Szkicownik: Zwiąż odległość pionową

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainDistanceY and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Sketcher ConstrainDistanceY.svg Szkicownik: Zwiąż odległość pionową

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Zwiąż odległość pionową
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
Shift + V
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wiązanie odległości poziomej, Wiązanie odległości

Opis

Ustala poziomą odległość pomiędzy 2 punktami lub końcami linii. Jeśli wybrany jest tylko jeden punkt, odległość jest ustalana względem punktu początku szkicu.

Sketcher ConstraintDistanceY example.png

Użycie

  1. Wybierz jeden lub dwa punkty albo jedną linię.
  2. Uruchomić narzędzie na jeden z możliwych sposobów:
    • Naciśnij przycisk Sketcher ConstrainDistanceY.svg Ustal pionową odległość ... znajdujący się na pasku narzędzi Szkicownika.
    • Użyj kombinacji klawiszy Shift + V. (V odnosi się do Vertical).
    • Użyj polecenia menu głównego Sketch → Wiązania szkicownika → Sketcher ConstrainDistanceY.svg Zwiąż odległość pionową.
  3. Otworzy się wyskakujące okno dialogowe do edycji z proponowaną wartością. Naciśnij OK, aby ją wartość.

Uwaga: Narzędzie wiązania może być również uruchomione bez wcześniejszego zaznaczenia obiektów, ale będzie wymagane wybranie dwóch punktów lub jednej linii. Aby ustawić odległość względem punktu początkowego, należy także zaznaczyć punkt początkowy szkicu. Domyślnie polecenie jest aktywne w trybie kontynuacji, by utworzyć nowe wiązanie; wciśnij raz prawy przycisk myszki lub klawisz Esc, by zakończyć działanie polecenia.

Tworzenie skryptów

Odległość od odniesienia położenia:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceY', Edge, PointOfEdge, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Odległość pomiędzy dwoma wierzchołkami:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceY', Edge1, PointOfEdge1, Edge2, PointOfEdge2, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Pozioma rozpiętość linii (GUI pozwala wybrać samą krawędź, ale jest to tylko skrót do użycia dwóch skrajnych punktów tej samej linii):

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceY', Line, 1, Line, 2, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Strona Skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, które mogą być używane dla Edge1, Edge2, Edge, PointOfEdge1, PointOfEdge2, PointOfEdge i Line, a także zawiera kolejne przykłady tworzenia wiązań za pomocą skryptów języka Python.