Návrh dílu MultiTransformace

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign MultiTransform and the translation is 3% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: PartDesign PolarPattern.svg Polar Pattern
Next: Fillet PartDesign Fillet.svg Arrow-right.svg

Úvod

'Vytváří tvar pomocí kombinací více transformací' - Tento nástroj vezme množinu jednoho nebo více objektů jako vstup (originály) a umožní na nich postupně aplikovat několik transformací. Například vytvoří přírubu se dvěma řadami otvorů. Otvor ('originál') je nejdříve upraven v přímém vzoru ve směru osy X a potom osmkrát vzorkován v polárním vzorku kolem osy Y.

Multitransform example.png

'Make a pattern from combinations of transformations' - The PartDesign MultiTransform.svg MultiTransform tool takes one (or a set of) part 'features' as its input, and allows the user to apply multiple transformations to that feature (or set of features) progressively, in sequence - creating a combined or compound transformation.

For example, to produce the flange with a double row of holes as pictured below, the user:

 1. selected the hole as the 'feature' (base) in the Model tree
 2. clicked on the PartDesign MultiTransform.svg MultiTransform icon
 3. added a linear pattern with two occurrences in the X direction
 4. added a polar pattern with eight occurrences around the Y axis.

Multitransform example.png

Flange with double row of holes. Hole pattern created with 'MultiTransform' tool.

Usage

Before beginning any of the methods below, make sure the necessary PartDesign Body.svg Body object is active; if not, you will receive a pop-up error message stating you need an active PartDesign Body.svg Body object before using the PartDesign MultiTransform.svg MultiTransform tool.

Standard Method

This method starts with no existing transformation features and no selections in the viewport or the Model object tree.
When initiated and completed with this method, the PartDesign MultiTransform.svg MultiTransform should correctly become the "Tip" of the Body object.

 1. Click on the PartDesign MultiTransform.svg MultiTransform icon to initiate the operation.
 2. You will be prompted with the Select feature window.
  From the list, select one initial feature to be used for the transformations and click OK to proceed.
  You may add additional features in the next step.
  PartDesign-MultiTransform-Select feature.png
 3. The Transformed features messages and MultiTransform parameters window will appear.
  You will see the label of the feature you selected in the feature list view, below the Add feature and Remove feature buttons.
  PartDesign-MultiTransform-General.png
  If you want to include additional features for the transformations, follow these instructions:
  1. Click the Add feature button in the transform tool
  2. Switch to the Model tree view (Click on Model tab)
  3. Select the feature you want to add, and make it visible(spacebar, or right-click and toggle visibility).
   Note: This will hide the previously visible feature.
  4. Click on anything in 3D view (viewport).
  5. Click on Tasks tab in Combo View to return to MultiTransform parameters window.
  6. You should see the label of the recently selected feature appear in the feature list view.
 4. Below the feature list view is the Transformations list view. Within you should see the text, "Right-click to add".
 5. Add a transformation by right-clicking in the Transformations list view to display the options list.
  PartDesign-MultiTransform-Transformations Right Click.png
  1. Add the desired transformation by selecting it in the options list.
  2. The new transformation entry will appear in the Transformations list with corresponding settings appearing below the list.
   PartDesign-MultiTransform-Transformations-add linear pattern.png
  3. Adjust the settings for the new transformation. (You will see the preview in the viewport.)
  4. Click the OK button underneath these settings to save the new transformation.
 6. Continue to add transformations in the order you wish to apply them using Step 5 above.
 7. You may also edit, delete, and move (change the order of) the transformations as needed by right-clicking on a transformation in the Transformations list and selecting the corresponding option.
 8. When you are finished adding and editing the transformations, click the OK button at the very top to save the PartDesign MultiTransform.svg MultiTransform and exit.

Alternate Method 1

This method starts with one existing transformation feature in the PartDesign Body.svg Body object.

 1. In the Model tree, within the active Body object, select the existing features to be included.
 2. Click on the PartDesign MultiTransform.svg MultiTransform icon to initiate the operation.
 3. In the feature list view, you will see the label(s) of the previously selected feature(s).
  To add additional features, see Step 3 in the Standard Method above.
 4. Finish using Steps 5-8 in the Standard Method above.

Alternate Method 2

This method starts with multiple existing, independent feature transformations in the PartDesign Body.svg Body object - with the idea of combining them. NOTE: to combine existing transformations, they must be within the same Body object and should all use the same feature or feature set in each.

 1. In the Model tree, within the active Body object, select one of existing transformation of those you wish to include.
 2. Click on the PartDesign MultiTransform.svg MultiTransform icon to initiate the operation.
 3. Click the OK button at top to save and exit.
 4. In the object tree, select the newly created PartDesign MultiTransform.svg MultiTransform.
 5. In the Property View window, locate the Transformations property in the Data tab.
 6. Edit the Transformations property by clicking on its value, then click on the ellipse box that appeared to open the Links window for this property.
 7. Select all existing feature transformations that should be included. Multiple selections are permitted using CTRL + click.
 8. Click OK to save and close the Links window.
 9. Click the Std Refresh.svg Refresh button if activated.

When initiated and completed in this way, the PartDesign MultiTransform.svg MultiTransform might fail to become the "Tip" of the Body object. If you need it to be the "Tip":

 1. Right click on the newly created PartDesign MultiTransform.svg MultiTransform.
 2. If available, choose "Set tip".

Usage Notes

Limitations

Omezení

 • Transformace měřítka by neměla být první transformací v seznamu
 • Transformace měřítka se musí vyskytovat tolikrát jako jako transformace, která jí právě předchází v seznamu
 • Na další omezení se podívejte na lineární vzorek

Options

Volby

Multitransfrom parameters.png

Při vytváření multitransformovaného objektu nabízí dialogové okno 'multitransformační parametry' ve dvou různých oknech se seznamy.

Výběr originálů

Vstupní seznam ukazuje 'originály', objekty, které mohou být vzorkovány. Kliknutí na kterýkoliv objekt ho přidá do seznamu.

Výběr transformací

Tento seznam může být naplněn kombinací jednoduchých transformací zrcadlení, lineární vzorek, polární vzorek a měřítko. Transformace budou aplikovány postupně jedna za druhou. Kontextové menu nabízí násleující položky:

Upravit

Umožňuje úpravu parametrů transformace v seznamu (dvojklik má stejný efekt)

Odstranit

Odstraní transformaci ze seznamu

Přidat transformaci

Přidá transformaci do seznamu

Posun nahoru/dolu

Umožňuje změnit pořadí transformací v seznamu

Select originals

The list view shows the 'originals', the features that are to be patterned. Clicking on any feature will add it to the list.

Select transformations

This list can be filled with a combination of the simple transformations mirrored, linear pattern, polar pattern and scaled. The transformations will be applied one after the other. The context menu offers the following entries:

Edit

Allows editing the parameters of a transformation in the list (double-clicking will have the same effect)

Delete

Removes a transformation from the list

Add transformation

Adds a transformation to the list

Move Up/Down

Allows changing the order of transformations in the list |}

Examples

Příklady

c

Nejmenší deska byla nejdříve vzorkována třikrát v směru X a potom zvětšena s faktorem dva (tj. tři výskyty mají faktor měřítka 1.0, 1.5 and 2.0). Potom byl osmkrát aplikován polární vzorek.

c

Kapsa byla nejdříve zrcadlena na rovině YZ a potom vzorkována ve dvou lineárních vzorech tak aby obdélníkový vzor.


Arrow-left.svg Previous: PartDesign PolarPattern.svg Polar Pattern
Next: Fillet PartDesign Fillet.svg Arrow-right.svg