Środowisko pracy Arkusz Blachy

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page SheetMetal Workbench and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎русский

Ta dokumentacja nie jest ukończona. Prosimy o pomoc w tworzeniu dokumentacji.

Strona Model polecenia GUI wyjaśnia jak powinny być dokumentowane polecenia. Przejrzyj stronę Category:UnfinishedDocu, aby zobaczyć więcej niekompletnych stron, takich jak ta. Zobacz stronę Category:Command Reference aby poznać wszystkie komendy.

Zobacz stronę wytycznych Wikidla FreeCAD aby dowiedzieć się, jak edytować strony Wiki, i przejdź do strony Pomóż w rozwoju FreeCAD, aby dowiedzieć się o innych sposobach, w jakie możesz wnieść swój wkład.

Ikonka FreeCAD dla zewnętrznego środowiska pracy Arkusz blachy

Wprowadzenie

Środowisko pracy Sheetmetal workbench icon.svg Arkusz blachy jest zewnętrznym środowiskiem pracy i nie należy do standardowej instalacji programu FreeCAD. Zostało ono opracowane w celu dostarczenia narzędzi do tworzenia i rozwinięć obiektów blaszanych.

Cechami charakterystycznymi przedmiotów wykonanych z blachy są:

 • Mają stałą grubość,
 • Mogą być rozkładane, jeśli są wykonane tylko z płaskich ścian i połączeń cylindrycznych.

Narzędzie do rozkładania w obu wersjach nie jest ograniczone do części wykonanych narzędziami z tego środowiska pracy, ale może obsługiwać również obiekty należące do środowisk pracy Część i Projekt Części, o ile spełniają one powyższe wymagania.

SheetMetal Example.png

Model z blachy zbudowany za pomocą dodatku Arkusz blachy (z tyłu),
przed nim rozwinięta bryła,
na pierwszym planie rozwinięty szkic z liniami gięcia do eksportu do formatu DXF.

Jeśli eksport do formatu DXF jest używany do sterowania maszynami (na przykład cięcie laserowe), należy zmodyfikować DXF, aby usunąć linie pokazujące zagięcia, ponieważ linie te mogą być używane przez maszynę do cięcia.

Instalacja

To środowisko pracy może być zainstalowane z Std AddonMgr.svg Menadżera dodatków. Aby zainstalować je samodzielnie zobacz stronę Instalacja zewnętrznych środowisk pracy.

Przybory

Szczegółowy opis narzędzi można znaleźć na blogu autora. Jednak jest on już trochę przestarzały, ponieważ dodano kilka nowych narzędzi.

 • SheetMetal AddWall.svg Dodaj ścianę: Dodaje kołnierz na każdej wybranej krawędzi płyty bazowej (Kołnierz można przekształcić w obszycie, modyfikując jego kąt).
 • SheetMetal Extrude.svg Wyciągnij: Rozciąga blachę na wybranej krawędzi wzdłuż jej wektora normalnego (Po dodaniu szkicu konturu można go użyć do utworzenia geometrii blokującej).
 • SheetMetal AddFoldWall.svg Zagnij blachę: Składa ścianę na wybranej linii z zadanym promieniem gięcia.
 • SheetMetal Unfold.svg Rozwiń: Prostuje zgięty obiekt blaszany i generuje rozwiniętą bryłę oraz szkic konturowy z liniami gięcia (udostępnia okno dialogowe do ustawiania parametrów).
 • SheetMetal UnattendedUnfold.svg Rozwiń bezobsługowo: Prostuje zgięty obiekt blaszany i generuje rozwinięcie oraz szkic konturowy z liniami gięcia (jeżeli parametry zostały już ustawione).
 • SheetMetal AddRelief.svg Dodaj podcięcie: Pierwszy krok do przekształcenia obiektu powłoki w rozkładany obiekt z blachy, dodaje zagłębienie (wycięcie) do narożnika.
 • SheetMetal AddJunction.svg Dodaj otwarte połączenie: Drugi krok, aby przekształcić obiekt powłoki w obiekt z rozkładanej blachy, tworzy otwarte połączenie na krawędzi dwóch ścian.
 • SheetMetal AddBend.svg Dodaj zaokrąglone zgięcie: Trzeci krok do przekształcenia obiektu powłoki w obiekt z rozkładanej blachy, zastępuje ostre krawędzie okrągłymi zagięciami.
 • SheetMetal SketchOnSheet.svg Szkic na arkuszu: Na podstawie szkicu wycina wzór otworów wzdłuż zagiętych ścian obiektu z blachy.
 • SheetMetal Forming.svg Formowanie blach: Wytłacza kształty z otworami lub bez otworów w arkuszu blachy.

