Návrh dílu Deska

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Pad and the translation is 24% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Předchozí: PartDesign Clone.png Create a clone
Další: Revolution PartDesign Revolution.png Arrow-right.svg

Úvod

'Vybraný náčrt do desky' - Tento nástroj vezme vybraný náčrt ('definující náčrt') a vytvoří z něho 'desku'. Pojem deska je zde obecně používán pro objekt vzniklý vysunutím náčrtu. Například, pokud je náčrt vytvořen ze dvou soustředných kružnic a následně je na ně aplikován nástroj Deska, bude výsledkem válec:

PartDesign Pad example.svg

Sketch (A) shown on the left; end result after pad operation (B) on the right.

Usage

 1. Select one sketch or face to be padded. introduced in version 0.20: Alternatively you can select several sketches or faces.
 2. Press the PartDesign Pad.svg Pad button.
 3. Set the Pad parameters, see the Options below.
 4. Click OK.

When selecting a single sketch, it can have multiple enclosed profiles inside a larger one, for example a rectangle with two circles inside it. But the profiles may not intersect each other. introduced in version 0.20

Volby

Při vytváření desky nabízí dialogové okno 'parametrů desky' pět různých způsobů zadání výšky do jaké bude deska vysunuta

Pad parameters cropped cs.png

Type

Typ nabízí pět různých způsobů určení délky, na kterou bude podložka protlačována.

Rozměr

Zadání číselné hodnoty pro výšku desky. Defaultní směr vysunutí je ven z podkladu, ale může to být změněno zakliknutím volby Opačně. Vysunutí je ve směru kolmém k definující rovině náčrtu. S volbou Symetricky s rovinou bude deska vysunuta z poloviny na jedné straně roviny a z poloviny na druhé straně roviny. Záporný rozměr není povolen. Místo toho použijte volbu Opačně.

K poslední

Deska se vysune až k poslední ploše tělesa ve směru vysunutí. Není-li v daném směru žádná plocha, zobrazí se chybové hlášení.

K první

Deska se vysune k první ploše tělesa ve směru vysunutí. Není-li v daném směru žádná plocha, zobrazí se chybové hlášení.

Až k ploše

Deska se vysune až k ploše v objektu, která je vybrána kliknutím na ni. Není-li zde žádný objekt, nebude akceptován žádný výběr.

Dva rozměry

Umožňuje zadat druhý rozměr. Pak se deska o tuto vzdálenost vysune na opačnou stranu (vzhledem k podkladové rovině). Opět lze využít volby Opačně.

Length

Defines the length of the pad. Multiple units can be used independently of the user's units preferences (m, cm, mm, nm, ft or ', in or "). This option is only available when Type is either Dimension or Two dimensions.

Offset to face

Offset from face at which the pad will end. This option is only available when Type is either To last, To first or Up to face.

Direction

Direction/edge

You can select the direction of the extrusion:

 • Face/Sketch normal The sketch or face is extruded along its normal. If you have selected several sketches or faces to be extruded, the normal of the first one will be used. introduced in version 0.20
 • Select reference... The sketch is extruded along an edge of the 3D model. When this is method selected, you can click on any edge in the 3D model and it becomes the direction vector for the extrusion. introduced in version 0.20
 • Custom direction The sketch is extruded along a direction that can be specified via vector values. introduced in version 0.19

Show direction

If checked, the pad direction will be shown. In case the pad uses a Custom direction, it can be changed. introduced in version 0.20

Length along sketch normal

If checked, the pad length is measured along the sketch normal, otherwise along the custom direction. introduced in version 0.20

Symmetric to plane

Tick the checkbox to extrude half of the given length to either side of the sketch or plane.

Reversed

Reverses the direction of the pad.

Taper angle

introduced in version 0.20

Tapers the pad in the extrusion direction by the given angle. A positive angle means the outer pad border gets wider. This option is only available if Type is either Dimension or Two dimensions. Note that inner structures receive the opposite taper angle. This is done to facilitate the design of molds and molded parts.

Limitations:

 • Sketches containing B-Splines often cannot be properly tapered. This is a limitation of the OpenCASCADE kernel that FreeCAD uses.
 • For larger angles tapering will fail if the end face of the pad would have fewer edges than the start face/sketch.

2nd length

Defines the length of the pad in the opposite extrusion direction. Multiple units can be used independently of the user's units preferences (m, cm, mm, nm, ft or ', in or "). This option is only available if Type is Two dimensions.

2nd taper angle

introduced in version 0.20

Tapers the pad in the opposite extrusion direction by the given angle. A positive angle means the outer pad border gets wider. This option is only available if Type is Two dimensions. Note that inner structures receive the opposite taper angle. This is done to facilitate the design of molds and molded parts.

Properties

 • ÚdajeType: Type of ways how the pad will be extruded, see Options.
 • ÚdajeLength: Defines the length of the pad, see Options.
 • ÚdajeLength2: Second pad length in case the ÚdajeType is TwoLengths, see Options.
 • ÚdajeUse Custom Vector: introduced in version 0.19 If checked, the pad direction will not be the normal vector of the sketch but the given vector, see Options.
 • ÚdajeDirection: introduced in version 0.19 Vector of the pad direction if ÚdajeUse Custom Vector is used.
 • ÚdajeAlong Sketch Normal: introduced in version 0.20 If true, the pad length is measured along the sketch normal. Otherwise and if ÚdajeUse Custom Vector is used, it is measured along the custom direction.
 • ÚdajeUp To Face: A face the pad will extrude up to, see Options.
 • ÚdajeOffset: Offset from face in which the pad will end. This is only taken into account if the ÚdajeType option UpToLast, UpToFirst or UpToFace is used.
 • ÚdajeRefine: True or false. Cleans up residual edges left after the operation. This property is initially set according to the user's settings (found in Preferences → Part design → General → Model settings). It can be manually changed afterwards. This property will be saved with the FreeCAD document.

Omezení

 • Stejně jako všechny funkce Návrh součástí, Pad také vytváří těleso, takže skica musí obsahovat uzavřený profil, jinak selže s chybou „Nepodařilo se ověřit zlomenou tvář“. Uvnitř většího profilu může být více uzavřených profilů za předpokladu, že se žádné neprotínají (například obdélník se dvěma kruhy uvnitř).
 • Algoritmus používaný pro „To First“ a „To Last“ je:
  • Vytvořte čáru přes těžiště náčrtu
  • Najděte všechny plochy podpěry oříznuté touto čarou
  • Vyberte plochu, kde je průsečík nejblíže / nejdále od náčrtu
To znamená, že nalezená tvář nemusí být vždy tím, co jste očekávali. Pokud se setkáte s tímto problémem, použijte místo toho typ „“ „Nahoru do tváře“ a vyberte požadovanou tvář.
Pro velmi zvláštní případ vytlačování na konkávní povrch, kde je náčrt větší než tento povrch, vytlačování selže. Toto je nevyřešená chyba.
 • v0.16 a nižší Neexistuje žádné automatické čištění, např. sousedních rovinných povrchů do jednoho povrchu. Můžete to opravit ručně v pracovním stole součásti pomocí Zpřesnit tvar (který vytvoří nepřipojený, neparametrický těleso) nebo pomocí Zpřesnit tvarovou funkci z OpenSCAD Workbench, který vytváří parametrickou funkci.


Arrow-left.svg Předchozí: PartDesign Clone.png Create a clone
Další: Revolution PartDesign Revolution.png Arrow-right.svg