Manual:Toate atelierele dintr-o privire

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Manual:All workbenches at a glance and the translation is 64% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

There is another table of contents for the FreeCAD Online Help system.


Una dintre cele mai mari dificultăți pentru noii utilizatori de FreeCAD este să știm în ce atelier de lucru să găsim un instrument specific. Tabelul de mai jos vă va oferi o imagine de ansamblu asupra celor mai importante tabele de lucru și a instrumentelor acestora. Consultați fiecare pagină de atelier workbench în documentația FreeCAD pentru o listă mai completă.

Patru ateliere de lucru sunt, de asemenea, proiectate pentru a lucra în perechi, iar una dintre ele este pe deplin inclusă în cealaltă: Arch conține toate instrumentele Draft și PartDesign toate instrumentele Sketcher. Cu toate acestea, pentru claritate, acestea sunt separate mai jos.

Part

Atelierul Part oferă instrumente de bază pentru lucrul cu componente solide: primitive, cum ar fi cuburile și sferele, precum și operații geometrice simple și operații booleene. Fiind punctul principal de ancorare cu OpenCasCade OpenCasCade, atelierul Part furnizează fundamentul sistemului de geometrie al FreeCAD, iar aproape toate celelalte ateliere de lucru produc o geometrie bazată pe Part.

Tool Description Tool Description
Part Box.png Box Draws a box Part Cone.png Cone Desenează un con
Part Cylinder.png Cylinder Desenează un cilindru Part Sphere.png Sphere Desenează o sferă
Part Torus.png Torus Desenează un tor (tor) Part CreatePrimitives.png Create primitives Creează diverse alte primitive geometrice parametrice
Part Shapebuilder.png Shape builder Creați forme mai complexe de la primitivi Part Union.png Union Siguranțe (sindicate) două obiecte
Part Common.png Common Extrage partea comună (intersecție) a două obiecte Part Cut.png Cut Cuts (subtracts) one object from another
Part JoinConnect.png JonConnect Conectează interioarele obiectelor cu pereți Part JoinEmbed.png JoinEmbed Încorporează un obiect concav în alt obiect concav
Part JoinCutout.png Join Cutout Creează o decupare în peretele unui obiect pentru un alt obiect obturat Part Extrude.png Extrude Extrudează fațetele unui obiect
Part Fillet.png Fillet Rotunjirea colțurilor Part Revolve.png Revolve Creează un solid prin rotirea unui alt obiect (nu solid) în jurul unei axe
Part Section.png Section Creează o secțiune prin intersectarea unui obiect cu o secțiune plană Part SectionCross.png SectionCross Creează mai multe secțiuni transversale de-a lungul unui obiect
Part Chamfer.png Chamfer Șanfrenarea muchiilor unui obiect Part Mirror.png Mirror Oglindirea unui obiect în raport cu un plan
Part RuledSurface.png Ruled Surface Creați o suprafață riglată între curbele selectate Part Sweep.png Sweep Baleiere unul sau mai multe profiluri de-a lungul unei căi
Part Loft.png Part_Loft Lofts from one profile to another Part Offset.png Offset Creează o copie scalată a obiectului original
Part Thickness.png Thickness Assign a thickness to the faces of a shape

Desen 2 D

Atelierul Desen 2D (Draft) oferă instrumente pentru a efectua sarcini de bază de desenare 2D CAD: linii, cercuri etc. și o serie de instrumente generice, cum ar fi mișcarea, rotirea sau scalarea. Acesta oferă, de asemenea, mai multe ajutoare de desen, cum ar fi grila și ancorarea. Este în principal destinat să deseneze liniile directoare pentru obiectele Arch, dar servește și ca "briceag elvețian" bun la toate în FreeCAD.

