Szkicownik: Wiązanie odległości

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainDistance and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Constraint Length.svg Wiązanie odległości

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie odległości
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
Shift + D
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wiązanie odległości poziomej, Wiązanie odległości pionowej

Opis

Wiązanie odległości wyznacza długość linii, czyli odległość prostopadłą między punktem a linią, lub odległość między dwoma punktami, aby osiągnąć wymaganą wartość.

Sketcher ConstrainDistance example.png

Użycie

  1. Wybierz dwa punkty lub jeden punkt i jedną linię albo jedną linię.
  2. Wywołaj komendę na kilka sposobów:
    • Naciśnij przycisk Sketcher ConstrainDistance.svg Wiązanie odległości znajdujący się na pasku narzędzi Szkicownika.
    • Użyj kombinacji klawiszy Shift + D. (D odnosi się do Distance).
    • Użyj pozycji menu głównego Szkic → Wiązania szkicownika → Sketcher ConstrainDistance.svg Wiązanie odległości.
  3. Otworzy się wyskakujące okno dialogowe do edycji z proponowaną wartością. Naciśnij OK, aby ją zatwierdzić.

Uwaga: Narzędzie wiązania może być również uruchomione bez wcześniejszego zaznaczenia obiektów. Aby ustawić odległość prostopadłą pomiędzy punktem a prostą, należy najpierw zaznaczyć ten punkt. Domyślnie polecenie jest aktywne w trybie kontynuacji, by utworzyć nowe wiązanie; wciśnij raz prawy przycisk myszki lub klawisz ESC, by zakończyć działanie polecenia.

Podpowiedź

Ewentualnie proszę rozważyć użycie Sketcher ConstrainDistanceX.svg Ustal poziomą odległość ... lub Sketcher ConstrainDistanceY.svg Ustal pionową odległość ... zamiast tego wiązania. Wymienione wiązania są bardziej efektywne i szybsze do obliczenia niż to to prezentowane.

Tworzenie skryptów

Odległość od odniesienia położenia:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceX', Edge, PointOfEdge, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Odległość pomiędzy dwoma wierzchołkami:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Distance', Edge1, PointOfEdge1, Edge2, PointOfEdge2, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Długość linii (GUI pozwala wybrać samą krawędź, ale jest to tylko skrót do użycia dwóch skrajnych punktów tej samej linii):

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Distance', Line, 1, Line, 2, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Odległość od punktu (Edge, PointOfEdge) do najbliższego punktu na linii (Line):

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Distance', Edge, PointOfEdge, Line, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Strona Skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, które mogą być używane dla Edge1, Edge2, Edge, PointOfEdge1, PointOfEdge2, PointOfEdge i Line, a także zawiera kolejne przykłady tworzenia wiązań za pomocą skryptów języka Python.