Part: Stożek

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Part Cone and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎
Arrow-left.svg poprzedni: Part Sphere.svg Sfera
następny: Torus Part Torus.svg Arrow-right.svg

Part Cone.svg Część: Stożek

Lokalizacja w menu
Część → Bryła pierwotna → Stożek
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Bryły pierwotne

Opis

Parametrycznie obcięty element pierwotny Stożek jest dostępny w Środowisku pracy Część, z paska narzędzi Część → Bryła pierwotna → Stożek.

Otherwisedefault270degree Part Cone.png

Poniższy obrazek przedstawia fragment stożka z parametrem Kąt ustawionym na wartość 270°, a pozostałe parametry pozostają ustawione na wartościach domyślnych

.

Użycie

  1. Otwórz środowisko pracy Workbench Part.svg Część.
  2. Istnieją dwa sposoby na wywołanie polecenia:
    • Naciśnij przycisk Part Cone.svg Utwórz stożek na pasku narzędzi,
    • Użyj pozycji menu głównego Część → Bryła pierwotna → Part Cone.svg Stożek.

Wynik: Wartości domyślne tworzą ścięty stożek parametryczny, który jest umieszczony w punkcie odniesienia położenia (punkt 0,0,0) i dołączony do globalnej płaszczyzny xy. Jego wysokość wynosząca 10mm jest położona wzdłuż globalnej osi z. Dolny DanePromień 1 wynosi 2mm, górny DanePromień 2 wynosi 4mm.

Właściwości stożka mogą być później edytowane w edytorze właściwości lub przez podwójne kliknięcie stożka w widoku drzewa.

Właściwości

  • DanePromień 1: promień łuku lub okręgu określającego dolną ścianę.
  • DanePromień 2: promień łuku lub okręgu określającego górną ścianę.
  • DaneWysokość: wysokość stożka.
  • DaneKąt: liczba stopni dla długości łuku lub okręgu określającego górną i dolną powierzchnię ściętego stożka. Domyślna wartość 360° tworzy okrągłe powierzchnie, niższa wartość utworzy fragment stożka zdefiniowany przez górną i dolną powierzchnię. Każda z tych powierzchni ma krawędzie zdefiniowane przez łuk (o długości w liczbie stopni) i dwóch promieniach.


Arrow-left.svg poprzedni: Part Sphere.svg Sfera
następny: Torus Part Torus.svg Arrow-right.svg