Krótki opis

To środowisko pracy dostarcza narzędzi do dwóch głównych zadań:

 • Tworzenie obiektów blaszanych,
 • Rozkładanie obiektów z blachy.

Ta sekcja ma na celu dać ogólne pojęcie o tym, jak używać dostarczonych narzędzi. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie każdego narzędzia (patrz wyżej) lub w połączonych z nim poradnikach (patrz niżej).

Utwórz obiekt z blachy

Rozpoczęcie od profilu

 1. Utwórz otwartą polilinię (najlepiej za pomocą szkicownika),
 2. Użyj polecenia SheetMetal AddBase.svg Dodaj ścianę bazową, aby utworzyć profil arkusza blachy.

Rozpoczęcie od pustego

 1. Utwórz zamkniętą polilinię (najlepiej za pomocą szkicownika),
 2. Użyj polecenia SheetMetal AddBase.svg Dodaj ścianę bazową, aby utworzyć nowy arkusz blachy.

Rozpoczęcie od wyciągnięcia w środowisku Projekt Części

 1. Utwórz zamkniętą polilinię (najlepiej za pomocą szkicownika),
 2. Użyj polecenia PartDesign Pad.svg PartDesign Pad aby stworzyć bryłę prostopadłościanu,
 3. Narzędzie PartDesign Thickness.svg Grubość środowiska Projekt Części sprawi, że będzie to obiekt o stałej grubości,
 4. Aby można było go rozłożyć, potrzebne są przerwy lub połączenia między ścianami:
  1. Za pomocą narzędzia SheetMetal AddRelief.svg Dodaj podcięcie zetniemy wybrane narożniki,
  2. Polecenie SheetMetal AddJunction.svg Dodaj otwarte połączenie utworzy szczeliny między sąsiednimi ścianami, które trzeba rozdzielić,
  3. Polecenie SheetMetal AddBend.svg Dodaj zaokrąglone zgięcie utworzy cylindryczne połączenia dla pozostałych ścian, które muszą pozostać połączone.

Niektóre parametry będą dziedziczone z obiektu(ów) nadrzędnego, ale lepiej jest sprawdzić odpowiednie parametry na każdym etapie.

Należy teraz sprawdzić, czy powstały obiekt blaszany może zostać rozłożony (zobacz rozdział Rozłóż blaszany element poniżej).

Dodawanie kolejnych cech

Standardowe rozkładane blaszane elementy mogą być rozbudowywane:

 1. Użyj polecenia SheetMetal Extrude.svg Wyciągnij, aby powiększyć ściany.
 2. Polecenie SheetMetal AddWall.svg Dodaj ścianę doda nowe kołnierze lub obszycia w istniejącym obiekcie.
 3. Użyj polecenia SheetMetal AddCornerRelief.svg Dodaj podcięcie w narożniku, aby dodać lub zmienić kształt podcięć narożnych.
 4. Polecenie SheetMetal AddFoldWall.svg Zagnij blachę złoży ścianę na wybranej linii, tzn. przytnie ścianę na tej linii, przeniesie odciętą stronę i połączy je cylindrycznym połączeniem.
 5. Użyj narzędzia SheetMetal SketchOnSheet.svg Szkic na arkuszu wytnij otwory w obiekcie zaczynając od wybranej ściany, a następnie podążając za sąsiednimi ścianami i połączeniami.
 6. Polecenie SheetMetal Forming.svg Formowanie blach wytłoczy w płycie (ścianie) kształt.
Po utworzeniu cechy Formowanie blach obiekt Arkusz blachy już nie da się rozłożyć!

