Spinning/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

This documentation is not finished. Please help and contribute documentation.

Gui Command explains how tools should be documented. See Draft ShapeString for an example of a well documented tool. Browse Category:UnfinishedDocu to see incomplete pages like this one. See Category:Command Reference for all commands.

See WikiPages to learn about editing the wiki pages, and go to Help FreeCAD to learn about other ways in which you can contribute.

Spinning is the ability of FreeCAD to display a dynamic rotation of the model without user interaction.

Použití

Spinning je defaultně povolen. Povolení nebo zakázání spinningu se dělá v menu Úpravy→Předvolby, změnit v nastení Prohlížeče kliknutím na Použít spin otáčení.

Aby se 3D objekt otáčel (spin), otáčejte s ním myší a uvolněte tlačítka myši před zastavením pohybu myši. Objekt pak pokračuje v otáčení sám.

View Turntable

Another way to put in rotation an object is use Tools → View turntable command