Szkicownik: Geometria zewnętrzna

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher External and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Sketcher External.svg Szkicownik: Geometria zewnętrzna

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Geometria zewnętrzna
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
X
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Tryb konstrukcji

Opis

Użyj narzędziaSketcher External.svg Geometria zewnętrzna kiedy musisz zastosować wiązanie pomiędzy geometrią szkicu a czymś na zewnątrz szkicu. To działa przez wstawienie do szkicu połączonej geometrii konstrukcyjnej. Domyślny kolor połączonych zewnętrznych krawędzi to magenta. Tak samo jak w przypadku standardowych, niepołączonej geometrii konstrukcyjnej (niebieska), zewnętrznie połączona geometria jest widoczna tylko gdy szkic jest w trybie edycji i nie jest bezpośrednio wykorzystywana w późniejszym użyciu gotowego szkicu w innym narzędziu. Oba typy geometrii konstrukcyjnej mogą być używane jako odniesienie dla wiązań w szkicu.

Ostrzeżenie: użycie tego narzędzia do łączenia z wygenerowaną geometrią (bryłą) może prowadzić do nieoczekiwanych wyników z powodu Problemu nazewnictwa topologicznego. Zobacz również Porady dotyczące tworzenia stabilnych modeli.

Sketcher ExternalEsempio1.png

Użycie

  • Utwórz nowy szkic lub otwórz istniejący szkic.
  • Kliknij przycisk Sketcher External.svg Geometria zewnętrzna.
  • Wybierz krawędź lub wierzchołek, do którego chcesz łączyć w szkicu.
  • Naciśnij klawisz Esc lub wybierz inne narzędzie, aby zatrzymać importowanie geometrii do szkicu.

Zasady wyboru

  • Tylko krawędzie i wierzchołki z obiektów z tego samego układu współrzędnych są dozwolone.

Oznacza to, że szkic i obiekt muszą znajdować się w tej samej Zawartości (podczas pracy w środowisku Projekt Części), lub w tej samej Części (podczas pracy w środowisku Część), lub obie poza jakimikolwiek Częściami i Zawartościami.

Na przykład, jeśli otwarty szkic znajduje się w Zawartości, możesz użyć innego szkicu z Zawartości jako geometrii zewnętrznej, ale nie możesz użyć szkicu z Zawartości001 lub krawędzi z Prostopadłościanu z środowiska Część znajdującego się w najwyższym poziomie projektu. Użyj funkcji Łącznik kształtu, aby wprowadzić kopię obiektu do układu współrzędnych otwartego szkicu. Wtedy będziesz mógł użyć krawędzi / wierzchołków obiektu Łącznik kształtu.

  • Zależności kołowe nie są dozwolone.

Oznacza to, że nie można łączyć się z Kieszenią wykonaną za pomocą tego szkicu. Nie możesz przyłączyć do żadnego obiektu, który zależy od szkicu.

Szkic nie musi znajdować się na żadnej ścianie, aby móc korzystać z tego narzędzia. Łącza bezpośrednio między szkicami są możliwe i zalecane, ponieważ są one bardziej niezawodne.

Wygląd po pomyślnym Łączeniu

Gdy krawędź zostanie pomyślnie połączona, zostanie na nią nałożona linia (domyślnie w kolorze magenty, wierzchołki będą czerwone), która będzie widoczna w szkicu tylko wtedy, gdy szkic jest w trybie edycji.

Podobieństwo do Linii Konstrukcyjnych

Linie geometrii zewnętrznej (domyślnie w kolorze magenta) są podobne (domyślny kolor niebieski) do linii konstrukcyjnych z tą różnicą, że linie geometrii zewnętrznej w kolorze magenta są parametrycznie połączone z elementem bryły, na której szkic jest mapowany. Geometria konstrukcyjna stanowi linie, które są liniami wewnętrznymi w szkicu i są widoczne tylko wtedy, gdy szkic znajduje się w trybie edycji, i będą używane tylko jako referencje wiązań, a nie bezpośrednio do późniejszych operacji na bryłach, takich jak Wyciągnięcie czy Kieszeń.

Użycie Geometrii Zewnętrznej podczas pracy w Środowisku Projekt Części

Podczas pracy w środowisku Projekt Części, narzędzie Geometria Zewnętrzna jest używane do pomocy w pozycjonowaniu konstruowanej bryły w stosunku do poprzedniego etapu jej budowy. Środowisko Projekt Części jest przeznaczone do tworzenia pojedynczej bryły, dlatego te szkice w połączeniu z geometrią zewnętrzną są używane do tworzenia nowych cech tej samej bryły.

Geometria zewnętrzna może być na przykład użyta jako odniesienie dla wiązania używanego w celu umieszczenia otworu na obiekcie w określonym miejscu względem krawędzi lub wierzchołka tego obiektu.

Użycie Geometrii Zewnętrznej podczas pracy w Środowisku Część

Można użyć dowolnej geometrii środowiska Część, która znajduje się w układzie współrzędnych szkicu. Zaleca się łączenie z najwcześniejszą możliwą cechą, ponieważ tworzy to bardziej stabilne połączenie.

Przykład

Poniżej znajduje się szkic zmapowawany na górną ścianę bryły utworzonej z Wyciągnięcia poprzedniego szkicu. Linie w kolorze magenta to Geometria Zewnętrzna połączona z dwiema krawędziami tego wcześniej istniejącego Wyciągniecia.

W tym przypadku są one używane jako referencje dla wiązań stycznych z obwodami jednego okręgu. Są one również używane jako referencje dla wiązania poziomego i pionowego w celu umiejscowienia środka drugiego okręgu względem końca i góry Wyciągnięcia.

Sketcher ExternalEsempio2.png

To jest ten sam szkic w trybie edycji, z ukrytym wyciągnięciem, na którym jest on zmapowany.

Sketcher ExternalEsempio4.png

Gdy edycja szkicu jest zamknięta, zewnętrzne linie Geometrii nie są widoczne.

Sketcher ExternalEsempio3.png