Uruchomienie i konfiguracja

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Start up and Configuration and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Informacje ogólne

Ta strona pokazuje różne sposoby uruchamiania programu FreeCAD i najważniejsze funkcje konfiguracyjne.

Uruchamianie FreeCAD z wiersza poleceń

FreeCAD może być uruchomiony normalnie poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonie na pulpicie lub wybranie go z menu startowego, ale może być również uruchomiony bezpośrednio z wiersza poleceń. Pozwala to zmienić niektóre z domyślnych opcji uruchamiania.

Używanie opcji wiersza poleceń bez powłoki wiersza poleceń

 • W Ubuntu możesz utworzyć ikonę na pulpicie i edytować jej właściwości. Dodaj opcje wiersza poleceń oddzielone spacjami za nazwą programu w polu "Polecenie".
 • W systemie Windows utwórz skrót i edytuj jego właściwości. Dodaj opcje wiersza poleceń oddzielone spacjami do pola "Cel".

Argumenty dla wiersza poleceń

Opcje wiersza poleceń podlegają częstym zmianom, dlatego dobrze jest sprawdzić aktualne opcje wpisując:

FreeCAD --help

Z odpowiedzi można odczytać możliwe parametry:

 Usage: FreeCAD [options] File1 File2 ...
 
 Allowed options:
 
 Generic options:
  -v [ --version ]     Prints version string
  -h [ --help ]       Prints help message
  -c [ --console ]     Starts in console mode
  --response-file arg    Can be specified with '@name', too
  --dump-config       Dumps configuration
  --get-config arg     Prints the value of the requested configuration key
 
 Configuration:
  -l [ --write-log ]    Writes a log file to:
               /home/username/.FreeCAD/FreeCAD.log
  --log-file arg      Unlike --write-log this allows logging to an 
               arbitrary file
  -u [ --user-cfg ] arg   User config file to load/save user settings
  -s [ --system-cfg ] arg  System config file to load/save system settings
  -t [ --run-test ] arg   Test case - or 0 for all
  -M [ --module-path ] arg Additional module paths
  -P [ --python-path ] arg Additional python paths
  --single-instance     Allow to run a single instance of the application

W poniższej tabeli wybrane opcje zostały opisane bardziej szczegółowo:

Długa opcja Odpowiednio nazwa zmiennej konfiguracji Opis
--user-cfg <filename> UserParameter Nazwa pliku lub ścieżka względna, która kończy się nazwą pliku. Domyślnie user.cfg.
--module-path <dir> Poprzedza AdditionalModulePaths Katalog zawierający moduły. Opcja ta może być podana wielokrotnie, aby określić wiele katalogów.
--get-config <config-var-name> most Wyprowadza żądaną wartość w oknie kontekstowym. Kończy pracę po potwierdzeniu przyciskiem OK. Nie może być używane wielokrotnie. Jeśli użyto nieznanej / nieprawidłowej nazwy zmiennej, odpowiedź jest pusta. Flaga --console nie jest respektowana.

Opcje mogą być zapisane w dwóch formach: --long-option arg oraz --long-option=arg.

Pliki odpowiedzi i konfiguracji

FreeCAD może odczytać niektóre z tych opcji z pliku konfiguracyjnego. Plik ten musi znajdować się w ścieżce bin i musi mieć nazwę FreeCAD.cfg. Pamiętaj, że opcje podane w linii poleceń nadpisują plik konfiguracyjny!

Niektóre systemy operacyjne mają bardzo niski limit znaków w wierszu poleceń. Powszechnym sposobem na obejście tych ograniczeń jest użycie plików odpowiedzi. Plik odpowiedzi jest po prostu plikiem konfiguracyjnym, który używa tej samej składni co wiersz poleceń. Jeśli linia poleceń określa plik odpowiedzi, jest on ładowany i przetwarzany dodatkowo do linii poleceń:

FreeCAD @ResponseFile.txt 

lub:

FreeCAD --response-file=ResponseFile.txt

lub:

FreeCAD --response-file ResponseFile.txt

Opcje ukryte

Istnieje kilka opcji niewidocznych dla użytkownika. Opcje te są np. parametrami X-Window parsowanymi przez system Windows:

