Polish translation

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Niniejszy informator dotyczący tłumaczeń na język polski, ma na celu doradzenie najlepszego wyboru terminów w naszym języku, w przypadku gdy mogą one prowadzić do nieporozumień, bądź do powstania rozbieżności itp. Celem opracowania jest podsumowanie zaleceń związanych z uzyskaniem zgodności omawianych zagadnień na forum i w powstającej zwartej grupie tłumaczy, lub de facto obowiązujących poprzez zastosowanie ich w praktyce.

Zalecane jest omówienie wątpliwości lub nowych propozycji na forum w języku polskim: w wątku zapytanie o wasze zdanie (FreeCAD Wiki + GUI + strona domowa), który jest odpowiednim miejscem do zasięgania opinii.
W marcu 2021 zaczęła powstawać grupa tłumaczy skupiająca się głównie przy pracy nad tłumaczeniem GUI programu FreeCAD. Dzięki naszej pracy polska ekipa jako pierwsza (z pośród 63 języków na który przekładany jest język programu) osiągnęła wynik 100% (marzec 2021) tłumaczeń i 41% (kwiecień 2021) tłumaczeń zatwierdzonych. To doskonały wynik, jednak wciąż pozostaje wiele pracy do wykonania nad uporządkowaniem i poprawą jakości wyświetlanych nazw opcji i komunikatów programu.
Częstą praktyką jest również dyskusja w zamkniętej grupie polskich tłumaczy. Komunikację umożliwia platforma Crowdin.


Zalecenia

Przykłady tłumaczeń

  • Workbench należy zawsze tłumaczyć jako "Środowisko pracy".
PartDesign Workbench -> Środowisko pracy Projekt Części
PartDesign Body -> Projekt Części: Zawartość
  • nazwy dla środowisk pracy:
Arch -> Architektura
Std Base -> Strona Startowa
Draft -> Rysunek Roboczy
FEM -> MES
Image ->
Inspection -> Kontrola
Mesh -> Siatka
OpenSCAD -> OpenSCAD
Part Design -> Projekt Części
Path ->
Points ->
Raytracing ->
Reverse Engineering -> Inżynieria Wsteczna
Robot -> Robot
Sketcher -> Szkicownik
Spreadsheet -> Arkusz Kalkulacyjny
Surface ->
Start Center ->
TechDraw -> Rysunek Techniczny
Test Framework ->
Web -> Web
Fasteners -> Elementy Złączne
LuxRender ->
Flamingo ->
PCB -> PCB
KicadStepUp ->
FCGear_Workbench ->
  • Nie używamy znaku apostrofu ' w zamian stosujemy cudzysłów ", część redaktorów stosuje te znaki zamiennie, stawiamy na jednorodność.
  • Niech pozostanie dobrą praktyką aby wyróżniać wtrącenia w nawiasach okrągłych kursywą. Poprawia to czytelność tekstu i dobrze wygląda. Również jest to zdecydowanym ułatwieniem dla czytelnika jeśli treść w nawiasach jest obfita.

Aby uzyskać ten efekt należy posłużyć się dwukrotnie znakiem ' przed nawiasem otwierającym ( i po nawiasie zamykającym ).

Tekst bez wyróżnienia wtrącenia
To jest przykładowa treść (bez wyróżnienia wtrącenia), dzięki której zobrazujemy przykład.
Tekst z wyróżnieniem wtrącenia
To jest przykładowa treść (z wyróżnieniem wtrącenia), dzięki której zobrazujemy przykład.
To jest przykładowa treść ''(z wyróżnieniem wtrącenia)'', dzięki której zobrazujemy przykład.

