Návrh dílu Kapsa

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Pocket and the translation is 2% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: PartDesign AdditiveWedge.svg Additive wedge
Next: Hole PartDesign Hole.svg Arrow-right.svg

Description

Úvod

'Vytvoří kapsu podle vybraného náčrtu' - Tento nástroj vezme vybraný náčrt a vytvoří s ním kapsu. Pojem kapsa je používán pro vysunutí náčtru tak, že odebírá objem z konstrukce do které proniká. Například, je-li náčrt tvořen jednoduše kružnicí na jedné ploše kostky, pak nástroj kapsa vytvoří díru 'vyvrtanou' do kostky:

PartDesign Pocket example.svg

Sketch profile (A) was mapped to the top face of base solid (B); result after pocketing through on the right.

Usage

 1. Select the sketch or face to be pocketed.
 2. Press the PartDesign Pocket.svg Pocket button.
 3. Set the Pocket parameters, see the Options below.
 4. Click OK.

Volby

Pocket options cs.png

When creating a pocket, the the Pocket parameters dialog will be shown. It offers the following settings:

Pocket parameters cropped.png

Type

Type offers four different ways of specifying the length to which the pocket will be extruded:

Dimension

Při vytváření kapsy nabízí dialogové okno 'parametrů kapsy' čtyři různé způsoby pro zadání hloubky do jaké bude kapsa vysunuta

Rozměr

Zadání číselné hodnoty pro hloubku kapsy. Defaultní směr pro vysunutí je do podkladu. Vysunutí je ve směru kolmém k definované rovině náčrtu. Záporné hodnoty nejsou možné.

Do první

Kapsa bude vysunuta až do první plochy podkladu ve směru vysunutí. Jinými slovy odebírá všechen materiál až dokud nenarazí na prázdný prostor.

Skrz celý

Kapsa vyseká všechen materiál ve směru vysunutí. S volbou Symetricky k rovině bude kapsa vysekána celým materiálem v obou směrech.

Až k ploše

Kapsa bude vysunuta až k ploše podkladu, která může být vybrána kliknutím na ni.

Through all

The pocket will extrude through all objects in the extrusion direction. With the option Symmetric to plane the pad will cut through all material in both directions.
Note: For technical reasons, Through All is actually a 10 meter deep pocket. If you need deeper pockets, use the type Dimension.

To first

The pocket will extrude up to the first face of the support in the extrusion direction. In other words, it will cut through all material until it reaches an empty space.

Up to face

The pocket will extrude up to a face in the model that can be chosen by clicking on it.

Two dimensions

This allows to enter a second length in which the pocket should extend in the opposite direction (into the support). The directions can be switched by ticking the Reversed option.

Length

Defines the length of the pocket. Multiple units can be used independently of the user's units preferences (m, cm, mm, nm, ft or ', in or "). This option is only available when Type is either Dimension or Two dimensions.

Offset to face

Offset from face at which the pocket will end. This option is only available when Type is either Through all, To first or Up to face.

Direction

introduced in version 0.20

Direction/edge

You can select the direction of the extrusion:

 • Sketch normal The sketch is extruded along its normal
 • Select reference... The sketch is extruded along an edge of the 3D model. When this is method selected, you can click on any edge in the 3D model and it becomes the direction vector for the extrusion.
 • Custom direction The sketch is extruded along a direction that can be specified via vector values.

Show direction

If checked, the pocket direction will be shown. In case the pocket uses a Custom direction, it can be changed.

Length along sketch normal

If checked, the pocket length is measured along the sketch normal, otherwise along the custom direction.

Symmetric to plane

Tick the checkbox to extrude half of the given length to either side of the sketch or plane.

Reversed

Reverses the direction of the pocket.

Properties

 • ÚdajeType: Type of ways how the pocket will be extruded, see Options.
 • ÚdajeLength: Defines the length of the pocket, see Options.
 • ÚdajeLength2: Second pocket length in case the ÚdajeType is TwoLengths, see Options.
 • ÚdajeUse Custom Vector: introduced in version 0.20 If checked, the pocket direction will not be the normal vector of the sketch but the given vector, see Options.
 • ÚdajeDirection: introduced in version 0.20 Vector of the pocket direction if ÚdajeUse Custom Vector is used.
 • ÚdajeAlong Sketch Normal: introduced in version 0.20 If true, the pocket length is measured along the sketch normal. Otherwise and if ÚdajeUse Custom Vector is used, it is measured along the custom direction.
 • ÚdajeUp To Face: A face the pocket will extrude up to, see Options.
 • ÚdajeRefine: True or false. Cleans up residual edges left after the operation. This property is initially set according to the user's settings (found in Preferences → Part design → General → Model settings). It can be manually changed afterwards. This property will be saved with the FreeCAD document.

Limitations

Omezení

 • Použijte Rozměr nebo Skrz vše kdykoliv je to možné, protože s ostatními typy jsou někdy problémy, když jsou vzorkovány
 • Jinak objekt kapsa má stejná omezení jako objekt Deska.


Arrow-left.svg Previous: PartDesign AdditiveWedge.svg Additive wedge
Next: Hole PartDesign Hole.svg Arrow-right.svg