Szkicownik: Wiązanie zbieżności punktów

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainCoincident and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Sketcher ConstrainCoincident.svg Wiązanie zbieżności punktów

Lokalizacja w menu
Sketch → Wiązania szkicownika → Wiązanie zbieżności
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
C
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wiązanie blokady odległości, wiązanie punkt na obiekcie

Opis

Stwórz wiązanie zbieżności z wybraną pozycją.

Narzędzie to przyjmuje dwa punkty jako swój argument i służy do nadania tym dwóm punktom zbieżności. (To znaczy, że stają się one tylko jednym punktem).

W praktyce narzędzie to jest użyteczne w przypadku przerwania profilu, na przykład gdy dwie linie kończą się blisko siebie i muszą zostać połączone - wiązanie zbieżności w punkcie końcowym doprowadzi do zlikwidowania tej przerwy.

Użycie

Jak stwierdzono powyżej, narzędzie to przyjmuje dwa argumenty - oba są punktami.

 1. Po pierwsze, konieczne jest zaznaczenie dwóch różnych punktów. (Uwaga: to nie zadziała, jeżeli na przykład spróbujemy wybrać punkt początkowy i punkt końcowy tej samej linii prostej. Wybranie punktów początkowych i końcowych łuku spowoduje utworzenie zamkniętego okręgu lub elipsy, ale ograniczy położenie szwu do tego punktu).
 2. Podświetlenie elementu rysunku uzyskuje się poprzez umieszczenie na nim kursora myszki i kliknięcie lewym przyciskiem myszy.
 3. Możliwe jest również zaznaczenie wszystkich elementów wewnątrz prostokąta poprzez kliknięcie i przeciągnięcie. Przy przeciąganiu od lewej do prawej (z dowolnym ruchem pionowym) zostaną podświetlone tylko kształty, które w całości mieszczą się w prostokącie; w drugim kierunku zostaną podświetlone wszystkie kształty, które przecinają się z prostokątem zaznaczenia. Można to wykorzystać do zaznaczenia tylko wierzchołków bez zaznaczania krawędzi, przeciągając mały prostokąt wokół niektórych wierzchołków od lewej do prawej, o ile nie ma krawędzi, które w całości mieszczą się w prostokącie.
 4. Podświetlony element zmieni swój kolor na zielony. (Kolor ten można dostosować do własnych potrzeb w Edycja → Preferencje → Wyświetlanie → Kolory → Zaznaczanie).
 5. Kolejne punkty mogą być podświetlone poprzez powtórzenie powyższych procedur. Uwaga" Nie trzeba przytrzymywać żadnego specjalnego klawisza, jak Ctrl aby uzyskać wielokrotny wybór pozycji na rysunku.
 6. Po podświetleniu dwóch punktów, można wywołać komendę za pomocą kilku metod:
  • Wciskając przycisk wiązania na pasku przyborów Sketcher ConstrainCoincident.svg Wiązanie zbieżności.
  • Użycie skrótu klawiszy C przy pomocy klawiatury.
  • Użycie polecenia w górnym menu Szkic → Wiązania szkicownika → Sketcher ConstrainCoincident.svg Wiązanie zbieżności.

Wynik: polecenie to spowoduje, że dwa punkty staną się nałożone na siebie i zostaną zastąpione jednym punktem.

Uwaga: Aby uczynić dwa punkty zbieżnymi, FreeCAD musi z konieczności przenieść jeden (lub oba) z oryginalnych pozycji.

Alternatywy dla wiązania zbieżności

Dwa ograniczone elementy wiązania zbieżności muszą być punktami początkowymi lub końcowymi wierzchołkami lub punktami środkowymi łuków, okręgów lub elips. Niektóre kombinacje, które nie są możliwe przy wiązaniu zbieżnym, można emulować przy użyciu innych wiązań:

 • Ograniczenie Sketcher ConstrainSymmetric.svg Symetrii może być użyte do umieszczenia punktu początkowego, końcowego lub środkowego na środku linii prostej.
 • Umieszczenie dwóch linii prostych od środka do punktu środkowego można uzyskać, tworząc nowy Sketcher CreatePoint.svg punkt i używając dwóch wiązań [[File: Sketcher_ConstrainSymmetric.svg|24px] ] Symetrii, tak aby leżał w środku obu linii.
 • Wierzchołek może być związany z krawędzią za pomocą ograniczenia Sketcher ConstrainPointOnObject.svg Punkt na obiekcie. Zauważ, że dzięki temu wiązaniu punkt może leżeć w dowolnym miejscu na całej długości odcinka lub krzywej (tj. również przed punktem początkowym lub za punktem końcowym).
 • Współliniowe umieszczenie dwóch prostych można uzyskać przez zastosowanie wiązania Sketcher ConstrainTangent.svg styczności, lub przez połączenie wiązań Sketcher ConstrainPointOnObject.svg Punkt na obiekcie i Sketcher ConstrainParallel.svg równoległości.
 • Dwie krawędzie mogą być identyczne poprzez użycie dwóch wiązań Sketcher ConstrainCoincident.svg zbieżności, po jednym dla każdej pary końców.
 • Dwa okręgi można uczynić identycznymi za pomocą wiązania Sketcher ConstrainCoincident.svg zbieżności, aby połączyć środki, i stosując wiązanie Sketcher ConstrainEqual.svg. równości w stosunku do ich krawędzi. W przypadku łuków, zapewni to, że oba łuki będą częścią tego samego okręgu, ale pozwoli im mieć różne punkty początkowe i końcowe.

Ogólne zasady tworzenia skryptów

Wiązanie może być utworzone zarówno przez makrodefinicje jak i z konsoli Python za pomocą następującego polecenia:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',LineFixed,PointOfLineFixed,LineMoving,PointOfLineMoving))

gdzie:

 • Sketch jest obiektem szkicu,
 • LineFixed to numer linii, która nie przesunie się po zastosowaniu wiązania,
 • PointOfLineFixed wskazuje, który wierzchołek LineFixed musi spełniać warunek wiązania,
 • LineMoving to numer linii, która ulegnie przesunięciu przez zastosowanie wiązania,
 • PointOfLineMoving wskazuje, który wierzchołek LineMoving, musi spełniać warunek wiązania,

Jak wskazują nazwy LineFixed i LineMoving, jeśli oba związane wierzchołki mogą się poruszać w dowolnym kierunku, pierwszy z nich (wybrany jako pierwszy w Gui) pozostanie nieruchomy, a drugi będzie się poruszał. Jednak w obecności istniejących wiązań, obie krawędzie mogą się poruszać.

Strona skrypty w środowiszku szkicownika opisuje wartości, których można użyć dla LineFixed, PointOfLineFixed, LineMoving i PointOfLineMoving, a także zawiera dalsze przykłady tworzenia wiązań przy użyciu skryptów języka Python.