Návrh dílu Obtáčení

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Revolution and the translation is 4% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: PartDesign Pad.svg Pad

PartDesign Revolution.svg Návrh dílu Obtáčení

Umístění Menu
Návrh dílu -> Obtáčení
Pracovní stoly
Návrh dílu, Kompletace
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo

Description

Introduction

This tool revolves a selected sketch or 2D object about a given axis. For all the following explanations of this command the example sketch below will be used:

Example sketch: A complex sketch with many constraints. Sketch is oriented in the x-y plane, with x being the horizontal axis, and y being the vertical axis (shown in image as the two blue lines). Other important things to note about this sketch is that it are mirrored about the y axis and that the base of it is coincident with the x axis.

PartDesign Revolution example.svg

Above: sketch (A) is revolved 270 degrees counter-clockwise around axis (B); resulting solid (C) is shown right.

Usage

 1. Select the sketch to be revolved. v0.17 and above A face on the existing solid can alternatively be used.
 2. Press the PartDesign Revolution.svg Revolution button.
 3. Set the Revolution parameters (see next section).
 4. Press OK.

Options

Pro všechny následující výklady k tomuto příkazu bude využit níže uvedený příklad náčrtu:

Náčrt pro příklad: Komplexní náčrt s mnoha vazbami. Náčrt je orientován v rovině X-Y, kde X je vodorovná osa a Y je svislá osa (v obrázku jsou zobrazeny jako dvě modré linky). Další důležité poznámky k náčrtu jsou, že je zrcadlen kolem osy Y a že jeho základ je shodný s osou X.

Volby

Při vytváření obtáčeného objektu nabízí dialogové okno několik následujících 'parametrů obtáčení', které určují jak by se měl náčrt obtáčet.

Partdesign revolution parameters.png

Osa

Tato volba určuje osu, kolem které se bude náčrt obtáčet. V současnosti zde může být vybrána pouze vodorovná nebo svislá osa. Ale v tabulce vlastností může být vybrána libovolná osa. Základ je bod, kterým osa prochází. Samotná volba osy má tři argumenty, které jsou vkládány jako čísla do některého z polí X,Y nebo Z. Zadání hodnoty 1.0 do pouze jednoho z polí zapříčiní, že obtáčení bude provedeno kolem této osy. Příklady obtáčení 1, 2 a 3 v sekci příkladů demonstruje výsledky když je obtáčení buď kolem osy X nebo Y. Zadání nenulové hodnoty do více než jedné osy bude znamenat, že obtáčený díl bude obtočen pouze o příslušnou hodnotu v každé ose. Např. hodnota X=1 a Y=2 znamená, že obtočení v ose Y je dvakrát větší než v ose X. Je docela obtížné si to představit, příklad obtáčení 4 ukazuje případ, kdy je nenulové víc než jedno pole.

Úhel

Řídí úhel ve kterém se bude obtáčení provádět, např. 360° bude plné obtočení. Obrázek v sekci příklady demonstruje některé z možností zadání různých úhlů. Nelze zadat záporné úhly (místo toho opužijte opět volbu Opačně) nebo úhly větší než 360°.

Symetricky k rovině

Obtáčení rozšíří polovinu zadaného úhlu v obou směrech od roviny náčrtu.

Opačně

Směr obtáčení bude obrácen.

Příklady

Poznámka: Všechny příklady odkazují na Základnu, Osu a Umístění, které mohou být upravovány v tabulce vlastností .

Příklad obtáčení 1: Na tomto obrázku byl úhel nastaven na 70°, obtáčí se kolem osy X a je nastaveno odsazení na ose Y o 100mm. Plocha náčrtu není na obrázku zobrazena (tj. 'back' plocha).
Příklad obtáčení 2: Na tomto obrázku byl úhel nastaven na 70°, obtáčí se kolem osy Y a je nastaveno odsazení na ose Y o 100mm.
Příklad obtáčení 3: Na tomto obrázku byl úhel nastaven na 270°, obtáčí se kolem osy X a je nastaveno odsazení na ose Y 0mm.
Příklad obtáčení 4: Na tomto obrázku byl úhel nastaven na 270°, obtáčí se kolem osy X (hodnota 1.00) a osy Y (hodnota 2.00) a je nastaveno odsazení na ose Y o 100mm.
Partdesign revolution parameters.png

Axis

This option specifies the axis about which the sketch is to be revolved.

 • Vertical sketch axis: selects the vertical sketch axis.
 • Horizontal sketch axis: selects the horizontal sketch axis.
 • Sketch axis: v0.16 and below selects a construction line contained in the sketch used by the Revolution. The first construction line created in the sketch will be labelled Sketch axis 0. The drop down list will contain one custom sketch axis for each construction line.
 • Construction line: v0.17 and above selects a construction line contained in the sketch used by the Revolution. The drop down list will contain an entry for each construction line. The first construction line created in the sketch will be labelled Construction line 1.
 • Base (X/Y/Z) axis: v0.17 and above selects the X, Y or Z axis of the Body's Origin;
 • Select reference...: v0.17 and above allows selection in the 3D view of an edge on the Body, or a datum line.

Angle

This controls the angle through which the revolution is to be formed, e.g. 360° would be a full, contiguous revolution. The images in the examples section demonstrate some of the possibilities with specifying different angles. It is not possible to specify negative angles (use the Reversed option instead) or angles greater than 360°.

Symmetric to plane

If checked, the revolution will extend half of the specified angle in both directions from the sketch plane.

Reversed

If checked, the direction of revolution is reversed from default clockwise to counterclockwise.

Properties

Below are properties which can be defined after creation of the feature. Data properties Base and Axis are uneditable.

 • ÚdajeAngle: angle of rotation. See Angle.
 • ÚdajeLabel: label given to the operation, can be changed at convenience.
 • ÚdajeMidplane: true or false. See Symmetric to plane.
 • ÚdajeReversed: true or false. See Reversed.
 • ÚdajeRefine: v0.17 and above true or false. If set to true, cleans the solid from residual edges left by features. See Part RefineShape for more details.

Examples

Example revolution using a construction line as the Revolution axis: In this image the angle is 75°, revolution is about the construction line (Sketch axis 0).

Useful links

Užitečné odkazy

Příklad na fóru.


Arrow-left.svg Previous: PartDesign Pad.svg Pad