 • -display - Ustawia wyświetlanie X-ów (domyślnie $DISPLAY).
 • -geometry - ustawia geometrię klienta pierwszego wyświetlanego okna.
 • -fn lub -font - definiuje czcionkę aplikacji. Czcionka powinna być określona przy użyciu logicznego opisu czcionki X.
 • -bg lub -background - Ustawia domyślny kolor tła i paletę aplikacji (obliczane są jasne i ciemne odcienie).
 • -fg lub -foreground - Ustawia domyślny kolor pierwszego planu.
 • -btn lub -button - Ustawia domyślny kolor przycisku.
 • -name - Ustawia nazwę aplikacji.
 • -title - Ustawia tytuł aplikacji.
 • -visual - Zmusza aplikację do używania obrazu TrueColor na 8-bitowym wyświetlaczu.
 • -ncols - Ogranicza liczbę kolorów alokowanych w kostce kolorów na wyświetlaczu 8-bitowym, jeżeli aplikacja używa specyfikacji kolorów QApplication::ManyColor. Jeśli licznik wynosi 216, to używana jest kostka koloru 6x6x6 (tj. 6 poziomów czerwonego, 6 zielonego i 6 niebieskiego); dla innych wartości używana jest kostka w przybliżeniu proporcjonalna do kostki 2x3x1.
 • -cmap - Powoduje, że aplikacja instaluje prywatną mapę kolorów na 8-bitowym wyświetlaczu.

Uruchamianie FreeCAD bez GUI

FreeCAD jest zazwyczaj zbudowany z dwóch plików wykonywalnych: obsługującego GUI, zwanego FreeCAD lub freecad, oraz bez interfejsu graficznego, zwanego FreeCADCmd lub freecadcmd. FreeCAD może być używany w trybie konsoli przy użyciu przełącznika --console (co jest domyślnym zachowaniem FreeCADCmd):

FreeCAD --console

W trybie konsoli nie będzie wyświetlany żaden graficzny interfejs użytkownika, a pojawi się znak zachęty interpretera Python: >>>. Z poziomu tego monitu masz taką samą funkcjonalność jak z interpreterem Python, który działa wewnątrz GUI FreeCAD, oraz dostęp do wszystkich modułów i wtyczek programu, z wyjątkiem modułu FreeCADGui. Należy pamiętać, że moduły zależne od FreeCADGui mogą być również niedostępne.

Aby dowiedzieć się więcej o konsoli lub trybie bez GUI, odwiedź stronę FreeCAD bez GUI.

Uruchamianie modułów, makrodefinicji i skryptów

Typ pliku System Przykład w wierszu poleceń
Moduł Windows "C:\Program Files\FreeCAD\bin\FreeCAD.exe" -M "C:\FreeCAD\Mod\Draft"
Linux FreeCAD_0.19 -M ~/.FreeCAD/Mod/Draft
Linux (AppImage) path/to/FreeCADXXX.AppImage -M ~/.FreeCAD/Mod/Draft
.FCMacro or .py Windows "C:\Program Files\FreeCAD\bin\FreeCAD.exe" "C:\Users\userName\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\WorkFeature\start_WF.FCMacro"
Linux FreeCAD_0.19 ~/.FreeCAD/Mod/WorkFeature/start_WF.FCMacro
Linux (AppImage) path/to/FreeCADXXX.AppImage ~/.FreeCAD/Mod/WorkFeature/start_WF.FCMacro

Zobacz na stronie Automatyczne uruchamianie makroinstrukcji jak skonfigurować makrodefinicję do automatycznego uruchamiania przy starcie programu FreeCAD.

Zmienne środowiskowe

FreeCAD obsługuje następujące zmienne środowiskowe, które mogą być używane do konfigurowania katalogów: dostępne w wersji 0.19

Zmienna środowiskowa Odpowiadająca nazwa zmiennej konfiguracyjnej Opis
FREECAD_USER_HOME UserHomePath FreeCAD's "base" directory for keeping local user data.
FREECAD_USER_DATA UserAppData Jeśli nie jest ustawiony, domyślnie ustawia się na FREECAD_USER_HOME/.FreeCAD, ale tylko wtedy, gdy FREECAD_USER_HOME jest ustawiony.
FREECAD_USER_TEMP AppTempPath Jeśli nie jest ustawiony, domyślnie ustawia się na FREECAD_USER_HOME/temp, ale tylko wtedy, gdy FREECAD_USER_HOME jest ustawiony.

