Návrh dílu Zkosení plochy

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Draft and the translation is 33% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: PartDesign Chamfer.svg Chamfer
Next: Thickness PartDesign Thickness.svg Arrow-right.svg

PartDesign Draft.svg PartDesign Draft

Umístění Menu
Part Design -> Draft
Pracovní stoly
Part Design
Výchozí zástupce
None
Představen ve verzi
-
Viz také
None

Popis

Tento nástroj vytváří úhlové zkosení na vybrané ploše objektu. Ve stromu projektu je vytvořena nová samostatné položka (následovaná pořadovým číslem jestliže v dokumentu už zkosení).

Vyberte jednu nebo více ploch na objektu před spuštěním tohoto nástroje. Zde byly vybrány 2 plochy.
Zobrazení parametru zkosení v panelu nástrojů.
Byly přidány 2 plochy a na nich aplikováno zkosení 10 stupňů. Spodní rovina zůstává rozměrově stejná, zatímco zkosení zmenšilo horní rovinu.
Neutrální rovina byla změněna na horní povrch. Nyní zůstane rozměrově stejná horní rovina a zkosení zvětší spodní rovinu.
Směr vytažení je nastaven na pravou dolní hranu, což má za následek vytažení zkosení doleva.
Zakliknutí políčka pro Reverzní směr změní směr zkosení z dovnitř na ven.

Použití

  • Vyberte jednu nebo více ploch objektu, potom spusťte tento nástroj buď kliknutím na jeho ikonu nebo výběrem v menu.
  • Na panelu nástrojů v parametrech zkosení nastavte požadované parametry a/nebo volby jak je popsáno dále.
  • Klikněte na OK pro potvrzení.
  • Chcete-li zkosení po potvrzení dodatečně upravit, buď dvojklikněte na položku zkosení ve stromu projektu nebo klikněte pravým tlačítkem na zkosení a vyberte Edit Draft (Úprava zkosení).

Parametry a Volby

Přidání plochy / Odebrání plochy

Klikněte na Přidat plochu nebo Odebrat plochu, potom vyberte jednu plochu pro aktualizaci seznamu aktivních ploch. Opakujte pokud je potřeba.

Úhel zkosení

Zadejte úhel zkosení vložením hodnoty nebo kliknutím na šípky nahoru/dolu. Zadaný úhel zkosení je zobrazen v reálném čase.

Neutrální rovina

Klikněte na Neutrální rovinu, potom vyberte rovinu, jejíž rozměr se nemá změnit. Změna je provedena v reálném čase.

Směr vytažení

Klikněte na Směr vytažení (Pull Direction), potom vyberte hranu. Směr vytažení je funkční pouze pokud je nastavena Neutrální rovina. Výsledky mohou být nepředvídatelné.

Reverzní směr vytažení

Zaklikávací políčko Reverzní směr vytažení (Reverse Pull Direction) přehodí zkosení z pozitivního na negativní úhel.

Zvláštní případy

Nástroj Zkosení funguje pouze na plochách, které jsou k sobě kolmé. Jsou-li u plochy, kterou chcete zkosit připojeny nějaké tangenciální (dotykové) plochy, akce skončí neúspěchem. Častý důvod neúspěchu je pokus o zkosení ploch, které již mají zkosené hrany nebo zaoblení (to jsou tangenciální plochy). V takovém případě odeberte tangenciální (dotykové) plochy a po zkosení plochy opět aplikujte zkosení hran nebo zaoblení.


Arrow-left.svg Previous: PartDesign Chamfer.svg Chamfer
Next: Thickness PartDesign Thickness.svg Arrow-right.svg