Manual/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Detta är FreeCAD manualen. Den innehåller de viktiga delarna ur FreeCADs dokumentationswiki. Den är avsedd att skrivas ut som ett enda stort dokument, så om du läser detta online, så kanske du föredrar att hoppa direkt tillOnline hjälp versionen, vilken är lättare att använda.150

Välkommen till FreeCAD on-line hjälp

Detta dokument har skapats automatiskt av innehållet i den officiella FreeCAD wiki dokumentationen, vilken kan läsas online på http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Main_Page. Eftersom wikin underhålls och utvecklas kontinuerligt av FreeCAD communityn av utvecklare och användare, så kan du finna att online-versionen innehåller mer eller nyare information än detta dokument. Men vi hoppas i alla fall att du kommer hitta all den information du behöver här. Om du har frågor som du inte kan hitta svaren på i detta dokument, ta en titt på FreeCAD forumet, där din fråga kanske finns besvarad, eller du finner någon som kan hjälpa dig.

Hur man använder detta dokument

Detta dokument är uppdelat i flera avsnitt: introduktion, användande, skriptning och utveckling, de sista tre är specifikt tillägnade de tre breda FreeCAD användarkategorierna: slutanvändare, som helt enkelt vill använda programmet, experter, som är intresserade av FreeCAD's skriptmöjligheter och vill förändra några av dess egenskaper, och utvecklare, som vill använda FreeCAD som en bas för att utveckla sina egna applikationer. Om du aldrig har använt FreeCAD innan, så föreslår vi att du startar med introduktionen.

Bidra

Som du kanske märkt tidigare, så är programmerare riktigt dåliga manualskrivare! För dem är allting självklart, eftersom de skrev programmet på det sättet. Därför är det viktigt att användare med god erfarenhet hjälper oss att skriva och revidera dokumentationen. Ja, vi menar dig! Hur, frågar du dig? Gå bara till wikin http://www.freecadweb.org/wiki/index.php i användarsektionen. Du kommer att behöva ett sourceforge konto för att logga in, sedan kan du börja att redigera!


Introduktion

Freecad default.jpg

FreeCAD är en allmän 3D CAD modellerare. Utvecklingen är helt baserad på öppen källkod (GPL & LGPL Licens). FreeCAD riktar sig direkt till mekanisk konstruktion och produkt design men passar även i ett bredare område inom konstruktion, som arkitektur eller andra konstruktions specialiteter.


FreeCAD erbjuder verktyg liknande Catia, SolidWorks eller Solid Edge, och hamnar därför i samma kategorier som MCAD, PLM, CAx och CAE. Det kommer att bli en parametrisk solidmodellerare med en modulär mjukvaruarkitektur vilket gör det lätt att erbjuda extre funktionalitet utan att behöva ändra kärnsystemet.


Som med många moderna 3D CAD modellerare så kommer den att ha en 2D komponent för att kunna skapa ritningar av 3D modellen, men direkt 2D ritare (som AutoCAD LT) är inte avsikten, inte heller animeringar eller organiska former (som Maya, 3ds Max eller Cinema 4D), fast tack vare sin stora anpassningsbarhet, så kan FreeCAD bli användbart inom ett mycket större område än vad som avses för tillfället.


En annan viktig sak för FreeCAD är ett flitigt användande av alla de fantastiska öppen-källkodsbibliotek som finns därute inom området Vetenskaplig databehandling. Bland dem är OpenCascade, en kraftfull CAD kärna, Coin3D, en inkarnation av OpenInventor, Qt, det världsberömda användargränssnittsverktyget, och Python, en av de bästa skriptspråken som finns. Själva FreeCAD kan även användas som ett bibliotek av andra program.


FreeCAD är också helt multiplattform, och fungerar för närvarande perfekt på Windows och Linux/Unix och Mac OSX systems, med exakt samma utseende och funktionalitet på alla plattformarna.


Blev du nyfiken? Ta en titt på Egenskaper eller Introduktion artiklarna, eller hoppa direkt till Användarhubben!

FreeCAD features tools similar to Catia, SolidWorks or Solid Edge, and therefore also falls into the category of MCAD, PLM, CAx and CAE. It is a feature based parametric modeler with a modular software architecture which makes it possible to provide additional functionality without modifying the core system.

As with many CAD modelers it has many 2D components in order to sketch planar shapes or create production drawings. However, direct 2D drawing (like Inkscape or AutoCAD LT) is not the focus, neither are animation or mesh edition (like Blender, Maya, 3ds Max, or Cinema 4D). Nevertheless, thanks to its wide adaptability, FreeCAD might become useful in a much broader area than its current focus.

FreeCAD makes heavy use of open-source libraries that exist in the field of scientific computing. Among them are Open Cascade Technology (OCCT), a powerful CAD kernel; Coin3D, a toolkit for 3D graphics development compatible with Open Inventor; Qt, the world-famous user interface framework; and Python, a modern scripting language. FreeCAD itself can also be used as a library by other programs.

FreeCAD is also multi-platform, and currently runs on Linux/Unix, Windows, and Mac OSX systems with the same look and functionality on all platforms.

For more information about FreeCAD's capabilities, take a look at the feature list, the latest release notes, and the getting started articles, or see more screenshots.

About the FreeCAD project

The FreeCAD project was started as far back as 2001, as described in its history page.

FreeCAD is maintained and developed by a community of enthusiastic developers and users (see the contributors page). They work on FreeCAD voluntarily, in their free time. They cannot guarantee that FreeCAD contains everything you might wish, but they will do their best! The community gathers on the FreeCAD forum, where most of the ideas and decisions are discussed. Feel free to join us there!


Detta är en extensiv, fast inte komplett, lista på de funktioner som FreeCAD har. Om du vill se in i framtiden, se utvecklingskartan för en snabb överblick så är Skärmdumpar en bra plats att gå till.

Contents

Release notes

Allmäna funktioner

 • Feature1.jpg
  En komplett OpenCasCade-baserad geometrikärna som tillåter komplexa 3D operationer på komplexa formtyper, och stöder nativt koncept som brep, nurbs, booleska operationer eller fasningar
 • Feature7.jpg
  En Skissare med begränsningslösare, som låter dig skissa geometri-begränsade 2D former. Skissare tillåter dig för tillfället att bygga flera typer av begränsad geometri, och sedan använda dem som en bas att bygga andra objekt i FreeCAD.
 • Feature9.jpg
  En Robot simulerings modul som tillåter dig att studera robotrörelser. Robotmodulen har redan ett utökat grafiskt gränssnitt, vilket kan användas för ett smidigt arbetsflöde.
 • Feature8.jpg
  En Ritningsark modul som låter dig skapa 2D vyer på dina 3D modeler på ett ritningsark. Denna modul producerar sedan färdiga SVG eller PDF dokument. Modulen är ännu funktionsfattig, men har redan en kraftfull python-funktionalitet.
 • Feature-raytracing.jpg
  En Renderingsmodul som kan exportera 3D objekt för rendering med externa rendererare. Stödjer för närvarande endast povray, men förväntas stödja andra renderare i framtiden.
 • Feature-arch.jpg
  En Arkitektur modul som tillåter BIM-likt arbetsflöde, med IFC kompatibilitet. Skapandet av arkitekturmodulen diskuteras mycket av communityn här.
BIM-like workflow, with IFC compatibility. The making of the Arch module is heavily discussed by the community here.

Allmänna funktioner

 • FreeCAD är multi-plattform. Det kan köras och beter sig på exakt samma sätt på Windows Linux och Mac OSX plattformarna.
 • FreeCAD är en helgrafisk applikation. FreeCAD har ett komplett grafiskt användargränssnitt baserat på det berömda Qt strukturen, med en 3D visare baserad på Open Inventor, vilket tillåter snabb rendering av 3D scener och en mycket lättåtkomlig scenrepresentation.
 • FreeCAD kan också köras som en kommandolinje applikation, med litet minnesbehov. I kommandolinje läge, så körs FreeCAD utan ett gränssnitt, men med alla geometriverktyg. Det kan till exempel användas som en server för att producera data för andra applikationer.
 • FreeCAD kan importeras som en Python modul, inuti andra applikationer som kan köra python skript, eller i en python konsol. Som i konsol läge, så är FreeCAD's gränssnitt otillgängligt, men alla geometriverktyg finns tillgängliga.
 • Arbetsbänk koncept: I FreeCAD gränssnittet, så är verktygen grupperade i arbetsbänkar. Detta innebär att endast de verktyg som behövs för att utföra en viss uppgift visas, vilket håller arbetsytan ren och responsiv, och snabb laddning av applikationen.
 • Plugin/Modul struktur för sen laddnig av funktioner/data-typer. FreeCAD är uppdelat i en kärnapplikation och moduler, som endast laddas när de behövs. Nästan alla verktyg och geometrityper är lagrade i moduler. Moduler beter sig som plugins, och kan adderas eller tas bort från en existerande installation av FreeCAD.
 • Parametriska associativa dokumentobjekt: Alla objekt i ett FreeCAD dokument kan definierass av parametrar. Dessa parametrar kan ändras direkt, och omberäknas när som helst. Förhållandet mellan objekt lagras också, så om ett objekt ändras, så ändras även de objekt som är beroende av det.
 • Parametriska primitiver som låda, sfär, cylinder, kon eller torus.
 • Grafiska ändringsoperationer som förflyttning, rotation, skalning, spegling, offset (trivial or after Jung/Shin/Choi) eller formförändring, i valfritt plan i 3D rymden
 • Grafiskt skapande avenkel plangeometri som linjer, trådar, rektanglar, cirkelbågar eller cirklar i valfritt plan i 3D rymden
 • Modellering med raka eller rotering extrusioner, sektioneringar och avrundningar.
 • Topologiska komponenter som hörn, kanter, trådar och plan (via pythonskript).
 • Testing and repairing tools for meshes: solid test, non-two-manifolds test, self-intersection test, hole filling and uniform orientation.
 • Anteckningar som texter eller dimensioner
 • Ångra/Gör om struktur: Allt kan ångras eller göras om, med åtkomst till ångra minnet, så multipla steg kan ångras åt gången.
 • Transaktionshantering: Ångra/Gör om minnet lagrar dokumenttransaktioner och inte enstaka aktioner, vilket tillåter varje verktyg att exakt definiera vad som ska ångras eller göras om.
 • Inbyggd skript struktur: FreeCAD tillhandahåller en inbyggd Python tolk, och ett API som täcker nästan alla delar av applikationen, gränssnittet, geometrin och representationen av denna geometri i 3D visaren. Tolken kan köra från enstaka kommandon upp till komplexa skript, faktum är att hela moduler kan programmeras helt och hållet i Python.
 • Inbyggd Python konsol med syntaxmarkering, autokomplettering och klassvisare: Python kommandon kan utföras direk i FreeCAD och ge resultat omedelbart, vilket tillåter skriptskrivare att testa funktionaliteten direkt, utforska modulernas innehåll och lätt lära sig FreeCAD's innanmäte.
 • Användarinteraktion speglas i konsolen: Allt som användaren gör i FreeCAD's gränssnitt, kör pythonkod, vilken kan skrivas ut i konsolen och spelas in i makron.
 • Full makro inspelning & redigering: De pythonkommandon som körs när användaren manipulerar gränssnittet kan spelas in, om nödvändigt redigeras, och sparas för att reproduceras senare.
 • Sammansatt (ZIP baserat) dokumentformat: FreeCAD dokument som är sparade med filtypen .fcstd kan innehålla många olika informationstyper, som geometri, skript eller tumnagelikoner.
 • Fullt anpassningsbart/skriptbart grafiskt användargränssnitt. Det Qt-baserade gränssnittet i FreeCAD är helt åtkomligt via python tolken. Förutom de enkla funktioner som FreeCAD själv ger till arbetsbänkarna, så är hela Qt strukturen också tillgänglig, vilket tillåter vilken operation som helst på gränssnittet, som till exempel skapa, lägga till, docka, ändra eller ta bort widgets och verktygslådor.
 • Tumnaglare (endast Linux system för närvarande): FreeCAD's dokumentikoner visar filens innehåll i de flesta filhanterarapplikationer som till exempel gnome's nautilus.
 • en modulär MSI installerare tillåter flexibel installation på Windowssystem. Paket för Ubuntusystem är också underhållna.

I utveckling

 • Feature-assembly.jpg
  An Församling modul som gör det möjligt för att arbeta med flera projekt, flera former, flera dokument, flera filer, flera relationer...
 • Feature-CAM.jpg
  CAM modulen är tillägnad mekanisk bearbetning som till exempel fräsning. Denna modul har just påbörjats och är för tillfället mest tillägnad Inkrementell plåtformning. Fastän det finns en del algoritmer för verktygsväg planering, så är de inte användbara för slutanvändaren för tillfället.

Extra Workbenches

Power users have created various custom external workbenches.Installation

Installera på Windows


The easiest way to install FreeCAD on Windows is to download the installer below. Windows.png Windows 32 bit (sha256)

Windows.png Windows 64 bit (sha256)

Det lättaste sättet att installera FreeCAD på Windows är genom att använda installeraren. Denna sida beskriver hur man använder den och egenskaperna av Microsoft Installeraren för mer installationsalternativ.

Enkel Installation

FreeCAD installeraren levereras i .msi (Windows Installer) format.

Du kan ladda ned den senaste .msi filen från den officiella FreeCAD nedladdningssidan.

Efter att du har laddat ned filen, dubbelklicka på den för att starta installationsprocessen.

Windows.png Windows 32 bit (sha256)

Windows.png Windows 64 bit (sha256)


After downloading the .exe (NSIS Installer) file, double-click on it to start the installation process.

Below is more information about some technical options. Nevertheless, most users don't need more than the above .exe files. Head to Get started after installation is complete.

Simple NSIS Installer Installation

The easiest way to install FreeCAD on Windows is by using the downloadable installer bundle above. This page describes the usage and features of the NSIS Installer for more installation options.

If you would like to download either a 64 bit or unstable development version, see the Download page. Download/sv

Chocolatey

However, it is highly recommended that you use a package manager such as Chocolatey to keep your software updated. You can installed Chocolatey following these instructions and then open a PowerShell terminal as admin and run:

choco install freecad

every once in a while you can update your software with

choco upgrade freecad

to get the latest version available on Chocolatey repository. If there are any issues with the chocolatey package, you may contact maintainers on this page.

Kommandolinje Installation

Med msiexec.exe kommandolinje programmet, så finns ytterligare funktioner tillgängliga, som o-interaktiv installation och administrativ installation.

With the msiexec.exe command line utility, additional features such as non-interactive installation and administrative installation are available. See examples below.

O-interaktiv Installation

Med kommandoraden

With the command line

msiexec /i FreeCAD<version>.msi

installation kan startas via ett program. Extra parametrar kan läggas till i slutet på denna kommandorad, som

msiexec /i FreeCAD-2.5.msi TARGETDIR=R:\FreeCAD25

Begränsat användargränssnitt

Det användargränssnitt som installeraren visar kan kontrolleras med /q alternativ, som:

The amount of user control permitted by the installer can be controlled with /q options:

 • /qn - Inget gränssnitt
 • /qb - Grundläggande gränssnitt - endast en liten förloppsdialog
 • /qb! - Som /qb, men göm Avbryt knappen
 • /qr - Reducerat gränssnitt - visar alla dialoger som inte kräver svar från användaren (skippa alla modala dialoger)
 • /qn+ - Like /qn, men visa "Färdig" dialogen vid slutet
 • /qb+ - Like /qb, men visa "Färdig" dialogen vid slutet

Målkatalog

Egenskapen TARGETDIR avgör FreeCAD installationens rotkatalog. Till exempel, en annan installationsenhet kan specificeras med

The property TARGETDIR determines the root directory of the FreeCAD installation. For example, a different installation drive can be specified with

TARGETDIR=R:\FreeCAD25

Standard TARGETDIR är [WindowsVolume\Program\]FreeCAD<version>.

Installation för Alla användare

Genom att lägga till

Adding

ALLUSERS=1

så installeras programmet för alla användare. Som standard, så installerar den o-interaktiva installeraren paketet endast för den nuvarande användaren, och den interaktiva installeraren visar en dialog som har "alla användare" som standard, om användaren har tillräckliga rättigheter.

Val av funktioner

Ett antal egenskaper tillåter val av vilka funktioner som ska installeras, ominstalleras, eller tas bort. Funktionerna för FreeCAD installeraren är

A number of properties allow selection of features to be installed, reinstalled, or removed. The set of features for the FreeCAD installer is

 • DefaultFeature - installera mjukvaran korrekt, plus kärnbiblioteken
 • Documentation - installera dokumentationen
 • Source code - installera källkoden
 • ... ToDo

I tillägg, så specificerar ALL alla funktioner. Alla funktioner beror på DefaultFeature, så när en funktion installeras, så installeras även standardfunktionen automatiskt. Följande egenskaper kontrollerar vilka funktioner som ska installeras eller tas bort

 • ADDLOCAL - lista på funktioner som ska installeras på den lokala maskinen
 • REMOVE - lista på funktioner som ska tas bort
 • ADDDEFAULT - lista på funktioner som ska läggas till i dess standardkonfiguration (vilket är lokal för alla FreeCAD funktioner)
 • REINSTALL - lista på funktioner som ska ominstalleras/repareras
 • ADVERTISE - lista på funktioner som ska annonsera en installation

Det finns en del ytterligare alternativ tillgängliga; se MSDN dokumentationen för detaljer.

Med dessa alternativ, genom att lägga till

ADDLOCAL=Extensions

installerar själva tolken och registrerar extensionerna, men installerar inget annat.

Avinstallering

Med

With

msiexec /x FreeCAD<version>.msi

så kan FreeCAD avinstalleras. Det är inte nödvändigt att ha MSI filen tillgänglig för avinstalleringar; alternativt så kan även paketet eller produktkoden specificeras. Du kan hitta produktkoden genom att titta på avinstalleringsgenvägens egenskaper som FreeCAD installerar i startmenyn.