Jeśli podana ścieżka nie istnieje, ustawienie jest ignorowane!

Powyższe zmienne środowiskowe są przeznaczone do użycia w celu stworzenia przenośnego środowiska FreeCAD. Dla przykładu, jak zmienne środowiskowe mogą być używane z linii poleceń w systemie Linux, zapoznaj się z uwagi dla użytkowników Linuksa na stronie z plikami do pobrania.

HOME

FreeCAD używa biblioteki Qt, która honoruje zmienną środowiskową HOME. Tak więc ustawienie HOME może być użyte do określenia katalogu bazowego plików konfiguracyjnych związanych z Qt (.config/FreeCAD/FreeCAD.conf).

Sam FreeCad nie honoruje zmiennej środowiskowej HOME (ponieważ określa katalog domowy użytkownika na podstawie systemowego API niższego poziomu). Do tego celu należy użyć zmiennej FREECAD_USER_HOME.

TMPDIR

Domyślnym katalogiem tymczasowym jest /tmp/. Zmienna środowiskowa TMPDIR może być użyta do zastąpienia domyślnego ustawienia. (Edytor: pierwszeństwo?).

Biblioteki

Niektóre biblioteki muszą wywoływać systemowe zmienne środowiskowe. Czasami, gdy pojawia się problem z instalacją programu FreeCAD, jest to spowodowane brakiem lub nieprawidłowym działaniem jakiejś zmiennej środowiskowej. Dlatego niektóre ważne zmienne zostają zduplikowane w Configu i zapisane w pliku logu.

Python

 • PYTHONPATH
 • PYTHONHOME
 • TCL_LIBRARY
 • TCLLIBPATH

OpenCascade

 • CSF_MDTVFontDirectory
 • CSF_MDTVTexturesDirectory
 • CSF_UnitsDefinition
 • CSF_UnitsLexicon
 • CSF_StandardDefaults
 • CSF_PluginDefaults
 • CSF_LANGUAGE
 • CSF_SHMessage
 • CSF_XCAFDefaults
 • CSF_GraphicShr
 • CSF_IGESDefaults
 • CSF_STEPDefaults

Zestaw konfiguracji

Przy każdym uruchomieniu FreeCAD bada swoje otoczenie i parametry wiersza poleceń. Tworzy zestaw konfiguracyjny, który zawiera esencję informacji o przebiegu pracy. Informacje te są później wykorzystywane do określenia miejsca, w którym zapisywane są dane użytkownika lub pliki dziennika. Jest ona również bardzo ważna dla analiz po awarii. Dlatego jest ona zapisywana w pliku logu.

Informacje dotyczące użytkownika

Nazwa zmiennej konfiguracyjnej Opis Przykład Windows Przykład Linux
UserAppData Ścieżka, w której FreeCAD przechowuje dane aplikacji powiązane z użytkownikiem. C:\Documents and Settings\username\AppData\FreeCAD
Short path : %APPDATA%\FreeCAD
/home/username/.FreeCAD
Short path : ~/.FreeCAD
UserParameter Plik, w którym FreeCAD przechowuje dane aplikacji powiązanych z użytkownikiem. C:\Documents and Settings\username\AppData\FreeCAD\user.cfg
Short path : %APPDATA%\FreeCAD\user.cfg
/home/username/.FreeCAD/user.cfg
Short path : ~/.FreeCAD/user.cfg
SystemParameter Plik, w którym FreeCAD przechowuje dane powiązane z aplikacją. C:\Documents and Settings\username\AppData\FreeCAD\system.cfg
Short path : %APPDATA%\FreeCAD\system.cfg
/home/username/.FreeCAD/system.cfg
Short path : ~/.FreeCAD/system.cfg
UserHomePath Ścieżka domowa bieżącego użytkownika C:\Documents and Settings\username
Short path : %USERPROFILE%
/home/username
Short path : ~

Uwaga: Dla dystrybucji Linuksa, dodatkowy plik konfiguracyjny, który odnosi się do biblioteki Qt może istnieć w ścieżce /home/username/.config/FreeCAD/FreeCAD.conf.

