Atelierul Piese

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Part Module and the translation is 6% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語
Part workbench icon

Introduction

Introducere

Capacitățile de modelare a solidelor ale FreeCAD se bazează pe kernelul Open Cascade Technology (OCCT), un sistem CAD de calitate profesionistă, care oferă crearea și manipularea geometriei avansate 3D.

A more detailed discussion of Part workbench versus Part Design workbench can be found here: Part and Part Design.

Atelierul Piese permite utilizatorului să acceseze și să utilizeze obiectele și funcțiile OCCT. Obiectele piese, spre deosebire de Mesh objects, sunt mai complexe și, prin urmare, permit operații mai avansate cum ar fi operațiile booleene coerente, istoricul modificărilor și comportamentul parametric.

Part objects are more complex than mesh objects created with the Mesh Workbench, as they permit more advanced operations like coherent boolean operations, modifications history, and parametric behaviour.

Part Workbench relationships.svg

The Part Workbench is the basic layer that exposes the OCCT drawing functions to all workbenches in FreeCAD.

Instrumente

Instrumentele sunt toate amplasate în meniul Part

Primitive

Acestea sunt instrumente pentru crearea de obiecte primitive grafice.

 • Part Box.png Caseta: Deseneaza o caseta prin specificarea dimensiunile sale
 • Part Cylinder.png Cilindru: Deseneaza un cilindru prin specificarea dimensiunile sale
 • Part Sphere.png Sfera: Deseneaza o sfera prin specificarea dimensiunile sale
 • Part Cone.png Con: Deseneaza un con prin specificarea dimensiunile sale
 • Part Torus.png Tor: Deseneaza un tor (inel) prin specificarea dimensiunile sale
 • Part CreatePrimitives.png Creaza primitive: Unealta pentru crearea primitivelor geometrice bazate pe parametrii
 • Part Shapebuilder.png Creaza forme: Unealta pentru crearea formelor complexe din primitive geometrice bazate pe parametrii
 • Part Cone.svg Cone: Creates a cone.
 • Part Torus.svg Torus: Creates a torus (ring).
 • Part Primitives.svg Primitives: A tool to create one of the following primitives:
  • Part Plane.svg Plane: Creates a plane.
  • Tree Part Box Parametric.svg Box: Creates a box. This object can also be created with the Part Box.svg Box tool.
  • Tree Part Cylinder Parametric.svg Cylinder: Creates a cylinder. This object can also be created with the Part Cylinder.svg Cylinder tool.
  • Tree Part Cone Parametric.svg Cone: Creates a cone. This object can also be created with the Part Cone.svg Cone tool.
  • Tree Part Sphere Parametric.svg Sphere: Creates a sphere. This object can also be created with the Part Sphere.svg Sphere tool.
  • Part Ellipsoid.svg Ellipsoid: Creates a ellipsoid.
  • Tree Part Torus Parametric.svg Torus: Creates a torus. This object can also be created with the Part Torus.svg Torus tool.
  • Part Prism.svg Prism: Creates a prism.
  • Part Wedge.svg Wedge: Creates a wedge.
  • Part Helix.svg Helix: Creates a helix.
  • Part Spiral.svg Spiral: Creates a spiral.
  • Part Circle.svg Circle: Creates a circular edge.
  • Part Ellipse.svg Ellipse: Creates an elliptical edge.
  • Part Point.svg Point: Creates a point (vertex).
  • Part Line.svg Line: Creates a line (edge).
  • Part RegularPolygon.svg Regular Polygon: Creates a regular polygon.
 • Part Builder.svg Builder: Creates shapes from various primitives.

Modificarea obiectelor

Acestea sunt unelte pentru modificarea obiectelor existente. Ele permit alegerea obiectelor cu care se lucrează.

