtedy dwie opcje, albo sam dostarczysz prekompilowane wersje swojego Środowiska pracy, dla różnych systemów operacyjnych, albo powinieneś poprosić o połączenie swojego kodu z kodem źródłowym FreeCAD. W tym celu należy skorzystać z licencji LGPL (lub w pełni kompatybilnej licencji jak MIT lub BSD), a nowe narzędzia należy przedstawić społeczności na forum FreeCAD do wglądu. Po przetestowaniu i zatwierdzeniu kodu, powinieneś rozwidlić repozytorium FreeCAD, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, stworzyć nową gałąź, wcisnąć do niej swój kod i otworzyć polecenie "pull", aby Twoja gałąź została połączona z głównym repozytorium.