Release notes 0.12/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

To jest podsumowanie najbardziej interesujących zmian, które nastąpiły we FreeCAD-zie w odniesieniu do poprzedniej wersji.Pełną listę zmian znajdziesz tutaj.

Starsze wersje: 0.11

Witaj!

 • Gdy otwierasz FreeCAD po raz pierwszy, jesteś witany całkowicie nowym centrum startowym, które zawiera najbardziej popularne czynności jak: otwarcie określonego warsztatu (workbench), załadowanie ostatnio edytowanych plików, przegląd niusów z prac nad FreeCAD-em czy oglądanie jenego z wielu nowych wideotutoriali stworzonych niedawno przez heroiczną społeczność FreeCAD-a.

FreeCAD start center.jpg

Sketcher i PartDesign

Rim bling.png

 • Warsztatowi Szkicownika (Sketcher) poświęcono wiele pracy od czasu ostatniego wydania. Obecnie posiada on nowy solver zaprojektowany specjalnie do tego zadani. Szkicownik potrafi obecnie wykonać większość operacji rysunku 2D modułu Draft, wraz z szeroką gamą więzów dla elementów szkicu.
 • Dodatkowo, Warsztat PartDesign również znacznie ewoluował i obecnie posiada wiele popularnych (i w pełni parametrycznych) narzędzi do pracy na bazie szkiców jak wyciąganie (extrusion), przeciąganie (lofting) czy obracanie (revolution).

Architektura

 • Nowy moduł Architektury jest obecnie częścią FreeCAD-a. Jest on wciąż we wczesnej fazie budowy, ale już teraz posiada garść podręcznych obiektów pomocniczych jak ściany czy elementy struktury (słupy i belki). Mogą być one zbudowane na bazie istniejącej geometrii 2D, jak linie, przewody (wires) czy szkice, przez podanie szerokości i wysokości lub, dla elementów struktury, na bazie profili 2D. Mogą one także bazować na bryłąch lub nawet zawierać inne bryły jako dodanie lub odjęcie, pozwalając wirtualnie na dowolną geometrię.

Arch screenshot.jpg

 • Moduł Arch posiada także importer IFC, importer i exporter DAE (collada) i specjalny eksporter OBJ bardziej dopasowany do modeli architektonicznych niż standardowy eksporter.
 • W module Arch zawarto także rosnącą kolekcję narzędzi do łatwiejszej pracy z obiektami Siatki (Mesh) pobranymi z innego oprogramowania jak Blender. Siatki, jeśli są dobrze zamodelowane, mogą być łatwo i automatycznie zamienione w "czyste" kształty i potem w parametryczne obiekty Arch.

2D Drafting

Draft taskview.jpg

 • Odzyskaj swoją przestrzeń roboczą! Moduł Draft posiada obecnie nowy tryb interfejsu użytkownika, który używa systemu FreeCAD Task, zbierającego całą interakcję w jedno miejcie, uwalniając cenne miejsce pożerane wcześniej przez pasek narzędzi Draft.
 • Narzędzie Draft Przytnij/Rozszerz (Trim/Extend) pozwala obecnie wyciągać pojedyncze ściany z istniejących obiektów.
 • Zostało dodanych kilka nowych trybów przyciągania, pozwalając obecnie na na przyciąganie prostopadłe lub równoległe do istniejących linii i znajdowanie pozycji w których są wyrównanie do innych linii.
 • Moduł Draft posiada nowe narzędzie, które tworzy, wewnątrz tego samego dokumentu, rzutowany widok 2D istniejącego kształtu 3D.
 • Obiekty Draft mogą być teraz rysowane na powierzchni istniejących ścian. Jeśli nie wskażesz płaszczyzny roboczej tymczasowo zostanie wykorzystania ściana leżąca poniżej.
 • Moduł draft potrafi teraz importować krzywe Béziera z plików SVG.


Dostępne języki: Flag-en.jpg Flag-es.jpg Flag-fr.jpg Flag-it.jpg Flag-ru.jpg