Start up and Configuration

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Start up and Configuration and the translation is 21% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Overview

Denna sida visar olika sätt att starta FreeCAD och de viktigaste konfigurationsegenskaperna.

Starta FreeCAD från Kommandoraden

FreeCAD kan startas normalt, genom att dubbelklicka på dess skrivbordsikon eller genom att välja den från startmenyn, men det kan också startas direkt från kommandoraden. Detta tillåter dig att ändra några av standard uppstartsalternativen.

Using command line options without a command line shell

 • On Ubuntu you can create a desktop icon and edit its properties. Add the command line options separated by spaces behind the program name in the "Command" field.
 • On Windows create a shortcut and edit the properties. Add the command line options separated by spaces to "Target" field.

Kommandoradsalternativ

Kommandoradsalternativen förändras ofta, så därför är det en bra ide att kontrollera alternativen genom att skriva:

FreeCAD --help

Från svaret kan du läsa de möjliga parametrarna:

 Usage: FreeCAD [options] File1 File2 ...
 
 Allowed options:
 
 Generic options:
  -v [ --version ]     Prints version string
  -h [ --help ]       Prints help message
  -c [ --console ]     Starts in console mode
  --response-file arg    Can be specified with '@name', too
  --dump-config       Dumps configuration
  --get-config arg     Prints the value of the requested configuration key
 
 Configuration:
  -l [ --write-log ]    Writes a log file to:
               /home/username/.FreeCAD/FreeCAD.log
  --log-file arg      Unlike --write-log this allows logging to an 
               arbitrary file
  -u [ --user-cfg ] arg   User config file to load/save user settings
  -s [ --system-cfg ] arg  System config file to load/save system settings
  -t [ --run-test ] arg   Test case - or 0 for all
  -M [ --module-path ] arg Additional module paths
  -P [ --python-path ] arg Additional python paths
  --single-instance     Allow to run a single instance of the application

In the following table, selected options are described in more detail:

Long option Corresponding config var name Synopsis
--user-cfg <filename> UserParameter Filename or relative path that ends with a filename. Defaults to user.cfg.
--module-path <dir> Prepends to AdditionalModulePaths Directory that contains modules. This option can be given repeatedly to specify multiple directories.
--get-config <config-var-name> most Outputs the requested value in a popup dialog. Exits upon confirmation with OK. Cannot be used repeatedly. If an unknown/illegal variable name is used, the response is empty. The --console flag is not honored.

Options can written in two forms: --long-option arg and --long-option=arg.

Respons och konfigurationsfiler

FreeCAD kan läsa en del av dessa alternativ från en konfigurationsfil. Denna fil måste ligga i bin sökvägen och måste ha namnet FreeCAD.cfg. Tänk på att alternativ som specificeras på kommandoraden har högre prioritet än konfigurationsfilen!

En del operativsystem har en låg gräns på kommandoradens längd. Det vanliga sättet att komma runt dessa begränsningar är att använda responsfiler. En responsfil är bara en konfigurationsfil som använder samma syntax som kommandoraden. Om kommandoraden specificerar namnet på den responsfil som ska användas, så laddas den och läses i tillägg till kommandoraden:

FreeCAD @ResponseFile.txt 

eller:

FreeCAD --response-file=ResponseFile.txt

or:

FreeCAD --response-file ResponseFile.txt

Gömda alternativ

Det finns en del alternativ som inte visas för användaren. Dessa alternativ är egentligen X-fönsterparametrar som läses av fönstersystemet:

 • -display display, väljer X skärmen (standard är $DISPLAY).
 • -geometry geometry, väljer klientgeometrin för det första fönstret som visas.
 • -fn or -font font, definierar applikationens typsnitt. Typsnittet ska specificeras med en X logisk typsnittsbeskrivning.
 • -bg or -background color, väljer standard bakgrundsfärg och en applikationspalett (ljusa och mörka skuggor beräknas).
 • -fg or -foreground color, väljer standard förgrundsfärg.
 • -btn or -button color, väljer standard knappfärg.
 • -name name, väljer applikationsnamnet.
 • -title title, väljer applikationstiteln.
 • -visual TrueColor, tvingar applikationen att använda TrueColor på en 8-bits skärm.
 • -ncols count, Begränsar antalet färger som allokeras i färgkuben på en 8-bitars skärm, om applikationen använder QApplication::ManyColor färgspecifikationen. Om antalet är 216 så används en 6x6x6 färgkub (d.v.s. 6 nivåer på rött, 6 på grönt, och 6 på blått); för andra värden, så används en kub som är ungefärligt proportionell till en 2x3x1 kub.
 • -cmap, får applikationen att installera en privat färgkarta på en 8-bitars skärm.

