Start up and Configuration

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Start up and Configuration and the translation is 22% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Overview

Această pagină prezintă modalitățile diferite de a lansa FreeCAD și cele mai importante funcții de configurare.

Pornirea FreeCAD din Linia de Comandă

FreeCAD poate fi pornit în mod normal prin dublul clic pe pictograma desktop sau selectând-o din meniul de pornire, dar poate fi pornit și direct din linia de comandă. Aceasta vă permite să modificați unele dintre opțiunile de pornire implicite.

Using command line options without a command line shell

Utilizarea opțiunilor din linia de comandă fără coajă de linie de comandă

 • Pe Ubuntu puteți crea o pictogramă desktop și puteți edita proprietățile. Adăugați opțiunile din linia de comandă separate prin spații în spatele numelui programului în câmpul "Comandă".
 • Pe Windows creați o scurtătură și editați proprietățile. Adăugați opțiunile din linia de comandă separate prin spații în câmpul "Țintă".

Opțiuni linia de Commandă

Opțiunile din linia de comandă sunt supuse unor modificări frecvente.Astfel, este o idee bună să verificați opțiunile curente introducând:

FreeCAD --help

Din răspuns puteți citi parametrii posibili:

 Usage: FreeCAD [options] File1 File2 ...
 
 Allowed options:
 
 Generic options:
  -v [ --version ]     Prints version string
  -h [ --help ]       Prints help message
  -c [ --console ]     Starts in console mode
  --response-file arg    Can be specified with '@name', too
  --dump-config       Dumps configuration
  --get-config arg     Prints the value of the requested configuration key
 
 Configuration:
  -l [ --write-log ]    Writes a log file to:
               /home/username/.FreeCAD/FreeCAD.log
  --log-file arg      Unlike --write-log this allows logging to an 
               arbitrary file
  -u [ --user-cfg ] arg   User config file to load/save user settings
  -s [ --system-cfg ] arg  System config file to load/save system settings
  -t [ --run-test ] arg   Test case - or 0 for all
  -M [ --module-path ] arg Additional module paths
  -P [ --python-path ] arg Additional python paths
  --single-instance     Allow to run a single instance of the application

In the following table, selected options are described in more detail:

Long option Corresponding config var name Synopsis
--user-cfg <filename> UserParameter Filename or relative path that ends with a filename. Defaults to user.cfg.
--module-path <dir> Prepends to AdditionalModulePaths Directory that contains modules. This option can be given repeatedly to specify multiple directories.
--get-config <config-var-name> most Outputs the requested value in a popup dialog. Exits upon confirmation with OK. Cannot be used repeatedly. If an unknown/illegal variable name is used, the response is empty. The --console flag is not honored.

Options can written in two forms: --long-option arg and --long-option=arg.

Response and config files

FreeCAD poate citi unele dintre aceste opțiuni dintr-un fișier de configurare. Acest fișier trebuie să fie în calea bin și trebuie să fie numit FreeCAD.cfg. Rețineți că opțiunile specificate în linia de comandă suprascriu fișierul de configurare!

Unele sisteme de operare au o limită foarte mică de caractere pe linia de comandă. Modul comun de a evita aceste limitări este utilizarea fișierelor de răspuns. Un fișier de răspuns este doar un fișier de configurare care utilizează aceeași sintaxă ca și linia de comandă. Dacă linia de comandă specifică un nume de fișier de răspuns, acesta este încărcat, analizat și se adaugă în plus la de linia de comandă:

FreeCAD @ResponseFile.txt 

or:

FreeCAD --response-file=ResponseFile.txt

or:

FreeCAD --response-file ResponseFile.txt

Opțiuni ascunse

Există câteva opțiuni care nu sunt vizibile pentru utilizator. Aceste opțiuni sunt de ex. parametrii X-Window analizați de sistemul Windows:

