Spinning/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Ta dokumentacja nie jest zakończona. Proszę o pomoc i przyczynienie się do powstania tej dokumentacji.

Gui Command wyjaśnia, w jaki sposób należy sporządzać dokumentację narzędzi. Zobacz Draft ShapeString - przykład dobrze udokumentowanego narzędzia. Przejrzyj Category:UnfinishedDocu, aby zobaczyć niekompletne strony, takie jak ta. Zobacz Category:Command Reference aby zapoznać się z wszystkimi poleceniami.

Zobacz WikiPages, aby zapoznać się ze sposobem edycji stron wiki i przejdź do Help FreeCAD, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz uczestniczyć w tworzeniu stron wiki.

Obracanie to zdolność FreeCAD do wyświetlania dynamicznego obrotu modelu bez interakcji z użytkownikiem.

Użycie

Obracanie jest domyślnie włączone. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję obrotów, przejdź do menu Edycja → Preferencje, przestaw widok na Wyświetlanie i kliknij na Włącz animację.

Aby wykonać obrót obiektu 3D, obróć go za pomocą myszy i zwolnij przyciski myszki przed zatrzymaniem ruchu myszy. Następnie obiekt będzie kontynuował swój ruch obrotowy.

Widok obrotowy

Innym sposobem na obrót obiektu jest użycie polecenia Narzędzia → Widok obrotowy.