Köra FreeCAD utan användargränssnitt

FreeCAD startar normalt i gränssnittsläge, men du kan också tvinga det att starta i konsolläge genom att skriva:

FreeCAD --console

på kommandoraden. I konsolläge, så kommer inget användargränssnitt att visas, och du kommer att presenteras med en pythontolks prompt. Från den pythonprompten så har du samma funktionalitet som den pythontolk som körs inuti FreeCAD gränssnittet, med normal åtkomst till alla FreeCADs moduler och plugin, förutom FreeCADGui modulen. Tänk på att moduler som beror på FreeCADGui kanske inte heller finns tillgängliga.

To read more about console or headless mode, refer to Headless FreeCAD.

Running modules, macros and scripts

File type System Command line example
Module Windows "C:\Program Files\FreeCAD\bin\FreeCAD.exe" -M "C:\FreeCAD\Mod\Draft"
Linux FreeCAD_0.19 -M ~/.FreeCAD/Mod/Draft
Linux (AppImage) path/to/FreeCADXXX.AppImage -M ~/.FreeCAD/Mod/Draft
.FCMacro or .py Windows "C:\Program Files\FreeCAD\bin\FreeCAD.exe" "C:\Users\userName\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\WorkFeature\start_WF.FCMacro"
Linux FreeCAD_0.19 ~/.FreeCAD/Mod/WorkFeature/start_WF.FCMacro
Linux (AppImage) path/to/FreeCADXXX.AppImage ~/.FreeCAD/Mod/WorkFeature/start_WF.FCMacro

See Macro at Startup on how to set up a macro to automatically run at FreeCAD startup.

Environment variables

FreeCAD supports the following environment variables, which can be used to configure directories: introduced in version 0.19

Environment variable Corresponding config var name Synopsis
FREECAD_USER_HOME UserHomePath FreeCAD's "base" directory for keeping local user data.
FREECAD_USER_DATA UserAppData If not set, defaults to FREECAD_USER_HOME/.FreeCAD, but only if FREECAD_USER_HOME is set.
FREECAD_USER_TEMP AppTempPath If not set, defaults to FREECAD_USER_HOME/temp, but only if FREECAD_USER_HOME is set.

If the specified path does not exist, the setting is ignored!

The above environment variables are meant to be used to realize a portable FreeCAD environment. For an example how environment variables can be used from the command line on Linux refer to the notes for Linux users on the downloads page.

HOME

FreeCAD uses Qt, which does honor the HOME environmental variable. Thus, setting HOME can be used to specify the base directory of Qt-related configuration files (.config/FreeCAD/FreeCAD.conf).

FreeCad itself does not honor the HOME environmental variable (because it determines the user's home directory from a lower-level system API). Use FREECAD_USER_HOME for this pupose.

TMPDIR

The default temporary directory is /tmp/. The TMPDIR environmental variable can be used to override the default. (Editor: precedence?).

Libraries

En del bibliotek behöver anropa systemmiljövariabler. ibland när det är ett problem med en FreeCAD installation, så beror det på att en del miljövariabler saknas eller är felinställda. Därför dupliceras några viktiga variabler i Konfigurationen och sparas i loggfilen.

