Related changes

Jump to navigation Jump to search

Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 03:58, 27 October 2020
   
Page name:
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

25 October 2020

     18:22  Sketcher ConstrainAngle/pl‎‎ 8 changes history +127 [Kaktus‎ (8×)]
     
18:22 (cur | prev) +4 Kaktus talk contribs
     
18:20 (cur | prev) +15 Kaktus talk contribs
     
18:16 (cur | prev) -11 Kaktus talk contribs
     
18:15 (cur | prev) +31 Kaktus talk contribs Created page with "Ograniczenie kąta może być utworzone przez makropolecenie i z konsoli Pyton za pomocą następujących narzędzi:"
     
18:15 (cur | prev) +10 Kaktus talk contribs Created page with "==Tworzenie skryptów=="
     
18:14 (cur | prev) +40 Kaktus talk contribs Created page with "{{Docnav/pl |Wiązanie Constraint średnicy |Snell's Law |Sketcher_Workbench/pl|Środowisko pracy Szkicowni..."
     
17:34 (cur | prev) +19 Kaktus talk contribs
     
17:33 (cur | prev) +19 Kaktus talk contribs
N    18:21  Sketcher ConstrainSnellsLaw/pl diffhist +5,539 Kaktus talk contribs Created page with "Szkicownik: Wiązanie prawo Snella"

24 October 2020

     18:33  Sketcher ConstrainPerpendicular/pl‎‎ 31 changes history +591 [Kaktus‎ (31×)]
     
18:33 (cur | prev) +23 Kaktus talk contribs Created page with "Umieszczenie punktu przed zastosowaniem wiązania jest wskazówką dla rozwiązania, które określa, gdzie powinna znajdować się prostopadłość."
     
18:33 (cur | prev) +6 Kaktus talk contribs Created page with "W porównaniu do trybu bezpośredniego prostopadłego, to wiązanie jest wolniejsze, ponieważ istnieją stopnie swobody, ale obsługuje elipsy."
     
18:31 (cur | prev) +39 Kaktus talk contribs Created page with "Aby wiązanie działało prawidłowo, punkt musi znajdować się na obu krzywych. Tak więc, w miarę wywoływania wiązania, punkt będzie automatycznie związany z obiema kr..."
     
18:24 (cur | prev) +36 Kaktus talk contribs Created page with "'''Zaakceptowany wybór:''' * każda linia/krzywizna + każda linia/krzywizna + każdy punkt "Każdy punkt" może być samotnym punktem, albo punktem jakiegoś obiektu, np. ś..."
     
18:19 (cur | prev) +14 Kaktus talk contribs Created page with "W tym trybie, dwie krzywe są wykonane prostopadle, a punkt prostopadłości znajduje się na trasie. Tryb ten jest stosowany w przypadku wybrania dwóch krzywych i punktu."
     
18:13 (cur | prev) +11 Kaktus talk contribs Created page with "===Pomiędzy dwoma krzywymi w punkcie ''(prostopadłym do punktu) (v0.15)''==="
     
18:09 (cur | prev) +17 Kaktus talk contribs Created page with "'''Zaakceptowany wybór:''' * linia, okrąg, łuk, elipsa, łuk elipsy + punkt końcowy linii/łuku/łuku elipsy ''(tzn. każda krzywa + punkt końcowy każdej krzywej)''."
     
18:08 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs Created page with "W tym trybie, punkt końcowy jednej krzywej jest związany z położeniem na drugiej, a krzywe są ustawione prostopadle do punktu. Tryb ten jest stosowany, gdy zostały wybra..."
     
18:06 (cur | prev) +16 Kaktus talk contribs Created page with "===Między krzywą a punktem końcowym ''(prostopadłość punktu do krzywej)''==="
     
18:00 (cur | prev) +21 Kaktus talk contribs Created page with ""Zaakceptowany wybór: * punkt końcowy linii/łuku/łuku-ellipsy + punkt końcowy linii/łuku/łuku-ellipsy ''(tj. dwa punkty końcowe dowolnych dwóch krzywych)''"
     
17:59 (cur | prev) +16 Kaktus talk contribs Created page with "W tym trybie zbierzne są punkty końcowe, a połączenie jest wykonane pod kątem prostym. Tryb ten jest stosowany, gdy wybrane zostały dwa punkty końcowe dwóch krzywych."
     
17:58 (cur | prev) +18 Kaktus talk contribs Created page with "===Między dwoma punktami końcowymi ''(prostopadłość między punktami)''==="
     
17:51 (cur | prev) +31 Kaktus talk contribs Created page with "W przeciwieństwie do styczności, rekonstrukcja punktu prostopadłości przez utworzenie punktu i związanie jego położenia na obu łukach ''(ograniczając w ten sposób pu..."
     
