Utwórz arkusz kalkulacyjny

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Spreadsheet Create and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎čeština • ‎русский
Strona odnosi się do Spreadsheet legacy (⩽ 0.16), która jest przestarzałą wersją Środowiska pracy Arkusz kalkulacyjny. Informacje o nowym narzędziu znajdują się w Arkusz kalkulacyjny: Tworzenie arkusza.


Spreadsheet Create.png Utwórz arkusz kalkulacyjny

Lokalizacja w menu
Spreadsheet → Utwórz arkusz kalkulacyjny
Środowisko pracy
Spreadsheet
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

To narzędzie dodaje nowy obiekt arkusza kalkulacyjnego do aktywnego dokumentu. Arkusz kalkulacyjny można następnie edytować za pomocą standardowych metod edycji FreeCAD (kliknięcie prawym przyciskiem myszy w widoku drzewa lub za pomocą polecenia Edycja).

Jak używać

 1. Naciśnij przycisk Spreadsheet Create.png Utwórz arkusz kalkulacyjny.
 2. Naciśnij przycisk Std Edit.png Przełacz tryb edycji aby modyfikować zawartość arkusza kalkulacyjnego.
 3. Skoryguj zawartości komórek.
 4. Zamknij zakładkę edytora arkusza kalkulacyjnego, gdy skończysz, wartości są zapisywane automatycznie w miarę ich wpisywania.

Opcje

 • Zawartość komórki można edytować poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie linii edycji na górze edytora.
 • Wartości są zapisywane w locie i przechowywane w dokumencie FreeCAD.
 • Możesz wprowadzić tekst, liczby lub formuły, rozpoczynając wpis od znaku =. Obecnie obsługiwane są tylko proste obliczenia arytmetyczne (+, -, * i /) oraz nawiasy. Przykład: =B4*2 wyświetli zawartość komórki B4 pomnożoną przez 2.
 • Możesz wstawić wartości automatycznie pobierane z modelu za pomocą obiektu Kontroler komórki.
 • Obiekty arkusza kalkulacyjnego mogą być importowane i eksportowane do formatu CSV.

Tworzenie skryptów

Arkusze kalkulacyjne mogą być tworzone za pomocą skryptów Python i makrodefinicji przy użyciu funkcji makeSpreadsheetController():

import Spreadsheet
mySpreadsheet = Spreadsheet.makeSpreadsheet()

Zawartość arkusza kalkulacyjnego może być następnie przetwarzana w ten sposób:

mySpreadsheet.Proxy.A1 = "my text"
print(mySpreadsheet.Proxy.A1)

Obiekty arkusza kalkulacyjnego mogą być również tworzone wyłącznie w przestrzeni Pythona, bez istnienia w dokumencie FreeCAD. Nie zostaną one zapisane po zamknięciu pliku FreeCAD, więc są one przeznaczone tylko na cele tymczasowe:

import Spreadsheet
myPySpreadsheet = Spreadsheet.Spreadsheet()
myPySpreadsheet.A1 = "my other text"
print(myPySpreadsheet.A1)

Ograniczenia

 • To narzędzie nie jest dostępne dla FreeCAD wersja 0.14 i poniżej
 • Maksymalny rozmiar arkusza kalkulacyjnego jest obecnie ograniczony do 26 x 256 komórek (kolumny z przedziału od A do Z oraz wiersze z przedziału od 1 do 256).
 • Kolumny z przedziału A - ZZ oraz wiersze z przedziału 1 - 16384 dostępne w wersji 0.17