Podręcznik:Generowanie rysunków 2D

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Manual:Generating 2D drawings and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский

Kiedy Twój model nie może być wydrukowany lub wyfrezowany bezpośrednio przez maszynę, na przykład (budynek) jest za duży lub wymaga ręcznego montażu po przygotowaniu elementów, zazwyczaj będziesz musiał wyjaśnić innej osobie, jak to zrobić. W dziedzinach technicznych (inżynieria, architektura, itp.), zazwyczaj wykonuje się to za pomocą rysunków. Rysunki są przekazywane osobie odpowiedzialnej za montaż produktu końcowego i precyzują, jak to wykonać.

Typowymi przykładami mogą być instrukcje z marketu Ikea, oraz rysunki architektoniczne, i projekty. Rysunki te zazwyczaj zawierają nie tylko sam szkic, ale również wiele adnotacji, takich jak tekst, wymiary, liczby i symbole, które pomogą innym ludziom zrozumieć, co i jak należy wykonać.

W programie FreeCAD środowiskiem pracy odpowiedzialnym za tworzenie takich rysunków jest Workbench TechDraw.svg Rysunek Techniczny.

Środowisko pracy TechDraw pozwala na tworzenie arkuszy, które mogą być puste lub korzystać z gotowych szablonów, aby mieć już szereg elementów na arkuszu, takich jak ramki i tytuł. Na tych arkuszach możesz umieścić widoki wcześniej modelowanych obiektów 3D i skonfigurować, sposób w jaki te widoki będą się pojawiać na arkuszu. Możesz również umieścić na arkuszu wszelkiego rodzaju adnotacje, takie jak wymiary, teksty i inne symbole powszechnie używane w rysunkach technicznych.

Arkusze rysunków, po ukończeniu, można wydrukować lub wyeksportować jako pliki w formacie SVG, PDF lub DXF.

W poniższym ćwiczeniu zobaczymy, jak stworzyć prosty rysunek modelu krzesła znajdującego się w bibliotece FreeCAD (Furniture → Chairs → IkeaLikeChair). Biblioteka FreeCAD, może być łatwo dodana do Twojej instalacji programu (patrz rozdział instalacja tego podręcznika), lub możesz po prostu pobrać model ze strony internetowej biblioteki, lub za pośrednictwem bezpośredniego łącza podanyego na dole tego rozdziału.

Exercise TechDraw 01.svg

 • Wczytaj plik IkeaLikeChair z biblioteki. Możesz wybrać wersję pliku FCStd, która załaduje pełną historię modelowania, lub step, która utworzy tylko jeden obiekt, bez historii. Ponieważ nie będziemy już musieli dalej modelować, najlepiej wybrać wersję step, ponieważ będzie ona łatwiejsza do manipulowania.

Parts library.jpg

 • Przełącz się do środowiska pracy Workbench TechDraw.svg Rysunek techniczny
 • Naciśnij przycisk TechDraw PageTemplate.svg Wstaw nową stronę przy użyciu szablonu
 • Wybierz szablon A4_Portret_ISO7200TD. W oknie FreeCAD zostanie otwarta kolejna zakładka, pokazująca nową stronę.
 • W oknie widoku drzewa (lub w zakładce model), wybierz model krzesła. Najprawdopodobniej zostanie on nazwany czymś w rodzaju "Otwórz importer CASCADE STEP".
 • Naciśnij przycisk TechDraw View.svg Wstaw widok.
 • Obiekt Widoku zostanie utworzony na naszej stronie. Wybierz obiekt widoku w widoku drzewa, a następnie nadaj widokowi następujące cechy właściwości w zakładce danych widoku połączonego:
  • Pod kategorią Baza:
   • X: 70mm,
   • Y: 120mm,
   • Obrót: 0,
   • Skala: 0.1.
  • Pod kategorią Rzutowanie (naciśnij strzałkę w dół, aby indywidualnie zmodyfikować składowe x, y i z, tych właściwości):
   • Kierunek: [0 0 1]
   • Kierunek X: [0 -1 0] (Zmień najpierw pole y, potem pole x).
 • Mamy teraz ładny widok z góry na nasze krzesło. Naciśnij przycisk TechDraw ToggleFrame.svg Włącz / wyłącz wyświetlanie ramek służy on do wyświetlania widoku ramek, etykiet i wierzchołków widoku.