Tool Description Tool Description
Draft Line.png Line Desenează un segment de linie între 2 puncte Draft Wire.png Wire Creează o linie formată din mai multe segmente de linie(polyline)
Draft Circle.png Circle Draws a circle from center and radius Draft Arc.png Arc Desenează un segment de arc de la centru, rază, unghi de pornire și unghi de capăt
Draft Ellipse.pngEllipse Desenează o elipsă încadrată între două puncte de colț Draft Polygon.png Polygon Desenează un poligon definit prin centru și o rază
Draft Rectangle.png Rectangle Desenează un dreptunghi definit de două puncte opuse Draft Text.png Text Elaborează o notă text în mai multe linii
Draft Dimension.png Dimension Creează o notă pentru dimensiuni Draft BSpline.png BSpline Desenează o funcție B-spline definită de serie de puncte
Draft Point.png Point Inserează un punt unic Draft ShapeString.png Shapestring Instrumentul ShapeString introduce o formă compusă reprezentând un șir de text într-un punct dat în documentul curent
Draft Facebinder.png Facebinder Creează un obiect nou din fațetele selectate pe obiectele existente Draft BezCurve.png Bezier Curve Desenează o curbă Bezier dintr-o serie de puncte
Draft Move.png Move Mută sau copiază obiecte de la o locație la alta Draft Rotate.png Rotate Rotirea obiectelor cu un anumit unghi în jurul unui punct
Draft Offset.png Offset Se compensează un obiect la o anumită distanță Draft Trimex.png Trimex Taie, extinde sau extrudează un obiect
Draft Upgrade.png Upgrade Retrimite sau unește obiecte într-un obiect de nivel superior Draft Downgrade.png Downgrade Retrimite sau unește obiecte într-un obiect de nivel inferior
Draft Scale.png Scale Scalează un obiect în raport cu un punct Draft Shape2DView.png Shape 2D View Creează o proiecție 2D a unui alt obiect 3D
Draft Draft2Sketch.png Draft to Sketch Convertește un obiect Draft la o Sketch și invers Draft Array.png Array Creează o multiplicare în matrice polară sau dreptunghiulară dintr-un obiect
Draft PathArray.png Path Array Creează o matrice a unui obiect pe o traiectorie dată Draft Clone.png Clone Creează clone dependentă de obiectul inițial
Draft Mirror.png Mirror Oglindește un obiect față de o linie

Sketcher

Sketcher Workbench conține instrumente pentru a construi și edita obiecte complexe 2D, numite schițe. Geometria din interiorul acestor schițe poate fi poziționată precis și relaționată de utilizarea constrângerilor. Acestea sunt în primul rând menite a fi elementele de bază ale geometriei PartDesign, dar sunt utile oriunde în FreeCAD.