Tłumaczenie terminów technicznych

Tabela tłumaczeń terminów technicznych
tekst oryginalny tłumaczenie środowisko pracy
Body Zawartość Część, Projekt części
Origin Odniesienie położenia Część, Projekt części
Wire Polilinia Część, Projekt części
Face Ściana wszystkie
Surface Powierzchnia wszystkie
Shell Powłoka wszystkie
Feature Cecha wszystkie
Offset Odsunięcie wszystkie
Utilities Narzędzia wszystkie
Tools Przybory wszystkie
Plane Płaszczyzna wszystkie
Properties Właściwości wszystkie
Assembly Złożenie wszystkie
Constraint Wiązanie wszystkie
Primitive Bryła pierwotna wszystkie
Leader line Linia odniesienia wszystkie
Cylinder Walec wszystkie
Solid Bryła wszystkie
Constraint lock Wiązanie blokady odległości wszystkie
Constraint block Wiązanie zablokowania wszystkie
Bound box Ramka otaczająca wszystkie
Snapping Przyciąganie wszystkie
Modify Zmień wszystkie
Grid Siatka wszystkie
FEM MES FEM
Placement Umiejscowienie wszystkie
Create Utwórz wszystkie
Non-manifold ? Siatka
Cosmetics ? Rysunek Techniczny
Projection Rzutowanie wszystkie
B-spline Krzywa złożona wszystkie

FreeCAD aktualna wersja

Podczas pracy z tłumaczeniami, czy to interfejsu, czy tez dokumentacji użytkownika, dobrze jest posługiwać się aktualna wersją samego programu. Mamy wtedy wgląd w zaawansowanie prac, i łatwo jest ocenić, co warto poprawić, a co jeszcze pozostało do wykonania. Dlatego najnowsza wersję oznaczona jako rozwojowa można pobierać z witryny domowej, lub bezpośrednio z witryny GitHub jako cotygodniowe wydania. Sam program (wersja na Linux OS) posiada też mechanizm sprawdzający aktualizację - na żądanie. Więc po kliknięciu w menu Edycja → Preferencje, w otwartym oknie wybieramy pozycje AppImage. Uzyskamy wtedy dostęp do przycisku Check for updates ;-) Problem w tym, że zmiany w tłumaczeniach interfejsu mogą zachodzić częściej, niż będą miały miejsce kolejne wydania.
Na taką ewentualność też jest rozwiązanie.
Każdy tłumacz posiadający swoje konto w platformie Crowdin i używający Linux OS, może łatwo aktualizować tłumaczenia interfejsu graficznego we własnym zakresie.

Wystarczy
  • pobrać pliki tłumaczeń z platformy Crowdin, oczywiście te które nas interesują,
  • w konsoli uruchomić poniższe polecenia:
ls -1 *.ts | sed 's/\.ts//' | xargs -i mv {}.ts {}_pl.ts
ls -1 *_pl.ts | sed 's/\.ts//' | xargs -i lrelease {}.ts -qm {}.qm
ls -1 *_pl.qm | xargs -i mv {} ~/.FreeCAD/translations/

lub wersja dla osób bardziej wymagających

ls -1 *.ts| sed 's/\.ts//' |xargs -i mv {}.ts {}_pl.ts && ls -1 *_pl.ts |sed 's/\.ts//' |xargs -i lrelease {}.ts -qm {}.qm && ls -1 *_pl.qm |xargs -i mv {} ~/.FreeCAD/translations/ && rm *pl.ts
w przypadku braku folderu o nazwie translations należy go najpierw utworzyć.
aby w systemie dostępne było polecenie lrelease musi być zainstalowany pakiet qttools5-dev-tools (Debian OS)
  • uruchomic program FreeCAD

Odnośniki pomocne tłumaczom

Dostęp do wybranych może wymagać odpowiednich uprawnień użytkownika.

Ekipa tłumaczy GUI FreeCAD

kwahoo od 2014 (Liczba edycji:2 080 stan na 2021-05-04)
PrzemoF od 2015 (Liczba edycji:115 stan na 2021-05-04)
mgr_wojtal (Krzysztof Wojtal) od 2020-09 (Liczba edycji:6 804 stan na 2021-05-04)
kaktus od 2020 (Liczba edycji:23 907 stan na 2021-05-04)
Jakub Świerk od 2021 (Liczba edycji:195 stan na 2021-05-04)

...

Ekipa tłumaczy Wiki FreeCAD

kaktus od 2019 (Liczba edycji:24 192 stan na 2021-05-04)
Mikej od 2019 (mój młodszy syn Jakub)
kwahoo od 2010 (Liczba edycji:500 stan na 2021-05-04)

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję za dotychczasową współpracę kaktus
A.D 2021-05-04