 • Part Extrude.png Extrudare: Extrudeaza fetele plane ale unui obiect
 • Part Revolve.png Rotatie: Creaza un obiect prin rotirea altui obiect in jurul unei axe
 • Part Mirror.png Simetrizare: Simetrizează obiectul selectat fata de un plan
 • Part Fillet.png Panglica: Rotunjeste marginile unui obiect
 • Part Chamfer.png Tesire: Teseste marginile unui obiect
 • Part RuledSurface.png Ruled Surface:
 • Part Loft.png Mansardare: Uneste un profil de altul
 • Part Sweep.png Baleiere: Baleiază unul sau mai multe profile de-a lungul unei cai
 • Part Revolve.svg Revolve: Creates a solid by revolving an object (not a solid) around an axis.
 • Part Mirror.svg Mirror: Mirrors the selected object across a mirror plane.
 • Part Fillet.svg Fillet: Fillets (rounds) edges of an object.
 • Part Chamfer.svg Chamfer: Chamfers edges of an object.
 • Part Loft.svg Loft: Lofts from one profile to another.
 • Part Sweep.svg Sweep: Sweeps one or more profiles along a path.
 • Part Section.svg Section: Creates a section by intersecting an object with a section plane.
 • Part CompOffsetTools.png Offset tools:
  • Part Offset.png 3D Offset: Construiește o formă paralelă la o anumită distanță față de original.
  • Part Offset2D.png 2D Offset: Construiește o polilinie paralelă la o anumită distanță față de original, sau enlarges/shrinks o fațetă plană. (v0.17)
 • Part Thickness.png Thickness: Golește un solid, lăsând deschideri lângă fațetele selectate.
 • Part EditAttachment.svg Attachment: Attaches an object to another object.

Boolean

These tools perform boolean operations.

 • Part Booleans.png Logice: Efectueaza operatii logice asupra obiectelor
 • Part Union.png Fuziune: Uneste doua obiecte
 • Part Common.png Comun: Extrage partea comuna a doua obiecte
 • Part Cut.png Decupare: Substrage on obiect din celalalt
 • Part Cut.svg Cut: Cuts (subtracts) one object from another.
 • Part Fuse.svg Fuse: Fuses (unions) two objects.
 • Part Common.svg Common: Extracts the common (intersection) part of two objects.
 • Part CompJoinFeatures.png Join features: funcții booleene inteligente pentru obiecte de pus în perete (de ex țevi) (v0.16)
  • Part JoinConnect.png Connect: Conectează interiorul obiectelor (v0.16)
  • Part JoinEmbed.png Embed: Include un obiect din perete într-un alt obiect din perete(v0.16)
  • Part JoinCutout.png Cutout: Crează o tăietură într-un peretele unui obiect pentru un alt obiect de pus în perete (v0.16)
 • Part CompSplittingTools.png Splitting tools: (v0.17)
  • Part BooleanFragments.png Boolean fragments: face toate piesele care pot fi obținute prin operații booleene între obiecte (v0.17)
  • Part SliceApart.svg Slice a part: instrument pentru a separa forme prin intersecția cu alte forme
  • Part Slice.png Slice: Separă un obiect în piese prin intersecții cu un alt obiect(v0.17)
  • Part XOR.png XOR:

elimină spațiul partajat de un număr par de obiecte (versiunea simetrică a Cut) (v0.17)

Measure

Part Measure Menu.png Measure: Tools for linear and angular measurements.

Alte Instrumente

 • Part ImportCAD.png Import CAD: Acest insrument vă permite să adăugați un fișier tip *.IGES, *.STEP, *.BREP în documentul curent.
 • Part ExportCAD.png Export CAD: Acest instrument vă permite să ecportați un obiect piesă într-un fișier tip *.IGES, *.STEP, *.BREP .
 • Part ShapeFromMesh.png Shape from Mesh: Crează un obiect formă dintr-un obiect tip plasă.
 • Convert to solid: Convertește un obeict formă într-un obeict tip solid.
 • Reverse shapes: Îndepărtează normalele tuturor fețelor obiectului selectat.
 • Part SimpleCopy.svg Create simple copy: Creează o simplă copie a obeictului selectat.
 • Part RefineShape.png Refine shape: Curăță fațetele prin ștergerea liniilor nenecesare.
 • Part CheckGeometry.png Check geometry: Verifică de erori geometria obiectelor selectate.
 • Measure: Permite măsurări liniare și unghiulare între points/edges/faces.
 • Part Attachment.svg Attachment: Atașamentul este o utilitatea de atașare a unui obiect la un altul .
 • Part Export.svg Export: Exports to *.IGES, *.STEP, or *.BREP files.

Context menu items

 • Std SetAppearance.svg Appearance: Determines the appearance of a whole object (color, transparency etc.).
 • Part FaceColors.svg Set colors: Assigns colors to individual faces of objects.

Preferințe

Scripting

See Part scripting.

Tutorials