Administrativ installation

Med

With

msiexec /a FreeCAD<version>.msi

så kan en "administrativ" (nätverks) installation startas. Filerna packas upp till målkatalogen (vilken ska vara en nätverkskatalog), men inga andra ändringar görs på det lokala systemet. Dessutom genereras en annan (mindre) msi fil i målkatalogen, vilken klienter sedan kan använda för att utföra en lokal installation (framtida versioner kan också erbjuda att behålla vissa funktioner på nätverksenheten).

För närvarande finns det inget användargränssnitt för administrativa installationer, så målkatalogen måste specificeras på kommandolinjen.

Det finns ingen specifik avinstallationsprocedur för en administrativ installation - radera bara målkatalogen om inga klienter använder den längre.

Annonsering

Med

With

msiexec /jm FreeCAD<version>.msi

så är det i princip möjligt att "annonsera" FreeCAD till en maskin (med /ju till en användare). Detta gör att ikonerna syns i startmenyn, och extensionerna registreras, utan att någon mjukvara installeras. Det första användandet av en funktion orsakar en installation av densamma.

FreeCAD installeraren stödjer för närvarande endast annonsering till startmenyn, men inga annonseringar av genvägar.

Automatisk Installation på en maskingrupp

Med Windows Group Policy, så är det möjlig att automatiskt installera FreeCAD på en grupp av maskiner. För att göra det, utför följande steg:

 1. Logga in på domän controllern
 2. Kopiera MSI filen till en delad mapp som alla målmaskiner har åtkomst till.
 3. Öppna MMC snapin "Active Directory users and computers"
 4. Navigera till den datorgrupp som behöver FreeCAD
 5. Öppna egenskaper
 6. Öppna Group Policy
 7. Lägg till en ny policy, och redigera den
 8. I datorkonfiguration/Mjukvaruinstallation, välj Ny/Paket
 9. Välj MSI filen i nätverkssökvägen
 10. Välj alternativt att du vill att FreeCAD ska avinstalleras om datorn lämnar policyns område.

With Windows Group Policy, it is possible to automatically install FreeCAD on a group of machines. To do so, perform the following steps:

 1. Log on to the domain controller
 2. Copy the MSI file into a folder that is shared with access granted to all target machines.
 3. Open the MMC snapin "Active Directory users and computers"
 4. Navigate to the group of computers that need FreeCAD
 5. Open Properties
 6. Open Group Policies
 7. Add a new policy, and edit it
 8. In Computer Configuration/Software Installation, choose New/Package
 9. Select the MSI file through the network path
 10. Optionally, select that you want FreeCAD to be de-installed if the computer leaves the scope of the policy.

Grupp policy propagering brukar ta lite tid - för att distribuera paketet pålitligt, starta om samtliga maskiner.

Installation på Linux om du använder Crossover Office

Du kan installera windows versionen av FreeCAD på ett Linux system genom att använda CXOffice 5.0.1. Kör msiexec frånCXOffice's kommandolinje, det antas att installationspaketet finns i "software" katalogen som är mappad till enhetsbokstaven "Y:":

msiexec /i Y:\\software\\FreeCAD<version>.msi

FreeCAD is running, but it has been reported that the OpenGL display does not work, like with other programs running under Wine i.e. Google SketchUp.


Installera på Unix/Linux

För tillfället, så erbjuder FreeCAD teamet endast installerare för 32bit Debian och Ubuntu system, men en del medlemmar av FreeCADs användargrupp erbjuder även anpassade installerare för andra Linuxvarianter. Ta en titt på Nedladdningssidan sidan för att se vad som för tillfället finns tillgängligt.

Once you've got FreeCAD installed, it's time to get started!

Installation på Debian/Ubuntu system

När du har laddat ned den .deb som motsvarar din systemversion, och om du har Gdebi paketet installerat (det är det vanligtvis), så behöver du bara navigera till där du laddade ned filen, och dubbelklicka på den. Nödvändiga beroenden kommer att tas hand om automatiskt av din pakethanterare. Alternativt, så kan du även installera den från terminalen, genom att navigera till där du laddade ned filen, och skriva:

sudo dpkg -i Name_of_your_FreeCAD_package.deb

byt Name_of_your_FreeCAD_package.deb till namnet på den fil som du laddade ned.

Efter att du har installerat FreeCAD, så kommer en startikon läggas till i "Grafik" sektionen i din startmeny.

Many Linux distributions are based on Ubuntu and share its repositories. Besides official variants (Kubuntu, Lubuntu and Xubuntu), there are non official derivatives like Linux Mint, Voyager and others. The installation options below should be compatible with these systems.

Official Ubuntu repository

FreeCAD is available from the Ubuntu Universe repository, and can be installed via the Software Center or from the terminal:

sudo apt install freecad

Note: the Ubuntu Universe package may be outdated as the packaging may lag behind the latest stable source code. In this case, it is suggested to install the package from the -stable PPA below. In addition, installing the -daily package can be done to test the development branch.

Stable PPA through the graphical interface

To install FreeCAD using the personal package archive (PPA) maintained by the FreeCAD project, please follow these instructions. The repository is called freecad-stable on Launchpad.

 • Navigate to Ubuntu Software → Software & Updates → Software Sources → Other Software
 • Click on And, then copy and paste the following line
ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
 • Add the source, close the dialog, and reload your software sources, if asked.

Now you can find and install the last stable FreeCAD version from the Ubuntu Software Center.

Stable PPA through the console

 • Add the PPA to your software sources:
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
 • Retrieve the updated package lists:
sudo apt update
 • Then install FreeCAD along with its offline documentation:
sudo apt install freecad freecad-doc

Note: due to packaging problems, in certain versions of Ubuntu the freecad-doc package has collided with the installation of FreeCAD or one of its dependencies; if this is the case, remove the freecad-doc package, and only install the freecad package. If the freecad-doc package doesn't exist, then ignore it.

Once you have the stable PPA added to your sources, the freecad package will install this PPA version over the one provided by the Ubuntu Universe repository. You can see the available versions with apt-cache.

apt-cache policy freecad
freecad:
 Installed: (none)
 Candidate: 2:0.18.4+dfsg1~201911060029~ubuntu18.04.1
 Version table:
   2:0.18.4+dfsg1~201911060029~ubuntu18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/freecad-maintainers/freecad-stable/ubuntu bionic/main amd64 Packages
   0.16.6712+dfsg1-1ubuntu2 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
ubuntu@ubuntu:~$ apt-cache policy freecad-doc

Run the stable (PPA) version of FreeCAD:

freecad

Daily PPA through the console

As FreeCAD is in constant development, you may wish to install the daily package to keep with the latest improvements and bug fixes. The repository is called freecad-daily on Launchpad.

This version is compiled daily from the official master repository. Please beware that although it will contain new features and bug fixes, it may also have newer bugs, and be unstable.

Add the daily PPA to your software sources, update the package lists, and install the daily package:

sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install freecad-daily

Every day you can update to the latest daily:

sudo apt-get update
sudo apt-get install freecad-daily

Note: in some cases new code or dependencies added to FreeCAD will cause packaging errors; if this happens, a daily package may not be generated until the maintainers manually fix the problems. If you wish to continue testing the latest code, you should get the source code and compile FreeCAD directly; for instructions see compiling.

Run the daily (PPA) version of FreeCAD:

freecad-daily

Note: it is possible to install both the -stable and -daily packages in the same system. This is useful if you wish to work with a stable version, and still be able to test the latest features in development. Notice that the executable for the daily version is freecad-daily, but for the stable version it is just freecad.

Debian and other debian-based systems

Since Debian Lenny, FreeCAD is available directly from the Debian software repositories and can be installed via synaptic or simply with:

sudo apt-get install freecad

OpenSUSE

A vast release program for FreeCAD package builds are offered.

For installing of stable releases, please visit for a survey:

Survey of stable repositories on openSUSE


Generally for selecting the correct openSUSE distribution needed it is necessary to click on the particular view button.

The stable package version of FreeCAD could be found under:

Stable repositories on openSUSE

The correct openSUSE distribution version must be selected in the lower part of the web page.

FreeCAD is typically installed with YAST (abbr. Yet another Setup Tool) the Linux operating system setup and configuration tool, or in any terminal (root rights required) with:

zypper install FreeCAD

This procedure only covers the installation of officially released stable FreeCAD program versions, depending on the installed links to the program package repositories of your OS.

To check out the latest development releases (unstable) you have to visit:

Unstable repositories on openSUSE

It is recommended to grab the binary packages directly. Then select the correct distribution for your installed openSUSE OS.

Gentoo

FreeCAD can be built/installed simply by issuing:

emerge freecad

Fedora

FreeCAD has been included in the official Fedora packages since Fedora 20. It can be installed from the command line with:

sudo dnf install freecad

On older Fedora releases, that was:

sudo yum install freecad

The gui packages managers can also be used. Search for "freecad". The official release package version tends to be well behind the FreeCAD releases. Package: freecad shows the versions included in the Fedora repositories over time and versions.

More current versions can be obtained by downloading one of the .AppImage releases from the github repository. These work fine on Fedora.

If you want to keep up with the absolute latest daily builds, FreeCAD is also available on copr. To install the build from there, in a terminal session, enter:

sudo dnf copr enable @freecad/nightly
sudo dnf install freecad

That leaves the copr repository active, so

sudo dnf upgrade

or equivalent, will update to the latest FreeCAD build, along with updates from any of the other active repos. If you want something a bit more stable, you can disable @freecad/nightly again after the initial install. The copr repository only keeps builds from the past 2 weeks. This is not a solution if you want to pick a specific older version.

Instructions are also available on compile FreeCAD yourself, including a script specifically for Fedora. With a minor change, to checkout the specific commit from git, any version since about FreeCAD 0.15 can be built on any distribution since Fedora 21.

Arch

Installing FreeCAD on Arch Linux and derivatives (ex. Manjaro):

pacman -S freecad

Other

If you find out that your system features FreeCAD but is not documented in this page, please tell us on the forum!

Many alternative, non-official FreeCAD packages are available on the net, for example for systems like slackware or fedora. A search on the net can quickly give you some results.

Manual install on .deb based systems

If for some reason you cannot use one of the above methods, you can always download one of the .deb packages available on the Download page.
Linux.png Ubuntu 32/64bit AppImage-logo.png AppImage 64bit


Once you downloaded the .deb corresponding to your system version, if you have the Gdebi package installed (usually it is), you just need to navigate to where you downloaded the file, and double-click on it. The necessary dependencies will be taken care of automatically by your system package manager. Alternatively you can also install it from the terminal, navigating to where you downloaded the file, and type:

sudo dpkg -i Name_of_your_FreeCAD_package.deb

changing Name_of_your_FreeCAD_package.deb by the name of the file you downloaded.

After you installed FreeCAD, a startup icon will be added in the "Graphic" section of your Start Menu.

Installera på andra Linux/Unix system

Olyckligtvis finns det för tillfället inga förkompilerade paket för andra Linux/Unix system, så du får kompilera FreeCAD själv.

Many common Linux distros now include a precompiled FreeCAD as part of the standard packages. This is often out of date, but is a place to start. Check the standard package managers for your system. One of the following (partial) list of commands could install the official version of FreeCAD for your distro from the terminal. These probably need administrator privileges.

apt-get install freecad
dnf install freecad
emerge freecad
slackpkg install freecad
yum install freecad
zypper install freecad

The package name is case sensitive, so try `FreeCAD` as well as `freecad`. If that does not work for you, either because your package manager does not have a precompiled FreeCAD version available, or because the available version is too old for your needs, you can try downloading one of the .AppImage releases from the github repository. These tend to work on most 64 bit Linux distributions, without any special installation. Just make sure the downloaded file is marked as executable, then run it.

If that still is not good enough, and you can not locate another source of a precompiled package for your situation, you will need to compile FreeCAD yourself.

Installing Windows Version on Linux

See the Install on Windows page.


Installera på Mac

FreeCAD kan installeras på Mac OS X i ett steg genom att använda Installeraren. Denna sida beskriver användandet och funktionerna i FreeCAD installeraren. Den inkluderar också avinstallations instruktioner.

Stable.pngMac.png MacOS 10.11 El Capitan 64-bit (sha256)


and the nightly build can be downloaded from

Nightly.pngNightly 19_pre (sha256)

However, it is highly recommended to use a package manager such as HomeBrew to keep your software updated. Instructions to install HomeBrew can be seen here. When HomeBrew installed you can simply install FreeCAD through your bash terminal with

brew cask install freecad

and to upgrade the software to the latest version available on HomBrew Cask you may run

brew cask upgrade freecad

If there are any issues with the HomeBrew Cask formula you may report here.

This page describes the usage and features of the FreeCAD installer. It also includes uninstallation instructions. Once installed, you can get started!

Enkel Installation

FreeCAD installeraren erbjuds som ett Installationspaket(.mpkg) bifogad i en diskavbildningsfil.

The FreeCAD installer is provided as a app package (.app) enclosed in a disk image file.

Du kan ladda ned den senaste installeraren från Nedladdningssidan. Efter att du laddat ned filen, montera diskavbildningen, kör sedan Install FreeCAD paketet.

Mac installer 1.png

Installeraren kommer att presentera en Customize Installation skärm som listar de paket som kommer att installeras. Om du vet att du redan har något av dessa paket, så kan du välja bort dem genom att använda kryssrutorna. Om du inte är säker, lämna alla rutor markerade.

Avinstallation

Det finns för närvarande ingen avinstallerare för FreeCAD. För att helt ta bort FreeCAD och alla installerade komponenter, dra följande filer och mappar till papperskorgen:

 • I /Applications:
  • FreeCAD

Det är allt. Eventuellt så kommer FreeCAD att finnas tillgängligt som ett applikationspaket så att allt detta trubbel kommer att försvinna.


Upptäcka FreeCAD

Arrow-left.svg Previous: Install on Mac

Förord

FreeCAD är en CAD/CAE parametrisk modelleringsapplikation. Den är fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium, så förvänta dig inte att du ska kunna använda den till professionellt arbete än.

Men, om du är nyfiken på hur FreeCAD ser ut och vilka funktioner som håller på att utvecklas, så är du välkommen att ladda ned den och testa den. För tillfället finns det redan många funktioner, men gränssnittet för många av dem har ännu inte skapats. detta innebär att om du kan lite om python, så kommer du redan att kunna producera och förändra komplex geometri relativt enkelt. Om inte, så kommer du förmodligen att upptäcka att FreeCAD fortfarande har en del att erbjuda dig. Men, ha tålamod, detta kommer att förändras snart.

Och om du efter att ha testat den har kommentarer, ideer eller åsikter, var vänlig att dela dem med oss på FreeCAD diskussionsforum!

Installation

Först av allt (om det inte redan är gjort), ladda ned och installera FreeCAD. Se Nedladdningssidan för information om nuvarande versioner och updateringar. Det finns färdiga installationspaket för Windows (.msi), Ubuntu & Debian (.deb) openSUSE (.rpm) och Mac OSX.

Utforska FreeCAD

FreeCAD gränssnittet när du startar den första gången. Se fler skärmdumpar här.

FreeCAD är en allmän, allt-i-allo 3D modelleringsapplikation, fokuserad på mekanisk konstruktion och relaterade områden, som andra konstruktionsspecialiteter eller arkitektur. Den är utformad som en plattform för utveckling av vilken 3D applikation som helst, men även för att göra väldigt specifika uppgifter. För det ändamålet så är dess gränssnitt uppdelat i en serie med Arbetsbänkar. Arbetsbänkar gör att du ändrar gränssnittsinnehållet till att endast visa de verktyg som är nödvändiga för en specifik uppgift, uppgiftsgrupper.

FreeCAD gränssnittet kan därför beskrivas som en mycket enkel behållare, med en menyrad, en 3D visningsområde, och några sidopaneler för att visa sceninnehållet eller objektegenskaper. Allt innehåll i dessa paneler kan förändras beroende på arbetsbänken.

När du startar FreeCAD för den första gången, så kommer en "generell" arbetsbänk att presenteras för dig, som vi kallar "komplett arbetsbänk". Denna arbetsbänk samlar de mognaste verktygen från andra arbetsbänkar. Eftersom FreeCAD är ganska ungt och inte har använts för något specialiserat arbete ännu, så är denna arbetsbänk väldigt smidig för att utforska FreeCAD lättare. Alla verktyg som är tillräckligt bra för att producera geometri finns här.

See a full explanation in Interface.

1. The main view area, which can contain different tabbed windows, principally the 3D view.
2. The 3D view, showing the geometrical objects in the document.
3. The tree view (part of the combo view), showing the hierarchy and construction history of objects in the document; it can also display the task panel for active commands.
4. The property editor (part of the combo view), which allows viewing and modifying properties of the selected objects.
5. The selection view, which indicates the objects or sub-elements of objects (vertices, edges, faces) that are selected.
6. The report view (or output window), where messages, warnings and errors are shown.
7. The Python console, where all the commands executed are printed, and where you can enter Python code.
8. The status bar, where some messages and tooltips appear.
9. The toolbar area, where the toolbars are docked.
10. The workbench selector, where you select the active workbench.
11. The standard menu, which holds basic operations of the program.

The main concept behind the FreeCAD interface is that it is separated into workbenches. A workbench is a collection of tools suited for a specific task, such as working with meshes, or drawing 2D objects, or constrained sketches. You can switch the current workbench with the workbench selector. You can customize the tools included in each workbench, add tools from other workbenches or even self-created tools, that we call macros. Widely used starting points are the PartDesign Workbench and Part Workbench.

When you start FreeCAD for the first time, you are presented with the start center. Here is what it looks like for version 0.18:

Start center 0.18 screenshot.jpg

For FreeCAD 0.17 see this start center screenshot.


The Start Center allows you to quickly jump to one of the most common workbenches, open one of the recent files, or see the latest news from the FreeCAD world. You can change the default workbench in the preferences.

Navigera i 3D rymden

FreeCAD har två olika navigationslägen tillgängliga, som kan ställas in i inställningsdialogen. I standardläget, så utförs zoomning med Mushjulet, panorering med Mittre musknappen, och rotation med vänster musknapp och Mittre musknappen samtidigt. Val av ett objekt görs genom att klicka på det med vänster musknapp, med CTRL nedtryckt om du vill välja flera objekt.

Du har också flera förinställda vyer (Toppvy, Frontvy, etc) tillgängliga i Visa menyn och på verktygslådan Visa, och via numeriska genvägar (1, 2, etc...)

