Projekt Części: Koło zębate ewolwentowe

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign InvoluteGear and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎русский

PartDesign InvoluteGear.svg Projekt Części: Koło zębate ewolwentowe

Lokalizacja w menu
Projekt części → Involute gear...
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
FCGear

Opis

Narzędzie to pozwala na utworzenie dwuwymiarowego profilu koła zębatego. Ten profil 2D jest w pełni parametryczny i może być wyciągnięty funkcją Wyciągnięcie lub Addytywna helisa.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć również na stronach Wiki: przekładnie oraz Zarys ewolwentowy

PartDesign Involute Gear 01.png

Użycie

Utworzenie profilu

 1. Opcjonalnie aktywuj właściwą zawartość.
 2. Przejdź do menu Projekt Części → PartDesign InternalExternalGear.svg Przekładnia ewolwentowa ....
 3. Ustaw parametry zębatki.
 4. Kliknij OK.
 5. Jeśli koło zębate znajduje się poza aktywną zawartością: przeciągnij go i upuść do zawartości, aby zastosować dalsze funkcje, takie jak wyciągnięcie.

Utworzenie koła zębatego czołowego

 1. Wybierz profil koła zębatego w widoku drzewa.
 2. Naciśnij przycisk PartDesign Pad.svg Wyciągnij.
 3. Ustaw DANEDługość wyciągnięcia na żądaną szerokość powierzchni czołowej koła zębatego.
 4. Kliknij na przycisk OK.

Utworzenie koła zębatego walcowego

dostępne w wersji 0.19

 1. Wybierz profil koła zębatego w widoku drzewa.
 2. Naciśnij przycisk PartDesign AdditiveHelix.svg Addytywna helisa.
 3. Wybierz jako oś, wektor normalny profilu koła zębatego, czyli Oś normalna szkicu dostępne w wersji 0.20 (We wcześniejszych wersjach można użyć Bazowa oś Z, o ile płaszczyzna profilu nie została zmieniona).
 4. Wybierz tryb Wysokość - Obrót.
 5. Ustaw DANEWysokość na żądaną szerokość czołową koła zębatego.
 6. Aby ustawić żądany kąt skrętu należy użyć Wyrażenia dla DANEObrotów.
  1. Kliknij niebieską ikonę Bound-expression.svg po prawej stronie pola wprowadzania danych.
  2. Wprowadź następującą formułę: Height * tan(25°) / (InvoluteGear.NumberOfTeeth * InvoluteGear.Modules * pi), gdzie 25° jest przykładem pożądanego kąta spiralnego (znanego również jako wartość beta), a InvoluteGear jest DANENazwą profilu.
  3. Kliknij w przycisk OK, aby zamknąć edytor formuły.
 7. Kliknij w przycisk OK, aby zamknąć panel zadań.

Wskazówka: Aby uczynić kąt skrętu dostępnym parametrem, użyj "właściwości dynamicznej":

 1. Wybierz profil.
 2. W oknie Edytora właściwości aktywuj opcję Wyświetl wszystko w menu kontekstowym.
 3. Ponownie w menu kontekstowym wybierz opcję Dodaj właściwość. Uwaga: ta pozycja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywna jest opcja Wyświetl wszystko.
 4. W oknie dialogowym Dodaj właściwość:
  1. Wybierz App::PropertyAngle jako Typ.
  2. Ustaw wartość Gear w polu Grupa,
  3. Ustaw wartość HelicalAngle jako nazwę (bez spacji),
  4. Kliknij OK.
 5. Teraz pojawi się nowa właściwość DANEHelical Angle (spacja dodana automatycznie), z wartością początkową 0.0°, staje się dostępna.
 6. Przypisz do nowej właściwości żądany kąt spiralny.
 7. W formule właściwości DANEObrót profilu AdditiveHelix można teraz odwołać się do InvoluteGear.HelicalAngle zamiast zakodowanej wartości np. 25°; ponownie zakładając, że InvoluteGear jest właściwością DANENazwy profilu.

Właściwości

 • DANEZarys zewnętrzny: przyjmuje wartość Prawda lub Fałsz
 • DANEWysoka dokładność: przyjmuje wartość Prawda lub Fałsz
 • DANEModułowość: średnica podziałki podzielona przez liczbę zębów.
 • DANELiczba zębów: ustawia liczbę zębów.
 • DANEKąt przyporu: kąt ostry między linią działania a normalną do linii łączącej środki kół zębatych. Domyślnie jest to 20°

(Więcej informacji).


Ograniczenia

 • Obecnie nie ma możliwości regulacji grubości zęba. Ząb i przestrzeń zęba są rozmieszczone równomiernie na kole podziałowym. Dlatego jedynym sposobem na kontrolowanie luzu jest dostosowanie odległości środka w parowaniu przekładni.
 • Obecnie nie ma podcięcia w generowanym profilu przekładni. Oznacza to, że koła zębate z małą liczbą zębów mogą kolidować z zębami współpracującego koła zębatego. Dolna granica zależy od DANEKąt docisku i wynosi około 17 zębów dla 20° i 32 dla 14.5°. Większość praktycznych zastosowań toleruje brak podcięcia dla kół zębatych nieco mniejszych niż ta teoretyczna granica.

Poradniki

Jak zrobić przekładnie zębate w FreeCAD

Powiązane