16:59 (cur | prev) +28 Kaktus talk contribs Created page with "'''Zaakceptowany wybór:''' * linia + linia, koło, łuk * okrąg, łuk + okrąg, łuk Jeśli bezpośrednia prostopadłość między wybranymi łukami nie jest obsługiwana (n..."
     
16:57 (cur | prev) +8 Kaktus talk contribs Created page with "Dwie krzywe zostaną wykonane prostopadle w punkcie ich przecięcia ''(rzeczywiste lub przedłużenia krzywych)'', a punkt przecięcia będzie domyślny. Tryb ten jest stosowa..."
     
16:43 (cur | prev) +17 Kaktus talk contribs Created page with "===Pomiędzy dwoma krzywymi ''(prostopadłość bezpośrednia)''==="
     
16:43 (cur | prev) +4 Kaktus talk contribs
     
16:43 (cur | prev) +4 Kaktus talk contribs
     
16:42 (cur | prev) +23 Kaktus talk contribs Created page with "Aby zastosować wiązanie prostopadłe, należy wykonać następujące czynności: * Wybierz dwie lub trzy pozycje na szkicu. * Wywołaj wiązanie, klikając jego ikonę na pa..."
     
16:41 (cur | prev) +65 Kaktus talk contribs Created page with "Istnieją cztery różne sposoby zastosowania tego wiązania: # pomiędzy dwoma krzywymi ''(dostępne nie dla wszystkich krzywych)'', # pomiędzy dwoma punktami końcowymi krz..."
     
16:38 (cur | prev) +2 Kaktus talk contribs Created page with "==Użycie=="
     
16:38 (cur | prev) +44 Kaktus talk contribs Created page with "Wiązanie prostopadłe tworzy dwie linie, które są prostopadłe do siebie, lub dwie krzywe, które są prostopadłe na ich przecięciu. Linie są traktowane jako nieskończo..."
     
16:34 (cur | prev) +60 Kaktus talk contribs Created page with "Gdzie: :* <tt>Sketch</tt> jest obiektem szkicu :* <tt>icurve1, icurve2</tt> są dwiema liczbami całkowitymi określającymi krzywe, które mają być wykonane prostopadle. Li..."
     
16:28 (cur | prev) +4 Kaktus talk contribs
     
16:25 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs
     
16:25 (cur | prev) -3 Kaktus talk contribs
     
16:24 (cur | prev) +30 Kaktus talk contribs Created page with "Ograniczenie prostopadłe może być utworzone przez makropolecenie i z konsoli Pyton za pomocą następujących narzędzi:"
     
16:23 (cur | prev) +10 Kaktus talk contribs Created page with "==Tworzenie skryptów=="
     
16:23 (cur | prev) +44 Kaktus talk contribs Created page with "{{Docnav/pl |Wiązanie pionowe |Wiązanie równoległości |Szkicownik |IconL=Con..."
     
16:23 (cur | prev) +2 Kaktus talk contribs
     
16:22 (cur | prev) +2 Kaktus talk contribs
     16:19  Sketcher ConstrainCoincident/pl‎‎ 10 changes history +12 [Kaktus‎ (10×)]
     
16:19 (cur | prev) +20 Kaktus talk contribs
     
16:18 (cur | prev) +2 Kaktus talk contribs
     
16:17 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs Created page with "Polecenie {{incode|Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',0,2,2,2))}} daje następujący wynik:"
     
16:16 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs Created page with "Polecenie {{incode|Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',1,2,2,1))}} daje następujący wynik:"
     
16:15 (cur | prev) +1 Kaktus talk contribs Created page with "600px {{Caption|<b>blue text:</b> numeracja linii, <b>black text:</b> numeracja wierzchołków}}"
     
16:15 (cur | prev) -63 Kaktus talk contribs Created page with "Jeśli odczytasz np. 4 i 5, oznacza to, że w poleceniu skryptowym do punktu 4 zostanie Przypisana liczba 1, a do punktu 5 - liczba 2. Itd."
     
16:12 (cur | prev) +34 Kaktus talk contribs Created page with "Wierzchołki jednej linii mogą mieć tylko wartość 1 lub 2. ''(Zauważ, że numeracja wierzchołków nie zaczyna się od 0, ponieważ w przypadku wiązania 0 = krawędź st..."
     
16:08 (cur | prev) -8 Kaktus talk contribs Created page with "===Identyfikacja numerów wierzchołków linii==="
     
16:07 (cur | prev) +33 Kaktus talk contribs Created page with "Niestety numeracja wyświetlana w oknach programu FreeCAD zaczyna się od 1, podczas gdy numeracja linii użytej w skrypcie zaczyna się od 0: oznacza to, że za każdym razem..."
     
16:04 (cur | prev) -5 Kaktus talk contribs Created page with "Przesuwając kursor myszy nad linią jej numer można zobaczyć w lewym dolnym rogu okna programu FreeCAD, patrz następny rysunek."