Python relaterade miljövariabler:

 • PYTHONPATH
 • PYTHONHOME
 • TCL_LIBRARY
 • TCLLIBPATH

OpenCascade relaterade miljövariabler:

 • CSF_MDTVFontDirectory
 • CSF_MDTVTexturesDirectory
 • CSF_UnitsDefinition
 • CSF_UnitsLexicon
 • CSF_StandardDefaults
 • CSF_PluginDefaults
 • CSF_LANGUAGE
 • CSF_SHMessage
 • CSF_XCAFDefaults
 • CSF_GraphicShr
 • CSF_IGESDefaults
 • CSF_STEPDefaults

Konfigurationssetet

Vid varje uppstart så undersöker FreeCAD sin omgivning och kommandoradsparametrarna. Det bygger upp ett configuration set vilket innehåller den huvudsakliga körinformationen. Denna information används senare för att avgöra vilken plats som användardata eller loggfiler ska sparas. Det är också mycket viktigt för postmortem analyser. Därför så sparas det i loggfilen.

Användarrelaterad information

Användarkonfiguration
Konfig. var. namn Förklaring Exempel M$ Exempel Posix (Linux)
UserAppData Sökväg där FreeCAD lagrar användarrelaterad applikationsdata. C:\Documents and Settings\username\Application Data\FreeCAD /home/username/.FreeCAD
UserParameter Fil där FreeCAD lagrar användarrelaterad applikationsdata. C:\Documents and Settings\username\Application Data\FreeCAD\user.cfg /home/username/.FreeCAD/user.cfg
SystemParameter Fil där FreeCAD lagrar applikationsrelaterad data. C:\Documents and Settings\username\Application Data\FreeCAD\system.cfg /home/username/.FreeCAD/system.cfg
UserHomePath Nuvarande användares sökväg till hem mappen C:\Documents and Settings\username\My Documents /home/username

Note: For Linux distributions, an additional configuration file that relates to Qt may exist at path /home/username/.config/FreeCAD/FreeCAD.conf.

Kommandoradsargument

Användarkonfiguration
Konfig. var. namn Förklaring Exempel
LoggingFile 1 om loggningen är påslagen 1
LoggingFileName Filnamn där loggen sparas C:\Documents and Settings\username\Application Data\FreeCAD\FreeCAD.log
RunMode Detta indikerar hur huvudslingan kommer att fungera. "Script" innebär att det givna skriptet anropas och avslutas efter det. "Cmd" kör kommandotolken. "Internal" kör ett internt skript. "Gui" startar händelseslingan för gränssnittet. "Module" laddar en given python modul. "Cmd"
FileName Innebörd beror på RunMode
ScriptFileName Innebörd beror på RunMode
Verbose FreeCADs pratighet, d.v.s. hur mycket som loggas "" eller "strict"
OpenFileCount Innehåller antalet filer som öppnas genom kommandoradsargument "12"
AdditionalModulePaths Innehåller sökvägen för de extramoduler som ges i kommandoraden "extraModules/"

Systemrelaterat

Användarkonfiguration
Konfig. var. namn Förklaring Exempel M$ Exempel Posix (Linux)
AppHomePath Sökväg där FreeCAD är installerat c:/Progam Files/FreeCAD_0.7 /user/local/FreeCAD_0.7
PythonSearchPath Innehåller en lista på sökvägar där python söker efter moduler. Detta är vid uppstart och kan ändras under körning

Bygga relaterad information

Tabellen nedan visar tillgänglig information om Byggversionen. Det flesta av dem kommer från Subversion förrådet. dessa saker behövs för att exakt återuppbygga en version!

Användarkonfiguration
Konfig. var. namn Förklaring Exempel
BuildVersionMajor Byggningens Major Versionsnummer. Definierad i src/Build/Version.h.in 0
BuildVersionMinor Byggningens Minor Versionsnummer. Definierad i src/Build/Version.h.in 7
BuildRevision Källkodens SVN Repository Revisionnummer i byggningen. Genererad av SVN 356
BuildRevisionRange Område för olika ändringar 123-356
BuildRepositoryURL URL adress för förråd https://free-cad.svn.sourceforge.net/svnroot/free-cad/trunk/src
BuildRevisionDate Datum av ovanstående Revision 2007/02/03 22:21:18
BuildScrClean Indikerar om källkoden har ändrats efter kontroll Källkod ändrad
BuildScrMixed Källkod inte blandad

Märkningsrelaterat

Dessa konfigurationspunkter är relaterade till FreeCADs märkningsmekanism. Se Branding/sv för mer detaljer.

