Projekt części: Wyciągnięcie

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Pad and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎русский

PartDesign Pad.svg Projekt Części: Wyciągnij

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Utwórz cechę przez dodanie → Wyciągnij
Środowisko pracy
Środowisko pracy Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Kieszeń

Opis

Narzędzie Wyciągnij umożliwia wyciągnięcie szkicu lub powierzchni bryły wzdłuż prostej ścieżki.

PartDesign Pad example.svg

"Szkic (A) jest pokazany po lewej stronie; wynik końcowy działania operacji wyciągnięcia (B) prezentowany jest po prawej stronie.

Użycie

 1. Wybierz szkic lub ścianę do wyciągnięcia dostępne w wersji 0.20. Alternatywnie można wybrać kilka szkiców lub kilka ścian.
 2. Naciśnij przycisk PartDesign Pad.svg Wyciągnij.
 3. Ustaw wymagane parametry dla tej operacji (opisane w następnym akapicie Opcje).
 4. Naciśnij przycisk OK.

Podczas wybierania pojedynczego szkicu może on mieć wiele profili zamkniętych wewnątrz większego, na przykład prostokąt z dwoma okręgami w środku. Profile te nie mogą się jednak przecinać. dostępne w wersji 0.20

Opcje

Podczas tworzenia wyciągnięcia zostanie wyświetlone okno dialogowe Parametry wyciągnięcia. Oferuje ono następujące ustawienia:

Pad parameters cropped.png

Typ

Opcja Typ pozwala na wybranie pięciu różnych wariantów wyciągnięcia:

Długość

Podaj długość wyciągnięcia. Domyślnie, kształt wyciągany jest poza bryłę, ale może to zostać zmienione wybierając opcje Odwrócony. Wytłoczenia występują normalnie do płaszczyzny szkicu definiującego. Można to zmienić określając inny Kierunek'. Za pomocą opcji Symetryczna do płaszczyzny wyciągnięcie zostanie przemieszczone tak, aby płaszczyzna szkicu znajdowała się pośrodku zadanej długości. Wymiary poprzedzone znakiem minus nie są akceptowalne. Zamiast tego należy użyć opcji "Odwrócony".

Do ostatniego

Wyciągnięcie będzie wytłaczane aż do ostatniej ściany podparcia w kierunku wytłaczania. Jeśli podparcie nie wystąpi, pojawi się komunikat o błędzie.

Do pierwszego

Wyciągnięcie będzie wytłaczane aż do pierwszej ściany podparcia w kierunku wytłaczania. Jeśli podparcie nie wystąpi, pojawi się komunikat o błędzie.

Do powierzchni

Wyciągnięcie będzie wytłaczane do powierzchni modelu, którą można wybrać klikając.

Dwa wymiary

Pozwala na podanie drugiej długości, odpowiadającej wyciągnięciu obiektu w przeciwnym kierunku. Parametr może zostać ponownie modyfikowany gdy zaznaczysz opcję Odwrócony.

Długość

Określa długość wyciągnięcia. Może być używanych wiele jednostek, niezależnie od ustawionych w programie preferencji użytkownika (m, cm, mm, nm, ft lub ', in lub "). Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Typ' ma wartość Wymiar lub Dwa wymiary.

Odsunięcie od ściany

Odsunięcie od powierzchni, na której ma się kończyć wyciągnięcie. Opcja ta jest dostępna tylko gdy Typ' jest ustawiony na Do ostatniego, Do pierwszego lub Do ściany.

Kierunek

Kierunek / krawędź

Można wybrać kierunek wyciągania:

 • Ściana / Normalna szkicu Szkic lub ściana zostanie wyciągnięty wzdłuż swojego wektora normalnego. Jeśli wybrałeś kilka szkiców lub ścian do wyciągnięcia, użyty zostanie wektor normalnej pierwszego z nich. dostępne w wersji 0.20
 • Wybierz odniesienie.... Szkic zostanie wyciągnięty wzdłuż krawędzi modelu 3D. Gdy ta metoda jest wybrana, można wybrać dowolną krawędź w modelu 3D. Stanie się ona wtedy wektorem kierunku dla wyłożenia. dostępne w wersji 0.20
 • Kierunek niestandardowy Szkic jest wyciskany wzdłuż kierunku, który można określić za pomocą wartości wektorowych. dostępne w wersji 0.19

Wskazanie kierunku

Jeśli opcja jest zaznaczona, kierunek wyciągnięcia zostanie wyświetlony. W przypadku, gdy pad używa Niestandardowego kierunku, można go zmienić. dostępne w wersji 0.20

Długość wzdłuż wektora normalnego szkicu

Jeśli opcja jest zaznaczona, długość wyciągnięcia jest mierzona wzdłuż kierunku wektora normalnego szkicu, w przeciwnym razie wzdłuż kierunku niestandardowego. dostępne w wersji 0.20

Symetrycznie do płaszczyzny

Zaznacz pole wyboru, aby rozmieścić pośrodku zadaną długość wyciągnięcia, po obu stronach płaszczyzny szkicu.

