Vazba Shodné (EqualLength)

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainEqual and the translation is 0% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎日本語
Arrow-left.svg Previous: Sketcher ConstrainTangent.svg Tangent
Next: Symmetric Sketcher ConstrainSymmetric.svg Arrow-right.svg

Constraint EqualLength.svg Constraint EqualLength

Umístění Menu
Sketch → Sketcher constraints → Constrain equal
Pracovní stoly
Sketcher, PartDesign
Výchozí zástupce
E
Představen ve verzi
-
Viz také
Constraint Radius

Popis

Vazba Shodné zajistí, že dva nebo více přímkových segmentů v přímce, lomené čáře nebo obdélníku budou mít stejnou délku. Je-li aplikováno na úhel nebo kružnici, jsou úhly nastaveny na stejnou velikost. Vazba nemůže být použita na základní konstrukce, které nejsou stejného typu (např. na segment přímky a úhel).

The Constrain Equal constraint forces two or more line segments in a line, poly-line or rectangle to have equal length. If applied to arcs or circles the radii are constrained to be equal. It cannot be applied to geometry primitives which are not of the same type (e.g. line segments and arcs).

Použití

Zde uvedený náčrt obsahuje několik nakreslených základních prvků (přímka, lomená čára, obdélník, úhel a kružnice).

EqualConstraint1.png

Vyberte dva nebo více segmentů (např. přímka a jedna strana obdélníka).

EqualConstraint2.png

Klikněte na ikonu Shodné (EqualLength) Sketcher ConstrainEqual.png v pruhu nástrojů kreslení (na náčrtové pracovní ploše nebo ploše pro Díl) nebo vyberte položku menu Vazba Shodné ze submenu Náčrty Vazba v hlavním menu Náčrtové pracovní plochy nebo plochy Díl, podle toho ve které pracovní ploše jste. Tím aplikujete tuto vazbu na vybrané položky.

EqualConstraint3.png

Teď na náčrtu vyberte úhel a kružnici.

EqualConstraint4.png

a aplikujte vazbu Shodné (Equal)Sketcher ConstrainEqual.png jako předtím.

EqualConstraint5.png

Teď vyberte přímkový segment, všechny segmenty lomené čáry a jednu ze zbývajících neupravených stran obdélníka

EqualConstraint6.png

a aplikujte vazbu Shodné (Equal) Sketcher ConstrainEqual.png jako předtím.

EqualConstraint7.png

Vyberet přímkový segment a úhel

EqualConstraint8.png

a aplikujte vazbu Shodné (Equal) Sketcher ConstrainEqual.png jako předtím. Vyskakovací okénko zobrazí zprávu, která indikuje, že vybrané položky musejí být stejného konstrukčního typu (přímky s nulovým úhlem nebo přímky s nenulovým úhlem).

EqualConstraint9.png

The example sketch below contains a number of sketch primitives (line, poly-line, rectangle, arc and circle).

EqualConstraint1.png

Select two or more line segments (e.g. line and one side of the rectangle).

EqualConstraint2.png

Click on Sketcher ConstrainEqual.svg Constrain equal in the Sketcher toolbar (in either the Sketcher or Part Design workbenches) or select the Constrain Equal menu item from the Sketcher constraints sub menu item in either the Sketch or Part Design menu item depending upon which workbench is selected (Sketcher or Part Design) to apply the constraint to the selected items.

EqualConstraint3.png

Now select the arc and the circle in the sketch.

EqualConstraint4.png

and apply Sketcher ConstrainEqual.svg Constrain equal as before.

EqualConstraint5.png

Now select the line segment, all segments of the poly-line and one of the remaining unconstrained sides of the rectangle

EqualConstraint6.png

and apply Sketcher ConstrainEqual.svg Constrain equal as before.

EqualConstraint7.png

Select the line segment and the arc

EqualConstraint8.png

and apply Sketcher ConstrainEqual.svg Constrain equal as before. A pop-up message indicates that the constrained items have to be of the same geometrical type (lines of zero curvature or lines of non-zero curvature).

EqualConstraint9.png

Scripting

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Equal', Edge1, Edge2))

The Sketcher scripting page explains the values which can be used for Edge1 and Edge2 and contains further examples on how to create constraints from Python scripts.


Arrow-left.svg Previous: Sketcher ConstrainTangent.svg Tangent
Next: Symmetric Sketcher ConstrainSymmetric.svg Arrow-right.svg