Part Module

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Part Module and the translation is 19% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語
Part workbench icon

FreeCAD's CAD kapabilitet är baserad på OpenCasCade kärnan. Del modulen tillåter FreeCAD att komma åt och använda OpenCasCade objekt och funktioner. OpenCascade är en professionell CAD kärna, som erbjuder avancerad 3D geometrimanipulation och objekt. Del objekten, till skillnad från Nätmodul objekten, är mycket komplexare, och tillåter därför mycket mer avancerade operationer, som koherenta booleska operationer, ändringshistorik och parametriskt beteende.

The objects created with the Part Workbench are relatively simple; they are intended to be used with boolean operations (unions and cuts) in order to build more complex shapes. This modeling paradigm is known as the constructive solid geometry (CSG) workflow, and it was the traditional methodology used in early CAD systems. On the other hand, the PartDesign Workbench provides a more modern workflow to constructing shapes: it uses a parametrically defined sketch, that is extruded to form a basic solid body, which is then modified by parametric transformations (feature editing), until the final object is obtained.

Part objects are more complex than mesh objects created with the Mesh Workbench, as they permit more advanced operations like coherent boolean operations, modifications history, and parametric behaviour.

Part Workbench relationships.svg

The Part Workbench is the basic layer that exposes the OCCT drawing functions to all workbenches in FreeCAD.


Verktygen

Alla Del modul verktygen finns i Del menyn som kommer fram när du laddar Del modulen.

Primitiver

Detta är verktyg för att skapa primitivobjekt.

 • Part Box.png Låda: Ritar en låda genom att ge dess dimensioner
 • Part Cylinder.png Cylinder: Ritar en cylinder genom att ge dess dimensioner
 • Part Sphere.png Sfär: Ritar en sfär genom att ge dess dimensioner
 • Part Cone.png Kon: Ritar en kon genom att ge dess dimensioner
 • Part Torus.png Torus: Ritar en torus (ring) genom att ge dess dimensioner
 • Part CreatePrimitives.png CreatePrimitives: Ett verktyg för att skapa olika parametriska geometriska primitiver
 • Part Shapebuilder.png Shapebuilder: Ett verktyg för att skapa mer komplexa former från olika parametriska geometriska primitiver

Förändra objekt

Detta är verktyg för att förändra existerande objekt. De kommer att låta dig välja vilka objekt som du vill förändra.

 • Part Extrude.png Extrudera: Extruderar plana ytor på ett objekt
 • Part Revolve.png Rotera: Skapar ett objekt genom att rotera ett annat objekt runt en axel
 • Part Mirror.png Spegling: Speglar de valda objekten runt en given axel
 • Part Fillet.png Fasning: Fasar (rundar) kanterna på ett objekt
 • Part Chamfer.png Fasning: Fasar (klipper) kanter på ett objekt
 • Part RuledSurface.png Ruled Surface:
 • Part Loft.png Loft: Lofts från en profil till en annan
 • Part Sweep.png Sweep: Sopa en eller flera profiler längs en bana
 • Part Thickness.svg Thickness: Hollows out a solid, leaving openings next to select faces.
 • Part Booleans.png Boolesk: Utför booleska operationer på objekt
 • Part Union.png Förena: Förenar två objekt
 • Part Common.png Gemensamt: Tar bort den gemensamma (skärningen) delen mellan två objekt
 • Part Cut.png Klipp: Klipper (tar bort) ett objekt från ett annat

Measure

Std Measure Menu.png Measure: Allows linear and angular measurement between points, edges, and faces.

Other tools

Contextual Menu items

 • Appearance: determines appearance of the whole part (color transparency etc.).
 • Set colors: assigns colors to part faces.

Preferences

 • Preferences-part design.svg Preferences: preferences available for Part Tools (the Part workbench also uses the PartDesign Preferences).
 • Preferences-import-export.svg Import Export Preferences: preferences available for importing from and exporting to different file formats.
 • Fine-tuning: some extra parameters to fine-tune Part behavior.

Förklaring av koncepten

I OpenCasCade terminologi, så skiljer vi mellan geometriska primitiver och (topologiska) former. En geometrisk primitiv kan vara en punkt, en linje, en cirkel, ett plan, etc. eller även mer komplexa typer som en B-Spline kurva eller yta. En form kan vara ett hörn, en kant, en tråd, en yta, en solid eller en sammansättning av andra former. De geometriska primitiverna är inte gjorda för att direkt visas i 3D scenen, utan snarare för att användas som bygggeometri för former. Till exempel så kan en kant skapas av en linje eller av en cirkeldel.

Vi skulle kunna säga att geometriprimitiver är "formlösa" byggblock, och former är den riktiga spatiala geometrin som är byggd på dem.

För att få en komplett lista på dem, se OCC documentation och leta efter Geom_Geometry och TopoDS_Shape. Där kan du också läsa mer om skillnaderna mellan geometriska objekt och former. Notera att OCC dokumentationen inte är tillgänglig online (du måste ladda ned ett arkiv) och är mest riktad till programmerare, inte till slutanvändare. Men förhoppningsvis hittar du tillräckligt med information här för att kunna börja.

At a very high level, topology tells what pieces an object is made of, and the logical relationships between them. A shape is made of a certain set of faces. A face is bounded by a certain set of edges. Two faces are adjacent if they share a common edge.