Skript

Och slutligen, en av de kraftfullaste funktionerna i FreeCAD är skript miljön. Från den integrerade pythonkonsolen (eller från något externt pythonskript), så får du åtkomst till nästan vilken del som helst av FreeCAD, skapa eller ändra geometri, ändra representationen av dessa objekt i 3D scenen eller förändra FreeCAD's gränssnitt. Python skript kan även användas i makron, vilket erbjuder en lätt metod att skapa anpassade kommandon.

FreeCAD has several different navigation modes available, that change the way you use your mouse to interact with the objects in the 3D view and the view itself. One of them is specifically made for touchpads, where the middle mouse button is not used. The following table describes the default mode, called CAD Navigation (You can quickly change the current navigation mode by right-clicking on an empty area of the 3D view):

Select Pan Zoom Rotate view
First method
Rotate view
Alternate method
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse MMB+RMB hold.svg
Press the left mouse button over an object you want to select.

Holding down Ctrl allows the selection of multiple objects.

Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

Clicking the middle mouse button re-centers the view on the location of the cursor.

Hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

The cursor location when the middle mouse button is pressed determines the center of rotation. Rotation works like spinning a ball which rotates around its center. If the buttons are released before you stop the mouse motion, the view continues spinning, if this is enabled.

A double click with the middle mouse button sets a new center of rotation.

Hold the middle mouse button, then press and hold the right mouse button, then move the pointer.

With this method the middle mouse button may be released after the right mouse button is held pressed.

Users who use the mouse with their right hand may find this method easier than the first method.

Ctrl+Mouse RMB.svg Ctrl+Shift+Mouse RMB.svg Shift+Mouse RMB.svg
Pan mode: hold the Ctrl key, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 Zoom mode: hold the Ctrl and Shift keys, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 Rotate mode: hold the Shift key, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17

Holding down Ctrl allows the selection of multiple objects. |Pan_text=Hold the middle mouse button, then move the pointer. |Pan_mode_text=Pan mode: hold the Ctrl key, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 |Zoom_text=Use the mouse wheel to zoom in and out.

Clicking the middle mouse button re-centers the view on the location of the cursor. |Zoom_mode_text=Zoom mode: hold the Ctrl and Shift keys, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 |Rotate_view_text=Hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

The cursor location when the middle mouse button is pressed determines the center of rotation. Rotation works like spinning a ball which rotates around its center. If the buttons are released before you stop the mouse motion, the view continues spinning, if this is enabled.

A double click with the middle mouse button sets a new center of rotation. |Rotate_view_mode_text=Rotate mode: hold the Shift key, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 |Rotate_view_alt_text=Hold the middle mouse button, then press and hold the right mouse button, then move the pointer.

With this method the middle mouse button may be released after the right mouse button is held pressed.

Users who use the mouse with their right hand may find this method easier than the first method. }}

You also have several view presets (top view, front view, etc) available in the View menu, on the View toolbar, and by numeric shortcuts (1, 2, etc...). By right-clicking on an object or on an empty area of the 3D view, you have quick access to some common operations, such as setting a particular view, or locating an object in the Tree view.

First steps with FreeCAD

FreeCAD's focus is to allow you to make high-precision 3D models, to keep tight control over those models (being able to go back into modelling history and change parameters), and eventually to build those models (via 3D printing, CNC machining or even construction worksite). It is therefore very different from some other 3D applications made for other purposes, such as animation film or gaming. Its learning curve can be steep, especially if this is your first contact with 3D modeling. If you are struck at some point, don't forget that the friendly community of users on the FreeCAD forum might be able to get you out in no time.

The workbench you will start using in FreeCAD depends on the type of job you need to do: If you are going to work on mechanical models, or more generally any small-scale objects, you'll probably want to try the PartDesign Workbench. If you will work in 2D, then switch to the Draft Workbench, or the Sketcher Workbench if you need constraints. If you want to do BIM, launch the Arch Workbench. If you are working with ship design, there is a special Ship Workbench for you. And if you come from the OpenSCAD world, try the OpenSCAD Workbench.

You can switch workbenches at any time, and also customize your favorite workbench to add tools from other workbenches.

Working with the PartDesign and Sketcher workbenches

The PartDesign Workbench is made to build complex objects, starting from simple shapes, and adding or removing pieces (called "features"), until you get to your final object. All the features you applied during the modelling process are stored in a separate view called the tree view, which also contains the other objects in your document. You can think of a PartDesign object as a succession of operations, each one applied to the result of the preceding one, forming one big chain. In the tree view, you see your final object, but you can expand it and retrieve all preceding states, and change any of their parameter, which automatically updates the final object.

The PartDesign workbench makes heavy use of another workbench, the Sketcher Workbench. The sketcher allows you to draw 2D shapes, which are defined by applying Constraints to the 2D shape. For example, you might draw a rectangle and set the size of a side by applying a length constraint to one of the sides. That side then cannot be resized anymore (unless the constraint is changed).

Those 2D shapes made with the sketcher are used a lot in the PartDesign workbench, for example to create 3D volumes, or to draw areas on the faces of your object that will then be hollowed from its main volume. This is a typical PartDesign workflow:

 1. Create a new sketch
 2. Draw a closed shape (make sure all points are joined)
 3. Close the sketch
 4. Expand the sketch into a 3D solid by using the pad tool
 5. Select one face of the solid
 6. Create a second sketch (this time it will be drawn on the selected face)
 7. Draw a closed shape
 8. Close the sketch
 9. Create a pocket from the second sketch, on the first object

Which gives you an object like this:

Partdesign example.jpg

At any moment, you can select the original sketches and modify them, or change the extrusion parameters of the pad or pocket operations, which will update the final object.

Working with the Draft and Arch workbenches

The Draft Workbench and Arch Workbench behave a bit differently than the other workbenches above, although they follow the same rules, which are common to all of FreeCAD. In short, while the Sketcher and PartDesign are made primarily to design single pieces, Draft and Arch are made to ease your work when working with several, simpler objects.

The Draft Workbench offers you 2D tools somewhat similar to what you can find in traditional 2D CAD applications such as AutoCAD. However, 2D drafting being far away from the scope of FreeCAD, don't expect to find there the full array of tools that these dedicated applications offer. Most of the Draft tools work not only in a 2D plane but also in the full 3D space, and benefit from special helper systems such as Work planes and object snapping.

The Arch Workbench adds BIM tools to FreeCAD, allowing you to build architectural models with parametric objects. The Arch workbench relies extensively on other modules such as Draft and Sketcher. All the Draft tools are also present in the Arch workbench, and most Arch tools make use of the Draft helper systems.

A typical workflow with Arch and Draft workbenches might be:

 1. Draw a couple of lines with the Draft Line tool
 2. Select each line and press the Wall tool to build a wall on each of them
 3. Join the walls by selecting them and pressing the Arch Add tool
 4. Create a floor object, and move your walls in it from the Tree view
 5. Create a building object, and move your floor in it from the Tree view
 6. Create a window by clicking the Window tool, select a preset in its panel, then click on a face of a wall
 7. Add dimensions by first setting the working plane if necessary, then using the Draft Dimension tool

Which will give you this:

Arch workflow example.jpg

More on the Tutorials page.

Addons, Macro and External workbenches

Freecad, as an open source software, offers the possibility to supplement its workbenches with addons.

The Addon principle is based on the development of a workbench complement. Any user can develop a function that he or she deems to be missing for her/his own needs or, ultimately, for the community. With the forum, the user can request an opinion, help on the forum. It can share, or not, the object of its development according to copyright rules to define. Free to her/him. To develop, the user has available scripting functions.

There are two types of addons:

 1. Macros: short snippets of Python code that provide a new tool or functionality. Macros usually start as a way to simplify or automate the task of drawing or editing a particular object. If many of these macros are collected inside a directory, the entire directory may be distributed as a new workbench.
 2. External workbenches: collections of tools programmed in Python or C++ that extend FreeCAD in an important way. If a workbench is sufficiently developed and is well documented, it may be included as one of the base workbenches in FreeCAD. Under External workbenches, you'll find the principle and a list of existing library.

Scripting

And finally, one of the most powerful features of FreeCAD is the scripting environment. From the integrated python console (or from any other external Python script), you can gain access to almost any part of FreeCAD, create or modify geometry, modify the representation of those objects in the 3D scene or access and modify the FreeCAD interface. Python scripting can also be used in macros, which provide an easy method to create custom commands.

What's new


Arbeta med FreeCAD

3D navigering

FreeCAD's musmodell är mycket flexibel och intuitiv och med några tips så kan du använda den redan efter någon minuts träning.

Mouse-model.png

FreeCAD's musmodell är mycket flexibel och intuitiv och med några tips så kan du använda den redan efter någon minuts träning.

Mouse-model.png

Välja objekt

Objekt kan väljas med ett klick med den vänstra musknappen antingen genom att klicka på objektet i 3D-vyn eller genom att välja den i trädvyn. Det finns även en Förvals mekanism som markerar objekt och visar information om dem bara genom att hålla markören över den. Om du inte gillar det beteendet eller om du har en långsam maskin, så kan du stänga av förval i inställningarna.

Hantera Objekt

Objekthanteringen är gemensam för alla arbetsbänkar. Följande musgester kan användas till att kontrollera objektposition och vy.

Välj
Klicka med den vänstra musknappen över det objekt som du vill välja.
Zoom
Använd + eller - tangenterna eller mushjulet för att zooma in och ut.
Panorera
Klicka med den mittre musknappen och flytta runt objektet .
Rotera
Klicka först med den mittre musknappen, håll den nedtryckt och klicka sedan med den vänstra musknappen på en synlig del av ett objekt och dra den i den önskade riktningen. Detta fungerar som en boll som snurrar runt dess centrum. Om du släpper knapparna innan du stoppar rörelsen, så kommer objektet fortsätta att rotera, om detta är aktiverat.
Ställa in rotationscentrum
Ett dubbelklick med den mittre musknappen på valfri del av objektet ställer in ett nytt roationscentrum och zoomar in på denna punkt.

Manipulera Objekt

FreeCAD har manipulatorer som kan användas till att ändra ett objekt eller dess visuella utseende. Ett enkelt exempel är klippningsplan som kan aktiveras med Visa?Klippningsplan menyn. Efter aktivering så kommer klippningsplan objektet fram och visar sju självklara manipulatorer som små lådor: En på varje ände på dess tre koordinataxlar och en på dentrum på den axel som är normal till planet. Det finns fyra till som inte är så självklara: Själva planet och den tunna delen på de tre axelobjekten.

Skalning
För att skala objektet klicka med den vänstra musknappen på lådmanipulatorerna vid slutet på axlarna och dra dem bakåt och framåt. Beroende på objektet så arbetar manipulatorerna oberoende eller synkront.
Flytta ut ur planet
För att flytta objektet längs dess normalvektor, dra i den långa lådan vid axelns centrum med den vänstra musknappen. För klippningsplanet finns det endast en manipulator längs normalvektorn.
Flytta i planet
För att flytta klippningsplanets centrum, klicka på planobjektet och dra den till den önskade positionen.
Rotation
Klicka på den tunna delen av axlarna sätter manipulatorn i rotationsläge.

The FreeCAD mouse model consists of the commands used to visually navigate the 3D space and interact with the objects displayed. FreeCAD supports multiple mouse model navigation styles. The default navigation style is referred to as "CAD Navigation," and is very simple and practical, but FreeCAD also provides alternative navigation styles, that you can choose according to your preferences.

Hantera Objekt

Objekthanteringen är gemensam för alla arbetsbänkar. Följande musgester kan användas till att kontrollera objektposition och vy.

Välj
Klicka med den vänstra musknappen över det objekt som du vill välja.
Zoom
Använd + eller - tangenterna eller mushjulet för att zooma in och ut.
Panorera
Klicka med den mittre musknappen och flytta runt objektet .
Rotera
Klicka först med den mittre musknappen, håll den nedtryckt och klicka sedan med den vänstra musknappen på en synlig del av ett objekt och dra den i den önskade riktningen. Detta fungerar som en boll som snurrar runt dess centrum. Om du släpper knapparna innan du stoppar rörelsen, så kommer objektet fortsätta att rotera, om detta är aktiverat.
Ställa in rotationscentrum
Ett dubbelklick med den mittre musknappen på valfri del av objektet ställer in ett nytt roationscentrum och zoomar in på denna punkt.

Manipulera Objekt

FreeCAD har manipulatorer som kan användas till att ändra ett objekt eller dess visuella utseende. Ett enkelt exempel är klippningsplan som kan aktiveras med Visa?Klippningsplan menyn. Efter aktivering så kommer klippningsplan objektet fram och visar sju självklara manipulatorer som små lådor: En på varje ände på dess tre koordinataxlar och en på dentrum på den axel som är normal till planet. Det finns fyra till som inte är så självklara: Själva planet och den tunna delen på de tre axelobjekten.

Skalning
För att skala objektet klicka med den vänstra musknappen på lådmanipulatorerna vid slutet på axlarna och dra dem bakåt och framåt. Beroende på objektet så arbetar manipulatorerna oberoende eller synkront.
Flytta ut ur planet
För att flytta objektet längs dess normalvektor, dra i den långa lådan vid axelns centrum med den vänstra musknappen. För klippningsplanet finns det endast en manipulator längs normalvektorn.
Flytta i planet
För att flytta klippningsplanets centrum, klicka på planobjektet och dra den till den önskade positionen.
Rotation
Klicka på den tunna delen av axlarna sätter manipulatorn i rotationsläge.

The FreeCAD mouse model consists of the commands used to visually navigate the 3D space and interact with the objects displayed. FreeCAD supports multiple mouse model navigation styles. The default navigation style is referred to as "CAD Navigation," and is very simple and practical, but FreeCAD also provides alternative navigation styles, that you can choose according to your preferences.

Navigation

The mouse gestures used for object manipulation vary depending on the Navigation style selected; the currently selected style is used for all workbenches.

There are two ways to change the navigation style:

 • In the Preferences Editor; menu Edit → Preferences → Display → Navigation → 3D Navigation.
 • By right-clicking in empty space in the 3D view, then selecting Navigation styles in the context menu.

CAD Navigation (default)

This is the default navigation style and allows the user a simple control of the view, and does not require the use of keyboard keys except to make multi-selections.

Select Pan Zoom Rotate view
First method
Rotate view
Alternate method
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse MMB+RMB hold.svg
Press the left mouse button over an object you want to select.

Holding down Ctrl allows the selection of multiple objects.

Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

Clicking the middle mouse button re-centers the view on the location of the cursor.

Hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

The cursor location when the middle mouse button is pressed determines the center of rotation. Rotation works like spinning a ball which rotates around its center. If the buttons are released before you stop the mouse motion, the view continues spinning, if this is enabled.

A double click with the middle mouse button sets a new center of rotation.

Hold the middle mouse button, then press and hold the right mouse button, then move the pointer.

With this method the middle mouse button may be released after the right mouse button is held pressed.

Users who use the mouse with their right hand may find this method easier than the first method.

Ctrl+Mouse RMB.svg Ctrl+Shift+Mouse RMB.svg Shift+Mouse RMB.svg
Pan mode: hold the Ctrl key, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 Zoom mode: hold the Ctrl and Shift keys, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 Rotate mode: hold the Shift key, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17
Select Pan Zoom Rotate view
First method
Rotate view
Alternate method
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse MMB+RMB hold.svg
Press the left mouse button over an object you want to select.

Holding down Ctrl allows the selection of multiple objects.

Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

Clicking the middle mouse button re-centers the view on the location of the cursor.

Hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

The cursor location when the middle mouse button is pressed determines the center of rotation. Rotation works like spinning a ball which rotates around its center. If the buttons are released before you stop the mouse motion, the view continues spinning, if this is enabled.

A double click with the middle mouse button sets a new center of rotation.

Hold the middle mouse button, then press and hold the right mouse button, then move the pointer.

With this method the middle mouse button may be released after the right mouse button is held pressed.

Users who use the mouse with their right hand may find this method easier than the first method.

Ctrl+Mouse RMB.svg Ctrl+Shift+Mouse RMB.svg Shift+Mouse RMB.svg
Pan mode: hold the Ctrl key, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 Zoom mode: hold the Ctrl and Shift keys, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 Rotate mode: hold the Shift key, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17


OpenInventor Navigation

In OpenInventor (formerly Inventor) Navigation, modeled after Open Inventor (not to be confused with Autodesk Inventor), there is no mouse-only selection. In order to select objects, you must hold down the CTRL key.

Select Pan Zoom Rotate view
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Ctrl+Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse LMB hold.svg
Hold Ctrl, then press the left mouse button over an object you want to select. Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

Alternatively, hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

Hold the left mouse button, then move the pointer.

This mode is not based on Autodesk Inventor.

Select Pan Zoom Rotate view
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Ctrl+Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse LMB hold.svg
Hold Ctrl, then press the left mouse button over an object you want to select. Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

Alternatively, hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

Hold the left mouse button, then move the pointer.


Blender Navigation

The Blender Navigation was modeled after Blender. Previously there was no mouse-only panning, and it required use of the SHIFT key to pan the view. This changed in 2016 with a feature-addition. In order to pan the view, you can now press both left and right mouse buttons and drag in the view.

Select Pan Zoom Rotate view
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Shift+Mouse MMB hold.svg Mouse LMB+RMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB hold.svg
Press the left mouse button over an object you want to select. Hold Shift and the middle mouse button, then move the pointer.

Alternatively, hold both left and right mouse buttons, and then move the pointer.

Use the mouse wheel to zoom in and out. Hold the middle mouse button, then move the pointer.

Alternatively, hold both left and right mouse buttons, and then move the pointer. |Zoom_text=Use the mouse wheel to zoom in and out. |Rotate_view_text=Hold the middle mouse button, then move the pointer. }}

Touchpad Navigation

In Touchpad Navigation, neither panning, nor zooming, nor rotating the view, are mouse-only (or touchpad-only) operations.

Select Pan Zoom Rotate view
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Touchpad LB.svg Shift+Touchpad.svg PageUp, PageDown Alt+Touchpad.svg
Press the left mouse button over an object you want to select. Hold Shift, then move the pointer. Use PageUp and PageDown to zoom in and out. Hold Alt, then move the pointer.
Shift+Ctrl+Touchpad.svg Shift+Touchpad LB hold.svg
Alternatively, hold Shift and Ctrl, then move the pointer. Alternatively, hold Shift and the left button, then move the pointer.