 • -display - Setează afișarea X (implicit este$DISPLAY).
 • -geometry - Setează geometria clientului din prima fereastră care este afișată.
 • -fn or -font - Definește fontul aplicației. Fontul trebuie specificat utilizând o descriere a fontului logic X.
 • -bg or -background - Setează culoarea de fundal implicită și o paletă de aplicații (se calculează nuanțe luminoase și întunecate).
 • -fg or -foreground - Definește culoarea implicită a prim-planului.
 • -btn or -button - Definește culoare implicită a butonului.
 • -name - Definește numele aplicației.
 • -title - Definește titlul aplicației.
 • -visual - Forțează aplicația să utilizeze o imagine TrueColor vizuală pe un afișaj pe 8 biți.
 • -ncols - Limitează numărul de culori alocate în cubul de culoare pe un afișaj pe 8 biți, dacă aplicația folosește QApplication::ManyColor color specification. Dacă numărul este 216, atunci este utilizat un cub colorat de 6x6x6 (adică 6 nivele de roșu, 6 de verde și 6 de albastru); pentru alte valori, este utilizat un cub aproximativ proporțional cu un cub 2x3x1.
 • -cmap - Determină aplicația de a instala o hartă color privată pe un afișaj pe 8 biți.

Rularea FreeCAD fără GUI

FreeCAD este de obicei construit cu două executabile: o funcție GUI apelat FreeCAD și o linie de comandă apelat doar FreeCADCmd. FreeCAD poate fi folosit în modul consolă folosind comutatorul "-c", acesta este comportamentul implicit al FreeCADCmd:

FreeCAD --console

din linia de comandă. În modul consolă, nu va fi afișată nici o interfață de utilizator și veți primi un prompt de interpretor python. Din acel prompt python, aveți aceeași funcționalitate ca interpretorul python care rulează în interiorul FreeCAD GUI și accesul normal la toate modulele și pluginurile FreeCAD, cu excepția modulului FreeCADGui. Rețineți că modulele care depind de FreeCADGui pot fi, de asemenea, indisponibile.

To read more about console or headless mode, refer to Headless FreeCAD.

Running modules, macros and scripts

File type System Command line example
Module Windows "C:\Program Files\FreeCAD\bin\FreeCAD.exe" -M "C:\FreeCAD\Mod\Draft"
Linux FreeCAD_0.19 -M ~/.FreeCAD/Mod/Draft
Linux (AppImage) path/to/FreeCADXXX.AppImage -M ~/.FreeCAD/Mod/Draft
.FCMacro or .py Windows "C:\Program Files\FreeCAD\bin\FreeCAD.exe" "C:\Users\userName\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\WorkFeature\start_WF.FCMacro"
Linux FreeCAD_0.19 ~/.FreeCAD/Mod/WorkFeature/start_WF.FCMacro
Linux (AppImage) path/to/FreeCADXXX.AppImage ~/.FreeCAD/Mod/WorkFeature/start_WF.FCMacro

See Macro at Startup on how to set up a macro to automatically run at FreeCAD startup.

Environment variables

FreeCAD supports the following environment variables, which can be used to configure directories: introduced in version 0.19

Environment variable Corresponding config var name Synopsis
FREECAD_USER_HOME UserHomePath FreeCAD's "base" directory for keeping local user data.
FREECAD_USER_DATA UserAppData If not set, defaults to FREECAD_USER_HOME/.FreeCAD, but only if FREECAD_USER_HOME is set.
FREECAD_USER_TEMP AppTempPath If not set, defaults to FREECAD_USER_HOME/temp, but only if FREECAD_USER_HOME is set.

If the specified path does not exist, the setting is ignored!

The above environment variables are meant to be used to realize a portable FreeCAD environment. For an example how environment variables can be used from the command line on Linux refer to the notes for Linux users on the downloads page.

HOME

FreeCAD uses Qt, which does honor the HOME environmental variable. Thus, setting HOME can be used to specify the base directory of Qt-related configuration files (.config/FreeCAD/FreeCAD.conf).

FreeCad itself does not honor the HOME environmental variable (because it determines the user's home directory from a lower-level system API). Use FREECAD_USER_HOME for this pupose.

TMPDIR

The default temporary directory is /tmp/. The TMPDIR environmental variable can be used to override the default. (Editor: precedence?).

