Sketcher: Zwiąż odległość pionową

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainDistanceY and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Sketcher ConstrainDistanceY.svg Sketcher: Zwiąż odległość pionową

Lokalizacja w menu
Sketch → wiązania szkicownika → Zwiąż odległość pionową
Środowisko pracy
Sketcher
Domyślny skrót
Shift + V
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Constraint HorizontalDistance, Constraint Length

Contents


Opis

Ustala poziomą odległość pomiędzy 2 punktami lub końcami linii. Jeśli wybrany jest tylko jeden punkt, odległość jest ustalana względem punktu początku szkicu.

Sketcher ConstraintDistanceY example.png

Użycie

  1. Wybierz jeden lub dwa punkty albo jedną linię.
  2. Uruchomić narzędzie na jeden z możliwych sposobów:
    • Naciśnij przycisk Sketcher ConstrainDistanceY.png Ustal pionową odległość ... znajdujący się na pasku narzędzi Szkicownika.
    • Użyj kombinacji klawiszy Shift + V. (V odnosi się do Vertical).
    • Użyj polecenia menu głównego Sketch → Wiązania szkicownika → Powiąż odległość pionową.
  3. Otworzy się wyskakujące okno dialogowe do edycji z proponowaną wartością. Naciśnij OK, aby ją wartość.

Uwaga: Narzędzie wiązania może być również uruchomione bez wcześniejszego zaznaczenia obiektów, ale będzie wymagane wybranie dwóch punktów lub jednej linii. Aby ustawić odległość względem punktu początkowego, należy także zaznaczyć punkt początkowy szkicu. Domyślnie polecenie jest aktywne w trybie kontynuacji, by utworzyć nowe wiązanie; wciśnij raz prawy przycisk myszki lub klawisz ESC, by zakończyć działanie polecenia.