Arkusz Blachy: Dodaj ścianę

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page SheetMetal AddWall and the translation is 7% complete.

Ta dokumentacja nie jest ukończona. Prosimy o pomoc w tworzeniu dokumentacji.

Strona Model polecenia GUI wyjaśnia jak powinny być dokumentowane polecenia. Przejrzyj stronę Category:UnfinishedDocu, aby zobaczyć więcej niekompletnych stron, takich jak ta. Zobacz stronę Category:Command Reference aby poznać wszystkie komendy.

Zobacz stronę wytycznych Wikidla FreeCAD aby dowiedzieć się, jak edytować strony Wiki, i przejdź do strony Pomóż w rozwoju FreeCAD, aby dowiedzieć się o innych sposobach, w jakie możesz wnieść swój wkład.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski

SheetMetal AddWall.svg SheetMetal AddWall

Menu location
SheetMetal → Make Wall
Workbenches
SheetMetal
Default shortcut
W
Introduced in version
-
See also
None

Opis

Polecenie SheetMetal AddWall.svg Dodaj ścianę tworzy obrzeża na wybranych krawędziach płyty bazowej. Poprzez zmianę właściwości DANEkąt obrzeża można je przekształcić w półokrągłości.

A flange consists of a 90° cylindrical bend and a planar strip (wall).

SheetMetal AddWall-12.png Button right.svg SheetMetal AddWall-13.png

Two selected edges → two flanges

Resetting the DANEangle property to about 180° in a second step will create a hem instead.

SheetMetal AddWall-14.png Button right.svg SheetMetal AddWall-15.png

Two selected edges → two hems

Usage

 1. Select one or more edge(s) of a base plate.
 2. Activate the SheetMetal AddWall.svg SheetMetal AddWall command using one of the following:
  • The SheetMetal AddWall.svg Make Wall button.
  • The SheetMetal → SheetMetal AddWall.svg Make Wall menu option.
  • The keyboard shortcut: W.

Notes

To create a base plate use a closed 2D outline - preferably a Sketcher NewSketch.svg Sketch - with the SheetMetal AddBase.svg Make Base Wall command.

Alternatively a base plate (blank) can be created with commands from the Workbench Part.svg Part Workbench or Workbench PartDesign.svg PartDesign Workbench.

To create a blank with the Part Workbench:

 1. Create a solid using either:
 2. Make sure one the dimensions of the Box or the extrusion distance equals the sheet metal thickness.

To create a blank with the PartDesign Workbench:

 1. Create a solid using either:
 2. Make sure one the dimensions of the Box or the DANELength property of the Pad equals the sheet metal thickness.

If you start with a PartDesign Body.svg PartDesign Body, you can mix SheetMetal features with PartDesign features such as PartDesign Pocket.svg PartDesign Pocket or PartDesign Hole.svg PartDesign Hole.

Properties

See also: Property editor.

A SheetMetal Bend object is derived from a Part Feature object and inherits all its properties. It also has the following additional properties and its label has a default value:

Data

Base

 • DANELabel (String): Default value: Bend (+ a sequential number for second and following items).
  The user editable name of this object, it may be any arbitrary UTF8 string.
 • DANE (hidden)Base Feature (Link): Base Feature. Link to the parent feature.
 • DANE (hidden)_Body (LinkHidden): Hidden link to the parent body.

Parameters

 • DANEBend Type (Enumeration): "Bend Type". Material Outside (default), Material Inside, Thickness Outside, Offset.
 • DANELength Spec (Enumeration): "Type of Length Specification". Leg (default), Outer Sharp, Inner Sharp, Tangential. introduced in version 1.0
 • DANEangle (Angle): "Bend Angle". Default angle: 90,00°.
 • DANEbase Object (LinkSub): "Base Object". Link to the planar face to receive a bend.
 • DANEgap1 (Distance): "Gap from Left side". Default: 0,00 mm.
 • DANEgap2 (Distance): "Gap from Right side". Default: 0,00 mm.
 • DANEinvert (Bool): "Invert Bend Direction". Default: false.
 • DANElength (Length): "Length of Wall". Default: 10,00 mm.
 • DANEradius (Length): "Bend Radius". Default: 1,00 mm.

