Projekt Części: Odejmowanie wyciągnięciem przez profile

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign SubtractiveLoft and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский

PartDesign SubtractiveLoft.svg Projekt Części: Odejmowanie wyciągnięciem przez profile

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Utwórz cechę przez odjęcie → Odejmowanie wyciągnięciem przez profile
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Wyciągnięcie przez profile, Odejmowanie wyciągnięciem wzdłuż ścieżki

Opis

Odejmowanie wyciągnięciem przez profile tworzy w aktywnej Zawartości bryłę do odjęcia poprzez przejście pomiędzy dwoma lub więcej szkicami (zwanymi również przekrojami). Jej kształt jest następnie odejmowany od istniejącej bryły.

Użycie

Przepływ pracy pa podstawie okienka dialogowego

 1. Naciśnij przycisk PartDesign SubtractiveLoft.svg Odejmowanie wyciągnięciem przez profile.
 2. W oknie dialogowym Wybierz cechę wybierz szkic, który ma być użyty jako obiekt profilu bazowego i kliknij na przycisk OK.
  • Alternatywnie można wybrać pojedynczy szkic lub ścianę obiektu 3D (dostępne w wersji 0.20) przed naciśnięciem przycisku wyciągnięcia.
 3. W sekcji Parametry wyciągnięcia przez profile naciśnij przycisk Dodaj sekcję profilu.
 4. Wybierz następny szkic w oknie widoku 3D. Powtórz tę czynność, aby wybrać więcej szkiców w kolejności, w jakiej mają być poddawane rzutowaniu. (Kolejność sekcji można zmienić w dowolnym momencie, później w oknie dialogowym wyciągnięcia, przeciągając sekcje z listy na żądaną pozycję dostępne w wersji 0.19).
 5. Ustaw opcje w razie potrzeby i kliknij OK.

Przepływ pracy pa podstawie zaznaczania

dostępne w wersji 0.19

 1. Wybierz kilka szkiców. Nie jest ważne, w jakiej kolejności je wybierzesz:
  • Szkic wybrany jako pierwszy stanie się obiektem profilu bazowego w następnym kroku
  • Szkice wybrane po pierwszym staną się profilami wyciągnięcia. Również tutaj ważna jest kolejność wyboru: szkic wybrany jako drugi stanie się pierwszą sekcją wyciągnięcia, szkic wybrany jako trzeci stanie się drugą sekcją itd. (Kolejność sekcji można zmienić w dowolnym momencie później, w oknie dialogowym wyciągnięcia, przeciągając sekcje z listy na żądaną pozycję). dostępne w wersji 0.19
  • Pierwszy lub ostatni wybór może być również ścianą obiektu 3D (dostępne w wersji 0.20).
 2. Naciśnij przycisk PartDesign SubtractiveLoft.svg Odejmowanie wyciągnięciem przez profile.
 3. Ustaw opcje, jeśli potrzebujesz i kliknij OK.

Opcje

 • Powierzchnia prostokreślna: tworzy proste przejścia między przekrojami poprzecznymi. Nie ma zastosowania dla wyciągnięcia z dwoma przekrojami. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, przejścia będą gładkie.
 • Zamknięty: powoduje przejście z ostatniego przekroju do pierwszego, tworząc pętlę.

Właściwości

 • DANEEtykieta: name given to the operation, this name can be changed at convenience.
 • DANESekcja: lista używanych profili.
 • DANEProstokreślny: patrz Opcje.
 • DANEZamknięty: Patrz Opcje.
 • DANEPłaszczyzna środkowa: nie dotyczy.
 • DANEOdwrócony: nie dotyczy.
 • DANEUdoskonal: przyjmuje wartość Prawda lub Fałsz. Jeśli ustawiono na true, oczyszcza bryłę z resztek krawędzi pozostawionych przez elementy. Sprawdź stronę Część: Udoskonal kształt aby uzyskać więcej szczegółów.

Uwagi

 • Aby lepiej kontrolować kształt wyciągnięcia, zaleca się, aby wszystkie przekroje miały taką samą liczbę segmentów. Na przykład, dla wyciągnięcia pomiędzy prostokątem a okręgiem, okrąg powinien być podzielony na 4 połączone łuki.
 • Można wykonać rzutowanie z lub w kierunku pojedynczego wierzchołka ze szkicu lub bryły. dostępne w wersji 0.20
 • Wierzchołek może w większości przypadków być tylko początkiem lub końcem poddasza.
 • Profil nie może leżeć na tej samej płaszczyźnie, co profil bezpośrednio go poprzedzający.
 • Jeśli szkic ma geometrię wewnętrzną, tzn. wyciągnięcie ma mieć otwory, to kolejność tworzenia geometrii szkicu powinna być taka sama dla wszystkich przekrojów: Albo rozpocznij wszystkie sekcje od geometrii wewnętrznej, albo rozpocznij je wszystkie od zewnętrznej. W przeciwnym razie może powstać niepoprawne wyciągnięcie, w którym przecinają się ściany wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Nie można wykonywać wyciągnięcia dla pętli rozłącznych lub krzyżujących się.

Odnośniki internetowe