Part: Bryły pierwotne

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Part Primitives and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

Part CreatePrimitives.svg Part: Bryły pierwotne

Lokalizacja w menu
Część → Prymitywy
Środowisko pracy
Środowisko pracy Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Part Shapebuilder


Opis

Narzędzie Bryły pierwotne otwiera okno dialogowe do tworzenia dowolnych parametrycznych geometrycznych elementów pierwotnych zdefiniowanych w Workbench Part.svg Part Workbench.

Part Primitives example.png

Kształty pierwotne, które mogą być tworzone za pomocą Środowiska pracy Part.


Geometryczne elementy pierwotne

  • Obecnie za pomocą tego narzędzia można utworzyć obiekty parametryczne:
Part Plane.svg Powierzchnia: wstawia prostą płaszczyznę parametryczną 10 x 10 mm, z parametrami położenia, długości i szerokości.
Tree Part Box Parametric.svg Sześcian: wstawia do aktywnego dokumentu parametryczny, sześcian geometryczny prymityw.
Tree Part Cylinder Parametric.svg Cylinder: wstawia do aktywnego dokumentu walec, z parametrami pozycji, kąta, promienia i wysokości.
Tree Part Cone Parametric.svg Stożek: wstawia parametryczny obcięty stożek do aktywnego dokumentu.
Tree Part Sphere Parametric.svg Kula: wprowadza kulę parametryczną, z parametrami położenia, kąta1, kąta2, kąta3 i promienia.
Part Ellipsoid.svg Elipsoida: wstawia parametryczną elipsoidę do aktywnego dokumentu.
Tree Part Torus Parametric.svg Torus: wstawia do aktywnego dokumentu prosty parametryczny torus, z położeniem, kątem1, kątem2, kątem3, promieniem1 i promieniem2 jako parametrami.
Part Prism.svg Pryzmat dostępne w wersji 0.14*: wstawia bryłę zdefiniowaną przez regularny przekrój wielokąta i wysokość w aktywnym dokumencie.
Part Wedge.svg Klin: wstawia obiekt klina parametrycznego do aktywnego dokumentu.
Part Helix.svg Ślimacznica: Wstawia geometryczny prymityw Helix do aktywnego dokumentu. Powszechnym zastosowaniem ślimacznicy jest tworzenie gwintu.
Part Spiral.svg Spirala introduced in version 0.14*: Wprowadza do aktywnego Środowiska pracy pierwotną spiralę geometryczną.
Part Circle.svg Koło: wstawia okrągłą, zakrzywioną krawędź do aktywnego dokumentu.
Part Ellipse.svg Ellipsa: wstawia eliptyczną, zakrzywioną krawędź do aktywnego dokumentu.
Part Point.svg Punkt (Wierzchołek): wstawia punkt (wierzchołek) geometryczny element pierwotny do aktywnego dokumentu.
Part Line.svg Line (Edge): tworzy odcinek linii prostej ograniczony dwoma wierzchołkami.
Part RegularPolygon.svg Wielokąt foremny dostępne w wersji 0.14*: wstawia geometryczny element pierwotny regularnego wielokąta do aktywnego dokumentu.

Dziedziczenie

Wszystkie elementy pierwotne są obiektami pochodzącymi z klasy Part::Primitive. Klasa ta z kolei wywodzi się z podstawowego obiektu Part Feature (klasa Part::Feature).

FreeCAD core objects.svg

Uproszczony schemat relacji między głównymi obiektami w programie. Klasa Part::Primitive jest wyprowadzona z obiektu Part::Feature. Zawiera ona rozszerzenie, które pozwala na dołączanie do powierzchni i płaszczyzn.


Tworzenie skryptów

Zobacz również: skrypty dla detali

Przetestuj tworzenie elementów pierwotnych za pomocą skryptu. dostępne w wersji 0.19

Można to uruchomić z konsoli Python.

import parttests.part_test_objects as pto
pto.create_test_file("example_file")

Skrypt ten znajduje się w katalogu instalacyjnym programu i może być badany w celu sprawdzenia, jak budowane są podstawowe elementy pierwotne.

$INSTALL_DIR/Mod/Part/parttests/part_test_objects.py

Można go również wykorzystać jako dane wejściowe do programu.

freecad $INSTALL_DIR/Mod/Part/parttests/part_test_objects.py