Poradnik dla środowiska pracy Projekt Części

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign tutorial and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский
Freecad.svg Ćwiczenie
Temat
Szkicowanie
Poziom trudności
Początkujący
Czas wykonania
15 minut
Autorzy
Drei
Wersja FreeCAD
0.16 lub nowszy
Pliki z przykładami
Nie dołączono

Wprowadzenie

Ten poradnik ma na celu zapoznanie czytelnika z podstawowym przepływem pracy w środowisku pracy Projekt Części. Czytelnik zobaczy jak tworzyć obiekty 3D na podstawie szkiców, wykonywać operacje odejmowania oraz jak powielać określone cechy we wzorze.

Sketcher tutorial result.png

Wymagania

Procedura

Tworzenie geometrii 3D

Celem środowiska roboczego Projekt Części jest umożliwienie użytkownikowi tworzenia geometrii w przestrzeni 3D. W związku z tym jest ono wyposażone w narzędzia do wykorzystania szkiców i przekształcania ich w obiekty 3D.

Aby to osiągnąć, istnieją dwa narzędzia: PartDesign Pad.svg Wyciągnij oraz PartDesign Revolution.svg Wyciągnij przez obrót. Obok ich subtraktywnych odpowiedników (PartDesign Pocket.svg kieszeń i PartDesign Groove.svg rowek) tworzą większość typowych akcji używanych przez to środowisko pracy.

 1. Przełącz się do środowiska produkcyjnego Projekt Części.
 2. Z zaznaczonym szkicem w oknie widoku drzewa, naciśnij przycisk PartDesign Body.svg Zawartość, wybierz domyślną płaszczyznę XY i naciśnij przycisk OK. Szkic powinien pojawić się teraz wewnątrz zawartości.
 3. Wybierz PartDesign Pad.svg Wyciągnij wybrany szkic.
 4. Ustaw odległość na 5 mm SpinBox.svg.
 5. Naciśnij na przycisk OK.

Innym sposobem na tworzenie geometrii 3D jest narzędzie PartDesign Revolution.svg Wyciągnij wybrany szkic przez obrót.

PartDesign revolution exercise.png

 1. Utwórz nową zawartość narzędziem PartDesign Body.svg Projekt Części Zawartość, a następnie szkic na podstawie powyższego obrazka.
 2. Szkic może znajdować się na dowolnej płaszczyźnie, ale powinien przylegać do osi poziomej.
 3. Wybierz narzędzie PartDesign Revolution.svg Wyciągnij wybrany szkic przez obrót.
 4. Ustaw parametr na wartość Pozioma oś szkicu ComboBox.svg.
 5. Ustaw kąt na 360°.

Cechy odejmujące

Zaczniemy od utworzenia szkicu z kształtem, który chcemy odjąć.

 1. Wybierz górną płaską powierzchnię "wyciągnięcia przez obrót".
 2. Wybierz Sketcher NewSketch.svg Utwórz nowy szkic.
 3. Wybierz narzędzie Sketcher External.svg Geometria zewnętrzna.
 4. Zbliż się do krawędzi wyciągnięcia. Łuk powinien być podświetlony.
 5. Wybierz łuk. W szkicu powinien zostać on wyświetlony innym kolorze.
 6. Utwórz sześciokąt o środku w tym samym punkcie co łuk i ustaw promień okręgu pomocniczego na 5mm.
Geometria zewnętrzna

Po utworzeniu elementu 3D możliwe jest utworzenie odniesień do niego w szkicu.

 1. Wybierz narzędzie Sketcher External.svg Geometria zewnętrzna.
 2. Przybliż kursor myszki do elementu, do którego chcesz się odnieść, na przykład do krawędzi wyciągnięcia.
 3. Kliknij na nim
 4. Na szkicu w miejscu elementu, do którego chcesz się odnieść, powinny pojawić się nowe elementy w innym kolorze.


PartDesign pocket exercise.png

Następnie przejdziemy do zastosowania funkcji Kieszeń.

 1. Wybierz szkic.
 2. Wybierz narzędzie PartDesign Pocket.svg. Kieszeń.
 3. Ustaw parametr Typ na wartość Przez wszystkie ComboBox.svg.

Cechy tworzone wzorami

Przypomnij sobie profil wyciągany, który został utworzony na początku tego poradnika.

 1. Wybierz górną ścianę obiektu.
 2. Utwórz nowy szkic.
 3. Utwórz geometrię odniesienia powiązaną z górnym ramieniem figury.
 4. Utwórz okrąg związany ze środkiem łuku pomocniczego.
 5. Ustaw jego promień na 3mm.
 6. Przesuń szkic przez cały detal.

Zamiast tworzyć okrąg dla każdego otworu w szkicu, wprowadzimy pojęcie Cechy wzorca. Narzędzia te działają na zasadzie powielania elementu, który został już utworzony i który chcemy odtworzyć w układzie liniowym lub kołowym. Użyjemy kombinacji liniowych i biegunowych' cech wzoru symulacyjnie, aby uzyskać końcowy detal.

 1. W widoku drzewa wybierz element Kieszeń, który właśnie utworzyliśmy.
 2. Wybierz narzędzie PartDesign MultiTransform.svg Utwórz cechę wielokrotnej transformacji

W oknie widoku połączonego jesteśmy teraz proszeni o wprowadzenie obiektów do Transformacji, którą chcemy uzyskać. Zauważ, że w sekcji Parametry Transformacji wielokrotnej widzimy, że FreeCAD zidentyfikował Kieszeń jako Cechę bazową, a w drugiej części okienka proszeni jesteśmy o Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w celu wprowadzenia cech wzoru.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w pole.
 2. Wybierz pozycję Dodaj szyk liniowy.
 3. Ustaw opcję Kierunek' na wartość Pionowa Oś Szkicu ComboBox.svg.
 4. Ustaw długość na wartość 10 mm SpinBox.svg.
 5. Pozostaw liczbę wystąpień na 2 SpinBox.svg.
 6. Kliknij na przycisk OK.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy ponownie w pole, aby dodać Wzór biegunowy. Zauważ, że w oknie widoku 3D został dodany wzór liniowy.
 8. Ustaw liczbę wystąpień na 5 SpinBox.svg.
 9. Kliknij dwukrotnie na przycisk OK.

Po wykonaniu tego zadania powinieneś mieć następujący wynik.

PartDesign multitransform exercise.png

Jeśli nie, edytuj ponownie operację Transformacja wielokrotna, klikając na niej dwukrotnie w widoku drzewa. Sprawdź obie cechy wzoru, aby wykryć konieczne modyfikacje, takie jak oraz czy Kierunek musi zostać odwrócony.

Zakończyliśmy teraz prezentacje podstawowego przepływu pracy dla środowiska Projekt Części.