Środowisko pracy PartDesign

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Workbench and the translation is 100% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Wraz w wydaniem wersji FreeCAD 0.17, do środowiska pracy PartDesign wprowadzone zostały gruntowne zmiany. Niniejsza dokumentacja dotyczy wersji 0.17 i wyższej. Użytkownicy FreeCAD 0.16 proszeni są o zapoznanie się ze starą stroną PartDesign Legacy

.


Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy PartDesign

Wprowadzenie

Workbench PartDesign.svgPartDesign oferuje zaawansowane narzędzia do modelowania złożonych części brył. Głównie skupia się on na tworzeniu części mechanicznych, które mogą być produkowane i montowane w gotowy produkt. Niemniej jednak, utworzone bryły mogą być wykorzystywane ogólnie do wszelkich innych celów, takich jak projekt architektoniczny, analiza elementów skończonych lub obróbka CNC i drukowanie 3D.

Środowisko pracy PartDesign jest nierozerwalnie związane ze Środowiskiem pracy Sketcher. Użytkownik zazwyczaj tworzy szkic, następnie używa narzędzia PartDesign Pad, aby go wytłoczyć i utworzyć bryłę podstawową, a następnie modyfikuje tę bryłę.

Podczas gdy Środowisko Part opiera się na konstruktywnej geometrii bryły (CSG) dla budowania kształtów, PartDesign wykorzystuje metodę edycji parametrów i funkcji, co oznacza, że bryła podstawowa jest kolejno przekształcana przez dodanie elementów na górze, aż do uzyskania ostatecznego kształtu. Zobacz stronę funkcje edycji, aby uzyskać pełniejsze wyjaśnienie tego procesu, a następnie zobacz Tworzenie prostej części z PartDesign, aby rozpocząć tworzenie brył.

Korpusy utworzone w PartDesign często podlegają problemom nazewnictwa według kolejności chronologicznej, co powoduje zmianę nazw wewnętrznych cech podczas modyfikacji operacji parametrycznych. Problem ten można zminimalizować stosując najlepsze praktyki opisane na stronie edycja funkcji oraz wykorzystując obiekty odniesienia jako wsparcie dla szkiców i funkcji.

PartDesign Example.png

Narzędzia

Narzędzia Part Design znajdują się w menu Part Design oraz na pasku narzędzi PartDesign, który pojawia się po załadowaniu Środowiska pracy Part Design.

Narzędzia organizujące strukturę dokumentu

Są to narzędzia, które nie są częścią Środowiska pracy PartDesign. Należą one do systemu Std Base. Zostały one opracowane w wersji 0.17 z zamiarem zorganizowania modelu i utworzenia złożeń. Jako takie, są bardzo przydatne przy pracy z bryłami stworzonymi przy pomocy tego stołu roboczego.

Narzędzia pomocnicze

  • Sketcher NewSketch.svg Utwórz nowy szkic: tworzy nowy szkic na wybranej ścianie lub płaszczyźnie. Jeśli podczas uruchamiania tego narzędzia nie zostanie wybrana żadna twarz, użytkownik zostanie poproszony o wybranie płaszczyzny z panelu Zadania. Następnie interfejs przełącza się na Środowisko pracy Sketcher w trybie edycji szkicu.

Narzędzia modelujące

Narzędzia odniesienia

Narzędzia dodawania nowych elementów

Są to narzędzia do tworzenia podstawowych właściwości lub dodawania materiału do istniejącej bryły.

Narzędzia do usuwania kształtów

Są to narzędzia do odejmowania materiału z istniejącej bryły.

  • PartDesign Hole.svg Utwórz otwór ...: tworzy element otworu z wybranego szkicu. Szkic musi zawierać jeden lub kilka okręgów.
  • PartDesign Subtractive Loft.svg Odejmij wybrany profil...: tworzy bryłę poprzez przejście pomiędzy dwoma lub więcej szkicami i odejmuje ją od aktywnego kształtu.

Narzędzia do przekształcania

Są to narzędzia służące do przekształcania istniejących właściwości. Pozwalają one na wybór cech przeznaczonych do przeprowadzenia przekształceń.

Narzędzia do obróbki krawędzi

Narzędzia te umożliwiają wykonanie określonej modyfikacji wybranych krawędzi lub powierzchni.

  • PartDesign Thickness.svg Thickness: tworzy grubą powłokę z aktywnej bryły i powoduje otwarcie wybranych ścian.

Narzędzia do przeprowadzania operacji logicznych

  • PartDesign Boolean.svg Operacje logiczne: importuje jedną lub więcej brył lub klonów PartDesign do aktywnego elementu i przeprowadza operację logiczną.

Dodatki

Kilka dodatkowych funkcji, które można znaleźć w menu Part Design:

  • Przenieś: migruje pliki utworzone w starszych wersjach FreeCAD. Jeśli plik jest oparty wyłącznie na funkcjach PartDesign, migracja powinna zakończyć się sukcesem. Jeśli plik zawiera mieszane obiekty Part/Part Design/Draft, konwersja najprawdopodobniej się nie powiedzie. dostępne w wersji 0.17
  • WizardShaft.svg Twórca wałów: tworzy wał z tabeli wartości i pozwala na analizę sił i momentów. Wał jest tworzony za pomocą szkicu obrotowego, który można edytować.
  • PartDesign InternalExternalGear.svg Twórca zębatek: tworzy profil koła zębatego, który może być użyty do wyciągnięcia.

Pozycje w menu kontekstowym

Pozycje współdzielone ze Środowiskiem pracy Part

Ustawienia

Poradniki