Projekt części: Wyciągnięcie

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Pad and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎русский

PartDesign Pad.svg Projekt Części: Wyciągnij

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Utwórz cechę przez dodanie → Wyciągnij
Środowisko pracy
Środowisko pracy Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Kieszeń

Opis

Narzędzie Wyciągnij umożliwia wyciągnięcie szkicu lub powierzchni bryły wzdłuż prostej ścieżki.

PartDesign Pad example.svg

"Szkic (A) jest pokazany po lewej stronie; wynik końcowy działania operacji wyciągnięcia (B) prezentowany jest po prawej stronie.

Jak używać

 1. Wybierz szkic lub ścianę do wyciągnięcia.
 2. Naciśnij przyciskPartDesign Pad.svg Wyciągnij przez obrót.
 3. Ustaw wymagane parametry dla tej operacji (opisane w następnym akapicie Opcje).
 4. Naciśnij przycisk OK.

Opcje

Podczas tworzenia wyciągnięcia zostanie wyświetlone okno dialogowe Parametry wyciągnięcia. Oferuje ono następujące ustawienia:

Pad parameters cropped.png

Typ

Opcja Typ pozwala na wybranie pięciu różnych wariantów wyciągnięcia:

Długość

Podaj długość wyciągnięcia. Domyślnie, kształt wyciągany jest poza bryłę, ale może to zostać zmienione wybierając opcje Odwrócony. Wytłoczenia występują normalnie do płaszczyzny szkicu definiującego. Można to zmienić określając inny Kierunek'. Za pomocą opcji Symetryczna do płaszczyzny wyciągnięcie zostanie przemieszczone tak, aby płaszczyzna szkicu znajdowała się pośrodku zadanej długości. Wymiary poprzedzone znakiem minus nie są akceptowalne. Zamiast tego należy użyć opcji "Odwrócony".

Dwa wymiary

Pozwala na podanie drugiej długości, odpowiadającej wyciągnięciu obiektu w przeciwnym kierunku. Parametr może zostać ponownie modyfikowany gdy zaznaczysz opcję Odwrócony.

Do ostatniego

Wyciągnięcie będzie wytłaczane aż do ostatniej ściany podparcia w kierunku wytłaczania. Jeśli podparcie nie wystąpi, pojawi się komunikat o błędzie.

Do pierwszego

Wyciągnięcie będzie wytłaczane aż do pierwszej ściany podparcia w kierunku wytłaczania. Jeśli podparcie nie wystąpi, pojawi się komunikat o błędzie.

Do powierzchni

Wyciągnięcie będzie wytłaczane do powierzchni modelu, którą można wybrać klikając.

Długość

Określa długość wyciągnięcia. Może być używanych wiele jednostek, niezależnie od ustawionych w programie preferencji użytkownika (m, cm, mm, nm, ft lub ', in lub "). Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Typ' ma wartość Wymiar lub Dwa wymiary.

Odsunięcie od ściany

Odsunięcie od powierzchni, na której ma się kończyć wyciągnięcie. Opcja ta jest dostępna tylko gdy Typ' jest ustawiony na Do ostatniego, Do pierwszego lub Do ściany.

Kierunek

Kierunek / krawędź

Można wybrać kierunek wyciągania:

 • Normalna szkicu Szkic zostanie wyciągnięty wzdłuż swojego wektora normalnego,
 • Wybierz odniesienie.... Szkic zostanie wyciągnięty wzdłuż krawędzi modelu 3D. Gdy ta metoda jest wybrana, można wybrać dowolną krawędź w modelu 3D. Stanie się ona wtedy wektorem kierunku dla wyłożenia. dostępne w wersji 0.20
 • Kierunek niestandardowy Szkic jest wyciskany wzdłuż kierunku, który można określić za pomocą wartości wektorowych. dostępne w wersji 0.19

