Szkicownik: Wiązanie odległości

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainDistance and the translation is 62% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Constraint Length.svg Wiązanie odległości

Lokalizacja w menu
Sketch → Szkicownik ograniczenia → Wiązanie odległości
Środowisko pracy
Sketcher
Domyślny skrót
Shift + D
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Szkicownik: Wiązanie odległości poziomej, Szkicownik: Wiązanie odległości pionowej

Opis

Wiązanie odległości wyznacza długość linii, czyli odległość prostopadłą między punktem a linią, lub odległość między dwoma punktami, aby osiągnąć wymaganą wartość.

Sketcher ConstrainDistance example.png

Użycie

  1. Wybierz dwa punkty lub jeden punkt i jedną linię albo jedną linię.
  2. Wywołaj komendę na kilka sposobów:
    • Naciśnij przycisk Sketcher ConstrainDistance.svg Wiązanie odległości znajdujący się na pasku narzędzi Szkicownika.
    • Użyj kombinacji klawiszy Shift + D. (D odnosi się do Distance).
    • Użyj pozycji menu głównego Sketch → Wiązania szkicownika → Sketcher ConstrainDistance.svg Wiązanie odległości.
  3. Otworzy się wyskakujące okno dialogowe do edycji z proponowaną wartością. Naciśnij OK, aby ją zatwierdzić.

Uwaga: Narzędzie wiązania może być również uruchomione bez wcześniejszego zaznaczenia obiektów. Aby ustawić odległość prostopadłą pomiędzy punktem a prostą, należy najpierw zaznaczyć ten punkt. Domyślnie polecenie jest aktywne w trybie kontynuacji, by utworzyć nowe wiązanie; wciśnij raz prawy przycisk myszki lub klawisz ESC, by zakończyć działanie polecenia.

Podpowiedź

Ewentualnie proszę rozważyć użycie Sketcher ConstrainDistanceX.svg Ustal poziomą odległość ... lub Sketcher ConstrainDistanceY.svg Ustal pionową odległość ... zamiast tego wiązania. Wymienione wiązania są bardziej efektywne i szybsze do obliczenia niż to to prezentowane.

Scripting

Distance from origin:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceX', Edge, PointOfEdge, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Distance between two vertices:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Distance', Edge1, PointOfEdge1, Edge2, PointOfEdge2, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Length of line (the GUI allows selecting the edge itself, but it is just a shorthand for using the two extremities of the same line:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Distance', Line, 1, Line, 2, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Distance from point (Edge, PointOfEdge) to nearest point on line (Line):

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Distance', Edge, PointOfEdge, Line, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

The Sketcher scripting page explains the values which can be used for Edge1, Edge2, Edge, PointOfEdge1, PointOfEdge2, PointOfEdge and Line, and contains further examples on how to create constraints from Python scripts.