Libraries

Unele biblioteci trebuie să apeleze variabilele mediului sistemului. Uneori, atunci când există o problemă cu o instalare FreeCAD, aceasta se datorează faptului că unele variabile de mediu lipsesc sau sunt setate incorect. Prin urmare, unele variabile importante sunt duplicate în Config și salvate în fișierul jurnal(log file).

Variabile de mediu Python:

 • PYTHONPATH
 • PYTHONHOME
 • TCL_LIBRARY
 • TCLLIBPATH

Variabile de mediu relativ la OpenCascade:

 • CSF_MDTVFontDirectory
 • CSF_MDTVTexturesDirectory
 • CSF_UnitsDefinition
 • CSF_UnitsLexicon
 • CSF_StandardDefaults
 • CSF_PluginDefaults
 • CSF_LANGUAGE
 • CSF_SHMessage
 • CSF_XCAFDefaults
 • CSF_GraphicShr
 • CSF_IGESDefaults
 • CSF_STEPDefaults

The Config set

La fiecare pornire, FreeCAD examinează parametrii din jur și cei ai liniei de comandă. Se construiește un configuration set care conține esența informațiilor de execuție( runtime). Aceste informații se folosesc mai târziu pentru a determina unde să se salveze datele utilizatorului sau fișierele de jurnal. De asemenea, este foarte important pentru analizele post-mortem. Prin urmare, acesta este salvat în fișierul jurnal.

Informații legate de utilizator

User config entries
Config var name Synopsis Example M$ Example Posix (Linux)
UserAppData Path where FreeCAD stores User Related application data. C:\Documents and Settings\username\Application Data\FreeCAD /home/username/.FreeCAD
UserParameter File where FreeCAD stores User Related application data. C:\Documents and Settings\username\Application Data\FreeCAD\user.cfg /home/username/.FreeCAD/user.cfg
SystemParameter File where FreeCAD stores Application Related data. C:\Documents and Settings\username\Application Data\FreeCAD\system.cfg /home/username/.FreeCAD/system.cfg
UserHomePath Home path of the current user C:\Documents and Settings\username\My Documents /home/username

Note: For Linux distributions, an additional configuration file that relates to Qt may exist at path /home/username/.config/FreeCAD/FreeCAD.conf.

Argumentele liniei de Command

User config entries
Config var name Synopsis Example
LoggingFile 1 if the logging is switched on 1
LoggingFileName File name where the log is placed C:\Documents and Settings\username\Application Data\FreeCAD\FreeCAD.log
RunMode This indicates how the main loop will work. "Script" means that the given script is called and then exit. "Cmd" runs the command line interpreter. "Internal" runs an internal script. "Gui" enters the Gui event loop. "Module" loads a given python module. "Cmd"
FileName Meaning depends on the RunMode
ScriptFileName Meaning depends on the RunMode
Verbose Verbosity level of FreeCAD "" or "strict"
OpenFileCount Holds the number of files opened through command line arguments "12"
AdditionalModulePaths Holds the additional Module paths given in the cmd line "extraModules/"

Sisteme conexe

User config entries
Config var name Synopsis Example M$ Example Posix (Linux)
AppHomePath Path where FreeCAD is installed c:/Progam Files/FreeCAD_0.7 /user/local/FreeCAD_0.7
PythonSearchPath Holds a list of paths which python search modules. This is at startup can change during execution

Construirea de informații conexe

Tabelul de mai jos prezintă informațiile disponibile despre versiunea disponibilă Build. Cea mai mare parte a lor provine din depozitul Subversion. Acest truc este necesar pentru a reconstrui exact o versiune!

User config entries
Config var name Synopsis Example
BuildVersionMajor Major Version number of the Build. Defined in src/Build/Version.h.in 0
BuildVersionMinor Minor Version number of the Build. Defined in src/Build/Version.h.in 7
BuildRevision SVN Repository Revision number of the src in the Build. Generated by SVN 356
BuildRevisionRange Range of different changes 123-356
BuildRepositoryURL Repository URL https://free-cad.svn.sourceforge.net/svnroot/free-cad/trunk/src
BuildRevisionDate Date of the above Revision 2007/02/03 22:21:18
BuildScrClean Indicates if the source was changed after checkout Src modified
BuildScrMixed Src not mixed

Branding related

Aceste intrări de configurare sunt legate de mecanismul de branding al FreeCAD. Consultați Branding pentru mai multe informații.

