Projekt części: Pochylenie ścian

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Draft and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎русский

PartDesign Draft.svg Projekt części: Pochylenie ścian

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Zastosuj funkcje ulepszenia → Pochylenie ścian
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie to tworzy pochylenie kątowe wybranych ścian obiektu. W drzewie projektu tworzony jest nowy osobny wpis Rysunek roboczy (po którym następuje kolejny numer, jeśli w dokumencie istnieją już Rysunki robocze).

Wybierz jedną lub więcej ścian na obiekcie przed uruchomieniem narzędzia. Tutaj zostały wybrane 2 ściany.
Wyświetlanie parametrów funkcji w Panelu zadań.
Dodano 2 ściany i zastosowano 10 stopniowe pochylenie. Dolna płaszczyzna pozostała wymiarowo niezmienna, podczas gdy pochylenie spowodowało zmniejszenie górnej płaszczyzny.
Płaszczyzna neutralna została zmieniona na powierzchnię górną. Teraz górna płaszczyzna pozostała stabilna wymiarowo, podczas gdy szkic powiększył dolną płaszczyznę..
Kierunek ścinania jest ustawiony na dolną prawą krawędź, co powoduje, że projekt jest ścinany w lewo..
Zaznaczenie pola wyboru Kierunek odwrotny spowodowało zastosowanie zanurzenia do wewnątrz zamiast na zewnątrz..

Użycie

  • Zaznacz jedną lub więcej ścian na obiekcie, a następnie uruchom narzędzie klikając jego ikonę lub wchodząc do menu.
  • W zakładce Parametry szkicu w Panelu zadań ustaw wymagane parametry i/lub opcje, jak opisano poniżej.
  • Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić.
  • Aby edytować projekt po zatwierdzeniu funkcji, kliknij dwukrotnie etykietę Pochylenie ścian w widoku drzewa lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Edytuj pochylenie ścian.

Opcje i parametry

Dodaj ścianę / Usuń ścianę

Kliknij przycisk Dodaj ścianę lub Usuń ścianę, a następnie wybierz jedną ścianę, aby zaktualizować listę aktywnych ścian. Powtórz czynności w razie potrzeby.

Draft Angle

Ustaw kąt pochylenia wpisując wartość lub klikając na strzałki góra/dół. Zastosowany kąt pochylenia jest wyświetlany w czasie rzeczywistym.

Płaszczyzna neutralna

Kliknij w opcję Płaszczyzna neutralna, a następnie wybierz płaszczyznę, której wymiary nie mogą ulec zmianie. Zmiana jest dokonywana w czasie rzeczywistym.

Kierunek ścinania

Kliknij przycisk Kierunek ścinania, a następnie wybierz krawędź. Funkcja Kierunek ścinania działa tylko wtedy, gdy ustawiona jest płaszczyzna neutralna. Wyniki mogą być nieprzewidywalne.

Odwróć kierunek ścinania

Zaznaczenie opcji Odwróć kierunek ścinania spowoduje przełączenie ścinania pomiędzy dodatnimi i ujemnymi kątami.

Przypadki specjalne

Narzędzie Pochylenie ścian działa tylko na powierzchniach, które są normalne względem siebie. Jeśli do powierzchni, do której ma zostać zastosowane narzędzie, są dołączone powierzchnie styczne, operacja nie powiedzie się. Częstą przyczyną niepowodzenia jest próba zastosowania funkcji na powierzchni, na której zastosowano już zaokrąglenie lub fazkę. W takim przypadku należy usunąć powierzchnię styczną, zastosować ścięcie, a następnie ponownie zastosować zaokrąglenie lub fazkę.