Kilka narzędzi z innych środowisk pracy może być używanych do dodawania otworów lub zmiany kształtu krawędzi.

Rozłóż blaszany element

Aby rozłożyć obiekt z blachy aktywuj narzędzie SheetMetal Unfold.svg Rozłóż lub SheetMetal UnattendedUnfold.svgRozłóż bezobsługowo.

Wynikiem będzie obiekt 3D z opcjonalnym szkicem konturowym zawierającym linie zgięcia.

Przykłady

Dopóki strony poradników nie są dostępne na tej wiki, istnieje strona z przykładami.

SheetMetal Example-01.png SheetMetal Example-02.png SheetMetal Example-03.png SheetMetal Example-04.png SheetMetal Example-05.png

Zawiera również kilka wskazówek dotyczących własności.

Ograniczenia

 • Na środowisko robocze ma wpływ problem nazewnictwa topologicznego, który jest nieodłączny dla FreeCAD. Jeśli edycja zagięcia wcześniej w historii części zmieni numerację powierzchni, wówczas kolejne zagięcia mogą zostać naruszone i zmienić powierzchnię. Jeżeli właściwości gięcia nie zostaną uszkodzone, możesz kliknąć na nim dwukrotnie, aby uzyskać okno dialogowe, w którym możesz wybrać odpowiednią powierzchnię w oknie widoku 3D i zaktualizować gięcie.
 • Narzędzie Rozwiń ma pewne ograniczenia i może zawieść w pewnych skomplikowanych sytuacjach. Jeśli zawiedzie, spróbuj wybrać inną ścianę.
 • Częsty przypadek awarii: należy podjąć wszelkie środki ostrożności, aby nie ciąć w zawiasach (zagięciach) ani wzdłuż powierzchni ścian, ani w kątach, ani nie robić otworów lub nacięć w kątach.

Poradniki

Arkusz blachy poradnik według meme2704

Poniższy poradnik został zaczerpnięty z poradnika PDF wspomnianego w sekcji Odnośniki internetowe.

Prezentacja środowiska pracy

Po pobraniu i zainstalowaniu rozszerzenia, uruchom je.

Sm1.png

Operacja pierwsza

 • Wykonaj element początkowy: użyj środowisk pracy Część lub Rysunek Roboczy, wykonaj pierwszy szkic, który będzie zawierał wszystkie otwory i cięcia, następnie wytłocz ten element do grubości arkusza.
 • Pamiętaj, że krawędzie będą zawsze w dodatku, tak samo jak promienie składania.
Sm2.png

Operacja druga

 • Otwórz środowisko pracy Arkusz blachy.
 • Wybierz 1 grubość krawędzi (brzegu) płyty bazowej i kliknij na narzędzie "Dodaj zaokrąglone gięcie" 90° domyślny kąt gięcia może być zmieniany w zakresie od 0 do 90°.
 • Wysokość krawędzi wynosi domyślnie 10mm, można ją edytować w zakresie od 0.1 do xxx mm.
 • Promień gięcia jest domyślnie równy grubości, można go edytować w zakresie od 0.1 do xx mm (nigdy nie należy wstawiać wartości 0).
 • Odstęp1, odstęp2 to odległość zagiętej krawędzi od rogu podstawy (0 akceptwalne).
 • Invert domyślnie: przyjmuje wartość Fałsz składa się do Z +, Prawda do ZReliefd przecina róg między fałdą a podstawą (nieaktywne, jeśli szczelina ma wartość = 0).
 • Reliefw dodaje 1 szczelina między zagięciem a krawędzią (nieaktywne, jeśli reliefd ma wartość = 0).
Sm3.png

Powtórz tyle razy, ile jest boków do zgięcia.
Składanie 1 powrót z wykorzystaniem wyciągnięcia.

