Mesh Scripting

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Mesh Scripting and the translation is 24% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

Introduktion

Först av allt så måste du importera Nätmodulen:

First of all you have to import the Mesh module:

import Mesh

Efter det så har du åtkomst till Nätmodulen och Nätklassen Mesh class som ger åtkomst till funktionerna i FreeCAD's C++ Mesh-Kernel.

Skapande och laddning

För att skapa ett tomt nätobjekt använd standardkonstruktören:

mesh = Mesh.Mesh()

Du kan också skapa ett objekt från en fil

mesh = Mesh.Mesh('D:/temp/Something.stl')

Vilka filformat du kan använda för att bygga upp ett nät är här.

Eller skapa det från ett set av trianglar, beskrivna av dess hörnpunkter:

planarMesh = [
# triangle 1
[-0.5000, -0.5000, 0.0000], [0.5000, 0.5000, 0.0000], [-0.5000, 0.5000, 0.0000],
#triangle 2
[-0.5000, -0.5000, 0.0000], [0.5000, -0.5000, 0.0000], [0.5000, 0.5000, 0.0000],
]
planarMeshObject = Mesh.Mesh(planarMesh)
Mesh.show(planarMeshObject)

Mesh-Kernel tar hand om skapandet av en topologiskt korrekt datastruktur genom att sortera sammanfallande punkter och kanter tillsammans.

Senare kommer du att se hur du kan testa och undersöka nät data.

top

Modellering

För att skapa reguljärageometrier så kan du används Python skriptet BuildRegularGeoms.py.

To create regular geometries you can use the Python script BuildRegularGeoms.py.

import BuildRegularGeoms

Detta skript ger metoder att definiera enkla rotationskroppar som sfärer, ellipsoider, cylindrar, toroider och koner. Och det har även en metod för att skapa en enkel kub.

För att till exempel skapa en toroid, så kan du göra enligt följande:

t = BuildRegularGeoms.Toroid(8.0, 2.0, 50) # list with several thousands triangles
m = Mesh.Mesh(t)

De första två parametrarna definierar toroidens radier och den tredje parametern är en sub-sampling faktor för hur många trianglar som skapas. Ju högre värde på denna faktorn, desto jämnare blir kroppen.

Nät klassen har ett set med booleska funktioner som kan användas för modelleringsändamål. Den erbjuder förening, skärning och skillnad mellan två nätobjekt.

m1, m2       # are the input mesh objects
m3 = Mesh.Mesh(m1) # create a copy of m1
m3.unite(m2)    # union of m1 and m2, the result is stored in m3
m4 = Mesh.Mesh(m1)
m4.intersect(m2)  # intersection of m1 and m2
m5 = Mesh.Mesh(m1)
m5.difference(m2)  # the difference of m1 and m2
m6 = Mesh.Mesh(m2)
m6.difference(m1)  # the difference of m2 and m1, usually the result is different to m5

Slutligen, ett komplett exempel som beräknar skärningen mellan en sfär och en cylinder som skär sfären.

import Mesh, BuildRegularGeoms
sphere = Mesh.Mesh(BuildRegularGeoms.Sphere(5.0, 50))
cylinder = Mesh.Mesh(BuildRegularGeoms.Cylinder(2.0, 10.0, True, 1.0, 50))
diff = sphere
diff = diff.difference(cylinder)
d = FreeCAD.newDocument()
d.addObject("Mesh::Feature", "Diff_Sphere_Cylinder").Mesh = diff
d.recompute()

top

Exportera

Du kan även skriva nätet till en python modul:

m.write("D:/Develop/Projekte/FreeCAD/FreeCAD_0.7/Mod/Mesh/SavedMesh.py")
import SavedMesh
m2 = Mesh.Mesh(SavedMesh.faces)

top

Special

En extensiv, fast svåranvänd, källa för Nätrelaterade skript är Nätmodulens enhetstestskript. I detta enhetstest så kallas samtliga metoder och samtliga egenskaper/attribut ändras. Så om du är tillräckligt modig, ta en titt på Unit Test module.

An extensive (though hard to use) source of Mesh related scripting are the unit test scripts of the Mesh-Module. In this unit tests literally all methods are called and all properties/attributes are tweaked. So if you are bold enough, take a look at the Unit Test module.

See also Mesh API

top

Template:Powerdocnavi/sv