User config entries
Config var name Synopsis Example
ExeName Name of the build Executable file. Can differ from FreeCAD if a different main.cpp is used. FreeCAD.exe
ExeVersion Over all Version shows up at start time V0.7
AppIcon Icon which is used for the Executable, shows in Application MainWindow. "FCIcon"
ConsoleBanner Banner which is prompted in console mode
SplashPicture Name of the Icon used for the Splash Screen "FreeCADSplasher"
SplashAlignment Alignment of the Text in the Splash dialog "Bottom" or "Left"
SplashTextColor Color of the splasher Text "#000000"
StartWorkbench Name of the Workbench which get started automatically after Startup "Part design"
HiddenDockWindow List of dockwindows (separated by a semicolon) which will be disabled "Property editor"

Querying the configuration

From FreeCAD's Python console

Entries of the configuration set can be queried with the config var name (see tables above) from the Python console. For example:

 >>> FreeCAD.ConfigGet("ExeVersion")
 '0.19'

If the name is not found, an empty string is returned.

From command line

Use the --get-config <config-var-name> option to query a single name. Not all names are supported. For example:

 FreeCAD_0.19 --get-config ExeVersion

Use the --dump-config option to get a list of names and their values. Not all names are supported.

From FreeCAD console

Start FreeCAD in console mode with --console and query with Python code. For example:

 $ FreeCAD_0.19 --console
 [FreeCAD Console mode <Use Ctrl-D (i.e. EOF) to exit.>]
 >>> FreeCAD.ConfigGet("ExeVersion")
 '0.19'
 >>> exit()

For Linux (bash shell) you can modify the following command line to suit your needs:

 $ FreeCAD_0.19 --console <<EOF
 print( "FREECAD_USER_HOME: " + ( "not set" if ( os.environ.get('FREECAD_USER_HOME') is None ) else os.environ.get('FREECAD_USER_HOME') ) )
 print( "UserHomePath: " + FreeCAD.ConfigGet("UserHomePath") )
 exit()
 EOF

Starting FreeCAD from the desktop

Linux: Creating an additional start option

The following assumes that your desktop is configured such that you can launch FreeCAD from it. Depending on your Linux distribution and desktop environment, you may have to adapt the following steps:

 1. Copy the freedesktop entry file for FreeCAD from /usr/share/applications/freecad.desktop to ~/.local/share/applications.
 2. Change the name from freecad.desktop to something else (e.g. MyFreeCADConfig.desktop).
 3. Open the file with a text editor and change how FreeCAD is invoked by modifying the line starting with Exec.
 4. As a result, an additional entry in your start menu/application launcher is available. This way, you can have multiple FreeCAD entries with various launch options.

Starting FreeCAD from a portable USB medium

introduced in version 0.19

Windows

Put the FreeCAD executable, FreeCAD.exe, on the USB medium. Create a batch file, FreeCAD.bat, and put it into the same directory as FreeCAD.exe. Inside the batch file write:

set CURRENTDIR=%cd%
set FREECAD_USER_HOME=%CURRENTDIR%
start FreeCAD.exe -u FreeCAD/user.cfg -s FreeCAD/system.cfg --write-log

Or with FREECAD_USER_DATA (see):

set CURRENTDIR="%cd%"
set FREECAD_USER_DATA=%CURRENTDIR%/..
start FreeCAD.exe -u %FREECAD_USER_DATA%/user.cfg -s %FREECAD_USER_DATA%/system.cfg

With the batch in the root of the USB medium:

set CURRENTDIR=%cd%
set FREECAD_USER_DATA=%CURRENTDIR%FreeCAD\
start %cd%FreeCAD\bin\FreeCAD.exe -u %FREECAD_USER_DATA%user.cfg -s %FREECAD_USER_DATA%system.cfg

Now double-click the batch file to start FreeCAD. (see)