Wskazanie kierunku

Jeśli opcja jest zaznaczona, kierunek wyciągnięcia zostanie wyświetlony. W przypadku, gdy pad używa Niestandardowego kierunku, można go zmienić. dostępne w wersji 0.20

Długość wzdłuż wektora normalnego szkicu

Jeśli opcja jest zaznaczona, długość wyciągnięcia jest mierzona wzdłuż kierunku wektora normalnego szkicu, w przeciwnym razie wzdłuż kierunku niestandardowego. dostępne w wersji 0.20

Symetrycznie do płaszczyzny

Zaznacz pole wyboru, aby rozmieścić pośrodku zadaną długość wyciągnięcia, po obu stronach płaszczyzny szkicu.

W kierunku przeciwnym

Opcja Reversed odwraca kierunek wyciągnięcia.

Odwraca kierunek wyciągnięcia.

Właściwości

 • DANETyp: Sposób, w jaki wyciągnięcie będzie wykonywane, patrz Opcje.
 • DANEDługość: Określa długość wyciągnięcia, patrz Opcje.
 • DANEDługość2: Druga długość w przypadku użycia opcji DANETyp Dwie długości, patrz Opcje.
 • DANEUżyj wektora własnego: dostępne w wersji 0.19 Jeśli jest zaznaczone, kierunek wyciągnięcia nie będzie wektorem normalnym szkicu, ale wektorem podanym, patrz Opcje.
 • DANEKierunek: dostępne w wersji 0.19 Wektor określający kierunek wyciągnięcia, gdy użyta jest opcja DANEUżyj wektora własnego.
 • DANEWzdłuż normalnej szkicu: introduced in version 0.20 Jeśli wartość ta to true, długość wyciągnięcia jest mierzona wzdłuż kierunku wektora normalnego szkicu. W przeciwnym razie i jeśli użyto DANEUżyj wektora własnego, długość jest mierzona wzdłuż kierunku niestandardowego.
 • DANEDo powierzchni: Powierzchnia do której wykonane zostanie wyciągnięcie, patrz Opcje.
 • DANEPrzesunięcie: Odsunięcie od powierzchni, w której ma zakończyć się wyciągniecie. Jest to brane pod uwagę tylko wtedy, gdy używana jest opcja DANETyp Do ostatniego, Do pierwszego lub Do powierzchni.
 • DANEUdoskonal: Prawda lub Fałsz. Czyści resztkowe krawędzie pozostawione po operacji. Ta właściwość jest początkowo ustawiana zgodnie z ustawieniami użytkownika (znajduje się w Preferencje → Projekt części → Ogólne → Ustawienia modelu). Można to zmienić ręcznie. Ta właściwość zostanie zapisana w dokumencie FreeCAD.

Ograniczenia

 • tak jak wszystkie funkcje środowiska pracy Projekt Części, wyciągnięcie tworzy bryłę. a zatem szkic musi zawierać zamknięty kształt. Jeśli kształt nie jest zamknięty pojawi się błąd Nie udało się zweryfikować uszkodzonej powierzchni. W większym szkicu może znajdować się wiele zamkniętych kształtów, pod warunkiem, że żaden z nich się nie przecina (na przykład prostokąt z dwoma okręgami w środku).
 • Algorytmy używane w Do pierwszego i Do ostatniego:
  • utwórz linię przechodzącą przez środek ciężkości szkicu,
  • znajdź wszystkie powierzchnie podparcia przecięte przez tę linię,
  • wybierz ścianę, na której punkt przecięcia znajduje się najbliżej / najdalej od szkicu.
Oznacza to, że znaleziona ściana może nie zawsze być tą, której się spodziewałeś. Jeśli natkniesz się na ten problem, zamiast tego użyj odwrotnie do ściany i wybierz ścianę, którą chcesz.
W bardzo szczególnym przypadku wytłaczania do powierzchni wklęsłych, gdzie szkic jest większy niż ta powierzchnia, wytłoczenie nie powiedzie się. Jest to nierozwiązany błąd.