Argumenty dla wiersza poleceń

Nazwa zmiennej konfiguracyjnej Opis Przykład
LoggingFile 1 - jeżeli logowanie jest włączone 1
LoggingFileName Nazwa pliku, w którym umieszczany jest dziennik C:\Documents and Settings\username\AppData\FreeCAD\FreeCAD.log
RunMode To wskazuje, jak będzie działać pętla główna. Script oznacza, że dany skrypt zostanie wywołany i następnie zakończony. Cmd uruchamia interpreter wiersza poleceń. Internal uruchamia skrypt wewnętrzny. Gui włącza pętlę zdarzeń Gui. Module ładuje podany moduł python. "Cmd"
FileName Znaczenie zależy od trybu RunMode
ScriptFileName Znaczenie zależy od trybu RunMode
Verbose Poziom szczegółowości FreeCAD "" or "strict"
OpenFileCount Przechowuje liczbę plików otwartych przez argumenty wiersza poleceń "12"
AdditionalModulePaths Przechowuje dodatkowe ścieżki do modułów podane w linii cmd "extraModules/"

Związane z systemem

Nazwa zmiennej konfiguracyjnej Opis Przykład Windows Przykład Linux
AppHomePath Ścieżka instalacji FreeCAD c:/Progam Files/FreeCAD_0.19 /user/local/FreeCAD_0.19
PythonSearchPath Przechowuje listę ścieżek, według których python wyszukuje moduły. Dotyczy startu może się zmienić podczas wykonywania.
AppTempPath Ścieżka do katalogu tymczasowego. Może być podana za pomocą zmiennej środowiskowej TMPDIR, lub za pomocą Std DlgParameter.svg Edytora Parametrów: Przybory → Edycja parametrów → BaseApp → Preferences → General → TempPath /tmp/ (domyślnie)

Informacje dotyczące kompilacji

Poniższa tabela pokazuje dostępne informacje na temat wersji Build. Większość z nich pochodzi z repozytorium Subversion. Te informacje są niezbędne do dokładnej przebudowy wersji!

Nazwa zmiennej konfiguracyjnej Opis Przykład
BuildVersionMajor Główny numer wersji kompilacji. Zdefiniowany w src/Build/Version.h.in 0
BuildVersionMinor Podrzędny numer wersji kompilacji. Zdefiniowany w src/Build/Version.h.in 7
BuildRevision Numer rewizji Repozytorium SVN źródeł w kompilacji. Generowane przez SVN 356
BuildRevisionRange Zakres różnych zmian 123-356
BuildRepositoryURL URL Repozytorium https://free-cad.svn.sourceforge.net/svnroot/free-cad/trunk/src
BuildRevisionDate Data powyższej zmiany 2007/02/03 22:21:18
BuildScrClean Wskazuje, czy źródło zostało zmienione po wydaniu Src modified
BuildScrMixed Src not mixed

Związane z budowaniem marki

Te wpisy konfiguracyjne są związane z mechanizmem brandingu FreeCAD. Zobacz temat FreeCAD jako produkt obcej marki, aby uzyskać więcej szczegółów.

Nazwa zmiennej konfiguracyjnej Opis Przykład
ExeName Nazwa pliku wykonywalnego kompilacji. Może się różnić od FreeCAD, jeśli użyto innego main.cpp.. FreeCAD.exe
ExeVersion Numer ogólny wersji, wyświetlany jest w czasie startu "0.19"
AppIcon Ikona, która jest zastosowana dla pliku wykonywalnego, wyświetlana w oknie głównym aplikacji. "FCIcon"
ConsoleBanner Baner, który jest wyświetlany w trybie konsoli
SplashPicture Nazwa ikony używanej dla Ekranu powitalnego (Splash Screen) "FreeCADSplasher"
SplashAlignment Wyrównanie tekstu w oknie dialogowym ekranu powitalnego "Bottom" lub "Left"
SplashTextColor Kolor tekstu ekranu powitalnego "#000000"
StartWorkbench NNazwa środowiska pracy, które automatycznie zostanie uruchomione po starcie. "Part design"
HiddenDockWindow Lista okien dokowanych (oddzielonych średnikiem), które zostaną wyłączone "Property editor"

Zapytania o konfigurację

Z konsoli Python programu FreeCAD

Wpisy w zestawie konfiguracyjnym mogą być wyszukiwane za pomocą config var name (patrz tabele powyżej) z konsoli środowiska Python. Na przykład:

 >>> FreeCAD.ConfigGet("ExeVersion")
 '0.19'

Jeśli nazwa nie zostanie znaleziona, zwracany jest pusty ciąg znaków.

