Część: Bryły pierwotne

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Part Primitives and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

Part CreatePrimitives.svg Część: Bryła pierwotna

Lokalizacja w menu
Część → Utwórz bryły pierwotne ...
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Konstruktor kształtu

Opis

Narzędzie Bryły pierwotne otwiera okno dialogowe do tworzenia dowolnych parametrycznych geometrycznych elementów pierwotnych zdefiniowanych w środowisko pracy Workbench Part.svg Część.

Part Primitives example.png

Kształty pierwotne, które mogą być tworzone za pomocą środowiska pracy Część.

Użycie

Aby stworzyć bryłę pierwotną:

    • naciśnij przycisk na pasku narzędzi Part Primitives.svg Tworzenie pierwotnych brył parametrycznych.
    • wybierz z paska menu polecenie Część → Utwórz bryły pierwotne ....
  1. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz typ bryły, ustaw jej parametry i położenie, a następnie naciśnij przycisk Utwórz.

Okno dialogowe pozostanie otwarte, abyś mógł później tworzyć kolejne prymitywy.

By edytować bryły dostępne są 2 sposoby:

Używanie okna dialogowego: dostępne w wersji 0.19

  1. Zaznacz bryłę w drzewie i kliknij na nią dwukrotnie.
  2. Otworzy się to samo okno dialogowe, które zostało użyte do utworzenia tego elementu pierwotnego. Zmień w nim parametry, a otrzymasz podgląd na żywo zmienionego kształtu prymitywu.
  3. Aby zakończyć edycję naciśnij OK.

Używając edytora właściwości:

  1. Zaznacz bryłę pierwotną w widoku drzewa.
  2. Edytuj jej właściwości w tabeli Właściwości.

Geometryczne elementy pierwotne

Można utworzyć następujące bryły pierwotne::

Part Plane.svg Powierzchnia: tworzy płaszczyznę.
Tree Part Box Parametric.svg Sześcian: tworzy sześcian. Ten obiekt może być również utworzony za pomocą narzędzia Part Box.svg. Utwórz sześcian.
Tree Part Cylinder Parametric.svg Walec: tworzy walec. Ten obiekt może być również utworzony za pomocą narzędzia Part Cylinder.svg. Utwórz walec.
Tree Part Cone Parametric.svg Stożek: tworzy stożek. Ten obiekt może być również utworzony za pomocą narzędzia Part Cone.svg. Utwórz stożek.
Tree Part Sphere Parametric.svg Sfera: tworzy sferę. Ten obiekt może być również utworzony za pomocą narzędzia Part Sphere.svg. Utwórz sferę.
Part Ellipsoid.svg Elipsoida: tworzy elipsoidę.
Tree Part Torus Parametric.svg Torus: tworzy torus. Ten obiekt może być również utworzony za pomocą narzędzia Part Torus.svg. Utwórz torus
Part Prism.svg Graniastosłup: tworzy graniastosłup.
Part Wedge.svg Klin: tworzy klin.
Part Helix.svg Helisa: tworzy helisę.
Part Spiral.svg Spirala: tworzy spiralę.
Part Circle.svg Okrąg: tworzy okrągłą krawędź.
Part Ellipse.svg Elipsa: tworzy eliptyczną krawędź.
Part Point.svg Punkt: tworzy punkt (wierzchołek).
Part Line.svg Line: tworzy odcinek linii prostej (krawędź).
Part RegularPolygon.svg Wielokąt foremny: tworzy wielokąt foremny.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: skrypty dla detali

Przetestuj tworzenie elementów pierwotnych za pomocą skryptu. dostępne w wersji 0.19

Można to uruchomić z konsoli Python.

import parttests.part_test_objects as pto
pto.create_test_file("example_file")

Skrypt ten znajduje się w katalogu instalacyjnym programu i może być badany w celu sprawdzenia, jak budowane są podstawowe elementy pierwotne.

$INSTALL_DIR/Mod/Part/parttests/part_test_objects.py

Można go również wykorzystać jako dane wejściowe do programu.

freecad $INSTALL_DIR/Mod/Part/parttests/part_test_objects.py