Projekt Części: Ustawienia

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Preferences and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский

Wprowadzenie

Środowisko pracy Workbench PartDesign.svg Projekt części i Workbench Part.svg Część używają tych samych preferencji. Można je znaleźć w Preferences-part design.svg sekcji Edytora ustawień Projekt Części. Sekcja ta będzie dostępna tylko wtedy, gdy w bieżącej sesji programu FreeCAD załadowano jedno z tych środowisk pracy.

Dostępne ustawienia

Dostępne są trzy zakładki: Ogólne, Widok kształtu i Wygląd kształtu.

Ogólne

W zakładce Ogólne można zdefiniować następujące parametry:

Nazwa Opis
Automatycznie sprawdź model po zakończeniu operacji logicznej Jeśli opcja jest zaznaczona, reprezentacja granicy (BRep) modelu jest weryfikowana po operacjach logicznych
Automatycznie udoskonal model po wykonaniu operacji logicznej. Jeśli opcja jest zaznaczona, model zostanie udoskonalony po zakończeniu operacji logicznej
Automatycznie udoskonal model po wykonaniu operacji opartej na szkicu. Jeśli opcja jest zaznaczona, model zostanie udoskonalony po wprowadzeniu zmian do źródłowych szkiców obiektów.

Preferences Part design Tab General.png

Widok kształtu

W zakładce Widok kształtu można zdefiniować następujące parametry:

Nazwa Opis
Maksymalne dopuszczalne odchylenie w zależności od ramki otaczającej Maksymalne odchylenie liniowe teselowanych obiektów od ich powierzchni.
Maksymalne odchylenie kątowe Maksymalne odchylenie kątowe od jednej sekcji teselowanego obiektu do następnej sekcji.

Preferences Part design Tab Shape view.png

Wygląd kształtu

W zakładce Wygląd kształtu można zdefiniować następujące parametry:

Nazwa Opis
Kolor kształtu Barwa dla nowych kształtów. Jeśli aktywna jest opcja Losowy, wówczas stosowany jest losowy kolor.
Przezroczystość kształtu Przezroczystość dla nowych kształtów dostępne w wersji 1.0
Kolor linii Barwa linii dla nowych kształtów
Szerokość linii Grubość linii dla nowych kształtów
Kolor wierzchołka Barwa nadawana nowym wierzchołkom
Rozmiar wierzchołka Rozmiar nadawany nowym wierzchołkom
Kolor ramki otaczającej Barwa ramki otaczającej w oknie widoku 3D
Rendering dwustronny IJeśli opcja jest zaznaczona, barwa wewnętrznej strony powierzchni będzie taka sama jak zewnętrznej. Jeśli nie jest zaznaczona, będzie używany kolor podświetlenia, jeśli jest włączony, lub będzie używany kolor czarny.
Kolor tekstu Kolor tekstu w adnotacjach na dokumentach. Obecnie nie ma okna dialogowego umożliwiającego dodawanie adnotacji do dokumentów. Adnotacje można dodawać wyłącznie za pomocą poleceń w konsoli Python:

obj=App.ActiveDocument.addObject("App::Annotation", "Label")

Konsole można aktywować w menu Widok → Panele → konsola Python.

Preferences Part design Tab Shape appearance.png

Tesselacja

W celu efektywnego wyświetlania obiektu jego powierzchnia jest tesselowana, tzn. jest wyświetlana z pewnymi niewielkimi odchyleniami od jego rzeczywistej powierzchni. Dotyczy to nie tylko modeli środowiska Projekt Części, ale także innych obiektów w programie FreeCAD.

Dolna granica teselacji wynosi 0,01%. Jeśli naprawdę chcesz poświęcić dodatkowy czas, możesz jeszcze bardziej zmniejszyć dolną granicę, otwierając menu Przybory → Edycja parametrów .... Otworzy to edytor parametrów, gdzie przechodzimy do BaseApp → Preferences → Mod → Part.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na pozycji Mesh deviation i wybierz z menu kontekstowego Zmień wartość elementu. Ustaw wartość na wybraną minimalną teselację. Należy pamiętać, że wartość podawana jest w %, tzn. dla wartości 0,005% należy wpisać "0,00005". Najmniejsza możliwa wartość to 1e-7. Uwaga: W menu preferencji nadal będzie widoczna wartość 0,01%, nawet jeśli ustawisz niższą wartość.