Szkicownik: Blokada wiązania.

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainLock and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Sketcher ConstrainLock.svg Sketcher: Blokada wiązania

Lokalizacja w menu
Sketch → Wiązania szkicownika → Blokada wiązania
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Utwórz wiązanie blokady

Opis

Wiązanie blokady ma zastosowanie dla wiązań Sketcher ConstrainDistanceX.svg Zwiąż odległość poziomą i Sketcher ConstrainDistanceY.svg Zwiąż odległość pionową związania wybranych wierzchołków (punktów) na szkicu. Jeśli wybrany zostanie pojedynczy wierzchołek, wówczas poziome i pionowe wiązania odległości będą odnosić się do punktu początkowego szkicu. Jeśli wybrane zostaną dwa lub więcej punktów, dla każdej pary punktów zostaną dodane wiązania odległości poziomej i pionowej. Nie pojawi się automatyczny monit o edycję wartości wiązań, należy je edytować ręcznie.

Użycie

  1. Wybierz jeden lub więcej wierzchołków (punktów) na szkicu.
  2. Naciśnij przycisk Sketcher ConstrainLock.svg Utwórz blokadę wiązania.
  3. Aby edytować wartości wiązania, kliknij dwukrotnie na wartość wiązania w oknie widoku 3D, lub kliknij dwukrotnie na wiązanie, lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z listy Wiązanie w zakładce Zadania Edytuj wartość.

Uwaga: Narzędzie wiązania może być również uruchomione bez wcześniejszego zaznaczenia obiektów. Będzie wtedy działało tylko na jednym wierzchołku i stosowało wiązania do punktu początku szkicu. Domyślnie polecenie jest aktywne w trybie kontynuacji, by utworzyć nowe wiązanie. Wciśnij raz prawy przycisk myszki lub klawisz ESC, by zakończyć działanie polecenia.

Tworzenie skryptów

Wiązanie Sketcher ConstrainLock.svg Blokada wiązania jest poleceniem GUI, które tworzy wiązanie Sketcher ConstrainDistanceX.svg odległości poziomej oraz Sketcher ConstrainDistanceY.svg odległości pionowej, i nie stanowi samodzielnego wiązania. Zobacz stronę Skrypty Szkicownika, aby uzyskać szczegóły i przykłady, jak tworzyć te wiązania za pomocą skryptów języka Python.