Szkicownik: Wiązanie średnicy

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainDiameter and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский

Sketcher ConstrainDiameter.svg Szkicownik: Wiązanie średnicy

Lokalizacja w menu
Sketch → Wiązania szkicownika → Wiązanie średnicy
Środowisko pracy
Szkicownik, Projekt części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.18
Zobacz także
Wiązanie odległości, Zwiąż odległość poziomą, Zwiąż odległość pionową

Opis

To wiązanie powoduje, że wartość średnicy okręgu lub łuku ma określoną wartość. Jeśli przed uruchomieniem polecenia zostanie wybrany więcej niż jeden okrąg lub łuk:

  • Jeśli wiązanie jest zastosowane w trybie Odniesienia, do każdego obiektu osobno dodawane jest nowe wiązanie odniesienia zgodnie z powyższymi zasadami
  • Jeśli wiązanie jest zastosowane w trybie Normalny (prowadzenie), to stosowane są następujące zasady
    • Wiązanie odniesienia jest stosowane osobno dla każdego obiektu, który jest geometrią zewnętrzną
    • Sketcher ConstrainEqual.svg Wiązania równości są stosowane kolejno pomiędzy wszystkimi obiektami geometrii rzeczywistej / konstrukcyjnej, a wiązanie wymiarowe jest stosowane do pierwszego wybranego obiektu zgodnie z powyższymi zasadami.

Uwaga: Bieguny krzywej złożonej nie mogą być mieszane z innymi typami obiektów podczas wyboru.

Użycie

  1. Zaznacz jeden lub więcej okręgów lub łuków.
  2. Naciśnij przycisk Sketcher ConstrainDiameter.svg Wiązanie średnicy.
  3. Zostanie otwarte okno dialogowe do edycji lub potwierdzenia wartości. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. W przypadku wybrania wielu okręgów/łuków, wszystkie wiązania przyjmą tę wartość. Edytuj ich odrębne wartości, klikając dwukrotnie na etykietę wymiaru w oknie widoku 3D, lub na liście Wiązań, kliknij dwukrotnie na wiązanie lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz 'Zmień wartość.
  4. Opcjonalnie etykietę wymiaru i linię można przesuwać i obracać w oknie widoku 3D klikając na wartość i przeciągając, jednocześnie trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki.

Uwaga: Narzędzie wiązania może być również uruchomione bez wcześniejszego zaznaczenia obiektu. Domyślnie polecenie będzie w trybie kontynuacji, aby utworzyć nowe wiązanie. Naciśnij prawy przycisk myszy lub klawisz Esc raz, aby zakończyć wykonywanie polecenia.

Tworzenie skryptów

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Diameter', ArcOrCircle, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Strona skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, których można użyć dla ArcOrCircle oraz zawiera dalsze przykłady tworzenia wiązań przy użyciu skryptów języka Python.