Návrh dílu Deska

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Pad and the translation is 46% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg PartDesign Clone.png Create a clone Předchozí:
Další: Revolution PartDesign Revolution.png Arrow-right.svg

PartDesign Pad.svg Návrh dílu Deska

Umístění Menu
Návrh dílu → Deska
Pracovní stoly
Návrh dílu
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo

Úvod

'Vybraný náčrt do desky' - Tento nástroj vezme vybraný náčrt ('definující náčrt') a vytvoří z něho 'desku'. Pojem deska je zde obecně používán pro objekt vzniklý vysunutím náčrtu. Například, pokud je náčrt vytvořen ze dvou soustředných kružnic a následně je na ně aplikován nástroj Deska, bude výsledkem válec:

PartDesign Pad example.svg

Sketch (A) shown on the left; end result after pad operation (B) on the right.

Note: version 0.16 and below If the selected sketch is mapped to the face of an existing solid or another Part Design feature, the pad will be fused to it.

Usage

 1. Select the sketch to be padded. Note: As of v0.17 and above a face on the existing solid can alternatively be used.
 2. Press the PartDesign Pad.svg Pad button.
 3. Set the Pad parameters, see the Options below.
 4. Click OK.

Volby

Při vytváření desky nabízí dialogové okno 'parametrů desky' pět různých způsobů zadání výšky do jaké bude deska vysunuta

Pad parameters cropped cs.png

Type

Typ nabízí pět různých způsobů určení délky, na kterou bude podložka protlačována.

Rozměr

Zadání číselné hodnoty pro výšku desky. Defaultní směr vysunutí je ven z podkladu, ale může to být změněno zakliknutím volby Opačně. Vysunutí je ve směru kolmém k definující rovině náčrtu. S volbou Symetricky s rovinou bude deska vysunuta z poloviny na jedné straně roviny a z poloviny na druhé straně roviny. Záporný rozměr není povolen. Místo toho použijte volbu Opačně.

Dva rozměry

Umožňuje zadat druhý rozměr. Pak se deska o tuto vzdálenost vysune na opačnou stranu (vzhledem k podkladové rovině). Opět lze využít volby Opačně.

K poslední

Deska se vysune až k poslední ploše tělesa ve směru vysunutí. Není-li v daném směru žádná plocha, zobrazí se chybové hlášení.

K první

Deska se vysune k první ploše tělesa ve směru vysunutí. Není-li v daném směru žádná plocha, zobrazí se chybové hlášení.

Až k ploše

Deska se vysune až k ploše v objektu, která je vybrána kliknutím na ni. Není-li zde žádný objekt, nebude akceptován žádný výběr.

Length

Defines the length of the pad. Multiple units can be used independently of the user's units preferences (m, cm, mm, nm, ft or ', in or ").

Use custom direction

introduced in version 0.19 If checked, the pad direction will not be the normal vector of the sketch but the given vector. The pad length is however set according to the normal vector direction.

Symmetric to plane

Tick the checkbox to extend half of the given length to either side of the sketch plane.

Reversed

Reverses the direction of the pad.

Properties

 • DataType: Type of ways how the pad will be extruded, see Options.
 • DataLength: Defines the length of the pad, see Options.
 • DataLength2: Second pad length in case the DataType option TwoLengths is used, see Options.
 • DataUse Custom Vector: introduced in version 0.19 If checked, the pad direction will not be the normal vector of the sketch but the given vector, see Options.
 • DataDirection: introduced in version 0.19 Vector of the pad direction if the DataUse Custom Vector is used.
 • DataUp To Face: A face the pad will extrude up to, see Options.
 • DataOffset: Offset from face in which the pad will end. This is only taken into account if the DataType option UpToLast, UpToFirst or UpToFace is used.
 • DataRefine: v0.17 and above true or false. Cleans up residual edges left after the operation. This property is initially set according to the user's settings (found in Preferences → Part design → General → Model settings). It can be manually changed afterwards. This property will be saved with the FreeCAD document.

Omezení

 • Stejně jako všechny funkce Návrh součástí, Pad také vytváří těleso, takže skica musí obsahovat uzavřený profil, jinak selže s chybou „Nepodařilo se ověřit zlomenou tvář“. Uvnitř většího profilu může být více uzavřených profilů za předpokladu, že se žádné neprotínají (například obdélník se dvěma kruhy uvnitř).
 • Algoritmus používaný pro „To First“ a „To Last“ je:
  • Vytvořte čáru přes těžiště náčrtu
  • Najděte všechny plochy podpěry oříznuté touto čarou
  • Vyberte plochu, kde je průsečík nejblíže / nejdále od náčrtu
To znamená, že nalezená tvář nemusí být vždy tím, co jste očekávali. Pokud se setkáte s tímto problémem, použijte místo toho typ „“ „Nahoru do tváře“ a vyberte požadovanou tvář.
Pro velmi zvláštní případ vytlačování na konkávní povrch, kde je náčrt větší než tento povrch, vytlačování selže. Toto je nevyřešená chyba.
 • v0.16 a nižší Neexistuje žádné automatické čištění, např. sousedních rovinných povrchů do jednoho povrchu. Můžete to opravit ručně v pracovním stole součásti pomocí Zpřesnit tvar (který vytvoří nepřipojený, neparametrický těleso) nebo pomocí Zpřesnit tvarovou funkci z OpenSCAD Workbench, který vytváří parametrickou funkci.
Arrow-left.svg PartDesign Clone.png Create a clone Předchozí:
Další: Revolution PartDesign Revolution.png Arrow-right.svg