Part: Zaokrąglenie

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Part Fillet and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Part Fillet.svg Część: Zaokrąglenie

Lokalizacja w menu
Część → Zaokrąglenie ...
Środowisko pracy
Część, Complete
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Fazka

Opis

Narzędzie to tworzy łuk (zaokrąglenie) na wybranych krawędziach kształtu. Okno dialogowe pozwala wybrać, na których obiektach i na których krawędziach należy pracować.

Użycie

Wywołaj narzędzie z paska narzędzi Część lub z menu Część → Zaokrąglenie. Przed wywołaniem narzędzia można wybrać kształt.

  • Jeśli kształt nie został wybrany przed uruchomieniem narzędzia, wybierz go z rozwijanej listy kształt w panelu zadań.
  • Wybierz typ zaokrąglenia, albo stały promień (domyślnie), albo zmienny promień.
  • Wybierz krawędzie albo w oknie widoku 3D, albo zaznaczając je na liście krawędzi w panelu zadań.
  • Ustaw wartość promienia.
  • Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić.

Dialog-fillet.png

Zaokrąglenie w środowisku Część kontra Zaokrąglenie w środowisku Projekt Części

W środowisku pracy Workbench PartDesign.svg Projekt Części znajduje się inne narzędzie do tworzenia zaokrągleń. Należy pamiętać, że ich działanie jest zupełnie inne. Sprawdź stronę PartDesign Fillet.svg Projekt Części: Zaokrąglenie zawierającą więcej szczegółów na temat różnic między nimi.

Uwagi dotyczące stosowania funkcji zaokrąglenia w Środowisku Part

Part Filet może nie zrobić nic, jeśli wynikiem będzie dotknięcie lub przekroczenie następnej przyległej krawędzi. Jeśli więc nie otrzymasz oczekiwanego wyniku, spróbuj z mniejszą wartością Promienia. To samo dotyczy Part Chamfer.svg fazek.

Narzędzie do zaokrąglania czasem zawodzi przy próbie zaokrąglenia złożonych kształtów. Częstą przyczyną może być to, że kształt, który jest poddawany operacjom zaokrąglania nie jest geometrycznie poprawny. Może to wynikać z nieusunięcia linii / płaszczyzn itp. po wcześniejszych operacjach użytych do skonstruowania kształtu (np. Wytnij / Przeciągnij / Fuzja). W celu zminimalizowania problemów można zastosować kilka kroków:

  • Tam, gdzie to możliwe, pozostawić wypełnianie części do czasu, aż część zostanie całkowicie wygenerowana. Zminimalizuje to interakcję pomiędzy operacjami zaokrąglania a kolejnymi operacjami logicznymi.
  • Użyj polecenia Część → Sprawdź geometrię, aby sprawdzić, czy geometria kształtu nie zawiera błędów i skorygować ją.
  • Użyj polecenia Część → Udoskonal kształt aby usunąć wszelkie artefakty wprowadzone przez poprzednie operacje logiczne przed wypełnieniem (a w niektórych przypadkach pomiędzy kolejnymi operacjami wypełniania).
  • Rozważyć zastosowanie funkcji Edycja → Preferencje → Projekt Części → Automatycznie ..., aby umożliwić automatyczne sprawdzanie i udoskonalanie modelu po operacjach logicznych i szkicowych '(wydajność może ulec zmianie, jeśli opcje te pozostaną włączone).

Zwróć również uwagę, że na funkcję zaokrąglania części wpływa Topologiczny problem nazewnictwa, gdy jakakolwiek zmiana jest dokonywana na wcześniejszym etapie modelowania w łańcuchu, który wpływa na liczbę powierzchni lub wierzchołków. Może to powodować nieprzewidywalne rezultaty. Dopóki problem ten nie zostanie rozwiązany, zaleca się stosowanie operacji fazowania i zaokrąglania jako ostatnich kroków w łańcuchu modelowania.