Wyciągnięcie - Projekt części

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Pad and the translation is 84% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg PartDesign Clone.svg Create a clone poprzedni:
następny: Revolution PartDesign Revolution.svg Arrow-right.svg

PartDesign Pad.svg PartDesign Wyciągnięcie

Lokalizacja w menu
Part Design → Pad
Środowisko pracy
PartDesign
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
Zobacz także
brak informacji

Opis

Narzędzie PartDesign Pad.svg PartDesign Pad wyciąga szkic z bryły w kierunku odpowiadającym pozycji szkicu. Od wersji v0.17 i powyżej można również użyć ścian na bryle zamiast szkiców.

PartDesign Pad example.svg

"Szkic (A) jest pokazany po lewej stronie; wynik końcowy działania operacji wyciągnięcia (B) prezentowany jest po prawej stronie.

Note: wersja 0.16 i poniżej Jeśli wybrany szkic jest przyporządkowany do powierzchni czołowej istniejącej bryły lub innej funkcji projektowania części, wyciągnięcie zostanie do niej połączone.

Jak używać

 1. Wybierz szkic do wyciągnięcia. Note: W wersji v0.17 i powyżej i wyższej można alternatywnie użyć powierzchni czołowej na istniejącej bryle.
 2. Naciśnij przyciskPartDesign Pad.svg Pad.
 3. Ustaw wymagane parametry dla tej operacji (opisane w następnym akapicie Opcje).
 4. Naciśnij przycisk OK.

Opcje

Podczas tworzenia wyciągnięcia, widok złożony automatycznie przełącza się do panelu Zadania, pokazując okno dialogowe Parametry wyciągnięcia.

Pad parameters cropped.png

Typ

Opcja Typ pozwala na wybranie pięciu różnych wariantów wyciągnięcia.

Długość

Podaj długość wyciągnięcia. Domyślnie, kształt wyciągany jest poza bryłę, ale może to zostać zmienione wybierając opcje Odwrócony. Wytłoczenia występują normalnie do płaszczyzny szkicu definiującego. Za pomocą opcji Symmetryczna do płaszczyzny wyciągnięcie zostanie przemieszczone tak, aby płaszczyzna szkicu znajdowała się pośrodku zadanej długości. Wymiary poprzedzone znakiem minus nie są akceptowalne. Zamiast tego należy użyć opcji "Odwrócony".

Dwa wymiary

Pozwala na podanie drugiej długości, odpowiadającej wyciągnięciu obiektu w przeciwnym kierunku. Parametr może zostać ponownie modyfikowany gdy zaznaczysz opcję Odwrócony.

Do ostatniego

Wyciągnięcie będzie wytłaczane aż do ostatniej ściany podparcia w kierunku wytłaczania. Jeśli podparcie nie wystąpi, pojawi się komunikat o błędzie.

Do pierwszego

Wyciągnięcie będzie wytłaczane aż do pierwszej ściany podparcia w kierunku wytłaczania. Jeśli podparcie nie wystąpi, pojawi się komunikat o błędzie.

Do powierzchni

Wyciągnięcie będzie wytłaczane do powierzchni, którą można wybrać klikając. Jeśli podpora nie wystąpi, żaden wybór nie zostanie zaakceptowany.

Długość

Określa długość wyciągnięcia. Może być używanych wiele jednostek, niezależnie od ustawionych w programie preferencji użytkownika (m, cm, mm, nm, ft lub ', in lub ").

Użyj określonego kierunku

dostępne w wersji 0.19 Jeśli opcja ta jest zaznaczona, kierunek wyciągnięcia nie będzie normalnym wektorem szkicu, ale wektorem podanym. Długość wyciągnięcia jest jednak ustawiona zgodnie z kierunkiem wektora normalnego.

Symetrycznie do płaszczyzny

Zaznacz pole wyboru, aby rozmieścić pośrodku zadaną długość wyciągnięcia, po obu stronach płaszczyzny szkicu.

W kierunku przeciwnym

Opcja Reversed odwraca kierunek wyciągnięcia.

Odwraca kierunek wyciągnięcia.

Właściwości

 • DANETyp: Sposób, w jaki wyciągnięcie będzie wykonywane, patrz Opcje.
 • DANEDługość: Określa długość wyciągnięcia, patrz Opcje.
 • DANEDługość2: Druga długość w przypadku użycia opcji DANETyp Dwie długości, patrz Opcje.
 • DANEUżyj wektora własnego: dostępne w wersji 0.19 Jeśli jest zaznaczone, kierunek wyciągnięcia nie będzie wektorem normalnym szkicu, ale wektorem podanym, patrz Opcje.
 • DANEKierunek: dostępne w wersji 0.19 Wektor określający kierunek wyciągnięcia, gdy użyta jest opcja DANEUżyj wektora własnego.
 • DANEDo powierzchni: Powierzchnia do której wykonane zostanie wyciągnięcie, patrz Opcje.
 • DANEPrzesunięcie: Odsunięcie od powierzchni, w której ma zakończyć się wyciągniecie. Jest to brane pod uwagę tylko wtedy, gdy używana jest opcja DANETyp Do ostatniego, Do pierwszego lub Do powierzchni.
 • DANEUdoskonal: v0.17 i powyżej prawda lub fałsz. Czyści resztkowe krawędzie pozostawione po operacji. Ta właściwość jest początkowo ustawiana zgodnie z ustawieniami użytkownika (znajduje się w „Preferencje → Projekt części → Ogólne → Ustawienia modelu”). Można to zmienić ręcznie. Ta właściwość zostanie zapisana w dokumencie FreeCAD.

Ograniczenia

 • tak jak wszystkie funkcje Środowiska pracy Part Design, wyciągnięcie tworzy bryłę. a zatem szkic musi zawierać zamknięty kształt. Jeśli kształt nie jest zamknięty pojawi się błąd Failed to validate broken face. W większym szkicu może znajdować się wiele zamkniętych kształtów, pod warunkiem, że żaden z nich się nie przecina (na przykład prostokąt z dwoma okręgami w środku).
 • Algorytmy używane w Do pierwszego i Do ostatniego:
  • utwórz linię przechodzącą przez środek ciężkości szkicu,
  • znajdź wszystkie powierzchnie podparcia przecięte przez tę linię,
  • wybierz ścianę, na której punkt przecięcia znajduje się najbliżej/najdalej od szkicu.
Oznacza to, że znaleziona ściana może nie zawsze być tą, której się spodziewałeś. Jeśli natkniesz się na ten problem, zamiast tego użyj odwrotnie do ściany i wybierz ścianę, którą chcesz.
W bardzo szczególnym przypadku wytłaczania do powierzchni wklęsłych, gdzie szkic jest większy niż ta powierzchnia, wytłoczenie nie powiedzie się. Jest to nierozwiązany błąd.
 • wersja 0.16 i poniżej Nie ma funkcjonalności automatycznej optymalizacji np. łączenia sąsiednich powierzchni płaskich w jedną powierzchnię. Można to naprawić samodzielnie w Środowisku pracy Part za pomocą Środowiska pracy Workbench Part.svg Part i funkcji Part RefineShape.svg RefineShape (która tworzy niepowiązaną, nieparametryczną bryłę) lub za pomocą OpenSCAD RefineShapeFeature.svg OpenSCAD RefineShapeFeature na podstawie Workbench OpenSCAD.svg Środowiska pracy OpenSCAD, który utworzy cechę parametryczną.
Arrow-left.svg PartDesign Clone.svg Create a clone poprzedni:
następny: Revolution PartDesign Revolution.svg Arrow-right.svg