Projekt Części: Funkcje logiczne

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Boolean and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский

PartDesign Boolean.svg Projekt Części: Operacje logiczne

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Operacja logiczna
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
brak

Opis

Operacja logiczna środowiska Projekt Części importuje jedną lub więcej zawartości lub klonów (oznaczonych jako "zawartość narzędziowa") do aktywnej bryły Projekt Części i stosuje operację logiczną (połączenie, przecięcie lub część wspólna).

PartDesign Boolean example.png

Po lewej: aktywna zawartość (A) z bryłami narzędziowymi (B) i (C). Po prawej: wynik po wykonaniu operacji przecięcia.

Użycie

 1. Aktywuj zawartość, która ma otrzymać cechę operacji logicznej. Uwaga: Ważne jest, aby ani aktywna zawartość, ani żadna z zawartych w niej cech nie były wybrane!
 2. Naciśnij przycisk PartDesign Boolean.svg Operacja logiczna.
 3. W Parametrach logicznych kliknij przycisk Dodaj zawartość. Aktywna bryła tymczasowo znika z okna widoku 3D, co ułatwia wybór zawartości dla narzędzia.
 4. W w oknie widoku 3D wybierz zawartość, którą chcesz wykorzystać w funkcji logicznej. Powtórz czynność, aby dodać więcej zawartości.
 5. Wybierz typ operacji logicznej w menu rozwijanym (Scalenie, Wytnij lub Część wspólna).
 6. Kliknij przycisk OK.

Alternatywnie można wybrać jedną lub więcej brył przed użyciem przycisku Operacji logicznej, zostaną one dodane automatycznie.

Opcje

 • Scalenie: łączy bryłę lub bryły narzędzia z bryłą aktywną.
 • Wytnij: odejmuje bryłę lub bryły narzędzia od bryły aktywnej.
 • Część wspólna: wycina obszar wspólny z wybranej zawartości, lub kilku zawartości z aktywną zawartością
 • Naciśnij przycisk Usuń zawartość, aby usunąć zawartość, zaznaczając ją w oknie widoku 3D.

Właściwości

 • DANETyp: ustawia operację logiczną (Scalenie, Wytnij, Część wspólna)
 • DANEEtykieta: nazwa nadana operacji, nazwę tę można dowolnie zmieniać.
 • DANEGrupa: lista zawartości będących narzędziami.
 • WIDOKWyświetlanie: ustawia wyświetlanie pomiędzy dwoma trybami:
  • Wynik (domyślnie): wyświetla wynik działania funkcji logicznej. W tym trybie Zawartości narzędzi nie mogą być wyświetlane w stanie oryginalnym, nawet jeśli ich widoczność jest włączona.
  • Narzędzia: wyświetla Zawartości narzędzi w ich oryginalnym stanie. Tryb ten jest przydatny, gdy Zawartości narzędzi muszą być edytowane lub używane w późniejszych operacjach.
 • WIDOKWybieralne: możliwe wartości Prawda lub Fałsz. Jeśli ustawiono wartość false, element nie może być wybrany w oknie widoku 3D.
 • WIDOKWidoczność: możliwe wartości Prawda lub Fałsz. Przełącza widoczność elementu w oknie widoku 3D.

Ograniczenia

 • Aby narzędzie Część wspólna mogło pracować z więcej niż jedną Zawartością jako narzędzia, muszą one przecinać się nawzajem wraz z aktywnym korpusem.
 • Zawartości będące narzędziami przyjmują jako lokalny początek położenia aktywną zawartość. Jeśli aktywna zawartość nie znajduje się w punkcie (0,0,0) w globalnym układzie współrzędnych, umieszczenie zawartości narzędzi musi być względne w stosunku do aktywnej bryły. Łatwiejsze może być pozostawienie położenia aktywnej zawartości na początku przed zastosowaniem cechy logicznej niż zmiana jej położenia.