Gesture Navigation (v0.16)

This navigation style was tailored for usability with touchscreen and pen, but is very usable with mouse too.

Select Pan Zoom Rotate view Tilt view
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Mouse RMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse LMB hold.svg Mouse LMB+RMB hold.svg
Press the left mouse button over an object you want to select. Hold the right mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out. Hold the left mouse button, then move the pointer.

In Sketcher and other edit modes, this behavior is disabled. Hold Alt when pressing the mouse button to enter rotation mode.

To set the camera's focus point for rotation, click a point with the middle mouse button. Alternatively, aim the cursor at a point and press H on the keyboard.

Hold both left and right mouse buttons, and then move the pointer sideways.
Touch Tap.svg Touch Two-Finger-Drag.svg Touch Tap-Hold-Drag.svg Touch Pinch.svg Touch One-Finger-Drag.svg Touch Rotate.svg
Tap to select. Drag with two fingers.

Alternatively, tap and hold, then drag. This simulates the pan with the right mouse button.

Drag two fingers (pinch) closer or farther apart. Drag with one finger to rotate.

Hold Alt when in the Sketcher.

Rotate the imaginary line formed by two touch points.

On v0.18 this method is disabled by default. To enable, go to Edit → Preferences → Display, and untick "Disable touchscreen tilt gesture" checkbox.

Alternatively, tap and hold, then drag. This simulates the pan with the right mouse button. |Zoom_text=Use the mouse wheel to zoom in and out. |Zoom_gesture_text=Drag two fingers (pinch) closer or farther apart. |Rotate_view_text=Hold the left mouse button, then move the pointer. In Sketcher and other edit modes, this behavior is disabled. Hold Alt when pressing the mouse button to enter rotation mode.

To set the camera's focus point for rotation, click a point with the middle mouse button. Alternatively, aim the cursor at a point and press H on the keyboard. |Rotate_view_gesture_text=Drag with one finger to rotate.

Hold Alt when in the Sketcher. |Tilt_view_text=Hold both left and right mouse buttons, then move the pointer sideways. |Tilt_view_gesture_text=Rotate the imaginary line formed by two touch points.

On v0.18 this method is disabled by default. To enable, go to Edit → Preferences → Display, and untick "Disable touchscreen tilt gesture" checkbox. }}

Maya-Gesture Navigation

In Maya-Gesture Navigation, all view movements are activated pressing ALT and a mouse button, so that it will be needed to have a 3 button mouse in order to correctly use this navigation mode. Alternately it's possible to use gestures as this mode was been developed over the normal Gesture Navigation mode.

Select Pan Zoom Rotate view
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Alt+Mouse MMB hold.svg Alt+Mouse RMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Alt+Mouse LMB hold.svg
Press the left mouse button over an object you want to select. Hold Alt and the middle mouse button, then move the pointer. Hold Alt and the right mouse button, then move the pointer.

Alternatively, use the mouse wheel to zoom in and out.

Hold Alt and the left mouse button, then move the pointer.

Alternatively, use the mouse wheel to zoom in and out. |Rotate_view_text=Hold Alt and the left mouse button, then move the pointer. }}


Revit Navigation

This style was introduced in version 0.18.

Select Pan Zoom Rotate view
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse LMB+RMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Shift+Mouse MMB hold.svg Mouse MMB+RMB hold.svg


Press the left mouse button over an object you want to select. Hold the middle mouse button, then move the pointer.

Alternatively, hold both left and right mouse buttons, then move the pointer.

Use the mouse wheel to zoom in and out. Hold Shift and the middle mouse button, then move the pointer.

Alternatively, hold the middle mouse button, then press and hold the right mouse button, then move the pointer.


OpenCascade

This style was introduced in version 0.18.

Select Pan Zoom Rotate view
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Ctrl+Mouse MMB hold.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Ctrl+Mouse LMB hold.svg Ctrl+Mouse RMB hold.svg


Press the left mouse button over an object you want to select. Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

Alternatively, hold Ctrl and the left mouse button, then move the pointer.

Hold Ctrl and the right mouse button, then move the pointer.


Selecting objects

Simple selection

Objects can be selected by a click with the left mouse button either by clicking on the object in the 3D view or by selecting it in the tree view.

Preselection

There is also a Preselection mechanism that highlights objects and displays information before selection by just hovering the mouse over the objects. If you don't like this behaviour or you have a slow machine, you can switch preselection off in the preferences.

Manipulating Objects

FreeCAD offers manipulators that are handles that can be used to modify an object's appearance, shape, or other parameters.

Hardware support

FreeCAD also supports some 3D input devices.

Mac OS X Issues

Recently we got reports on the forum from Mac users that those mouse button and key combination do not work as expected. Unfortunately, none of the developers owns a Mac, neither do the other regular contributors. We need your help to determine which mouse buttons and key combination work so we can update this wiki.


FreeCAD Dokumentet

Screenshot treeview.jpg

Ett FreeCAD document inehåller alla objekten i din scen. Det kan innehålla grupper, och objekt gjorda med valfri arbetsbänk. Du kan därför växla mellan arbetsbänkar, och ändå arbeta med samma dokument. Dokumentet är det som sparas till disk när du sparar ditt arbete. Du kan också äppna flera dokument samtidigt i FreeCAD, och öppna flera vyer av samma dokument.

Inuti dokumentet, så kan objekten flyttas in i grupper, och ha unika namn. Hantering av grupper, objekt och objektnamn görs huvudsakligen från Trädvyn. Det kan förstås också göras, som allt annat i FreeCAD, från pythontolken. I trädvyn, så kan du skapa grupper, flytta objekt till grupper, radera objekt eller grupper, genom att högerklicka i trädvyn eller på ett objekt, döpa om objekt genom att dubbelklicka på dess namn, eller möjligtvis andra operationer, beroende på vilken arbetsbänk som används.

Objekten inuti ett FreeCAD dokument kan vara av olika typer. Varje arbetsbänk kan skapa sina egna objekttyper, till exempel Nät arbetsbänken skapar nätobjekt, Del arbetsbänken skapar Del objekt, Rit arbetsbänken skapar också Del objekt, etc.

Om det finns åtminstone ett dokument öppet i FreeCAD, så finns det alltid ett och endast ett aktivt dokument. Det är det dokument som syns i den nuvarande 3D vyn, dokumentet som du för närvarande jobbar med.

Applikations och Användargränssnitt

Liksom nästan allt annat i FreeCAD, så är användargränssnittsdelen separerad från basapplikationsdelen. Detta gäller även för dokument. Dokumenten utgörs också av två delar: Applikationsdokumentet, vilket innehåller våra objekt, och Vydokumentet, vilket innehåller skärmrepresentationen av våra objekt.

Tänk på det som två rymder, där objekten är definierade. Dess konstruktiva parametrar (är det en kub? en kon? vilken storlek?) lagras i Applikationsdokumentet, emedan dess grafiska representation (Är den ritad med svarta linjer? med blå ytor?) lagras i Vydokumentet. Varför är det så? därför att FreeCAD kan även användas UTAN grafiskt gränssnitt, till exempel inuti andra program, och vi måste fortfarande kunna manipulera våra objekt, även om inget ritas på skärmen.

En annan sak som lagras i Vydokumentet är 3D vyer. Ett dokument kan ha flera vyer öppnade, så du kan inspektera ditt dokument från flera håll samtidigt. Du kanske vill se en toppvy och en frontvy av ditt arbete samtidigt? Då kommer du att ha två vyer av samma dokument, båda lagrade i Vydokumentet. Skapande av nya vyer eller stänga vyer kan göras från Visa menyn eller genom att högerklicka på en vytabb.

Skript

Dokument kan lätt skapas, kommas åt och ändras från tolken. Till exempel:

FreeCAD.ActiveDocument

Kommer att returnera det nuvarande (aktiva) dokumentet

FreeCAD.ActiveDocument.Blob

Kommer åt ett objekt kallat "Blob" inuti ditt dokument

FreeCADGui.ActiveDocument

Kommer att returnera det vydokument som är associerat med det nuvarande dokumentet

FreeCADGui.ActiveDocument.Blob

Kommer åt den grafiska representationen (vy) delen av vårt Blob objekt

FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView

Kommer att returnera nuvarande vy


Ställa in användarpreferenser

Introduction

FreeCAD inställningssystem finns i Redigera menyn → Alternativ.

FreeCAD's funktionalitet är uppdelat i olika moduler, där varje modul är ansvarig för att en specifik arbetsbänk ska fungera. FreeCAD använder sig också av ett koncept kallat sen laddning, vilket innebär att komponenter endast laddas när de behövs. du kanske har märkt att när du väljer en arbetsbänk i FreeCAD's verktygslåda, så laddas den arbetsbänken och alla dess komponenter just då. Detta inkluderar dess inställningar.

Om inga moduler är laddade, så kommer du att ha två konfigurationssektioner, ansvariga för de allmäna applikationsinställningarna och för visningsinställningar.

Clicking the Reset button in the lower left corner of any preferences display will set all of the FreeCAD preferences to their default values.

De allmäna inställningarna

När du startar FreeCAD utan någon arbetsbänk laddad, så kommer du ha ett minimalt inställningsfönster. Alltefter som du laddar fler moduler, så kommer nya avsnitt fram i inställningsfönstret, vilket tillåter dig att konfigurera detaljer för varje arbetsbänk.

Allmän

In the General tab you can specify the following:

Name Description
Change language Select the language of FreeCAD's user interface
Size of recent file list Specification how many files should be listed in the recent files list
Enable tiled background If checked, the background of FreeCAD's main window will by default consist of tiles of this image: Background.png

This option only has an effect if in Style sheet/No style sheet is selected.

The image can be changed by adding the folders Gui/Images in the folder

%APPDATA%/FreeCAD (on Windows),

$HOME/.FreeCAD (on Linux) or

$HOME/Library/Preferences/FreeCAD (on MacOS).

Put there a file named background.png and uncheck/check this option to see the changed file.

Style sheet Selection of a style sheet. The style sheets define how the user interface of FreeCAD looks.
Size of toolbar icons Selection of the size for the toolbar icons
Tree view mode Customization how the tree view is shown in the panel (restart required). The options are:
 • Combo View: combine tree view and property view into one panel.
 • TreeView and PropertyView: split tree view and property view into separate panel.
 • Both: keep all three panels, and you can have two sets of tree view and property view.
Auto load module after start up Selection what workbench will be used directly after starting FreeCAD
Enable splash screen at start up If checked, the splash screen of FreeCAD is shown when starting.

The splash screen image can be changed by adding the folders Gui/Images in the folder %APPDATA%/FreeCAD (where %APPDATA% is the the user-specific application folder of FreeCAD of your operating system). Put there a file named splash_image.png and restart FreeCAD to see the changed splash screen.

Enable word wrap Words will be wrapped when they exceed the available horizontal space in the Python console. This console is shown using the menu View → Panels → Python console.
Preference General Tab 01.png

Dokument

In the Document tab you can specify the following:

Name Description
Create new document at start up If checked, FreeCAD will create a new document when started
Document save compression level Specification of the compression level for FCStd files. FCStd files are ZIP-compressed files. Therefore you can rename their suffix .FCStd to .zip and open them with a ZIP archive program.
Using Undo/Redo on documents If checked, all changes in documents are stored so that they can be undone/redone
Maximum Undo/Redo steps Specification how many Undo/Redo steps should be recorded
Allow aborting recomputation Allow to aborting the document recomputation by pressing Esc. This may slightly increase the recomputation time.
Run AutoRecovery at startup If there is a recovery file available FreeCAD will automatically run a file recovery when it is started. This way files can be restored if a crash occurred.
Save AutoRecovery information every Specification how often a recovery file is written.
Save thumbnail into project file when saving document If checked, also a thumbnail will be stored when the document is saved. The thumbnail will for example be shown in the list of recent files in the Start workbench. It is possible to select a Size between 128×128 and 512×512 pixels for the thumbnail. Common sizes are the powers of two: 128, 256, 512.
Add the program logo to the generated thumbnail If checked, the FreeCAD program logo FreeCAD-logo.svg will be added to the thumbnail. This option only has an effect if Save thumbnail into project file when saving document is used.
Maximum number of backup files to keep when resaving document If checked, backup files will be kept when saving the document. You can specify how many backup files will be kept. They contain the previously saved document version. The first backup file will have the file suffix .FCStd1, the second .FCStd2 and so on.
Use date and FCBak extension If checked, backup files will get the extension .FCbak and their file names get a date suffix according to the specified date format. For a description of the date format see this site.

With the default settings the backup file will get for example this name TD-Cube.20200315-215654.FCBak (original filename is TD-Cube.FCStd).

Allow duplicate object labels in one document If checked, objects can have the same label/name. For example different parts or features can then have the same name in the same document.
Disable partial loading of external linked objects Enable partial loading of external linked document. When enabled, only the referenced objects and their dependencies will be loaded when a linked document is auto opened together with the main document. A partially loaded document cannot be edited. Double click the document icon in the tree view to reload it in full. A more detailed explanation of the feature can be found on the Assembly3 documentation page
Author name All documents that will be created will get the specified author name. Keep the author field blank for an anonymous author. If the option Set on save is checked, the field Last modified by will be set to the specified author when saving the file. This field can be viewed using the menu File → Project information.
Company All documents that will be created will get the specified company name
Default license Selection of a default license for new documents. For predefined license the License URL will automatically be set accordingly. Select 'Other' for an own or special license.
License URL Specification of an URL describing the license selected in Default license
Preference General Tab 02.png

Redaktör

The editor preferences settings affect the behavior of the macro editor. This editor can be opened using the menu Macro → Macros... → Edit/Create.

The color and font settings also affect the Python console. This console is shown using the menu View → Panels → Python console.

In the Editor tab you can specify the following:

Name Description
Display Items Selection of the code type. The color and font settings will be applied to the selected type. The result can be seen in the Preview field.
Family Specification of the font family that should be used for the selected code type
Size Specification of the font size that should be used for the selected code type
Color Specification of the color that should be used for the selected code type
Enable line numbers If checked, the code lines will be numbered
Tab size Specification of the tabulator raster (how many spaces). If it is for example set to '6', pressing Tab will jump to character 7 or 13 or 19 etc., depending the current cursor position. This setting is only used if Keep tabs is selected.
Indent size Specification of how many spaces will be inserted when pressing Tab. This setting is only used if Insert spaces is selected.
Keep tabs If selected, pressing Tab will insert a tabulator with the raster defined by Tab size
Insert spaces If selected, pressing Tab will insert the amount of spaces defined by Indent size
Preference General Tab 03.png

Utmatningsfönster

The output preferences affect the behavior of the Report view.

In the Output tab you can specify the following:

Name Description
Record log messages If checked, also log messages will be recorded. They will be output in the Report view panel with the color set in Log messages. This panel is shown using the menu View → Panels → Report view.
Record warnings If checked, warnings will be recorded. They will be output in the Report view panel with the color set in Warnings.
Record error messages If checked, error messages will be recorded. They will be output in the Report view panel with the color set in Errors
Show report view on error or warning If checked, the report view panel will show up automatically when an error or warning is logged.
Normal messages Specification of the font color for normal messages in the Report view panel.
Log messages Specification of the font color for log messages in the Report view panel.
Warnings Specification of the font color for warning messages in the Report view panel.
Errors Specification of the font color for error messages in the Report view panel.
Redirect internal Python output to report view If checked, internal Python output will be redirected from the Python console to the Report view panel. The Python console is shown using the menu View → Panels → Python console
Redirect internal Python errors to report view If checked, internal Python error messages will be redirected from the Python console to the Report view panel.
Preference General Tab 04.png

Makro

These options control certain aspects of running macros.

In the Macro tab you can specify the following:

Name Description
Run macros in local environment If checked, variables defined by macros are created as local variables, otherwise as global Python variable
Macro path Specification of a path to macro files
Recording GUI commands If checked, recorded macros will also contain user interface commands
Record as comment If checked, recorded macros will also contain user interface commands but as comments. This is useful if you don't want to execute visible actions when running the macro but to see what could be done visibly.
Show script commands in python console If checked, the commands executed by the macro scripts are shown in the Python console. This console is shown using the menu View → Panels → Python console.
Size of recent macros list Controls the number of recent macros to display in the menu.
Shortcut count Controls the number of recent macros that get dynamically assigned shortcuts.
Keyboard modifiers Controls which keyboard modifiers are used for the shortcuts, example Ctrl+Shift+ creates shortcuts in the form of Ctrl+Shift+1, Ctrl+Shift+2, etc.
Preference General Tab 05.png

Enheter

This tab configures how Units are shown.

In the Units tab you can specify the following:

Name Description
User system Selection of a unit system that should be used for all parts of FreeCAD
Number of decimals The number of decimals that should be shown for numbers and dimensions in FreeCAD
Minimum fractional inch Minimum fractional inch that should be displayed. This setting is only available if the unit system Building US (ft-in/sqft/cuft) is used.
Preference General Tab 06.png

Skärmens inställningar

This preferences section has two general tabs, 3D View and Colors, and further tabs depending in the used workbenches.

3D View

This tab is always available, and controls certain characteristics of the 3D view.

