Szkicownik: Wiązanie średnicy

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainDiameter and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski

Sketcher ConstrainDiameter.svg Szkicownik: Wiązanie średnicy

Lokalizacja w menu
Sketch → Wiązania szkicownika → Wiązanie średnicy
Środowisko pracy
Sketcher, PartDesign
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wiązanie odległości, Zwiąż odległość poziomą, Zwiąż odległość pionową

Contents


Opis

To wiązanie powoduje, że wartość średnicy okręgu lub łuku ma określoną wartość. Jeśli przed uruchomieniem polecenia zostanie wybrany więcej niż jeden okrąg lub łuk, zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy wszystkie wybrane elementy powinny mieć tę samą średnicę. W przypadku odpowiedzi twierdzącej zostanie dodane jedno wiązanie średnicy, a wiązania Sketcher ConstrainEqual.svg równości zostaną dodane do wszystkich elementów. W przeciwnym przypadku dla każdego okręgu / łuku zostaną utworzone oddzielne wiązania średnicy, ale z równymi wartościami, które będzie można edytować oddzielnie po utworzeniu.

Użycie

  1. Zaznacz jeden lub więcej okręgów lub łuków.
  2. Naciśnij przycisk Sketcher ConstrainDiameter.svg Wiązanie średnicy.
  3. Zostanie otwarte okno dialogowe do edycji lub potwierdzenia wartości. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. W przypadku wybrania wielu okręgów/łuków, wszystkie wiązania przyjmą tę wartość. Edytuj ich odrębne wartości, klikając dwukrotnie na etykietę wymiaru w oknie widoku 3D, lub na liście Wiązań, kliknij dwukrotnie na wiązanie lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz 'Zmień wartość.
  4. Opcjonalnie etykietę wymiaru i linię można przesuwać i obracać w oknie widoku 3D klikając na wartość i przeciągając, jednocześnie trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki.

Uwaga: Narzędzie wiązania może być również uruchomione bez wcześniejszego zaznaczenia obiektu. Domyślnie polecenie będzie w trybie kontynuacji, aby utworzyć nowe wiązanie. Naciśnij prawy przycisk myszy lub klawisz Esc raz, aby zakończyć wykonywanie polecenia.