Topology alone does not tell you the size, curvature, or 3D locations of any of those pieces. However, each piece of topology does knows about it's underlying geometry. A face knows what surface it lies on. An edge knows what curve it lies on. The geometry knows about curvature and location in space. - Source


Thus, Topology defines the relationship between simple geometric entities, which can be linked together to represent complex shapes. - Modeling Data User's Guide

ClassTopoDS Shape inherit graph.png

De geometriska typeerna kan uppdelas i två huvudgrupper: kurvor och ytor. Från kurvor (linje, cirkel, ...) så kan du bygga en kant, från ytor (plan, cylinder, ...) så kan en yta byggas. Den geometriska primitiven linje är till exempel obegränsad, d.v.s. den är definierad av en basvektor och en riktningsvektor emedan dess formrepresentation måste vara något som begränsas av en start och en slutpunkt. Och en låda -- en solid -- kan skapas av sex begränsade plan.

Från en kant eller yta så kan du också gå tillbaka till dess motsvarande geometriska primitiv.

Så, av former så kan du bygga mycket komplexa delar eller, åt andra hållet, plocka ut alla delformer som en mer komplex form är gjord av.


Thus, out of shapes you can build very complex parts or, the other way round, extract all sub-shapes a more complex shape is made of.

Part TopoShape relationships.svg

The Part::TopoShape class is the geometrical object that is seen on screen. Essentially all workbenches use these TopoShapes internally to build and display edges, faces, and solids.


Skript

See also: Part scripting

Den huvudsakliga data strukturen som används i Del modulen är BRep datatypen från OpenCascade.

Nästan alla Del modulens innehåll och objekttyper finns nu tillgängliga för python skript. Detta inkluderar geometriska primitiver, som Linje och Cirkel (eller Cirkelbåge), och alla topologiska former, som Hörn, Kanter, Trådar, Ytor, Solider och Sammansättningar. För vart och ett av dessa objekt, så finns flera metoder att skapa dem, och för en del av dem, speciellt de topologiska formerna, så finns avancerade operationer som booleska förening/skillnad/skärning . Utforska innehållet in Del modulen, som det är beskrivet i FreeCAD Skript Grunder sidan, för att lära dig mer.

The most basic object that can be created is a Part Feature, which has a simple DataPlacement property, and basic properties to define its color and appearance.

Another simple object used in 2D geometrical objects is Part Part2DObject, which is the base of Sketcher SketchObject (Sketcher), and most Draft elements.

Test script

Test the creation of Part Primitives with a script. introduced in version 0.19

import parttests.part_test_objects as pto
pto.create_test_file("example_file")

This script is located in the installation directory of the program, and can be examined to see how the basic primitives are built.

$INSTALL_DIR/Mod/Part/parttests/part_test_objects.py

Exempel

För att skapa en linje, växla till Python konsolen och skriv:

import Part,PartGui 
doc=App.newDocument() 
l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)
doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape() 
doc.recompute()

Låt oss gå igenom ovanstående python exempel steg för steg:

import Part,PartGui
doc=App.newDocument()

laddar Del modulen och skapar ett nytt dokument

l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)

Linje är egentligen ett linjesegment, därför start och slutpunkten.

doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape()

Detta lägger till en Del objekttyp till dokumentet och tilldelar linjesegmentets formrepresentation till 'Shape' egenskapen på det tillagda objektet. Det är viktigt att förstå att vi använde en geometrisk primitiv (Part.line) för att skapa en topologisk form av den ( toShape() metoden). Endast former kan adderass till dokumentet. I FreeCAD, så används geometriprimitiver som "byggstrukturer" för former.

doc.recompute()

Uppdaterar dokumentet. Detta förbereder också den visuella representationen av det nya del objektet.

Notera att en Linje kan skapas genom att du specificerar dess start och slutpunkt direkt i konstruktorn, till exempel Part.Line(point1,point2) eller vi kan skapa en standardlinje och ändra dess egenskaper efteråt, som vi gjorde här.

A Line can be created also using:

import FreeCAD
import Part
DOC = FreeCAD.newDocument()

def mycreateLine(pt1, pt2, objName):
  obj = DOC.addObject("Part::Line", objName)
  obj.X1 = pt1[0]
  obj.Y1 = pt1[2]
  obj.Z1 = pt1[2]

  obj.X2 = pt2[0]
  obj.Y2 = pt2[1]
  obj.Z2 = pt2[2]

  DOC.recompute()
  return obj

line = mycreateLine((0,0,0), (0,10,0), "LineName")


En cirkel kan skapas på ett liknanade sätt:

import Part
doc = App.activeDocument()
c = Part.Circle() 
c.Radius=10.0 
f = doc.addObject("Part::Feature", "Circle")
f.Shape = c.toShape()
doc.recompute()

or using:

import FreeCAD
import Part
DOC = FreeCAD.newDocument()

def mycreateCircle(rad, objName):
  obj = DOC.addObject("Part::Circle", objName)
  obj.Radius = rad

  DOC.recompute()
  return obj

circle = mycreateCircle(5.0, "CircleName")


Notera igen, att vi använde cirkel (geometriprimitiv) för att konstruera en form av den. Vi kan förstår fortfarande komma åt vår konstruktionsgeometri efteråt, genom att göra:

s = f.Shape
e = s.Edges[0]
c = e.Curve

Här tar vi formen av vårt objekt f, sedan tar vi dess lista av kanter, i detta fall kommer det endast att vara en, eftersom vi gjorde hela formen av en enda cirkel, så vi tar endast den första punkten i Kant listan, och vi tar dess kurva. Varje Kant har en Kurva, vilken är den geometriprimitiv den är baserad på.

Gå till Topologiska data skript sidan om du vill veta mer.

Tutorials