Instrument Descriere Instrument Descriere
Sketcher CreatePoint.png Point Desenează un punct Sketcher Line.png Line Desenează un segment de linie definit prin 2 puncte
Sketcher Arc.png Arc Desenează un arc de cer definit prin centru , rază, unghiul de start și unghiul de finiș Sketcher CreateArc3Point.png Arc 3 points Desenează un arc de cerc definit prin 2 puncte de capăt și un punct de circumferință
Sketcher Circle.png Circle Desenează un cerc definit prin centru și rază Sketcher CreateCircle3Point.png Circle 3 points Desenează un cerc definit prin 3 puncte pe circumferință
Sketcher CreateEllipse.png Ellipse Desenează o elipsă definită prin centru, semiaxa majoră și semiaxa minoră Sketcher CreateEllipse3Point.png Ellipse 3 points Desenează o elipsă definită prin axa majora (2 puncte) și centrul la semiaxa minoră
Sketcher CreateArcOfEllipse.png Arc of ellipse Desenează un arc de elipsă definit prin punctul de centrucentrul semiaxei majore punctul de start și punctul de finiș Sketcher CreatePolyline.png Polyline Draws a line made of multiple line segments. Several drawing modes available
Sketcher CreateRectangle.png Rectangle Desenează un dreptunghi definit prin 2 puncte opuse Sketcher CreateTriangle.png Triangle Desenează un tringhi echilateral inscris unui cerc
Sketcher CreateSquare.png Square Desenează un pătrat inscris într-un cerc Sketcher CreatePentagon.png Pentagon Desenează un pentagon regulat inscris într-un cerc
Sketcher CreateHexagon.png Hexagon Desenarea unui hexagon regulat înscris într-un cerc Sketcher CreateHeptagon.png Heptagon Desenează un heptagon regulat înscris într-un cerc
Sketcher CreateOctagon.png Octagon Desenează un octogaon regulat înscris într-un cerc Sketcher CreateSlot.png Slot Desenează un oval selectând cetrul unui semicerc și a unui punct final al celuilalt semicerc
Sketcher CreateFillet.png Fillet Desenează o racordare între două linii care se unesc într-un punct Sketcher Trimming.png Trimming Ajustează o linie , cerc sau arc de cerc începând cu punctul de clicl
Sketcher External.png External geometry Creează o muchie legată de o geometrie externă Sketcher ToggleConstruction.png Construction mode Comută un element în / din modul de construcție. Elementele de construcție (în albastru) sunt ignorate în timpul unei operații de geometrie 3D și sunt vizibile numai atunci când schița care le conține este în modul de editare.
Sketcher ConstrainCoincident.png Point on point Se aplică pentru a indica (coincidența cu) unul sau mai multe alte puncte. Sketcher ConstrainPointOnObject.png Point on object Creează o constrângere de membru (punct-pe-obiect) între un vârf și un alt obiect (linie, arc, cerc, axă ...).
Constraint Vertical.png Vertical Creează o constrângere verticală pe linia (ele) selectată (ele) sau segmentul (ele) de polilinie. Constraint Horizontal.png Horizontal Crează o constrângere liniile selectate sau elementele de polilinie la o orientare orizontală reală. Pot fi selectate mai multe obiecte înainte de aplicarea acestei constrângeri.
Sketcher ConstrainParallel.png Parallel Constrânge două sau mai multe linii a fi paralele una cu celaltă Sketcher ConstrainPerpendicular.png Perpendicular Constrânge două linii a fi perpendiculare una pe alta sau perpendicular pe un punct final de arc.
Constraint Tangent.png Tangent Creează o constrângere de tangență între două entități selectate sau o constrângere co-liniară între două segmente de linie. Sketcher ConstrainEqual.png Equal length Constrânge două entități selectate a fi egale una cu celălaltă. Dacă sunt folosite pe cercuri sau arce, raza lor va fi egală.
Sketcher ConstrainSymmetric.png Symmetric Constrânge două puncte a fi simetrice față de o linie sau constrânge primele două puncte simetric cu privire la un al treilea punct selectat. Sketcher ConstrainLock.png Lock Constrânge elementul selectat prin setarea distanțelor verticale și orizontale față de origine
Sketcher ConstrainDistanceX.png Horizontal distance Fixează distanța orizontală dintre două puncte sau capete de linie. Dacă este selectat un singur element, distanța este setată de la origine. Sketcher ConstrainDistanceY.png Vertical distance Fixează distanța verticală între 2 puncte sau capetele liniei. Dacă este selectat un singur element, distanța este setată de la origine.
Sketcher ConstrainDistance.png Distance Limitează distanțe prin limitarea lungimii liniei dselectate sau definește distanța dintre două puncte prin limitarea distanței dintre ele. Sketcher ConstrainRadius.png Radius Definește raza unui arc sau cerc selectat prin limitarea razei.
Constraint InternalAngle.png Internal anglr Definește unghiul intern dintre două linii selectate. Constraint SnellsLaw.png Snell's law Constrânge două linii pentru a se supune unei legi de refracție pentru a simula lumina care trece printr-o interfață
Constraint InternalAlignment.png Internal alignment Aliniază elementele selectate la forma selectată (de exemplu, constrânge o linie pentru a deveni axa majoră a unei elipse). Sketcher MapSketch.png Map sketch Aplică o schiță pe o fațetă sau solidul selectat.
Sketcher MergeSketch.png Merge Fuzionează două sau mai multe schițe Sketcher MirrorSketch.png Mirror Creează o schiță simetrică de-a lungul axei X, axei Y sau a originii.