Parameters Ex

 • DANEAuto Miter (Bool): "Enable Auto Miter". Default: true.
 • DANEextend1 (Distance): "Extend from Left Side". Default: 0,00 mm.
 • DANEextend2 (Distance): "Extend from Right Side". Default: 0,00 mm.
 • DANEkfactor (FloatConstraint): "Location of Neutral Line. Caution: Using ANSI standards, not DIN.".
  Default: 0,50. K factor (also known as neutral factor) for the bend. Used to calculate bend allowance when unfolding.
 • DANEmax Extend Dist (Length): "Auto Miter maximum Extend Distance". Default: 5,00 mm.
 • DANEmin Gap (Length): "Auto Miter Minimum Gap". Default: 5,00 mm.
 • DANEmiterangle1 (Angle): "Bend Miter Angle from Left Side". Default angle: 0,00°.
 • DANEmiterangle2 (Angle): "Bend Miter Angle from Right Side". Default angle: 0,00°.
 • DANEoffset (Distance): "Offset Bend". Default: 0,00 mm.
 • DANEunfold (Bool): "Shows Unfold View of Current Bend". Default: false
  true unfolds the bend.

Parameters Ex2

 • DANESketch (Link): "Sketch Object".
 • DANEsketchflip (Bool): "Flip Sketch Direction". Default: false.
 • DANEsketchinvert (Bool): "Invert Sketch Start". Default: false.

Parameters Ex3

 • DANELength List (FloatList): "Length of Wall List". Default: [10,00].
 • DANEbend AList (FloatList): "Bend Angle List". Default: [90,00].

Parameters Relief

 • DANERelief Factor (Float): "Relief Factor". Default: 0,70.
 • DANEUse Relief Factor (Bool): "Use Relief Factor". Default: false.
 • DANEmin Relief Gap (Length): "Minimum Gap to Relief Cut". Default: 1,00 mm.
 • DANErelief Type (Enumeration): "Relief Type". Rectangle (default), Round. Enabled only when a gap value is set.
 • DANEreliefd (Length): "Relief Depth". Default: 1,00 mm. Enabled only when a gap value is set.
 • DANEreliefw (Length): "Relief Width". Default: 0,80 mm. Enabled only when a gap value is set.

Example

SheetMetal AddWall-01.png

A simple tray

Preparation

This tray is made of a rectangular blank with walls added to its outline edges. And so one outline sketch for the blank has to be prepared in advance.

SheetMetal AddWall-02.png

Just a rectangular outline

Workflow

 1. Create a blank
  1. Select the outline sketch
   SheetMetal AddWall-03.png
  2. Press the SheetMetal AddBase.svg Make Base Wall button
   or use the keyboard shortcut: C then F
   SheetMetal AddWall-04.png
   (The blank is padded in z direction

 2. Add walls to the outline edges
  1. Select the blank's outline edges
   SheetMetal AddWall-05.png
  2. Press the SheetMetal AddWall.svg Make Wall button
   or use the keyboard shortcut: W
   SheetMetal AddWall-06.png
  3. If the fold is 90° down set the value of invert property to true to reverse the direction (and length to a lower value for smaller walls)
   SheetMetal AddWall-01.png

 3. Add some more walls
  1. Select the tray's upper outside edges
   SheetMetal AddWall-08.png
  2. Press the SheetMetal AddWall.svg Make Wall button
   or use the keyboard shortcut: W
   SheetMetal AddWall-09.png
  3. The walls are a bit too long (but nicely trimmed) and so the length property has to be set to a lower value
   SheetMetal AddWall-10.png
  4. If you like the folds swing outward set the invert value to true
   SheetMetal AddWall-11.png

Done!