W kierunku przeciwnym

Opcja Reversed odwraca kierunek wyciągnięcia.

Odwraca kierunek wyciągnięcia.

Kąt zwężenia

dostępne w wersji 0.20

Zwęża wyciągnięcie w kierunku wytłaczania o podany kąt. Dodatni kąt oznacza, że zewnętrzna krawędź bryły staje się szersza. Opcja ta jest dostępna tylko gdy Typ jest ustawiony na Wymiar lub Dwa wymiary. Należy pamiętać, że konstrukcje wewnętrzne otrzymują przeciwny kąt zwężenia. Ma to na celu ułatwienie projektowania form i elementów formowanych.

Ograniczenia:

 • Szkice zawierające krzywe złożone często nie mogą być poprawnie zwężone. Jest to ograniczenie jądra OpenCASCADE, którego używa FreeCAD.
 • Dla większych kątów zwężanie nie powiedzie się, jeżeli końcowa powierzchnia wyciągnięcia będzie miała mniej krawędzi niż powierzchnia / szkic początkowy.

Druga długość

Określa długość wyciągnięcia w przeciwnym kierunku wyciskania. Można użyć wielu jednostek niezależnie od preferencji użytkownika dotyczących jednostek (m, cm, mm, nm, ft lub ', in lub "). Opcja ta jest dostępna tylko gdy Typ jest Dwuwymiarowy.

Drugi kąt zwężenia

dostępne w wersji 0.20

Zwęża wyciągnięcie w przeciwnym kierunku wyciskania o podany kąt. Dodatni kąt oznacza, że zewnętrzna powierzchnia bryły staje się szersza. Opcja ta jest dostępna tylko gdy Typ jest Dwuwymiarowy. Należy pamiętać, że struktury wewnętrzne otrzymują przeciwny kąt zwężenia. Robi się to w celu ułatwienia projektowania form i wyprasek.

Właściwości

 • DANETyp: Sposób, w jaki wyciągnięcie będzie wykonywane, patrz Opcje.
 • DANEDługość: Określa długość wyciągnięcia, patrz Opcje.
 • DANEDługość2: Druga długość w przypadku użycia opcji DANETyp Dwie długości, patrz Opcje.
 • DANEUżyj wektora własnego: dostępne w wersji 0.19 Jeśli jest zaznaczone, kierunek wyciągnięcia nie będzie wektorem normalnym szkicu, ale wektorem podanym, patrz Opcje.
 • DANEKierunek: dostępne w wersji 0.19 Wektor określający kierunek wyciągnięcia, gdy użyta jest opcja DANEUżyj wektora własnego.
 • DANEWzdłuż normalnej szkicu: introduced in version 0.20 Jeśli wartość ta to true, długość wyciągnięcia jest mierzona wzdłuż kierunku wektora normalnego szkicu. W przeciwnym razie i jeśli użyto DANEUżyj wektora własnego, długość jest mierzona wzdłuż kierunku niestandardowego.
 • DANEDo powierzchni: Powierzchnia do której wykonane zostanie wyciągnięcie, patrz Opcje.
 • DANEPrzesunięcie: Odsunięcie od powierzchni, w której ma zakończyć się wyciągniecie. Jest to brane pod uwagę tylko wtedy, gdy używana jest opcja DANETyp Do ostatniego, Do pierwszego lub Do powierzchni.
 • DANEUdoskonal: Prawda lub Fałsz. Czyści resztkowe krawędzie pozostawione po operacji. Ta właściwość jest początkowo ustawiana zgodnie z ustawieniami użytkownika (znajduje się w Preferencje → Projekt części → Ogólne → Ustawienia modelu). Można to zmienić ręcznie. Ta właściwość zostanie zapisana w dokumencie FreeCAD.

Ograniczenia

 • Podobnie jak wszystkie funkcje projektowania części, funkcja wyciągnięcia tworzy bryłę, dlatego szkic musi zawierać profil zamknięty, w przeciwnym razie operacja zakończy się niepowodzeniem z błędem "Nie udało się zweryfikować uszkodzonej powierzchni".
 • Algorytmy używane w Do pierwszego i Do ostatniego:
  • utwórz linię przechodzącą przez środek ciężkości szkicu,
  • znajdź wszystkie powierzchnie podparcia przecięte przez tę linię,
  • wybierz ścianę, na której punkt przecięcia znajduje się najbliżej / najdalej od szkicu.
Oznacza to, że znaleziona ściana może nie zawsze być tą, której się spodziewałeś. Jeśli natkniesz się na ten problem, zamiast tego użyj odwrotnie do ściany i wybierz ścianę, którą chcesz.
W bardzo szczególnym przypadku wytłaczania do powierzchni wklęsłych, gdzie szkic jest większy niż ta powierzchnia, wytłoczenie nie powiedzie się. Jest to nierozwiązany błąd.