Właściwości

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Property and the translation is 100% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

Wprowadzenie

Właściwości to informacje takie jak liczba lub łańcuch tekstowy, który jest dołączony do dokumentu FreeCAD, lub obiektu w dokumencie. Właściwości ogólnodostępne można przeglądać i modyfikować w Edytorze właściwości.

Właściwości odgrywają bardzo ważną rolę w FreeCAD. Ponieważ obiekty w FreeCAD są parametryczne, oznacza to, że ich zachowanie jest definiowane przez ich właściwości, i jak te właściwości są wykorzystywane jako dane wejściowe dla ich metod klasowych. Zobacz również wskaźnik właściwości:_InList_ oraz_OutList

Wszystkie rodzaje właściwości

Niestandardowe obiekty skryptowe mogą używać dowolnych typów właściwości zdefiniowanych w systemie bazowym:

Bool
Float
FloatList
FloatConstraint
Angle
Distance
ExpressionEngine
Integer
IntegerConstraint
Percent
Enumeration
IntegerList
String
StringList
Length
Link
LinkList
LinkSubList
Matrix
Vector
VectorList
VectorDistance
Placement
PlacementLink
PythonObject
Color
ColorList
Material
Path
File
FileIncluded
PartShape
FilletContour
Circle

Wewnętrzne, nazwa właściwości jest poprzedzona przez App::Property:

App::PropertyBool
App::PropertyFloat
App::PropertyFloatList
...

Pamiętajcie, że to są właściwości typów. Pojedynczy obiekt może mieć wiele właściwości tego samego typu, ale o różnych nazwach.

Dla przykładu:

obj.addProperty("App::PropertyFloat", "Length")
obj.addProperty("App::PropertyFloat", "Width")
obj.addProperty("App::PropertyFloat", "Height")

Wskazuje to obiekt o trzech właściwościach typu Float, nazwanych odpowiednio Długość, Szerokość i Wysokość.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Obiekt skryptowy jest tworzony najpierw, a następnie przypisywane są mu właściwości.

obj = App.ActiveDocument.addObject("Part::Feature", "CustomObject")

obj.addProperty("App::PropertyFloat", "Velocity", "Parameter", "Body speed")
obj.addProperty("App::PropertyBool", "VelocityEnabled", "Parameter", "Enable body speed")

Ogólnie rzecz biorąc, właściwości Dane są przypisywane za pomocą metody obiektu addProperty(). Z drugiej strony, właściwości Widok są zazwyczaj dostarczane automatycznie przez obiekt nadrzędny, z którego pochodzi skrypt.

Na przykład:

  • Pochodzący z App::FeaturePython dostarcza tylko 4 właściwości widoku: Tryb wyświetlania, Na górze po wybraniu, Pokaż w drzewie, i Widoczność.
  • Pochodzący z Part::Feature dostarcza 17 właściwości widoku: poprzednie cztery, plus Odchylenie kątowe, Ramka wiążąca, Odchylenie, Styl rysowania, Oświetlenie, Kolor linii, Szerokość linii, Kolor punktu, Rozmiar punktu, Wybór, Styl wyboru, Kolor kształtu i Przezroczystość.

Niemniej jednak, właściwości widoku można również przypisać za pomocą metody obiektu dostawcy widoku addProperty().

obj.ViewObject.addProperty("App::PropertyBool", "SuperVisibility", "Base", "Make the object glow")

Kod źródłowy

W kodzie źródłowym właściwości znajdują się w różnych plikach src/App/Property*.

Są one importowane i inicjowane w src/App/Application.cpp.

#include "Property.h"
#include "PropertyContainer.h"
#include "PropertyUnits.h"
#include "PropertyFile.h"
#include "PropertyLinks.h"
#include "PropertyPythonObject.h"
#include "PropertyExpressionEngine.h"