Related changes

Jump to navigation Jump to search

Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 06:28, 17 June 2021
   
Page name:
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

16 June 2021

     09:18 Page translation log Roy 043 talk contribs marked Draft Edit for translation ‎
     09:18  Draft Edit diffhist -21 Roy 043 talk contribs Removed 'In progress'

15 June 2021

     19:56 Page translation log Roy 043 talk contribs marked Release notes 0.19 for translation ‎
     19:47  Release notes 0.19 diffhist -3 Roy 043 talk contribs Updated Draft_WorkingPlaneProxy link
     19:41  Draft SelectPlane‎‎ 2 changes history -12 [Roy 043‎ (2×)]
     
19:41 (cur | prev) -6 Roy 043 talk contribs Updated Draft_WorkingPlaneProxy link
     
19:36 (cur | prev) -6 Roy 043 talk contribs Updated Draft_WorkingPlaneProxy link
     19:38  Draft Module diffhist -9 Roy 043 talk contribs Updated Draft_WorkingPlaneProxy links
N    19:24  Draft SetWorkingPlaneProxy/pl diffhist +40 Roy 043 talk contribs Redirected page to Draft WorkingPlaneProxy/pl Tag: New redirect
     19:20 Move log FuzzyBot talk contribs moved page Draft SetWorkingPlaneProxy/pl to Draft WorkingPlaneProxy/pl without leaving a redirect ‎(Part of translatable page "Draft SetWorkingPlaneProxy")
     19:03  Draft Edit diffhist +123 Roy 043 talk contribs

14 June 2021

     14:45  Draft Edit‎‎ 11 changes history -146 [Roy 043‎ (11×)]
     
14:45 (cur | prev) -1 Roy 043 talk contribs
     
14:13 (cur | prev) 0 Roy 043 talk contribs
     
14:11 (cur | prev) +100 Roy 043 talk contribs
     
14:04 (cur | prev) +2 Roy 043 talk contribs →‎Usage
     
14:03 (cur | prev) +10 Roy 043 talk contribs →‎Usage
     
13:47 (cur | prev) -52 Roy 043 talk contribs
     
13:44 (cur | prev) +49 Roy 043 talk contribs
     
13:40 (cur | prev) -129 Roy 043 talk contribs Updated Description
     
12:46 (cur | prev) -57 Roy 043 talk contribs
     
12:44 (cur | prev) -111 Roy 043 talk contribs New image and caption
     
06:04 (cur | prev) +43 Roy 043 talk contribs →‎Supported objects

12 June 2021

     15:48  Draft Offset/pl‎‎ 8 changes history +733 [Kaktus‎ (8×)]
     
15:48 (cur | prev) +212 Kaktus talk contribs Created page with "* Odsuwa podany {{incode|obj}} linii przez zastosowanie podanej wartości {{incode|delta}}, zdefiniowanej jako wektor, do jego pierwszego wierzchołka. * Jeśli {{incode|copy}..."
     
15:44 (cur | prev) +286 Kaktus talk contribs Created page with "* Naciśnij klawisz {{KEY|P}} lub kliknij pole wyboru, aby przełączyć tryb '''kopiowania'''. Jeśli tryb kopiowania jest włączony, narzędzie Odsunięcie zachowa oryginal..."
     
15:38 (cur | prev) +38 Kaktus talk contribs Created page with "Zobacz również: [https://www.freecadweb.org/api Dokumentacja API generowana automatycznie] oraz Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD."
     
15:38 (cur | prev) +54 Kaktus talk contribs Created page with "Odległość użyta do utworzenia odsunięcia jest prostopadła do jednej z krawędzi oryginalnego kształtu, w zależności od położenia kursora. Jeśli kursor zostanie prz..."
     
15:35 (cur | prev) +25 Kaktus talk contribs Created page with "# Wybierz obiekt, który chcesz przesunąć. # Naciśnij przycisk {{Button|16px Odsunięcie}} lub wciśnij klawisze {{KEY|O}} i..."
     
15:30 (cur | prev) +29 Kaktus talk contribs Created page with "Narzędzie '''Odsunięcie''' może być używane w makrodefinicjach i z konsoli Python za pomocą następującej funkcji:"
     
15:29 (cur | prev) +12 Kaktus talk contribs Created page with "{{Caption|Odsunięcie linii o określoną odległość od jednej z jej krawędzi}}"
     
15:29 (cur | prev) +77 Kaktus talk contribs Created page with "Zazwyczaj narzędzie to jest używane w trybie kopiowania do tworzenia przesuniętych kopii linii bazowej z pozostawieniem tej linii w tym samym miejscu. Odsunięte kopie są..."
     15:22  Draft Trimex/pl‎‎ 12 changes history +584 [Kaktus‎ (12×)]
     
15:22 (cur | prev) +23 Kaktus talk contribs
     
15:21 (cur | prev) +67 Kaktus talk contribs Created page with "Gdy zaznaczony obiekt jest ścianą, narzędzie Przytnij przełącza się w tryb {{Emphasis|extrude}}. W trybie wyciągnięcia wytłaczanie odbywa się w kierunku normalnej po..."
     
