Kontroler arkusza kalkulacyjnego

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Spreadsheet Controller and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎čeština • ‎русский
Narzędzie to zostało dezaktualizowane w wersji 0.15 z powodu przejścia na nowe Środowisko pracy z arkuszem kalkulacyjnym opartym na C++. Funkcjonalność ta zostanie ponownie wprowadzona w późniejszym czasie.


Spreadsheet Controller.png Kontroler arkusza kalkulacyjnego

Lokalizacja w menu
Spreadsheet → Kontroler
Środowisko pracy
Arkusz kalkulacyjny
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak informacji


Opis

Narzędzie dodaje nowy obiekt kontrolera komórek do wybranego obiektu Arkusza kalkulacyjnego. Kontroler może następnie pobrać określone wartości z wybranych obiektów w aktywnym dokumencie i wypełnić nimi zakres komórek w arkuszu kalkulacyjnym hosta.

Sposób użycia

 1. Wybierz istniejący obiekt arkusza kalulacyjnego.
 2. Naciśnij przyciskSpreadsheet Controller.png Kontroler arkuszy kalkulacyjnych.
 3. Dostosuj potrzebne właściwości.

Opcje

 • Gdy tylko zostaną ustawione potrzebne właściwości i znalezione obiekty odpowiadające właściwościom filtra, wartości arkusza kalkulacyjnego zostają wypełnione. W tym momencie nie ma możliwości cofnięcia tej operacji.
 • Najlepszym sposobem na ustawienie właściwości obiektu kontrolera komórek jest rozpoczęcie od końca, najpierw ustawienie opcji filtra, a na końcu komórki startowej. W ten sposób nie będziesz zapisywać danych w arkuszu kalkulacyjnym, zanim nie zostanie dokonana zmiana wszystkich potrzebnych ustawień.

Narzędzia

 • DataBase Cell: Określa, adres komórki od której ma nastąpić automatyczne uzupełnianie (np.: A5).
 • DataDirection: Określa, czy wartości będą wypełniać komórki w poziomie, czy w pionie od komórki początkowej.
 • DataData: Jeśli Typ danych jest ustawiony na „Pobierz właściwość”, możesz wskazać tutaj właściwość filtrowanych obiektów do pobrania. Możesz określić zagnieżdżone właściwości za pomocą kropki (np .: Shape.Volume).
 • DataData Type: Określa, czy chcesz odzyskać właściwość filtrowanych obiektów, czy też zliczyć je.
 • DataFilter: Wzór do szukania w etykiecie lub typie obiektów znajdujących się w dokumencie. Na przykład, ustawienie tej wartości na Struct spowoduje wyświetlenie wszystkich obiektów zawierających w swojej nazwie ciąg znaków Struct, takie jak Structure001.
 • DataFilter Type: Określa, czy filtr ma być zastosowany do etykiety obiektu czy typu.

Tworzenie skryptów

Arkusze kalkulacyjne mogą być tworzone za pomocą skryptów Python i makrodefinicji przy użyciu funkcji makeSpreadsheetController():

 import Spreadsheet
 mySpreadsheet = Spreadsheet.makeSpreadsheet()
 controller = Spreadsheet.makeSpreadsheetController(mySpreadsheet)

Ograniczenia

 • To narzędzie nie jest dostępne poniżej wersji FreeCAD 0.14.
 • Obecnie nie jest możliwe cofnięcie zmian, które kontroler wprowadza do arkusza kalkulacyjnego.