Exercise drawing 02.jpg

 • Powtórzmy operację dwa razy, żeby stworzyć jeszcze dwa widoki. Ustawimy dla nich wartości X i Y, które wskazują położenie widoku na stronie, w celu pokazania ich niezależnie od widoku z góry, oraz ich kierunku, aby utworzyć różne orientacje widoków. Nadaj każdemu z nowych widoków następujące właściwości:
  • View001 (widok z przodu): X: 70, Y: 220, Skala: 0.1, Obrót: 0, Kierunek: (-1,0,0), XDirection: (0,-1,0)
  • View002 (widok z boku): X: 150, Y: 220, Skala: 0.1, Obrót: 0, Kierunek: (0,-1,0), Kierunek: XDirection: (1,0,0)
 • Otrzymujemy następujący dokument:

Exercise TechDraw 04.png

 • Zwróć uwagę, że mogą być łatwiejsze sposoby na uzyskanie widoku, którego potrzebujesz. Możesz po prostu obrócić swój model w widoku 3D, a gdy już będziesz miał odpowiedni widok, wybierz model w widoku drzewa i naciśnij przycisk TechDraw View.svg Nowy widok. Spowoduje to automatyczne wstawienie widoku z żądanymi właściwościami obrotu i kierunku. Możesz również użyć narzędzia TechDraw ProjectionGroup.svg Grupa rzutów
 • Możemy dopasować ustawienia naszych widoków jeśli chcemy, na przykład możemy zmienić ich właściwość Szerokość linii (pod zakładką Widok w okienku widoku połączonego) na 0.5.

Teraz umieścimy wymiary i oznaczenia na naszym rysunku. Istnieją dwa sposoby dodawania wymiarów do modelu:
pierwszy polega na umieszczeniu wymiarów w modelu 3D za pomocą narzędzia Draft Dimension.svg Dimension z Środowiska pracy Draft, a następnie umieszczenie widoku tych wymiarów na naszym arkuszu za pomocą narzędzia TechDraw DraftView.svg Nowy rysunek roboczy.
Drugi to wykonywanie czynności bezpośrednio na arkuszu Rysunku Technicznego. Użyjemy tej drugiej metody.

 • Wciśnij przycisk TechDraw ToggleFrame.svg Przełącznik do włączania widoku wierzchołków.
 • Użyj klawiszy Ctrl + Lewy klawisz myszki, by zaznaczyć dwa wierzchołki, między którymi chcesz zmierzyć odległość.
 • Naciśnij przycisk TechDraw LengthDimension.svg Wstaw wymiar długości.

Exercise TechDraw 05.png


 • Powtarzaj tą operację, aż wszystkie wymiary, które chcesz określić, zostaną umieszczone. Użyj narzędzia TechDraw VerticalDimension.svg Wstaw wymiar pionowy i TechDraw HorizontalDimension.svg Wstaw wymiar poziomy w razie potrzeby.
 • Poświęć chwilę, aby spojrzeć na właściwości obiektu Wymiar długości w okienku widoku połączonego.
 • Zwróć uwagę, że jeśli wymiarujesz widok aksonometryczny (np. izometryczny) zamiast wieloekranowego (np. widok z przodu), tak jak zrobiliśmy to tutaj, będziesz musiał użyć TechDraw LinkDimension.svg powiązania wymiaru, aby uzyskać dokładny wymiar.

Exercise TechDraw 07.png

 • Teraz umieścimy dwa objaśnienia pokazane na powyższym obrazku, używając narzędzia TechDraw Balloon.svg Dymek.

Exercise TechDraw 06.png

 1. Patrząc na stronę w oknie Widok 3D, wybierz widok, do którego zostanie dołączony dymek, jak pokazano na powyższym obrazku.
 2. Naciśnij przycisk dymka TechDraw Balloon.svg.
 3. Kursor jest teraz wyświetlany jako ikona dymka. Kliknij na stronie, aby umieścić początek dymka w żądanej pozycji.
 4. Pęcherzyk dymka może być przeciągnięty w żądane miejsce.
 5. Zmień właściwości dymka, klikając dwukrotnie etykietę dymka lub obiekt dymka w widoku drzewa. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Zadanie dymka. Ustaw pole Wartość na żądany tekst i zmień wybór z menu rozwijanego Symbol na None.
 6. Naciśnij przycisk OK
 7. Kontynuuj operację dla drugiego wywołania.
 • Wypełnimy teraz blok tytułowy arkusza.
  • Upewnij się, że ramki, etykiety i wierzchołki Widoku są widoczne. Jeśli nie, kliknij na przycisk przełączania TechDraw ToggleFrame.svg.
  • Edytuj tekst w każdej części bloku tytułowego arkusza, klikając na mały zielony kwadrat po lewej stronie tekstu.

Nasza strona może być teraz eksportowana do formatu SVG w celu dalszej pracy w aplikacjach graficznych, takich jak Inkscape lub DXF. W widoku drzewa wybierz stronę, a następnie opcję z menu Plik → Eksport. Format DXF jest importowalny w prawie wszystkich istniejących aplikacjach 2D CAD. Strony TechDraw mogą być również bezpośrednio drukowane lub eksportowane do formatu PDF.

Do pobrania

 • Plik utworzony podczas tego ćwiczenia: [1]
 • Arkusz SVG sporządzony z tego pliku: [2]

Więcej informacji

Obejrzyj poradniki