15:19 (cur | prev) +57 Kaktus talk contribs Created page with "Narzędzie Draft Wire umożliwia przycinanie lub wydłużanie poszczególnych segmentów, co może mieć wpływ na cały kształt polilinii. W tym przypadku nar..."
     
15:17 (cur | prev) +144 Kaktus talk contribs Created page with "Przycinanie lub wydłużanie jest określane na podstawie pozycji kursora. * Jeśli linia jest krótka, można ją przedłużyć, aby znalazła się w pobliżu i przecięła i..."
     
15:14 (cur | prev) +26 Kaktus talk contribs Created page with "# Wybierz linię, którą chcesz przyciąć lub wydłużyć, lub wybierz ścianę, którą chcesz wyciągnąć. # Wciśnij przycisk {{Button|16px}}..."
     
15:08 (cur | prev) +21 Kaktus talk contribs Created page with "{{Caption|Przedłużony odcinek linii, następnie przycięty odcinek linii. Powierzchnia wyciągnięta w bryłę}}"
     
15:07 (cur | prev) +82 Kaktus talk contribs Created page with "Narzędzie to umożliwia również wyciągnięcie powierzchni utworzonych z zamkniętych linii. Pod tym względem jest ono podobne do narzędzi 24px..."
     
15:03 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs
     
15:03 (cur | prev) +24 Kaktus talk contribs Created page with "Narzędzie Przytnij przycina lub wydłuża Linia i Polilinia tak, że ich koniec znajduje się na przecięciu z inną linią lub krawędzią."
     
15:01 (cur | prev) +70 Kaktus talk contribs Created page with "* Wciśnij klawisze {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} lub {{KEY|Z}}, aby zablokować punkt na danej osi. * Przytrzymaj klawisz {{KEY|Shift}}, aby ograniczyć operację do bieżącego odcin..."
     
14:59 (cur | prev) +32 Kaktus talk contribs Created page with "Dla narzędzia Przytnij nie ma dostępnego interfejsu programistycznego. Zobacz narzędzie Część: Wyciągnij do wyciągania powierzchni i innych kształ..."
     
14:57 (cur | prev) +38 Kaktus talk contribs Created page with "Zobacz również: [https://www.freecadweb.org/api Dokumentacja API generowana automatycznie] oraz Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD."
     14:54  Draft Move/pl‎‎ 9 changes history +682 [Kaktus‎ (9×)]
     
14:54 (cur | prev) +6 Kaktus talk contribs
     
14:53 (cur | prev) +422 Kaktus talk contribs Created page with "* Naciśnij {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} lub {{KEY|Z}} po punkcie, aby ograniczyć następny punkt na danej osi. * Aby wprowadzić współrzędne ręcznie, po prostu wprowadź liczby,..."
     
14:41 (cur | prev) +28 Kaktus talk contribs
     
14:40 (cur | prev) +63 Kaktus talk contribs Created page with "# Wybierz obiekty, które chcesz przenieść lub skopiować. # Naciśnij przycisk {{Button|16px Przesuń}} lub wciśnij klawisze {{K..."
     
14:23 (cur | prev) +41 Kaktus talk contribs Created page with "Podczas przesuwania obiektu, który jest oparty na Szkicu, na przykład, element utworzony za pomocą środowiska pracy PartDesign_Workbench/pl|Projek..."
     
14:22 (cur | prev) +65 Kaktus talk contribs Created page with "* {{incode|objectslist}} zawiera obiekty, które mają zostać przeniesione. Może to być pojedynczy obiekt lub lista obiektów. * {{incode|vector}} wskazuje przemieszczenie...."
     
14:21 (cur | prev) +17 Kaktus talk contribs Created page with "Do przesuwania obiektów służy metoda {{incode|move}} środowiska Rysunek Roboczy."
     
14:20 (cur | prev) +38 Kaktus talk contribs Created page with "Zobacz również: [https://www.freecadweb.org/api Dokumentacja API generowana automatycznie] oraz Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD."
     
14:20 (cur | prev) +2 Kaktus talk contribs Created page with "{{Caption|Przemieszczanie obiektu z jednego punktu do innego}}"