Användarkonfiguration
Konfig. var. namn Förklaring Exempel
ExeName Namn på den byggda körfilen. Kan skilja sig från FreeCAD om en annan main.cpp används. FreeCAD.exe
ExeVersion Allmän version som visas vid uppstart V0.7
AppIcon Ikon som används för körfilen, visas i Applikationens huvudfönster. "FCIcon"
ConsoleBanner Den banner som visas i konsolläge
SplashPicture Namn på den ikon som används till uppstartsskärmen "FreeCADSplasher"
SplashAlignment Textjustering i uppstartsdialogen Left"
SplashTextColor Textfärg i uppstartsfönstret "#000000"
StartWorkbench Namn på den arbetsbänk som ska startas automatiskt efter uppstart "Part design"
HiddenDockWindow Lista på dockningsfönster (separerade av semikolon) som kommer att inaktiveras "Property editor"

Querying the configuration

From FreeCAD's Python console

Entries of the configuration set can be queried with the config var name (see tables above) from the Python console. For example:

 >>> FreeCAD.ConfigGet("ExeVersion")
 '0.19'

If the name is not found, an empty string is returned.

From command line

Use the --get-config <config-var-name> option to query a single name. Not all names are supported. For example:

 FreeCAD_0.19 --get-config ExeVersion

Use the --dump-config option to get a list of names and their values. Not all names are supported.

From FreeCAD console

Start FreeCAD in console mode with --console and query with Python code. For example:

 $ FreeCAD_0.19 --console
 [FreeCAD Console mode <Use Ctrl-D (i.e. EOF) to exit.>]
 >>> FreeCAD.ConfigGet("ExeVersion")
 '0.19'
 >>> exit()

For Linux (bash shell) you can modify the following command line to suit your needs:

 $ FreeCAD_0.19 --console <<EOF
 print( "FREECAD_USER_HOME: " + ( "not set" if ( os.environ.get('FREECAD_USER_HOME') is None ) else os.environ.get('FREECAD_USER_HOME') ) )
 print( "UserHomePath: " + FreeCAD.ConfigGet("UserHomePath") )
 exit()
 EOF

Starting FreeCAD from the desktop

Linux: Creating an additional start option

The following assumes that your desktop is configured such that you can launch FreeCAD from it. Depending on your Linux distribution and desktop environment, you may have to adapt the following steps:

 1. Copy the freedesktop entry file for FreeCAD from /usr/share/applications/freecad.desktop to ~/.local/share/applications.
 2. Change the name from freecad.desktop to something else (e.g. MyFreeCADConfig.desktop).
 3. Open the file with a text editor and change how FreeCAD is invoked by modifying the line starting with Exec.
 4. As a result, an additional entry in your start menu/application launcher is available. This way, you can have multiple FreeCAD entries with various launch options.

Starting FreeCAD from a portable USB medium

introduced in version 0.19

Windows

Put the FreeCAD executable, FreeCAD.exe, on the USB medium. Create a batch file, FreeCAD.bat, and put it into the same directory as FreeCAD.exe. Inside the batch file write:

set CURRENTDIR=%cd%
set FREECAD_USER_HOME=%CURRENTDIR%
start FreeCAD.exe -u FreeCAD/user.cfg -s FreeCAD/system.cfg --write-log

Or with FREECAD_USER_DATA (see):

set CURRENTDIR="%cd%"
set FREECAD_USER_DATA=%CURRENTDIR%/..
start FreeCAD.exe -u %FREECAD_USER_DATA%/user.cfg -s %FREECAD_USER_DATA%/system.cfg

With the batch in the root of the USB medium:

set CURRENTDIR=%cd%
set FREECAD_USER_DATA=%CURRENTDIR%FreeCAD\
start %cd%FreeCAD\bin\FreeCAD.exe -u %FREECAD_USER_DATA%user.cfg -s %FREECAD_USER_DATA%system.cfg

Now double-click the batch file to start FreeCAD. (see)