Sm4a.png

Aby dodać 1 powrót powtórz tę samą operację wybierając grubość danej krawędzi.
Aby zmniejszyć odstęp między 2 krawędziami użyj funkcji wyciągnięcia.
Wybierz grubość i określ długość do dodania.
Zwróć uwagę, że jeśli wyciągnięcie pierwszej krawędzi zostanie wykonane przed powrotem zagięcia, nie będzie brane pod uwagę, jeśli 1 identyczne zagięcie zostanie dodane do wyciągnięcia, będzie wyglądało poprawnie, ale rozkładanie nie zostanie wykonane.

Złożenie pierwsze drugiej krawędzi:
Teraz musimy rozdzielić te 2 krawędzie, w przeciwnym razie połączą się i rozkładanie nie będzie możliwe.

 • Metoda pierwsza: zrobić 1 wycofanie 1 krawędzi.
  • Podaj 1 wartość nieco większa niż szczelina1 (lub szczelina2), przy zerze jest jeszcze połączenie.
 • Metoda druga: zrobić 1 cięcie pod kątem 45 ° patrz dalej, użyj tego narzędzia.
Sm5a.png

Rozkładanie

Wybierz jedną ścianę odniesienia (tutaj pomarańczowa) i kliknij przycisk na pasku narzędzi.
Otrzymujemy niebieską część, której wystarczy zmodyfikować wartości X, Y lub Z, aby zobaczyć ją w całości.

Sm6.png

Przycięcie brzegów pod kątem 45°

Po złożeniu brzegów bez wycofania powstaje kształt.

Sm7a.png

Aby to zrobić należy dokonać podziału pod kątem 45° (lub po dwusiecznej boki są nierównej szerokości).

 • Utwórz jeden nowy skit związany z częściami wspólnymi dwóch brzegów.
 • Utwórz jeden powiązany ogranicznik, wybierając zewnętrzną krawędź "zawiasu".
 • Narysuj jeden trójkąt, którego wierzchołek jest związany na końcu, zorientowany na jeden bok pod kątem 45°, nadaj małemu bokowi minimalną szerokość (wystarczy 0,1 mm) i wykonaj kieszeń.

Be careful not to scratch the "hinge" where the nakedness of bound the tip of the triangle at the edge of the fold line.

Sm8a.png

Rozkładanie

Sm9.png

Przebijanie krawędzi i brzegów

Wykonaj odpowiednie otwory i nacięcia po zakończeniu etapu gięcia, a przed rozłożeniem.
Zawsze uważaj, aby nie "zarysować" linii zagięcia.

Sm10.png

Wykonanie brzegów załamanych

Wykonaj jedno zagięcie na krawędzi strony, pod kątem 45° o długości 0,1 mm, a następnie jedno odwrotne pod kątem 45° długości przylegającego boku skrzydła, wydłużając przeciwległą stronę, będzie przechodzić nad i nie będą one łączone.

Sm11.png

Szczególny przypadek tej samej krawędzi z przebiciami

W tym konkretnym przypadku, rozwijanie działa tylko poprzez wybranie żółtej ściany jako odniesienia.

Sm12.png

Szczególny przypadek otworu położonego w poprzek zagięcia

Wcześniej kilkakrotnie stwierdzono, że nie jest konieczne cięcie linii składania.
Jak to zrobić?

Sm13.png
 • Wykonaj podstawę z półokrągłym otworem i wykonaj dwie połówki boków i dwie połówki zagięcia oddzielnie.
 • Następnie wykonaj przedłużenie na jednym z boków o szerokości otworu minus 0,1mm, w ten sposób dwie krawędzie pozostaną rozdzielone.
 • Następnie na tym przedłużeniu (w kolorze zielonym) narysuj kontur cięcia i wykonaj kieszeń.
 • W rezultacie otrzymujemy czerwony element powyżej, a rozkładanie działa, pozostaje linia, która wcześniej oddzielała dwie krawędzie.
Sm14.png

Filmy

Odnośniki internetowe

Bibliografia