Proiectarea Pieselor

Atelierul Piese(Part Design) conține instrumente avansate pentru a construi părți solide. Acesta conține, de asemenea, toate instrumentele de la sketcher. Deoarece nu poate produce decât forme solide (regula numărul unu al Part Design), este atelierul principal de utilizat la proiectarea pieselor (Parts) care urmează a fi fabricate sau imprimate 3D, deoarece veți obține întotdeauna un obiect imprimabil.

Instrument Descriere Instrument Descriere
PartDesign Pad.png Pad Extrudarea unui obiect solid dintr-o schiță selectată PartDesign Pocket.png Pocket Crearea unui buzunar/cavitate av#nd forma schiței selectate. Schița trebuie să fie mapată la fața obiectului solid existent
PartDesign Revolution.png Revolution Crearea unui solid prin rotirea unei schițe în judrul unei axe PartDesign Groove.png Groove Crearea unei caneluri prin rotirea unei schițe în jurul unei axe
PartDesign Fillet.png Fillet Rotunjirea muchiilor unui obiect PartDesign Chamfer.png Chamfer Șanfrenarea muchiilor unui obiect
PartDesign Draft.png Draft Crează o pantă pe fețele unui obiect PartDesign Mirrored.png Mirrored Oglindirea unei caracteristici pe un plan sau o fațetă
PartDesign LinearPattern.png Linear pattern Multiplică o caracterisctică după un model liniar matricial PartDesign PolarPattern.png Polar pattern Multiplică o caracteristică după un model circular/polar
PartDesign Scaled.png Scaled Scalează caracteristici la o mărime diferită PartDesign MultiTransform.png Multitransform Permite crearea unui model cu orice combinație a celorlalte transformări
PartDesign WizardShaft.png Shaft wizard Generă un arbore dintr-o tabelă de valori și permite analizarea forțelor și momentelor PartDesign InvoluteGear.png Involute gear wizard Vă permite să creați mai multe tipuri de angrenaje

Architectură

Atelierul Architectură (sau pe scurt Arch) furnizează la FreeCAD instrumente pentru lucrul cu proiectele BIM (Construcții civile și arhitectură) BIM projects (civil engineering and architecture). Acesta conține, de asemenea, toate instrumentele de la Atelierul Desen 2 D (Draft). Utilizarea principală a atelierului Arch este de a crea obiecte BIM sau de a da atribute BIM obiectelor construite cu alte ateliere de lucru, pentru a le exporta în format IFC IFC.

Instrument Descriere Insrument Descriere
Arch Wall.png Wall Creează un zid pornind de la o shiță sau utilizând un obiect selectat ca bază Arch Structure.png Structure Creează un element structural de la zero sau utilizează un obiect selectat ca bază
Arch Rebar.png Rebar Creează o bară de armătură într-un element structural selectat C Arch Floor.png Floor Creează un etaj incluzând obeictele selectate
Arch Building.png Building Creează o clădite incluzând obiectele selectate Arch Site.png Site Creează un site incluzând obeictele selectate
Arch Window.png Window Creează o fereastră utilizând obiectul selectat ca bază Arch SectionPlane.png Section plane Adaugă un plan de secțiune la document
Arch Axis.png Axis Adăugarea unui sistem de axe la document Arch Roof.png Roof Creează un acoperiș în pantă de o față selectată
Arch Space.png Space Creează un obiect spațiu în document Arch Stairs.png Stairs Creează un obiect tip scări în document
Arch Panel.png Panel Creează un obiect tip panou de la obeictul 2D selectat Arch Frame.png Frame Creează un obiect cadru din layer selectat
Arch Equipment.png Equipment Creează un obeict tip echipament sau mobilă Arch SetMaterial.png Material Atribuie un material la obiectele selectate
Arch Schedule.png Schedule Creează diferite tipuri of schedules Arch CutPlane.png Cut plane Secționează un obiect cu un plan
Arch Add.png Add Adaugă obiecte la componentă Arch Remove.png Remove Extrage sau scade obiecte din componente
Arch Survey.png Survey Activează sau dezactivează modul de supraveghere

