Sketcher: Zwiąż odległość poziomą

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainDistanceX and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Sketcher ConstrainDistanceX.svg Sketcher Zwiąż odległość poziomą

Lokalizacja w menu
Sketch → Wiązania szkicownika → Zwiąż odległość poziomą
Środowisko pracy
Sketcher
Domyślny skrót
Shift + H
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Constraint Length, Constraint VerticalDistance

Contents


Opis

Ustala poziomą odległość pomiędzy 2 punktami lub końcami linii. Jeśli wybrany jest tylko jeden punkt, odległość jest ustalana względem punktu początku szkicu.

Constraint H Distance.png

Użycie

  1. Wybierz jeden lub dwa punkty albo jedną linię.
  2. Uruchomić narzędzie na jeden z możliwych sposobów:
    • Naciśnij przycisk Sketcher ConstrainDistanceX.png Ustal pozioma odległość ... znajdujący się na pasku narzędzi Szkicownika.
    • Użyj kombinacji klawiszy Shift + H. (H odnosi się do Horizontal).
    • Użyj polecenia menu głównego Sketch → Wiązania szkicownika → Powiąż odległość poziomą.
  3. Otworzy się wyskakujące okno dialogowe do edycji z proponowaną wartością. Naciśnij OK, aby ją wartość.

Uwaga: Narzędzie wiązania może być również uruchomione bez wcześniejszego zaznaczenia obiektów, ale będzie wymagane wybranie dwóch punktów lub jednej linii. Aby ustawić odległość względem punktu początkowego, należy także zaznaczyć punkt początkowy szkicu. Domyślnie polecenie jest aktywne w trybie kontynuacji, by utworzyć nowe wiązanie; wciśnij raz prawy przycisk myszki lub klawisz ESC, by zakończyć działanie polecenia.