In the 3D View tab you can specify the following:

Name Description
Show coordinate system in the corner If checked, the main coordinate system will always be shown at the lower right in opened files
Show axis cross by default introduced in version 0.19 If checked, the axis cross will be shown by default at file opening or creation
Show counter of frames per second If checked, the time needed for the last operation and the resulting frame rate will always be shown at the lower left in opened files
Remember active workbench by tab introduced in version 0.19 If checked, the application will remember what is the active workbench for each tab independently. This way, the active workbench will be automatically restored when changing tab in the multiple-document interface (MDI) view.
Use OpenGL Vertex Buffer Object If checked, Vertex Buffer Objects (VBO) will be used. A VBO is an OpenGL feature that provides methods for uploading vertex data (position, normal vector, color, etc.) to the graphics card. VBOs offer substantial performance gains because the data resides in the graphics memory rather than the system memory and so it can be rendered directly by GPU. For more background info see this webpage.
Render Cache introduced in version 0.19 "Render Cache" or "Render Acceleration" is explained in more detail in Link#render-caching. There are 3 options:
 • Auto (default), let Coin3D decide where to cache.
 • Distributed, manually turn on cache for all view provider root nodes.
 • Centralized, manually turn off cache in all nodes of all view providers, and only cache at the scene graph root node. This offers the fastest rendering speed, but slower response to any scene changes.
Anti-Aliasing Selection if and what kind of multisample anti-aliasing is used
Transparent objects introduced in version 0.19 Render type of transparent objects. The types are:
 • One pass (default), rendering is done in one pass. For non-solid objects like faces or meshes this can lead to artifacts. This image shows such an artifact (black triangle) and that the type Backface pass avoids this.
 • Backface pass, has only an effect for non-solid objects. They are then rendered in two passes: Back-facing polygons are rendered in the first pass and the front-facing in the second pass.
Marker size Selection of the size of vertices (points) in the Sketcher workbench. The clickable area of points can be additionally enlarged by increasing Pick radius (on Colors tab).
Eye to eye distance for stereo modes Specification of the eye-to-eye distance used for stereo projections. The specified value is a factor that will be multiplied with the bounding box size of the 3D object that is currently displayed.
Backlight color If checked, backlight is enabled with the defined color. Backlight is used for rendering back sides of faces (usually, you don't see them in solids, unless you slice one with a clipping plane, or if the faces aren't oriented correctly). It is only active for objects whose Lighting property (on View tab) is set to "One side". If disabled, back sides of faces of objects in "One side" lighting mode will be black.

The related Intensity setting specifies the intensity of the backlight.

Camera type Selection of the camera projection type.


Preference Display Tab 01.png

Navigation

This tab is always available, and controls the behavior of the navigation tools.


In the Navigation tab you can specify the following:

Name Description
Navigation cube If checked, the navigation cube will always be shown. Related Steps by turn defines how many steps (notches) will be applied when using the Navigation cube rotation arrows. Related Corner defines where the Navigation cube is displayed on the screen when creating/opening a document
3D Navigation Selection of a navigation settings set. To see what each set defines, select a set and press the button Mouse....
Orbit style Selection of the rotation orbit style. When viewing a part in the x-y plane an being in the rotation mode of the 3D navigation, the difference is: If Trackball is selected, moving the mouse horizontally will rotate the part around the y-axis, if Turntable is selected the part will be rotated around the z-axis.
New Document Camera Orientation Selection of the camera orientation for new documents
New Document Scale Affects the initial "zoom level" of camera for new documents. The value you set is the diameter of a sphere that fits in 3D view. Default is 100 mm, convenient for objects like boxes for Arduino. It also sets initial size of origin features (base planes in a new PartDesign Body).
Enable animation If checked, rotations can be animated. If for example the 3D Navigation set CAD is used and the mouse is moved while the scroll wheel and the right mouse button is pressed, parts are rotated. If one keeps the mouse moving while releasing e.g. the right mouse button, the rotation will continue as animation. To end the animation left-click with the mouse.
Zoom at cursor If checked, zoom operations will be performed at the position of the mouse pointer. Otherwise zoom operations will be performed at the center of the current view. The Zoom step defines how much will be zoomed. A zoom step of '1' means a factor of 7.5 for every zoom step.
Invert zoom If checked, the direction of zoom operations will be inverted.
Disable touchscreen tilt gesture If checked, the tilting gesture will be disabled for pinch-zooming (two-finger zooming). This only affects the 3D Navigation set Gesture.
Rotate at cursor If checked, rotations in 3D will use the current cursor position as center for the rotation. Otherwise always the center of the screen will be used.
Preference Display Tab 01.png

Färger

This tab is always available.

In the Colors tab you can specify the following:

Name Description
Enable preselection highlighting If checked, preselection is turned on and will be highlighted by the specified color. Preselection means that for example edges in parts will be highlighted while hovering with the mouse over them to indicate that they can be selected.
Enable selection highlighting If checked, selection highlighting is turned on and the specified color will be used for it
Pick radius Sets the area for picking elements in 3D view. Larger value makes it easier to pick things, but can make some small features impossible to select.
Simple color If selected, the background for parts will have the selected color
Color gradient If selected, the background for parts will have a vertical color gradient. The first color is the color at the top of the background, the second one the color at the bottom.
Middle color Is only enabled if Color gradient is selected. If checked, the color gradient will get the selected color as middle color.
Object being edited Selection of the background color for objects in the tree view that are currently edited
Active container Selection of the background color for active containers in the tree view. For example if there are several parts in the tree view and one part is toggled as active body, it will get the selected background color in the tree view.
Preference Display Tab 02.png

Delfärger

This tab is only shown if you are in the Part or PartDesign Workbench or if you have been in these workbenches before.

In the Part colors tab you can specify the following:

Name Description
Shape color Color for new shapes. If the option Random is set, a random color is used instead.
Line color Line color for new shapes
Line width Line thickness for new shapes
Vertex color Color for new vertices
Vertex size Size for new vertices
Bounding box color Color of bounding boxes in the 3D view
Two-side rendering If checked, the bottom side of the surface will be rendered the same way than the top side. If not checked, it depends on the option Backlight color; either the backlight color will be used or black.
Text color Text color for document annotations. There is currently no dialog to add annotations to documents. Annotations can only be added using the Python console with this command:

obj=App.ActiveDocument.addObject("App::Annotation", "Label")

This console is shown using the menu View → Panels → Python console.

Preference Display Tab 03.png

Mesh view

This tab is only shown if you are in the Mesh Workbench or if you have been in this workbench before.

In the Mesh view tab you can specify the following:

Name Description
Default mesh color Selection of the default color for new meshes
Default line color Selection of the default line color for new meshes
Mesh transparency Specification of the default mesh transparency for new meshes
Line transparency Specification of the default line transparency for new meshes
Two-side rendering If checked, the bottom side of the surface will be rendered the same way than the top side. If not checked, it depends on the option Enable backlight color (see section 3D view). Either the backlight color will be used or black.
Show bounding-box for highlighted or selected meshes If checked, a yellow bounding box will be displayed for highlighted or selected meshes.
Define normal per vertex If checked, Phong shading is used, otherwise flat shading. Shading defines the appearance of surfaces.

With flat shading the surface normals are not defined per vertex that leads to a unreal appearance for curved surfaces while using Phong shading leads to a smoother appearance.

Crease angle The crease angle is a threshold angle between two faces. It can only be set if the option Define normal per vertex is used.
If face angle ≥ crease angle, facet shading is used
If face angle < crease angle, smooth shading is used

Mesh View Preferences.png

Import-Export Settings

The Import-Export settings affect how files are imported and exported to and from FreeCAD. They are described in the page Import Export Preferences.

Workbench preferences

This section is incomplete and requires mentioning the preference pages of each core workbench


Preferences for the more common workbenches are linked below. Some workbenches have no preferences. Other optional workbenches may not be listed. These links are also listed in Category:Preferences

Draft-modulen har sin Inställningar -skärm

External workbenches

This section is incomplete and requires mentioning the preference pages of each External workbenchAnpassa gränssnittet

Introduction

Eftersom FreeCAD gränssnittet är baserat på det moderna Qt verktygssetet, så har det en högklassig organisation. Widgetar, menyer, verktygslådor och andra verktyg kan ändras, flyttas, delas mellan arbetsbänkar, tangentbordsgenvägar kan ställas in, ändras, och makron kan spelas in och spelas upp. Anpassningsfönstret hittas i Verktyg -> Anpassa menyn:

Std DlgCustomize tab Toolbars.png

Screenshot-customize.jpg

Usage

 1. The commands available in the Customize dialog box depend on the workbenches that have been loaded in the current FreeCAD session. So you should first load all workbenches whose commands you want to have access to.
 2. There are several ways to invoke the Std DlgCustomize.svg Std DlgCustomize command:
  • Select the Tools → Std DlgCustomize.svg Customize... option from the menu.
  • Right-click a toolbar area and choose Std DlgCustomize.svg Customize... from the context menu.
 3. The Customize dialog box opens. For more information see Options.
 4. The Help button does not work at this time.
 5. Press the Close button to close the dialog box.

Options

In the Customize dialog box the following tabs are available:

Commands

Std DlgCustomize tab Commands.png

The Commands tab


On this tab you can browse the available commands.

Browse commands

 1. Select a command category in the Category panel on the left. Some categories match menu entries.
 2. The tools available in the selected category are shown in the panel on the right.
 3. Hover a command: its tooltip appears.
 4. Select a command: its status bar text is displayed below the two panels.

top

Keyboard

Std DlgCustomize tab Keyboard.png

The Keyboard tab


On this tab custom keyboard shortcuts can be defined. Shortcuts for macro commands can be defined on the Macros tab.

Add a custom shortcut

 1. Select a command category from the Category dropdown list.
 2. Select a command from the Commands panel.
 3. The Current shortcut box displays the current short cut, if available.
 4. Enter a new shortcut in the Press new shortcut input box. Shortcuts can be up to 4 inputs long. Each input is either a single character, a combination of one or more special keys or a combination of one or more special keys and a character. Use Backspace to correct mistakes.
 5. If the shortcut is already in use, a dialog box will ask you if you want to override it, and the command the shortcut is assigned to will appear in the Currently assigned to panel.
 6. Press the Assign button to assign the new shortcut.
 7. Press the Clear button to remove the entered shortcut. This will also remove the content of the Current shortcut box. Note that default shortcuts are not permanently removed. They will be restored upon restarting FreeCAD.

Remove a custom shortcut

 1. Select a command category from the Category dropdown list.
 2. Select a command from the Commands panel.
 3. Press the Reset button.

Remove all custom shortcuts

 1. Press the Reset All button.

Notes (Keyboard)

 • Shortcuts only work if their commands appear in the standard menu or in the menu of a workbench that has been loaded in the current FreeCAD session, or if their commands appear on a visible toolbar.
 • In V0.19 there is an issue with some Draft commands. Their default shortcuts do not work and/or custom shortcuts cannot be assigned to them.

top

Workbenches

Std DlgCustomize tab Workbenches.png

The Workbenches tab


On this tab the Workbench selector list can be changed. The Enabled workbenches list shows the workbenches as they will appear in the Workbench selector.

Disable a workbench

 1. Select a workbench in the Enabled workbenches list.
 2. Press the Button left.svg button.
 3. The workbench will be moved to the Disabled workbenches list

Re-enable a workbench

 1. Select a workbench in the Disabled workbenches list.
 2. Press the Button right.svg button.
 3. The workbench will be moved to the Enabled workbenches list

Re-enable all workbenches

 1. Press the Button add all.svg button.

Change a workbench position

 1. Select a workbench in the Enabled workbenches list.
 2. Press the Button up.svg button or the Button down.svg button.
 3. Optionally repeat this until the workbench is in the correct position.

Sort workbenches alphabetically

 1. Press the Button sort.svg button.

top

Toolbars

Std DlgCustomize tab Toolbars.png

The Toolbars tab


On this tab custom toolbars can be created and modified.

Select the workbench

 1. In the dropdown list on the right select the workbench whose custom toolbars you want to modify. The Global option is there for custom toolbars that should be available in all workbenches.

Create a toolbar

 1. Press the New... button.
 2. Enter a name in the dialog box that opens.
 3. Press the OK button.
 4. The new toolbar will appear in the panel on the right.

Rename a toolbar

 1. Select a toolbar in the panel on the right.
 2. Press the Rename... button.
 3. Enter a new name in the dialog box that opens.
 4. Press the OK button.

Delete a toolbar

 1. Select a toolbar in the panel on the right.
 2. Press the Delete button.

Disable a toolbar

 1. Uncheck the checkbox in front of the toolbar name in the panel on the right.
 2. A disabled toolbar will be invisible in the FreeCAD interface.

Add a command

 1. Select the correct toolbar in the panel on the right. If no toolbar is selected, the command will be added to the first toolbar in the list.
 2. Select a category from the dropdown list on the left. Macro commands that have been set up on the Macros tab appear in the 'Macros' category.
 3. Select a command from the panel on the left.
 4. Or select '<Separator>' to add a separator (a line between two toolbar buttons).
 5. Press Button right.svg button.

Remove a command

 1. If required, expand the toolbar in the panel on the right.
 2. Select a command.
 3. Press Button left.svg button.

Change a command position

 1. If required, expand the toolbar in the panel on the right.
 2. Select a command.
 3. Press the Button up.svg button or the Button down.svg button.
 4. Optionally repeat this until the command is in the correct position.

Notes (Toolbars)

 • Toolbars belonging to the current workbench are updated immediately, but after disabling/re-enabling a toolbar a workbench change is required (switch to a different workbench and then switch back).
 • To update global toolbars a workbench change (if commands have been added or removed) or a restart (if the order of a toolbar has changed or a toolbar was renamed) is required.
 • In V0.19 there is an issue with some Draft commands. After adding them to a custom toolbar and exiting the FreeCAD application the user.cfg file must be manually edited for these commands. Search for the name of the custom toolbar and in that section change the content of the FCText items that start with gui_ to DraftTools.

top

Macros

Std DlgCustomize tab Macros.png

The Macros tab


On this tab user macro commands can be set up. Once set up, they can be added to custom toolbars. FreeCAD uses a dedicated folder for user macros and only macros in that folder can be set up. Use the Std DlgMacroExecute.svg Std DlgMacroExecute command to find this folder on your system.

If you download a macro with the Std AddonMgr.svg Addon Manager then make sure that you also download its icon image file. Most macros have an image link on the information page that appears in the Addon Manager. You can for example put this image file in the user macros folder.

Add a macro command

 1. In the Macro dropdown list select a macro.
 2. Enter a Menu text. This will be the name used to identify the macro command and will also appear in the toolbar if there is no icon.
 3. Optionally enter a Tool tip. This text will appear near the location of the mouse when you hover the toolbar icon.
 4. Optionally enter a Status text. This text will appear in the status bar when you hover the toolbar icon.
 5. Optionally enter the wiki page for the macro, if available, in the What's this input box. Enter the page name, not the full URL.
 6. Optionally enter a shortcut in the Accelerator input box. See Keyboard for more information.
 7. To add an icon:
  1. Press the Pixmap ... button.
  2. The Choose Icon dialog box opens.
  3. If required press the Icon folders... button to add an icon folder.
  4. Select an icon from the panel. The Choose Icon dialog box closes automatically.
 8. Press the Add button.
 9. The macro command appears in the panel on the left.
 10. The macro command can now be selected on the Toolbars tab.

Remove a macro command

 1. Select the macro command in the panel on the left.
 2. Press the Remove button.

Change a macro command

 1. Double-click the macro command in the panel on the left.
 2. Make the required changes. Note that you cannot remove the icon, you can only replace it.
 3. Press the Replace button.

top

Spaceball Motion

This is tab is blank if no Spaceball is detected. See: 3Dconnexion input devices.

top

Spaceball Buttons

This is tab is blank if no Spaceball is detected. See: 3Dconnexion input devices.

top

Addons

Addons offer yet another way to customize the use interface. Below are some addons created by users in the FreeCAD community. They can be downloaded through the Std AddonMgr.svg Addon Manager (note: they are listed on the Workbenches tab).

CubeMenu

Glass

IconThemes

Launcher

PieMenu

RemBench

ShortCut

top

Template:Std Base navi/sv Template:Interface navi/sv


Objekt egenskaper


Introduction

En egenskap är en informationsbit som till exempel ett nummer eller en textsträng som hör till ett FreeCAD dokument eller ett objekt i ett dokument. Egenskaper kan visas och - om det är tillåtet - ändras med egenskapsredigeraren.


Egenskaper spelar en mycket viktig roll i FreeCAD, eftersom det från början är gjort för att arbeta med parametriska objekt, vilket är objekt som endast definieras av deras egenskaper.


Anpassade skript objekt i FreeCAD kan ha egenskaper av följande typer:


Boolean
Float
FloatList
FloatConstraint
Angle
Distance
Integer
IntegerConstraint
Percent
Enumeration
IntegerList
String
StringList
Link
LinkList
Matrix
Vector
VectorList
Placement
PlacementLink
Color
ColorList
Material
Path
File
FileIncluded
PartShape
FilletContour
Circle

Properties play a very important role in FreeCAD. As objects in FreeCAD are "parametric", this means that their behavior is defined by their properties, and how these properties are used as input for their class methods.

All property types

Custom scripted objects can use any of the property types defined in the base system:

Bool
Float
FloatList
FloatConstraint
Angle
Distance
ExpressionEngine
Integer
IntegerConstraint
Percent
Enumeration
IntegerList
String
StringList
Length
Link
LinkList
LinkSubList
Matrix
Vector
VectorList
VectorDistance
Placement
PlacementLink
PythonObject
Color
ColorList
Material
Path
File
FileIncluded
PartShape
FilletContour
Circle

Internally, the property name is prefixed with App::Property:

App::PropertyBool
App::PropertyFloat
App::PropertyFloatList
...

Remember that these are property types. A single object may have many properties of the same type, but with different names.

For example:

obj.addProperty("App::PropertyFloat", "Length")
obj.addProperty("App::PropertyFloat", "Width")
obj.addProperty("App::PropertyFloat", "Height")

This indicates an object with three properties of type "Float", named "Length", "Width", and "Height", respectively.

Scripting

See also: FreeCAD scripting basics

A scripted object is created first, and then properties are assigned.

obj = App.ActiveDocument.addObject("Part::Feature", "CustomObject")

obj.addProperty("App::PropertyFloat", "Velocity", "Parameter", "Body speed")
obj.addProperty("App::PropertyBool", "VelocityEnabled", "Parameter", "Enable body speed")

In general, Data properties are assigned by using the object's addProperty() method. On the other hand, View properties are normally provided automatically by the parent object from which the scripted object is derived.

For example:

 • Deriving from App::FeaturePython provides only 4 View properties: "Display Mode", "On Top When Selected", "Show In Tree", and "Visibility".
 • Deriving from Part::Feature provides 17 View properties: the previous four, plus "Angular Deflection", "Bounding Box", "Deviation", "Draw Style", "Lighting", "Line Color", "Line Width", "Point Color", "Point Size", "Selectable", "Selection Style", "Shape Color", and "Transparency".

