Szkicownik: Wiązanie prostopadłości

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainPerpendicular and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Sketcher ConstrainPerpendicular.svg Szkicownik: Wiązanie prostopadłości

Lokalizacja w menu
Sketch → Wiązania Szkicownika → Wiązanie prostopadłości
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
N
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Szkicownik: Wiązanie kąta

Opis

Wiązanie prostopadłości tworzy dwie linie, które są prostopadłe (tzn. ortogonalne) do siebie, lub dwie krzywe, które są prostopadłe na ich przecięciu. Linie są traktowane jako nieskończone, a łuki są traktowane jako pełne okręgi/elipsy. Wiązanie może również łączyć dwie krzywe, wymuszając ich prostopadłość w miejscu połączenia, podobnie jak w przypadku Sketcher ConstrainTangent.svg Wiązanie styczności.

Użycie

Istnieją cztery różne sposoby zastosowania tego wiązania:

 1. pomiędzy dwoma krzywymi (dostępne nie dla wszystkich krzywych),
 2. pomiędzy dwoma punktami końcowymi krzywej,
 3. pomiędzy krzywą a punktem końcowym innej krzywej,
 4. pomiędzy dwoma krzywymi w punkcie zdefiniowanym przez użytkownika.

Aby zastosować wiązanie prostopadłości, należy wykonać następujące czynności:

 • Wybierz dwie lub trzy pozycje na szkicu.
 • Wywołaj wiązanie, klikając jego ikonę na pasku narzędzi, wybierając element menu lub używając skrótu klawiaturowego.

Pomiędzy dwoma krzywymi (prostopadłość bezpośrednia)

Sketcher ConsraintPerpendicular mode1.png

Dwie krzywe zostaną wykonane prostopadle w punkcie ich przecięcia (rzeczywiste lub przedłużenia krzywych), a punkt przecięcia będzie domyślny. Tryb ten jest stosowany, jeśli zostały wybrane dwie krzywe.

Zaakceptowany wybór:

 • linia + linia, koło, łuk
 • okrąg, łuk + okrąg, łuk

Jeśli bezpośrednia prostopadłość między wybranymi łukami nie jest obsługiwana (np. między linią a elipsą), do szkicu zostanie automatycznie dodany punkt pomocniczy i zastosowany zostanie punkt prostopadły-przejściowy.

W przeciwieństwie do styczności, rekonstrukcja punktu prostopadłości przez utworzenie punktu i związanie jego położenia na obu łukach (ograniczając w ten sposób punkt do punktu przecięcia) jest całkowicie poprawna.

Między dwoma punktami końcowymi (prostopadłość między punktami)

Sketcher ConsraintPerpendicular mode2.png

W tym trybie zbierzne są punkty końcowe, a połączenie jest wykonane pod kątem prostym. Tryb ten jest stosowany, gdy wybrane zostały dwa punkty końcowe dwóch krzywych.

"Zaakceptowany wybór:

 • punkt końcowy linii/łuku/łuku-ellipsy + punkt końcowy linii/łuku/łuku-ellipsy (tj. dwa punkty końcowe dowolnych dwóch krzywych)

Między krzywą a punktem końcowym (prostopadłość punktu do krzywej)

Sketcher ConsraintPerpendicular mode3.png

W tym trybie, punkt końcowy jednej krzywej jest związany z położeniem na drugiej, a krzywe są ustawione prostopadle do punktu. Tryb ten jest stosowany, gdy zostały wybrane krzywa i punkt końcowy innej krzywej.

Zaakceptowany wybór:

 • linia, okrąg, łuk, elipsa, łuk elipsy + punkt końcowy linii/łuku/łuku elipsy (tzn. każda krzywa + punkt końcowy każdej krzywej).


Pomiędzy dwoma krzywymi w punkcie (prostopadłym do punktu) (v0.15)

Sketcher ConsraintPerpendicular mode4.png

W tym trybie, dwie krzywe są wykonane prostopadle, a punkt prostopadłości znajduje się na trasie. Tryb ten jest stosowany w przypadku wybrania dwóch krzywych i punktu.

Zaakceptowany wybór:

 • każda linia/krzywizna + każda linia/krzywizna + każdy punkt

"Każdy punkt" może być samotnym punktem, albo punktem jakiegoś obiektu, np. środkiem okręgu, punktem końcowym łuku, albo początkiem.

Aby wiązanie działało prawidłowo, punkt musi znajdować się na obu krzywych. Tak więc, w miarę wywoływania wiązania, punkt będzie automatycznie związany z obiema krzywymi (wiązanie pomocnicze zostanie dodane, jeśli jest to konieczne), a krzywe zostaną wymuszone w punkcie prostopadłym. Te wiązania pomocnicze są zwykłymi regularnymi wiązaniami. Mogą być dodane ręcznie lub usunięte.

W porównaniu do trybu bezpośredniego prostopadłego, to wiązanie jest wolniejsze, ponieważ istnieją stopnie swobody, ale obsługuje elipsy.

Umieszczenie punktu przed zastosowaniem wiązania jest wskazówką dla rozwiązania, które określa, gdzie powinna znajdować się prostopadłość.

Tworzenie skryptów

Ograniczenie prostopadłe może być utworzone przez makropolecenie i z konsoli Pyton za pomocą następujących narzędzi:

# direct perpendicularity
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Perpendicular',icurve1,icurve2))

# point-to-point perpendicularity
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Perpendicular',icurve1,pointpos1,icurve2,pointpos2))

# point-to-curve perpendicularity
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Perpendicular',icurve1,pointpos1,icurve2))

# perpendicular-via-point (plain constraint, helpers are not added automatically)
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('PerpendicularViaPoint',icurve1,icurve2,geoidpoint,pointpos))

Gdzie:

 • Sketch jest obiektem szkicu
 • icurve1, icurve2 są dwiema liczbami całkowitymi określającymi krzywe, które mają być wykonane prostopadle. Liczby całkowite są indeksami w szkicu (wartość zwracana przez Sketch.addGeometry).
 • pointpos1, pointpos2 powinny mieć wartość 1 dla punktu początkowego i 2 dla końcowego.
 • geoid point i pointpos w PerpendicularViaPoint są indeksami określającymi punkt prostopadłościanu.

Strona skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, które mogą być użyte do icurve1, icurve2, pointpos1, pointpos2 i geoidpoint, i zawiera dalsze przykłady, jak tworzyć wiązania ze skryptów Python.