Z linii wiersza poleceń

Użyj opcji --get-config <config-var-name> aby zapytać o pojedynczą nazwę. Nie wszystkie nazwy są obsługiwane. Na przykład:

 FreeCAD --get-config ExeVersion

Użyj opcji --dump-config, aby uzyskać listę nazw i ich wartości. Nie wszystkie nazwy są obsługiwane.

Z konsoli FreeCAD

Uruchom FreeCAD w trybie konsoli za pomocą --console i zadawaj pytania za pomocą kodu Python. Na przykład:

$ FreeCAD --console
 [FreeCAD Console mode <Use Ctrl-D (i.e. EOF) to exit.>]
 >>> FreeCAD.ConfigGet("ExeVersion")
 '0.19'
 >>> exit()

Dla Linuksa (powłoka bash) możesz zmodyfikować następującą linię poleceń, aby dostosować ją do swoich potrzeb:

$ FreeCAD --console <<EOF
 print( "FREECAD_USER_HOME: " + ( "not set" if ( os.environ.get('FREECAD_USER_HOME') is None ) else os.environ.get('FREECAD_USER_HOME') ) )
 print( "UserHomePath: " + FreeCAD.ConfigGet("UserHomePath") )
 exit()
 EOF

Uruchamianie programu FreeCAD z pulpitu

Linux: Tworzenie dodatkowej opcji startowej

Poniżej zakładamy, że Twój pulpit jest tak skonfigurowany, że możesz z niego uruchomić FreeCAD. W zależności od dystrybucji Linuksa i środowiska graficznego, być może będziesz musiał dostosować następujące kroki:

 1. Skopiuj plik wpisu freedesktop dla FreeCAD z lokalizacji /usr/share/applications/freecad.desktop do ~/.local/share/applications.
 2. Zmień nazwę pliku z freecad.desktop na coś innego (np. MyFreeCADConfig.desktop).
 3. Otwórz plik w edytorze tekstu i zmień sposób wywoływania aplikacji FreeCAD, modyfikując linię zaczynającą się od Exec.
 4. W wyniku tego pojawi się dodatkowa pozycja w Twoim menu startowym/uruchomieniu aplikacji. W ten sposób możesz mieć wiele wpisów dla FreeCAD z różnymi opcjami uruchamiania.

Uruchamianie programu FreeCAD z nośnika USB

dostępne w wersji 0.19

Windows

Umieść plik wykonywalny FreeCAD, FreeCAD.exe, na nośniku USB. Utwórz plik wsadowy FreeCAD.bat i umieść go w tym samym katalogu co FreeCAD.exe. Wewnątrz pliku wsadowego napisz:

set CURRENTDIR=%cd%
set FREECAD_USER_HOME=%CURRENTDIR%
start FreeCAD.exe -u FreeCAD/user.cfg -s FreeCAD/system.cfg --write-log

Or with FREECAD_USER_DATA (see):

set CURRENTDIR="%cd%"
set FREECAD_USER_DATA=%CURRENTDIR%/..
start FreeCAD.exe -u %FREECAD_USER_DATA%/user.cfg -s %FREECAD_USER_DATA%/system.cfg

Za pomocą skryptu umieszczonego w katalogu głównym nośnika USB

set CURRENTDIR=%cd%
set FREECAD_USER_DATA=%CURRENTDIR%FreeCAD\
start %cd%FreeCAD\bin\FreeCAD.exe -u %FREECAD_USER_DATA%user.cfg -s %FREECAD_USER_DATA%system.cfg

Teraz kliknij dwukrotnie plik wsadowy, aby uruchomić program FreeCAD. (zobacz)