Nevertheless, View properties can also be assigned using the view provider object's addProperty() method.

obj.ViewObject.addProperty("App::PropertyBool", "SuperVisibility", "Base", "Make the object glow")

Source code

In the source code, properties are located in various src/App/Property* files.

They are imported and initialized in src/App/Application.cpp.

#include "Property.h"
#include "PropertyContainer.h"
#include "PropertyUnits.h"
#include "PropertyFile.h"
#include "PropertyLinks.h"
#include "PropertyPythonObject.h"
#include "PropertyExpressionEngine.h"Arbeta med arbetsbänkar


FreeCAD, som många moderna design applikationer som Revit, är baserade på konceptet Arbetsbänk. En arbetsbänk kan anses vara ett set verktyg, grupperade för en viss uppgift. I en traditionell möbelverkstad, så skulle du ha ett arbetsbord för den person som arbetar med trä, ett annat bord för den som arbetar med metalldelar, och kanske ett tredje för den som monterar ihop allting.

FreeCAD, like many modern design applications such as Revit or CATIA, is based on the concept of Workbench. A workbench can be considered as a set of tools specially grouped for a certain task. In a traditional furniture workshop, you would have a work table for the person who works with wood, another one for the one who works with metal pieces, and maybe a third one for the guy who mounts all the pieces together.

I FreeCAD, så används samma koncept . Verktyg är grupperade i arbetsbänkar i enlighet med de uppgifter de är relaterade till.

När du byter från en arbetsbänk till en annan, så byts de tillgängliga verktygen i gränssnittet ut. Verktygslådor, kommandolådor och eventuellt andra delar av gränssnittet byts till den nya arbetsbänken, men innehållet i din scen förändras inte. Du kan till exempel börja att rita 2D former med Rit arbetsbänken, sedan fortsätta arbetet på dem med Del arbetsbänken.

Note that sometimes a Workbench is referred to as a Module. However, Workbenches and Modules are different entities. A Module is any extension of FreeCAD, while a Workbench is a special GUI configuration that groups some toolbars and menus. Usually every Module contains its own Workbench, hence the cross-use of the name.

Built-in workbenches

För närvarande har vi följande arbetsbänkar:

 • Freecad.svg Std Base. This is not really a workbench, but rather a category of 'standard' commands and tools that can be used in all workbenches.
 • Workbench Arch.svg The Arch Workbench for working with architectural elements.
 • Workbench Complete.svg The Complete Workbench hold all commands and features from all the modules and workbenches which met certain quality criteria.
 • Workbench Draft.svg 2D skissning: En enkel arbetsbänk för 2D skissning
 • Workbench Drawing.svg Ritning: Hjälper dig att lägga dina 3D vyer på ett 2D pappersark
 • Workbench FEM.svg The FEM Workbench provides Finite Element Analysis (FEA) workflow.
 • Workbench Image.svg Bild: Hanterar Bitmappsbilder
 • Workbench Inspection.svg The Inspection Workbench is made to give you specific tools for examination of shapes. It is still in development.
 • Workbench Mesh.svg Nät: Hanterar triangulerade nät
 • Workbench OpenSCAD.svg The OpenSCAD Workbench for interoperability with OpenSCAD and repairing Constructive Solid Geometry (CSG) model history.
 • Workbench Part.svg Del: Hanterar BREP objekt
 • Workbench PartDesign.svg The Part Design Workbench for building Part shapes from sketches.
 • Workbench Path.svg The Path Workbench is used to produce G-Code instructions. It is still in a stage of development. Only basic functions in 0.16
 • Workbench Plot.svg The Plot Workbench is used to edit and save output plots created from other modules and tools.
 • Workbench Points.svg Punkter: Låter dig arbeta med punktmoln
 • Workbench Raytracing.svg Rendering: Tillåter att du använder extern renderingsmjukvara
 • Workbench Reverse Engineering.svg The Reverse Engineering Workbench is intended to give you specific tools to convert shapes/solids/meshes into parametric FreeCAD-compatible features. It is still in development.
 • Workbench Robot.svg Robot simulering: Simulera 6-Axliga industrirobotar som Kuka, ABB och andra.
 • Workbench Ship.svg The Ship Workbench FreeCAD-Ship works over Ship entities, that must be created on top of provided geometry.
 • Workbench Sketcher.svg The Sketcher Workbench for working with geometry-constrained sketches.
 • Workbench Spreadsheet.svg The Spreadsheet Workbench for creating and manipulating spreadsheet data.

Deprecated

The following workbenches are still included in the base installation for compatibility purposes, but they should no longer be used.

External workbenches

FreeCAD workbenches are easy to program in Python, there are therefore many people developing additional workbenches outside of the FreeCAD main development area.

The external workbenches page lists all that are known to this community. Most are easily installable from within FreeCAD, using the Addon Manager, found under menu Tools → AddonManager.svg Addon manager.

Nya arbetsbänkar är under utveckling, håll utkik!


Nät arbetsbänken


Mesh workbench icon

Introduction

Nät arbetsbänken hanterar triangelnät. Nät är en speciell typ av 3D objekt, sammansatt av trianglar som är ihopkopplade via deras kanter och hörn.

Många 3D applikationer använder nät som deras primära 3D objektstyp, som sketchup, blender, maya eller 3d studio max. Eftersom nät är mycket simpla objekt, som endast innehåller hörn (punkter), kanter och (triangulära) ytor, så är de mycket lätta att skapa, förändra, dela upp, sträcka ut, och kan lätt flyttas från en applikation till en annan utan några förluster. Eftersom de dessutom innehåller mycket simpel data, så kan 3D applikationer vanligtvis hantera mycket stora kvantiteter av dem utan några problem. Av dessa anledningar, så är nät ofta den valda 3D objekttypen i applikationer för filmer, animeringar, och bildbehandling.

Emellertid har nät en stor begränsning inom konstruktionsfältet: De är mycket 'dumma' objekt, som endast består av punkter, linjer och ytor. De består endast av ytor, och har ingen informationom dess massa, så de beter sig inte som solider. I ett nät så finns det inget automatiskt sätt att avgöra om en punkt är inuti eller utanför objektet. Detta innebär att alla solidbaserade operationer, som addition eller subtraktion, alltid är svåra att utföra på nät, och ofta orsakar fel.

Mesh example.jpg

Använda nätmodulen

Nätmodulen har för närvarande ett mycket enkelt gränssnitt, alla dess funktioner är grupperade i Nät menyn. De viktigaste operationerna som du för närvarande kan göra med nät är:

 • Importera nät i flera filformat
 • Exportera nät i flera filformat
 • Konvertera Del objekt till nät
 • Analysera kurvatur, ytor, och kontrollera om ett nät kan konverteras till en solid på ett säkert sätt
 • Vända nät normaler
 • Stänga hål i nät
 • Ta bort ytor i nät
 • Förena, subtrahera och skära nät
 • Skapa nätprimitiver, som kuber, sfärer, Koner eller cylindrar
 • Klippa nät längs en linje
 • Mesh FillInteractiveHole.svg Close hole: Fills selected holes in mesh objects.
 • Mesh AddFacet.svg Add triangle: Adds faces along a boundary of an open mesh object.
 • Boolean
  • Mesh Union.svg Union: Creates a mesh object that is the union of two mesh objects.
  • Mesh Intersection.svg Intersection: Creates a mesh object that is the intersection of two mesh objects.
  • Mesh Difference.svg Difference: Creates a mesh object that is the difference of two mesh objects.
 • Mesh Merge.svg Merge: Creates a mesh object by combining the meshes of two or more mesh objects.

Preferences

There are some export preferences related to Mesh Formats but these are not used by commands belonging to this workbench. They are used by the Std Export command.

Mesh Workbench preferences can be found in the following categories of the Preferences Editor:

Notes


Del arbetsbänken

Part workbench icon

FreeCAD's CAD kapabilitet är baserad på OpenCasCade kärnan. Del modulen tillåter FreeCAD att komma åt och använda OpenCasCade objekt och funktioner. OpenCascade är en professionell CAD kärna, som erbjuder avancerad 3D geometrimanipulation och objekt. Del objekten, till skillnad från Nätmodul objekten, är mycket komplexare, och tillåter därför mycket mer avancerade operationer, som koherenta booleska operationer, ändringshistorik och parametriskt beteende.

The objects created with the Part Workbench are relatively simple; they are intended to be used with boolean operations (unions and cuts) in order to build more complex shapes. This modeling paradigm is known as the constructive solid geometry (CSG) workflow, and it was the traditional methodology used in early CAD systems. On the other hand, the PartDesign Workbench provides a more modern workflow to constructing shapes: it uses a parametrically defined sketch, that is extruded to form a basic solid body, which is then modified by parametric transformations (feature editing), until the final object is obtained.

Part objects are more complex than mesh objects created with the Mesh Workbench, as they permit more advanced operations like coherent boolean operations, modifications history, and parametric behaviour.

Part Workbench relationships.svg

The Part Workbench is the basic layer that exposes the OCCT drawing functions to all workbenches in FreeCAD.


Verktygen

Alla Del modul verktygen finns i Del menyn som kommer fram när du laddar Del modulen.

Primitiver

Detta är verktyg för att skapa primitivobjekt.

 • Part Box.png Låda: Ritar en låda genom att ge dess dimensioner
 • Part Cylinder.png Cylinder: Ritar en cylinder genom att ge dess dimensioner
 • Part Sphere.png Sfär: Ritar en sfär genom att ge dess dimensioner
 • Part Cone.png Kon: Ritar en kon genom att ge dess dimensioner
 • Part Torus.png Torus: Ritar en torus (ring) genom att ge dess dimensioner
 • Part CreatePrimitives.png CreatePrimitives: Ett verktyg för att skapa olika parametriska geometriska primitiver
 • Part Shapebuilder.png Shapebuilder: Ett verktyg för att skapa mer komplexa former från olika parametriska geometriska primitiver

Förändra objekt

Detta är verktyg för att förändra existerande objekt. De kommer att låta dig välja vilka objekt som du vill förändra.

 • Part Extrude.png Extrudera: Extruderar plana ytor på ett objekt
 • Part Revolve.png Rotera: Skapar ett objekt genom att rotera ett annat objekt runt en axel
 • Part Mirror.png Spegling: Speglar de valda objekten runt en given axel
 • Part Fillet.png Fasning: Fasar (rundar) kanterna på ett objekt
 • Part Chamfer.png Fasning: Fasar (klipper) kanter på ett objekt
 • Part RuledSurface.png Ruled Surface:
 • Part Loft.png Loft: Lofts från en profil till en annan
 • Part Sweep.png Sweep: Sopa en eller flera profiler längs en bana
 • Part Thickness.svg Thickness: Hollows out a solid, leaving openings next to select faces.
 • Part Booleans.png Boolesk: Utför booleska operationer på objekt
 • Part Union.png Förena: Förenar två objekt
 • Part Common.png Gemensamt: Tar bort den gemensamma (skärningen) delen mellan två objekt
 • Part Cut.png Klipp: Klipper (tar bort) ett objekt från ett annat

Measure

Std Measure Menu.png Measure: Allows linear and angular measurement between points, edges, and faces.

Other tools

Context menu items

 • Appearance: determines appearance of the whole part (color transparency etc.).
 • Set colors: assigns colors to part faces.

Preferences

 • Preferences-part design.svg Preferences: preferences available for Part Tools (the Part workbench also uses the PartDesign Preferences).
 • Preferences-import-export.svg Import Export Preferences: preferences available for importing from and exporting to different file formats.
 • Fine-tuning: some extra parameters to fine-tune Part behavior.

Skript

See Part scripting.

TutorialsRitnings arbetsbänken

Development of the Drawing Workbench stopped in FreeCAD 0.16, and the new TechDraw Workbench aiming to replace it was introduced in v0.17. Both workbenches are still provided in v0.17, but the Drawing Workbench may be removed in future releases.


Drawing workbench icon

Introduction

Ritnings modulen tillåter dig att lägga ut ditt 3D arbete på papper. Det är, att lägga vyer av dina modeller i ett 2D fönster osh att sätta in det fönstret i en ritning, till exempel ett ark med en ram, en titel och din logotyp och slutligen skriva ut det arket. Ritningsmodulen är för närvarande under konstruktion och är mer eller mindre en teknologisk förhandstitt!

Drawing extraction.png

Gränssnittsverktyg

Detta är verktyg för att skapa, konfigurera och exportera 2D ritningsark

 • Drawing View.png Insert a view: Inserts a view of the selected object in the active drawing sheet
 • Drawing Annotation.png Annotation: Adds an annotation to the current drawing sheet
 • Drawing Clip.png Clip: Adds a clip group to the current drawing sheet
 • Drawing Openbrowser.png Open Browser: Opens a preview of the current sheet in the browser
 • Drawing Orthoviews.png Ortho Views: Automatically creates orthographic views of an object on the current drawing sheet
 • Drawing Symbol.png Symbol: Adds the contents of a SVG file as a symbol on the current drawing sheet
 • Drawing DraftView.png Draft View: Inserts a special Draft view of the selected object in the current drawing sheet
 • Drawing SpreadsheetView.png Spreadsheet View: Inserts a view of a selected spreadsheet in the current drawing sheet
 • Drawing Save.png Save sheet: Saves the current sheet as a SVG file
 • Project Shape: Creates a projection of the selected object (Source) in the 3D view.

Note The Draft Module has its own Draft_Drawing too to place Draft objects on paper. It has a couple of extra capabilities over the standard Drawing tools, and supports specific objects like Draft dimensions.

I bilden så ser du huvudkoncepten av Ritningsmodulen. Dokumentet innehåller ett formobjekt (Schenkel) som vi vill göra en ritning av. Därför så är en "Sida" skapad. Sidan fås genom en mall, i detta fall "A3_Landskap" mallen. Mallen är ett SVG dokument som kan innehålla din vanliga sidram, din logotyp eller så den överensstämmer med dina presentationsstandarder.

I denna sida så kan vi sätta in en eller fler vyer. Varje vy har en position på sidan (Egenskaper X,Y), en skalfaktor (Egenskap skala) och ytterligare egenskaper. Varje gång som sidan ,eller vyn, eller det refererade objektet ändras så regenereras sidan och visningen uppdateras.

Skript

För tillfället så är arbetsflödet för slutanvändaren väldigt begränsat, så skript API't är intressantare. Här följer exempel på hur man använder skript API't för ritningsmodulen.

See the Drawing API example page for a description of the functions used to create drawing pages and views.

Here a script that can easily fill the Macro_CartoucheFC leaf FreeCAD A3_Landscape.

Exempel

FreeCAD kommer med ett standardset med mallar, men du kan hitta fler på Ritningsmallar sidan.

Extending the Drawing Module

Some notes on the programming side of the drawing module will be added to the Drawing Documentation page. This is to help quickly understand how the drawing module works, enabling programmers to rapidly start programming for it.

Tutorials

External links


Raytracing arbetsbänken

The Raytracing workbench is essentially obsolete. New development is happening in the Render Workbench, which is intended as its replacement. This workbench is fully programmed in Python so it is much easier to extend.

Nevertheless, the information in this page is generally useful for the new workbench, as both modules work basically in the same way.


Raytracing workbench icon

Denna modul är tänkt att skicka innehållet i din scen till en extern rendererare, för att generera fotorealistiska bilder på ditt arbete. Renderingsmodulen är fortfarande i ett mycket tidigt skede, så du har inte så många tillgängliga alternativ för tillfället. För närvarande finns endast ett grundläggande verktygsset för att exportera Del objekt som POV-ray filer. Dessa filer kan sedan laddas i POV-ray och renderas.

The Workbench Raytracing.svg Raytracing Workbench is used to generate photorealistic images of your models by processing them with an external renderer.

The Raytracing Workbench works with templates, which are project files that define a scene for your 3D model. You can place lights and geometry such as ground planes, and it also contains placeholders for the position of the camera, and for the material information of the objects in the scene. The project can then be exported to a ready-to-render file, or be rendered directly within FreeCAD.

Currently, two renderers are supported: povray and luxrender. To be able to render from within FreeCAD, at least one of these programs must be installed and configured in your system. However, if no renderer is installed, you will still be able to export a project file to be rendered at another time.

The Raytracing workbench is essentially obsolete. New development is happening in the Render Workbench, which is intended as its replacement. This workbench is fully programmed in Python so it is much easier to extend than the current workbench which is programmed in C++. Nevertheless, the information in this page is generally useful for the new workbench, as both modules work basically in the same way.

Raytracing example.jpg

Typical workflow

 1. Create or open a FreeCAD project, add some solid objects (Part-based or PartDesign-based); meshes are currently not supported.
 2. Create a Raytracing project (povray or luxrender).
 3. Select the objects that you wish to add to the Raytracing project and add them.
 4. Export the project file or render it directly.


Raytracing Workbench workflow.svg


Workflow of the Raytracing Workbench; the workbench prepares a project file from a given template, and then calls an external program to produce the actual rendering of the scene. The external renderer can be used independently of FreeCAD.


Gränssnittsverktyg

Project tools

These are the main tools for exporting your 3D work to external renderers.

 • Raytrace New.svg New PovRay project: Insert new PovRay project in the document
 • Raytrace Lux.svg New LuxRender project: Insert new LuxRender project in the document
 • Raytrace NewPartSegment.svg Insert part: Insert a view of a Part in a raytracing project
 • Raytrace ResetCamera.svg Reset camera: Matches the camera position of a raytracing project to the current view
 • Raytrace ExportProject.svg Export project: Exports a raytracing project to a scene file for rendering in an external renderer
 • Raytrace Render.svg Render: Renders a raytracing project with an external renderer

Utilities

These are helper tools to perform specific tasks manually.

Preferences

 • Preferences-raytracing.svg Preferences: Preferences available in for the Raytracing tools.

Tutorials

Creating a povray file manually

The utility tools described above allow you to export the current 3D view and all of its content to a Povray file. First, you must load or create your CAD data and position the 3D View orientation as you wish. Then choose "Utilities → Export View..." from the raytracing menu.

