Projekt Części: Szyk kołowy

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign PolarPattern and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎русский

PartDesign PolarPattern.svg Projekt Części: Szyk kołowy

Lokalizacja w menu
Part Design → Zastosuj szyk → Szyk kołowy
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie wzorca kołowego przyjmuje wybrany element i tworzy zestaw kopii obróconych wokół wybranej osi. dostępne w wersji 0.17 Listę cech można modelować.

PartDesign PolarPattern example.png

Powyżej: kieszeń w kształcie szczeliny (B) wykonana na bazie bryły (A, zwana również podstawą) jest używana do tworzenia wzoru biegunowego. Wynik (C) jest pokazany po prawej stronie".

Użycie

Aby stworzyć wzorzec

 1. Wybierz element (dostępne w wersji 0.19 lub kilka elementów), które mają być układane we wzór.
 2. Naciśnij przycisk PartDesign PolarPattern.svg Szyk kołowy.
 3. * Jeśli początkowo nie wybrałeś żadnych elementów, będziesz mógł wybrać „jeden” bazowy.
 4. Zdefiniuj . Patrz Opcje.
 5. Określ Kąt pomiędzy ostatnim skopiowanym wystąpieniem a oryginalnym elementem.
 6. Ustaw liczbę Wystąpień.
 7. Jeśli masz kilka elementów we wzorcu, ich kolejność może być ważna, zobacz obrazek poniżej.
 8. Naciśnij przycisk OK.

Cechy szczególne

PartDesign feature-order.gif

Efekty kolejności występowania elementów

dostępne w wersji 0.19 Możesz zmienić kolejność, przeciągając element na liście, a rezultat pojawi się natychmiast w podglądzie.

Dodawanie elementów

v0.18
 1. Naciśnij przycisk Dodaj element, aby dodać element, który ma być wzorcem. Element musi być widoczny w oknie widoku 3D:
 2. Przejdź do widoku drzewa modelu,
 3. Wybierz w drzewie element, który ma zostać dodany i naciśnij klawisz Spacja, aby wybrany element był widoczny w oknie widoku 3D,
 4. Przejdź z powrotem do panelu zadań,
 5. Wybierz element w oknie widoku 3D, zostanie on dodany do listy,
 6. Powtórz czynność, aby dodać inne elementy.
v0.19
 1. Naciśnij przycisk Dodaj element, aby dodać element, który ma być wzorcem.
 2. Przejdź do widoku drzewa modelu,
 3. Wybierz w drzewie element, który ma zostać dodany.
 4. Powtórz czynność, aby dodać inne elementy.

Usuwanie elementów

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy element na liście i wybierz Usuń.

lub

v0.18
 1. Naciśnij przycisk Usuń element, aby usunąć element z listy. Element musi być widoczny w oknie widoku 3D:
 2. Przejdź do widoku drzewa modelu,
 3. Wybierz w drzewie element, który ma zostać usunięty i naciśnij klawisz Spacja, aby wybrany element był widoczny w oknie widoku 3D,
 4. Przejdź z powrotem do panelu zadań,
 5. Wybierz element w oknie widoku 3D, zostanie on skasowany z listy,
 6. Powtórz czynność, aby usunąć inne elementy.
v0.19
 1. Naciśnij przycisk Usuń element, aby usunąć element z listy.
 2. Przejdź do widoku drzewa modelu,
 3. Wybierz w drzewie element, który ma zostać usunięty.
 4. Powtórz czynność, aby usunąć inne elementy.

Opcje

Polarpattern parameters.png

Podczas tworzenia cech szyku kołowego, dialog "Szyk kołowy parametry" oferuje różne sposoby określania osi obrotu dla szyku.

Oś normalna szkicu

Oś, która jest prostopadła do szkicu i rozpoczyna się od początku szkicu wykorzystywanego obiektu, jest brana jako oś dla wzorca kołowego.
Kierunek wzoru można odwrócić, zaznaczając opcję Odwróć kierunek.

Pozioma oś szkicu

Używa poziomej osi szkicu jako osi dla wzorca.

Pionowa oś szkicu

Używa pionowej osi szkicu jako osi dla wzorca.

Niestandardowa oś szkicu

Jeżeli szkic definiujący element, który ma być użyty jako wzór, zawiera również linię (lub linie) konstrukcyjną, to lista rozwijana będzie zawierać jedną niestandardową oś szkicu dla każdej linii konstrukcyjnej. Pierwsza linia konstrukcyjna będzie oznaczona etykietą Oś szkicu 0.

Oś bazowa (X / Y / Z)

wersja 0.17 i powyżej Wybierz jedną ze standardowych osi odniesienia bryły (X, Y lub Z) jako oś dla wzorca.

Wybierz odniesienie...

Umożliwia wybranie linii odniesienia lub krawędzi obiektu lub linii szkicu do użycia jako osi dla wzorca.

Kąt i wystąpienia

Określa kąt, który ma zostać ujęty we wzorcu, oraz całkowitą liczbę kształtów wzoru (łącznie z elementem oryginalnym). Na przykład, cztery wystąpienia pod kątem 180° dają odstęp 60° między wzorcami. Jest jeden wyjątek: Jeśli kąt wynosi 360°, ponieważ pierwsze i ostatnie wystąpienie są identyczne, cztery wystąpienia będą od siebie oddalone o 90 stopni.

Ograniczenia