PartDesign: zona de conicitate

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Draft and the translation is 5% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: PartDesign Chamfer.svg Chamfer
Next: Thickness PartDesign Thickness.svg Arrow-right.svg

Description

Descriere

Acest instrument creează o pantă unghiulară (înclinarea fațetelor) pe fațetele selectate ale unui obiect. Un nou proiect de intrare separat (urmat de un număr secvențial dacă există deja proiecte existente anterior în document) este creat în arborescența proiectului.

Select one or more faces on the object before starting the tool. Here, 2 faces have been selected.
Showing Draft Parameter in TaskPanel.
2 faces have been added, and a 10 deg. draft applied. The bottom plane has remained dimensionally stable, while the draft has made the top plane smaller.
The Neutral Plane has been changed to the Top Surface. Now, the top plane has stayed dimensionally stable, while the draft has made the bottom plane larger.
Pull direction is set to the lower right edge, resulting in the draft pulling to the left.
Checking the Reverse Direction box has applied an inward draft rather than outward.

Usage

Select one or more faces on the object before starting the tool. Here, 2 faces have been selected.
Showing Draft Parameter in TaskPanel.
2 faces have been added, and a 10 deg. draft applied. The bottom plane has remained dimensionally stable, while the draft has made the top plane smaller.
The Neutral Plane has been changed to the Top Surface. Now, the top plane has stayed dimensionally stable, while the draft has made the bottom plane larger.
Pull direction is set to the lower right edge, resulting in the draft pulling to the left.
Checking the Reverse Direction box has applied an inward draft rather than outward.

Utilizare

  • Faceți clic pe obiect sau faceți clic pe meniu sau faceți clic pe meniu.
  • În Draft Parameters în TaskPanel, setați parametrii și / sau opțiunile necesare conform descrierii de mai jos.
  • Click OK pentru a valida.
  • Arborele proiectului a fost validat sau ați făcut dublu clic pe arborescența Proiect sau faceți clic dreapta pe el și selectațiEdit Draft.

Parametrii și Opțiuni

Adaugă o Fațetă / Șterge o Fațetă

Faceți clic pe Adăugare fațetă sau Eliminare fațetă, apoi selectați o singură fațetă pentru a actualiza lista fațetelor active. Repetați după cum este necesar.

Draft Angle

Set the Draft Angle by entering a value or by clicking on the up/down arrows. The applied draft angle is shown in real time. Setați Draft Angle introducând o valoare sau făcând clic pe săgețile sus / jos. Draft angle aplicat este afișat în timp real.

Plan Neutru

Click pe Neutral Plane, apoi selectați planul care nu trebuie să se schimbe dimensional. Schimbarea se face în timp real.

Pull Direction

Click Pull Direction, și apoi selctați muchia. Pull Direction este eficientă doar dacă Neutral Plane a fost definit. Resultatele pot fi impredictibile.

Reverse Pull Direction

Checking Reverse Pull Direction va comuta draft din unghi pozitiv în unghi negativ.

Cazuri speciale

Instrumentul Draft va funcționa numai pe fațete care sunt normale una față de cealaltă. Dacă există fațete tangențiale atașate la fața pe care doriți să le aplicați, va eșua. O cauză obișnuită a eșecului este încercarea de a aplica schița unei fețe care are deja o rotunjire sau o șanfren aplicate. În acest caz, îndepărtați suprafața tangențială, aplicați draft în funcție de necesități, apoi reaplicați rotunjirea sau șanfernul.

Parameters and Options

Add Face / Remove Face

Click Add Face or Remove Face, then select a single face to update the list of active faces. Repeat as needed.

Draft Angle

Set the Draft Angle by entering a value or by clicking on the up/down arrows. The applied draft angle is shown in real time.

Neutral Plane

Click Neutral Plane, then select the plane that must not change dimensionally. The change is made in real time.

Pull Direction

Click Pull Direction, then select an edge. Pull Direction is only effective if the Neutral Plane has been set. Results can be unpredictable.

Reverse Pull Direction

Checking Reverse Pull Direction will toggle the draft between positive and negative angles.

Special Cases

The Draft tool will only function on faces that are normal to each other. If there are any tangential faces attached to the face you wish to apply draft to, it will fail. A common cause of failure is attempting to apply draft to a face that already has a fillet or chamfer applied to it. In this case, remove the tangential surface, apply the draft as need, then re-apply the fillet or chamfer.


Arrow-left.svg Previous: PartDesign Chamfer.svg Chamfer
Next: Thickness PartDesign Thickness.svg Arrow-right.svg