FreeCAD Raytracing.jpg

You will be asked for a location to save the resulting *.pov file. After that you can open it in Povray and render:

Povray.jpg

As usual in a renderer you can make big and nice pictures:

Scharniergreifer render.jpg

Skript

See the Raytracing API example for information on writing scenes programmatically.

Länkar

POVRay

Luxrender

Future possible renderers to implement

Exporting to Kerkythea

Although direct export to the Kerkythea XML-File-Format is not supported yet, you can export your Objects as Mesh-Files (.obj) and then import them in Kerkythea.

 • if using Kerkythea for Linux, remember to install the WINE-Package (needed by Kerkythea for Linux to run)
 • you can convert your models with the help of the mesh workbench to meshes and then export these meshes as .obj-files
 • If your mesh-export resulted in errors (flip of normals, holes ...) you may try your luck with netfabb studio basic
Free for personal use, available for Windows, Linux and Mac OSX.
It has standard repair tools which will repair you model in most cases.
 • another good program for mesh analysing/repairing is Meshlab
Open Source, available for Windows, Linux and Mac OSX.
It has standard repair tools which will repair you model in most cases (fill holes, re-orient normals, etc.)
 • you can use "make compound" and then "make single copy" or you can fuse solids to group them before converting to meshes
 • remember to set in Kerkythea an import-factor of 0.001 for obj-modeler, since Kerkythea expects the obj-file to be in m (but standard units-scheme in FreeCAD is mm)
Within WIndows 7 64-bit Kerkythea does not seem to be able to save these settings.
So remember to do that each time you start Kerkythea
 • if importing multiple objects in Kerkythea you can use the "File → Merge" command in Kerkythea

Development

These pages refer to the new workbench, programmed in Python, meant to replace the current Raytracing Workbench.

Outdated

These pages refer to a replacement workbench, programmed in C++, proposed around 2012, which was never completed.


Bild arbetsbänken

Image workbench icon

Introduction

Bildmodulen hanterar olika typer av bitmapp bilder, och låter dig öppna dem i FreeCAD. För närvarande, så kan modulen öppna .bmp, .jpg, .png och .xpm filformat i ett separat visningsfönster. Det finns också ett verktyg som tillåter dig att fånga bilder från en webcam.

Currently, the module supports opening BMP, JPG, PNG, and XPM file formats.

Tools

 • Image-import.svg Open: open an image on a new viewport.
 • Image-import-to-plane.svg Import to plane: import an image to a plane in the 3D view.
 • Image-scale.svg Scaling: scale an image imported to a plane.

Features

 • Like a Sketch, an imported image can be attached to one of the main planes XY, XZ, or YZ, and given a positive or negative offset.
 • The image is imported with relation of 1 pixel to 1 millimeter.
 • The recommendation is to have the imported image at a reasonable resolution.

Workflow

A major use of this workbench is tracing over the image, with the Draft or Sketcher tools, in order to generate a solid body based on the contours of the image.

Tracing over an image works best if the image has a small negative offset, for example, -0.1 mm, from the working plane. This means that the image will be slightly behind the plane where you draw your 2D geometry, so you won't draw on the image itself.

The offset of the image can be set during import, or changed later through its properties.
Skiss arbetsbänken

Draft workbench icon

Introduction

Rit modulen är ett pågående arbete och är en ganska experimentell modul som har gjorts för att lägga till grundläggande 2d ritfunktionalitet till FreeCAD. Den är helt och hållet skriven i python, och är även tänkt att fungera som en presentation om hur mycket du kan utöka FreeCAD endast med hjälp av python, utan att ens röra källkoden.

The created 2D objects can be used for general drafting in a way similar as is done with Inkscape or Autocad. These 2D shapes can also be used as the base components of 3D objects created with other workbenches, for example, the Workbench Part.svg Part and Workbench Arch.svg Arch Workbenches. Conversion of Draft objects to Workbench Sketcher.svg Sketches is also possible, which means that the shapes can also be used with the Workbench PartDesign.svg PartDesign Workbench for the creation of solid bodies.

FreeCAD is primarily a 3D modelling application, and thus its 2D tools aren't as advanced as in other drawing programs. If your primary goal is the production of complex 2D drawings and DXF files, and you don't need 3D modelling, you may wish to consider a dedicated software program for technical drafting such as LibreCAD, QCad, or others.

Draft Workbench Example

Rita objekt

Detta är verktyg för att rita objekt.

 • Draft Line.png 2-punkt Linje: Ritar ett linjesegment mellan 2 punkter
 • Draft Wire.png Tråd (multi-punkts linje): Ritar en linje som består av flera linjesegment
 • Draft Circle.png Cirkel: Ritar en cirkel med hjälp av centrum och radie
 • Draft Arc.png Cirkelbåge: Ritar en cirkelbåge med hjälp av centrum, radie, startvinkel och slutvinkel
 • Draft Ellipse.png Ellipse: Draws an ellipse from two corner points
 • Draft Polygon.png Polygon: Ritar en regelbunden polygon med center och en radie
 • Draft Rectangle.png Rektangel: Ritar en rektangel från 2 motsatta punkter (hörnen)
 • Draft Text.png Text: Ritar en text annotering med flera rader
 • Draft Dimension.png Dimension: Ritar en måttsättning
 • Draft BSpline.png BSpline: Ritar en B-Spline från en serie med punkter
 • Draft Point.png Point: Inserts a point object
 • Draft ShapeString.png ShapeString: The ShapeString tool inserts a compound shape representing a text string at a given point in the current document
 • Draft Facebinder.png Facebinder: Creates a new object from selected faces on existing objects
 • Draft BezCurve.png Bezier Curve: Draws a Bezier curve from a series of points
 • Draft Label.png Label: Places a label with an arrow pointing to a selected element available in version 0.17

Annotation objects

Förändra objekt

Detta är verktyg för att förändra existerande objekt. De arbetar med valda objekt, men om inget objekt är valt, så ombes du att välja ett.

Many operation tools (move, rotate, array, etc.) also work on solid objects (Part, PartDesign, Arch, etc.).

 • Draft Shape2DView.svg Shape 2D View: creates a 2D object which is a flattened 2D view of a 3D object.

Obsolete

This command is considered obsolete because the Drawing Workbench is obsolete. However, the command itself is still available.

These commands have been removed from the interface.

Draft Tray toolbar

The Draft tray toolbar appears when the workbench is started, and allows selecting the working plane, together with some visual properties like the line color, shape color, text size, line width, and automatic group.

Draft Snap toolbar

The Draft Snap toolbar allows selecting the currently snapping mode. Its button keep depressed when a mode is active.

 • Draft ToggleSnap.svg Toggle snap: toggles object snapping globally on or off.
 • Snap Endpoint.svg Endpoint: snaps to the endpoints of line, arc and spline segments.
 • Snap Midpoint.svg Midpoint: snaps to the middle point of line and arc segments.
 • Snap Center.svg Center: snaps to the center point of arcs and circles.
 • Snap Angle.svg Angle: snaps to the special cardinal points of circles and arcs, at 45° and 90°.
 • Snap Intersection.svg Intersection: snaps to the intersection of two line or arc segments. Hover the mouse over the two desired objects to activate their intersection snaps.
 • Snap Perpendicular.svg Perpendicular: on line and arc segments, snaps perpendicularly to the latest point.
 • Snap Extension.svg Extension: snaps on an imaginary line that extends beyond the endpoints of line segments. Hover the mouse over the desired object to activate its extension snap.
 • Snap Parallel.svg Parallel: snaps on an imaginary line parallel to a line segment. Hover the mouse over the desired object to activate its parallel snap.
 • Snap Special.svg Special: snaps on special points defined by the object. introduced in version 0.17
 • Snap Near.svg Near: snaps to the closest point or edge on the nearest object.
 • Snap Ortho.svg Ortho: snaps on imaginary lines that cross the last point, and extend at 0°, 45° and 90°.
 • Snap Grid.svg Grid: snaps to the intersections of the grid lines, if the grid is visible.
 • Snap WorkingPlane.svg Working plane: always places the snapped point on the current working plane, even if you snap to a point outside that working plane.
 • Snap Dimensions.svg Dimensions: shows temporary X and Y dimensions while snapping.
 • Draft ToggleGrid.svg Toggle grid: toggles the visibility of the grid on or off.

Utility tools

Utility menu

Additional tools available from the menu Draft → Utilities, or via the right-click context menu, depending on the selected object.

Obsolete

These tools were removed from the interface in v0.19 because they no longer had any purpose.

Preferences

 • Preferences-draft.svg Preferences: general preferences for the working plane and the drawing tools.
 • Preferences-import-export.svg Import Export Preferences: preferences available for importing from and exporting to different file formats.

Import & export

Detta är funktioner för att öppna, importera eller exportera andra filformat. Öppna kommet att öppna ett nytt dokument med filens innehåll, medan importera kommer att lägga till filinnehållet till det nuvarande dokumentet. Exportera kommer att spara de valda objekten till en fil. Om inget är valt, så kommer alla objekt att exporteras. Var uppmärksam på att eftersom tanken med Ritmodulen är att arbeta med 2d objekt, så fokuserar dessa importerare endast på 2d objekt, och, fastän DXF och OCA formaten stödjer objektdefinitioner i 3D rymden (objekt är inte nödvändigtvis platta), så kommer de inte att importera volymetriska objekt som nät, 3D ytor, etc, utan snarare linjer, cirklar, text eller flata former. För närvarande så stöds följande filformat:

 • Autodesk .DXF: Importerar och exporterar DXF filer som har skapats med andra CAD applikationer
 • SVG (som geometri): Importerar och exporterar SVG filer som har skapats med vektorbaserade ritapplikationer

Install importers

Gemensamt beteende

 • Snäpp: tillåter dig att placera nya punkter på speciella platser på existerande objekt
 • Begränsning: Tillåter att nya punkter placeras horisontellt eller vertikalt i relation till tidigare punkter
 • Kopiering: Alla ändringsverktyg kan antingen ändra de valda objekten eller skapa en förändrad kopiaav dem. Genom att trycka på ALT tangenten medan verktyget används kommer att skapa en kopia
 • Konstruktionsläge: Tillåter dig att skilja viss geometri åt från resten, för att lätt kunna stänga på/av
 • Arbetsplan: Alla skisskommandon kan användas på valfritt plani i 3D rymden. Det gällande arbetsplanet kan konfigureras på ett lätt sätt

Unit tests

See also: Test Workbench.

To run the unit tests of the workbench execute the following from the operating system terminal.

freecad -t TestDraft

API

Se Skiss API sidan för en komplett beskrivning av Skissfunktionerna som du kan använda i skript och makron

The workbench includes a module to create samples of all objects in a new document. introduced in version 0.19

Use this to test that all objects are produced correctly.

import drafttests.draft_test_objects as dto
doc = dto.create_test_file()

Inspecting the code of this module is useful to understand how to use the programming interface.

$INSTALLDIR/Mod/Draft/drafttests/draft_test_objects.py

Where $INSTALLDIR is the toplevel directory where the software was installed; for example, in Linux it may be /usr/share/freecad.

Draft test objects.png

Test objects for the Draft Workbench.Skript och Makron

Macros


Introduction

Makron är ett smidigt sätt att skapa komplexa aktioner i FreeCAD. Du behöver bara spela in aktioner samtidigt som du gör dem, och sedan spara det under ett namn, och senare spela upp det när du vill. Eftersom makron i realiteten är en lista av python kommandon, så kan du även redigera det, och skapa mycket komplexa skript.

While Python scripts normally have the .py extension, FreeCAD macros should have the .FCMacro extension. A collection of macros written by experienced users is found in the macros recipes page.

See the Power users hub to learn more about the Python programming language, and about writing macros. In particular, you should start with these pages:

Hur det fungerar

Om du aktiverar konsolutmatning(Meny Redigera -> Alternativ -> Allmänt -> Makro -> Visa skriptkommandon i python konsolen), så kommer du se att varje aktion du gör i FreeCAD, , som att klicka på en knapp, genererar ett python kommando. Dessa kommandon är vad som kan spelas in i ett makro. Huvudverktyget för att göra makron är makroverktygslådan: Macros toolbar.jpg. På den finns det 4 knappar: Spela in, stoppa inspelning, redigera och spela upp det nuvarande makrot.

Enable the console output in the menu Edit → Preferences → General → Macro → Show scripts commands in python console. You will see that in FreeCAD, every action you do, such as pressing a button, outputs a Python command. Those commands are what can be recorded in a macro. The main tool for making macros is the macros toolbar: Macros toolbar.jpg. On it you have 4 buttons: Record, stop recording, edit and play the current macro.

Det är mycket enkelt att använda: Klicka på inspelningsknappen, du kommer att efterfrågas om ett namn till ditt makro, utför sedan några aktioner. När du är klar, Klick på stoppa inspelning knappen, och dina aktioner kommer att spaaras. Du kan nu komma åt makrodialogen med redigeraknappen:

Macros.jpg

Där kan du hantera dina makron, radera, redigera eller skapa nya från scratch. Om du redigerar ett makro, så kommer det att öppnas i ett redigeringsfönster där du kan förändra dess kod.

Exempel

Klicka på inspelningsknappen, ge den ett namn, låt oss säga "cylinder 10x10", skapa skapa sedan med Del arbetsbänken en cylinder med radien= 10 och höjden = 10. Klicka sedan på "stoppa inspelning" knappen. I redigera makro dialogen, så kan du se den python kod som har spelats in, och om du vill, göra ändringar på den. För att köra ditt makro, klicka på uppspelningsknappen i verktygslåden medan ditt makro är i redigeraren. Ditt makro sparas alltid till disk, så alla ändringar du gör, eller alla nya makron du skapar, kommer alltid att finnas tillgängliga nästa gång som du startar FreeCAD.

Press the record button, give a name, let's say "cylinder 10x10", then, in the Part Workbench, create a cylinder with radius = 10 and height = 10. Then, press the "stop recording" button. In the edit macros dialog, you can see the python code that has been recorded, and, if you want, make alterations to it. To execute your macro, simply press the execute button on the toolbar while your macro is in the editor. You macro is always saved to disk, so any change you make, or any new macro you create, will always be available next time you start FreeCAD.

Anpassning

Det är förstås inte så praktiskt att behöva ladda ett makro i redigeraren för att kunna använda det. FreeCAD erbjuder många bättre sätt att använda ditt makro, som att tilldela en tangentbordsgenväg till den eller lägga till en punkt i menyn. När ditt makro är sparat, så kan allt detta göras via Verktyg -> Anpassa menyn:

Of course it is not practical to load a macro in the editor in order to use it. FreeCAD provides much better ways to use your macro, such as assigning a keyboard shortcut to it or putting an entry in the menu. Once your macro is created, all this can be done via the Tools → Customize menu.

Macros config.jpg

Pä detta sätt så kan du göra ditt makro till ett riktigt verktyg, precis som ett standardverktyg i FreeCAD . Detta, i tilläg till kraften hos pythonskripten i FreeCAD, gör det möjligt att lätt lägga till dina egna verktyg till gränssnittet. Läs vidare på Skript sidan om du vill veta mer om python skript...

See Customize Toolbars for a more detailed description.

Skapa makron utan inspelning

Du kan också direkt kopiera/klistra in python kod till ett makro, utan att behöva spela in aktioner i gränssnittet. Skapa bara ett nytt makro, redigera det, och klistra in din kod. Ditt makro sparas automatiskt när du stänger makroredigerings fönstret.

You can also directly copy/paste python code into a macro, without recording GUI action. Simply create a new macro, edit it, and paste your code. You can then save your macro the same way as you save a FreeCAD document. Next time you start FreeCAD, the macro will appear under the "Installed Macros" item of the Macro menu.

See How to install macros for a more detailed description.

Makroförråd

Besök Makrorecept sidan för att hämta några användbara makron att lägga till din FreeCAD installation.

Visit the Macros recipes page to pick some useful macros to add to your FreeCAD installation.

Additional information

Tutorials

You can manually install extensions, however, it is much simpler to just use the Addon Manager.Introduktion till Python


Introduction

This is a short tutorial for those new to Python. Python is an open-source, multiplatform programming language. It has several features that make it different from other programming languages, and very accessible to new users:

 • It has been designed to be to readable by human beings, making it relatively easy to learn and understand.
 • It is interpreted, this means that programs do not need to be compiled before they can be executed. Python code can be executed immediately, even line by line if you wish.
 • It can be embedded in other programs as a scripting language. FreeCAD has an embedded Python interpreter. You can write Python code to manipulate parts of FreeCAD. This is very powerful, it means you can build your very own tools.
 • It is extensible, you can easily plug new modules into your Python installation and extend its functionality. For example, there are modules that allow Python to read and write images, to communicate with Twitter, to schedule tasks to be performed by your operating system, etc.

The following is a very basic introduction, and by no means a complete tutorial. But hopefully it will provide a good starting point for further exploration into FreeCAD and its mechanisms. We strongly encourage you to enter the code snippets below into a Python interpreter.

The interpreter

Usually when writing computer programs, you open a text editor or your special programming environment (which is basically a text editor with some additional tools), write your program, then compile and execute. Often one or more errors were made during entry, so your program won't work. You may even get an error message telling you what went wrong. Then you go back to your text editor, correct the mistakes, run again, repeating until your program works as intended.

In Python that whole process can be done transparently inside the Python interpreter. The interpreter is a Python window with a command prompt, where you can simply type Python code. If you have installed Python on your computer (download it from the Python website if you are on Windows or Mac, install it from your package repository if you are on GNU/Linux), you will have a Python interpreter in your start menu. But, as already mentioned, FreeCAD also has a built-in Python interpreter: the Python console.

FreeCAD Python console.png

The FreeCAD Python console


If you don't see it, click on View → Panels → Python console. The Python console can be resized and also undocked.

The interpreter shows the Python version, then a >>> symbol which is the command prompt. Writing code in the interpreter is simple: one line is one instruction. When you press Enter, your line of code will be executed (after being instantly and invisibly compiled). For example, try writing this:

print("hello")

print() is a Python command that, obviously, prints something on the screen. When you press Enter, the operation is executed, and the message "hello" is printed. If you make an error, for example let's write:

print(hello)

Python will immediately tell you so. In this case Python doesn't know what hello is. The " " characters specify that the content is a string, programming jargon for a piece of text. Without these the print() command doesn't recognize hello. By pressing the up arrow you can go back to the last line of code and correct it.