Desen 3 D

Atelierul de lucru Desen 3 D (Drawing) se ocupă de crearea și manipularea foilor de desen 2D, utilizate pentru afișarea vizualizărilor lucrării dvs. 3D în 2D. Aceste foi pot avea un chenar, un titlul, un logo și de asemenea pot fi apoi exportate în aplicații 2D în formate SVG sau DXF, într-un fișier PDF sau imprimate.

The Drawing Workbench handles the creation and manipulation of 2D drawing sheets, used for displaying views of your 3D work in 2D. These sheets can then be exported to 2D applications in SVG or DXF formats, to a PDF file or printed.

Instrument Descriere instrument Descriere
Drawing Landscape A3.png New sheet Creează o nouă foaie de desen Drawing View.png View Se inserează în foaia de desen activă
Drawing Annotation.png Annotation Adaugă o adnotare în foaia de desen curent Drawing Clip.png Clip Adaugă un grup de clipuri în foaia de desen curent
Drawing Openbrowser.png Open browser Deschide o previzualizare a foii curente din browser Drawing Orthoviews.png Ortho views Creează automat vederi ortografice ale unui obiect
Drawing Symbol.png Symbol Adaugă conținutul unui fișier SVG ca simbol în foii curente de desen Drawing DraftView.png Draft view Inserie o vizualizare grafică specială a obiectului selectat în foaia de desen curent
Drawing Save.png Save Salvează foaia curentă ca fișier SVG

Alte ateliere integrate

Rezumând cele de mai sus, cele mai importante instrumente ale FreeCAD, sunt disponibile mai multe ateliere de lucru, printre care:

Deși plasele nu sunt tipul de geometrie preferat pentru a lucra în FreeCAD, din cauza lipsei de precizie și a suportului pentru curbe, ochiurile de plasă au încă multe utilizări și sunt pe deplin suportate în FreeCAD. Mesh Workbench oferă, de asemenea, un număr de unelte de la o Piesă la o Plasă și invers, respectiv de la Mesh la o Parte.

oferă instrumente de interfață cu randare a exteriorului, cum ar fi povray sau luxrender. Chiar din interiorul FreeCAD, acest atelier de lucru vă permite să realizați performanțe de înaltă calitate din modelele dvs.

permite crearea și manipularea datelor din foaia de calcul, care pot fi extrase din modelele FreeCAD. Tabelele de foi de calcul pot fi de asemenea menționate în multe zone ale FreeCAD, permițându-le să le utilizeze ca structuri de date principale.

și permite efectuarea calculelor FEM (Analiza elementului FInit) înainte și după prelucrare și afișarea grafică a rezultatelor.

Ateliere externe

Există, de asemenea, multe alte ateliere de lucru foarte folositoare produse de membrii comunității FreeCAD. Deși nu sunt incluse într-o instalare standard a FreeCAD, ele sunt ușor de instalat ca plugin-uri. Acestea sunt toate menționate în FreeCAD-addons repertoriu. Printre cele mai dezvoltate sunt:

  • The Drawing Dimensioning Workbench offers many new tools to work directly on Drawing Sheets and allow you to add dimensions, annotations and other technical symbols with great control over their aspect.
  • The Fasteners Workbench offers a wide range of ready-to-insert fasteners objects like screws, bolts, rods, washers and nuts. Many options and settings are available.
  • The Assembly2 Workbench offers a series of tools to mount and work with assemblies.

De citit în plus