The Python interpreter also has a built-in help system. Let's say we don't understand what went wrong with print(hello) and we want specific information about the command:

help("print")

You'll get a long and complete description of everything the print() command can do.

Now that you understand the Python interpreter, we can continue with the more serious stuff.

top

Variables

Very often in programming you need to store a value under a name. That's where variables come in. For example, type this:

a = "hello"
print(a)

You probably understand what happened here, we saved the string "hello" under the name a. Now that a is known we can use it anywhere, for example in the print() command. We can use any name we want, we just need to follow some simple rules, such as not using spaces or punctuation and not using Python keywords. For example, we can write:

hello = "my own version of hello"
print(hello)

Now hello is not an undefined any more. Variables can be modified at any time, that's why they are called variables, their content can vary. For example:

myVariable = "hello"
print(myVariable)
myVariable = "good bye"
print(myVariable)

We changed the value of myVariable. We can also copy variables:

var1 = "hello"
var2 = var1
print(var2)

It is advisable to give meaningful names to your variables. After a while you won't remember what your variable named a represents. But if you named it, for example, myWelcomeMessage you'll easily remember its purpose. Plus your code is a step closer to being self-documenting.

Case is very important, myVariable is not the same as myvariable. If you were to enter print(myvariable) it would come back with an error as not defined.

top

Numbers

Of course Python programs can deal with all kinds of data, not just text strings. One thing is important, Python must know what kind of data it is dealing with. We saw in our print hello example, that the print() command recognized our "hello" string. By using " " characters, we specified that what follows is a text string.

We can always check the data type of a variable with the type() command:

myVar = "hello"
type(myVar)

It will tell us the content of myVar is a 'str', which is short for string. We also have other basic data types such as integer and float numbers:

firstNumber = 10
secondNumber = 20
print(firstNumber + secondNumber)
type(firstNumber)

Python knows that 10 and 20 are integer numbers, so they are stored as 'int', and Python can do with them everything it can do with integers. Look at the results of this:

firstNumber = "10"
secondNumber = "20"
print(firstNumber + secondNumber)

Here we forced Python to consider that our two variables are not numbers but pieces of text. Python can add two pieces of text together, although in that case, of course, it won't perform any arithmetic. But we were talking about integer numbers. There are also float numbers. The difference is float numbers can have a decimal part and integer numbers do not:

var1 = 13
var2 = 15.65
print("var1 is of type ", type(var1))
print("var2 is of type ", type(var2))

Integers and floats can be mixed together without problems:

total = var1 + var2
print(total)
print(type(total))

Because var2 is a float Python automatically decides that the result must also be a float. But there are cases where Python does not knows what type to use. For example:

varA = "hello 123"
varB = 456
print(varA + varB)

This results in an error, varA is a string and varB is an integer, and Python doesn't know what to do. However, we can force Python to convert between types:

varA = "hello"
varB = 123
print(varA + str(varB))

Now that both variables are strings the operation works. Note that we "stringified" varB at the time of printing, but we didn't change varB itself. If we wanted to turn varB permanently into a string, we would need to do this:

varB = str(varB)

We can also use int() and float() to convert to integer and float if we want:

varA = "123"
print(int(varA))
print(float(varA))

You must have noticed that we have used the print() command in several ways. We printed variables, sums, several things separated by commas, and even the result of another Python command. Maybe you also saw that these two commands:

type(varA)
print(type(varA))

have the same result. This is because we are in the interpreter, and everything is automatically printed. When we write more complex programs that run outside the interpreter, they won't print automatically, so we'll need to use the print() command. With that in mind let's stop using it here. From now on we will simply write:

myVar = "hello friends"
myVar

top

Lists

Another useful data type is a list. A list is a collection of other data. To define a list we use [ ]:

myList = [1, 2, 3]
type(myList)
myOtherList = ["Bart", "Frank", "Bob"]
myMixedList = ["hello", 345, 34.567]

As you can see a list can contain any type of data. You can do many things with a list. For example, count its items:

len(myOtherList)

Or retrieve one item:

myName = myOtherList[0]
myFriendsName = myOtherList[1]

While the len() command returns the total number of items in a list, the first item in a list is always at position 0, so in our myOtherList "Bob" will be at position 2. We can do much more with lists such as sorting items and removing or adding items.

Interestingly a text string is very similar to a list of characters in Python. Try doing this:

myvar = "hello"
len(myvar)
myvar[2]

Usually what you can do with lists can also be done with strings. In fact both lists and strings are sequences.

Apart from strings, integers, floats and lists, there are more built-in data types, such as dictionaries, and you can even create your own data types with classes.

top

Indentation

One important use of lists is the ability to "browse" through them and do something with each item. For example look at this:

alldaltons = ["Joe", "William", "Jack", "Averell"]
for dalton in alldaltons:
  print(dalton + " Dalton")

We iterated (programming jargon) through our list with the for in command and did something with each of the items. Note the special syntax: the for command terminates with : indicating the following will be a block of one of more commands. In the interpreter, immediately after you enter the command line ending with :, the command prompt will change to ... which means Python knows that there is more to come.

How will Python know how many of the next lines will need to be executed inside the for in operation? For that, Python relies on indentation. The next lines must begin with a blank space, or several blank spaces, or a tab, or several tabs. And as long as the indentation stays the same the lines will be considered part of the for in block. If you begin one line with 2 spaces and the next one with 4, there will be an error. When you have finished, just write another line without indentation, or press Enter to come back from the for in block

Indentation also aids in program readability. If you use large indentations (for example use tabs instead of spaces) when you write a big program, you'll have a clear view of what is executed inside what. We'll see that other commands use indented blocks of code as well.

The for in command can be used for many things that must be done more than once. It can, for example, be combined with the range() command:

serie = range(1, 11)
total = 0
print("sum")
for number in serie:
  print(number)
  total = total + number
print("----")
print(total)

If you have been running the code examples in an interpreter by copy-pasting, you will find the previous block of text will throw an error. Instead, copy to the end of the indented block, i.e. the end of the line total = total + number and then paste in the interpreter. In the interpreter press Enter until the three dot prompt disappears and the code runs. Then copy the final two lines followed by another Enter. The final answer should appear.

If you type into the interpreter help(range) you will see:

range(...)
  range(stop) -> list of integers
  range(start, stop[, step]) -> list of integers

Here the square brackets denote an optional parameter. However all are expected to be integers. Below we will force the step parameter to be an integer using int():

number = 1000
for i in range(0, 180 * number, int(0.5 * number)):
  print(float(i) / number)

Another range() example:

alldaltons = ["Joe", "William", "Jack", "Averell"]
for n in range(4):
  print(alldaltons[n], " is Dalton number ", n)

The range() command also has that strange particularity that it begins with 0 (if you don't specify the starting number) and that its last number will be one less than the ending number you specify. That is, of course, so it works well with other Python commands. For example:

alldaltons = ["Joe", "William", "Jack", "Averell"]
total = len(alldaltons)
for n in range(total):
  print(alldaltons[n])

Another interesting use of indented blocks is with the if command. This command executes a code block only if a certain condition is met, for example:

alldaltons = ["Joe", "William", "Jack", "Averell"]
if "Joe" in alldaltons:
  print("We found that Dalton!!!")

Of course this will always print the sentence, but try replacing the second line with:

if "Lucky" in alldaltons:

Then nothing is printed. We can also specify an else statement:

alldaltons = ["Joe", "William", "Jack", "Averell"]
if "Lucky" in alldaltons:
  print("We found that Dalton!!!")
else:
  print("Such Dalton doesn't exist!")

top

Functions

There are very few standard Python commands and we already know several of them. But you can create your own commands. In fact, most of the additional modules that you can plug into your Python installation do just that, they add commands that you can use. A custom command in Python is called a function and is made like this:

def printsqm(myValue):
  print(str(myValue) + " square meters")

printsqm(45)

The def() command defines a new function, you give it a name, and inside the parenthesis you define the arguments that the function will use. Arguments are data that will be passed to the function. For example, look at the len() command. If you just write len(), Python will tell you it needs an argument. Which is obvious: you want to know the length of something. If you write len(myList) then myList is the argument that you pass to the len() function. And the len() function is defined in such a way that it knows what to do with this argument. We have done the same thing with our printsqm function.

The myValue name can be anything, and it will only be used inside the function. It is just a name you give to the argument so you can do something with it. By defining arguments you also to tell the function how many to expect. For example, if you do this:

printsqm(45, 34)

there will be an error. Our function was programmed to receive just one argument, but it received two, 45 and 34. Let's try another example:

def sum(val1, val2):
  total = val1 + val2
  return total

myTotal = sum(45, 34)

Here we made a function that receives two arguments, sums them, and returns that value. Returning something is very useful, because we can do something with the result, such as store it in the myTotal variable.

top

Modules

Now that you have a good idea of how Python works, you will need to know one more thing: How to work with files and modules.

Until now, we have written Python instructions line by line in the interpreter. This method is obviously not suitable for larger programs. Normally the code for Python programs is stored in files with the .py extension. Which are just plain text files and any text editor (Linux gedit, emacs, vi or even Windows Notepad) can be used to create and edit them.

There are several of ways to execute a Python program. In Windows, simply right-click your file, open it with Python, and execute it. But you can also execute it from the Python interpreter itself. For this, the interpreter must know where your program is. In FreeCAD the easiest way is to place your program in a folder that FreeCAD's Python interpreter knows by default, such as FreeCAD's user Mod folder:

 • On Linux it is usually /home/<username>/.FreeCAD/Mod/.
 • On Windows it is %APPDATA%\FreeCAD\Mod\, which is usually C:\Users\<username>\Appdata\Roaming\FreeCAD\Mod\.
 • On Mac OSX it is usually /Users/<username>/Library/Preferences/FreeCAD/Mod/.

Let's add a subfolder there called scripts and then write a file like this:

def sum(a,b):
  return a + b

print("myTest.py succesfully loaded")

Save the file as myTest.py in the scripts folder, and in the interpreter window write:

import myTest

without the .py extension. This will execute the contents of the file, line by line, just as if we had written it in the interpreter. The sum function will be created, and the message will be printed. Files containing functions, like ours, are called modules.

When we write a sum() function in the interpreter, we execute it like this:

sum(14, 45)

But when we import a module containing a sum() function the syntax is a bit different:

myTest.sum(14, 45)

That is, the module is imported as a "container", and all its functions are inside that container. This is very useful, because we can import a lot of modules, and keep everything well organized. Basically when you see something.somethingElse, with a dot in between, then this means somethingElse is inside something.

We can also import our sum() function directly into the main interpreter space:

from myTest import *
sum(12, 54)

Almost all modules do that: they define functions, new data types and classes that you can use in the interpreter or in your own Python modules, because nothing prevents you from importing other modules inside your module!

How do we know what modules we have, what functions are inside and how to use them (that is, what kind of arguments they need)? We have already seen that Python has a help() function. Doing:

help("modules")

will give us a list of all available modules. We can import any of them and browse their content with the dir() command:

import math
dir(math)

We'll see all the functions contained in the math module, as well as strange stuff named __doc__, __file__, __name__. Every function in a well made module has a __doc__ that explains how to use it. For example, we see that there is a sin() function inside the math module. Want to know how to use it?

print(math.sin.__doc__)

It may not be evident, but on either side of doc are two underscore characters.

And finally one last tip: When working on new or existing code, it is better to not use the FreeCAD macro file extension, .FCMacro, but instead use the standard .py extension. This is because Python doesn't recognize the .FCMacro extension. If you use .py your code can be easily loaded with import, as we have already seen, and also reloaded with importlib.reload():

import importlib
importlib.reload(myTest)

There is however an alternative:

exec(open("C:/PathToMyMacro/myMacro.FCMacro").read())

top

Starting with FreeCAD

Hopefully you now have a good idea of how Python works, and you can start exploring what FreeCAD has to offer. FreeCAD's Python functions are all well organized in different modules. Some of them are already loaded (imported) when you start FreeCAD. Just try:

dir()

top

Notes

 • FreeCAD was originally designed to work with Python 2. Since Python 2 reached the end of its life in 2020, future development of FreeCAD will be done exclusively with Python 3, and backwards compatibility will not be supported.
 • Much more information about Python can be found in the official Python tutorial and the official Python reference.

topPython skript i FreeCAD

FreeCAD är byggt från grunden att helt och hållet kunna kontrolleras av python skript. Nästan alla delar av FreeCAD som gränssnittet, sceninnehållet, och även representationen av detta innehåll i 3d vyerna kan kommas åt från den inbyggda pythontolken eller från dina egna skript. Resultatet av detta är att FreeCAD troligen är en av de mest anpassningsbara konstruktionsapplikationerna som finns idag.

FreeCAD is built from scratch to be totally controlled by Python scripts. Almost all parts of FreeCAD, such as the interface, the scene contents, and even the representation of this content in the 3D views, are accessible from the built-in Python interpreter or from your own scripts. As a result, FreeCAD is probably one of the most deeply customizable engineering applications available today.

Om du inte kan något om python, så rekommenderar vi att du letar efter övningar på internet, och tar en snabbtitt på dess struktur. Python är ett mycket lättlärt språk, speciellt eftersom det kan köras inuti en tolk, där allt från enkla kommandon till kompletta program kan köras direkt, utan något bahov för kompilering. FreeCAD har en inbyggd tolk. Om du inte ser fönstret "Rapportvy", som visas nedan, så kan du få fram den genom att klicka på Vy -> Vyer -> Rapportvy.

Tolken

Från tolken så har du åtkomst till alla dina systeminstallerade pythonmoduler, såväl som FreeCAD's inbyggda moduler, och alla extra FreeCAD moduler som du installerat senare. Skärmdumpen nedan visar python tolken:

From the interpreter, you can access all your system-installed Python modules, as well as the built-in FreeCAD modules, and all additional FreeCAD modules you installed later. The screenshot below shows the Python interpreter:

FreeCAD python tolken

Från tolken kan du köra pythonkod, lista igenom tillgängliga klasser och funktioner. FreeCAD erbjuder en väldigt smidig klasslistare för utforskning av din nya FreeCAD värld: När du skriver namnet på en känd klass följt av en punkt (vilket innebär att du vill addera något från den klassen), så öppnas en klasslistare, där du kan navigera mellan tillgängliga underklasser och metoder. När du väljer något, så visas en associerad hjälptext (om den finns):

FreeCAD klasslistare

Så, starta här genom att skriva App. eller Gui. och se vad som händer. Ett annat mer allmänt python-sätt att utforska modul- och klassinnehåll är att använda print dir() kommandot. Till exempel, genom att skriva print dir() så kommer alla moduler som för närvarande är laddade i FreeCAD att listas. print dir(App) kommer att visa dig allt inuti App modulen, etc.

En annan användbar egenskap hos tolken är möjligheten att backa i kommandohistorian och hämta en kod-rad som du skrivit tidigare. För att navigera i kommandohistorian, använd CTRL+UPP-PIL eller CTRL+NED-PIL.

Genom att högerklicka i tolkfönstret, så har du flera andra alternativ, som att kopiera hela historian (användbart för att göra en experimentskript, och sedan kunna spara det), eller att sätta in ett filnamn med full sökväg.

top

Python Hjälp

I FreeCAD Hjälpmenyn, så hittar du en menypunkt som heter "Python hjälp", vilken kommer att öppna ett webbfönster som innehåller en komplett, realtidsgenererad dokumentation över alla python moduler som finns tillgänglig för FreeCAD tolken, inklusive python inbyggda FreeCAD moduler, system-installerade moduler, och extra FreeCAD moduler. Den dokumentation som fills tillgänglig där beror på hur mycket arbete varje modulutvecklare lägger på att dokumentera sin kod, men vanligtvis her pythonmoduler ett rykte om sig att vara ganska väldokumenterade. Ditt FreeCAD fönster måste vara öppet för att detta dokumentationssystem ska fungera.

In the FreeCAD Help menu, you'll find an entry labeled Automatic python modules documentation, which will open a browser window containing a complete, realtime-generated documentation of all Python modules available to the FreeCAD interpreter, including Python and FreeCAD built-in modules, system-installed modules, and FreeCAD additional modules. The documentation available there depends on how much effort each module developer put into documenting his code, but Python modules have a reputation for being fairly well documented. Your FreeCAD window must stay open for this documentation system to work. The entry Python scripting documentation will give you a quick link to the Power users hub wiki section.

top

Inbyggda moduler

Eftersom FreeCAD är designat för att kunna köras utan ett grafiskt användargränssnitt, så är nästan all dess funktionalitet uppdelat i två grupper: Kärnfunktioner, benämnda App, och gränssnittsfunktioner, benämnda Gui. Så våra två inbyggda FreeCAD huvudmoduler kallas för App och Gui. Dessa två moduler kan även kommas åt av skript utanför tolken, genom de respektive namnen FreeCAD och FreeCADGui.

Since FreeCAD is designed so that it can also be run without a Graphical User Interface (GUI), almost all its functionality is separated into two groups: Core functionality, named App, and GUI functionality, named Gui. These two modules can also be accessed from scripts outside of the interpreter, by the names FreeCAD and FreeCADGui respectively.

 • I App modulen, så hittar du allt som är relaterat till själva applikationen, som metoder för att öppna eller stänga filer, och till dokumenten, som att ställa in det aktiva dokumentet eller lista dess innehåll.
 • I Gui modulen, så hittar du verktyg för åtkomst och hantering av gränssnittselement, som arbetsbänkarna och dears verktygslådor, och mer intressant, den grafiska representationen av allt FreeCAD innehåll.

Att lista allt innehåll av dessa moduler är en lite improduktiv uppgift, eftersom de växer ganska snabbt tillsammans med FreeCAD's utveckling. Men de två erbjudna listverktygen (klasslistaren och python hjälpen) ska alltid ge dig en komplett och uppdaterad dokumentation av dessa moduler.

top

App och Gui objekten

Som vi sade, så är allt i FreeCAD uppdelat mellan kärna och representation. Detta inkluderar även 3D objekten. Du kan komma åt objektens definierande egenskaper (kallade features i FreeCAD) via App modulen, och ändra det sätt som de representeras på skärmen via Gui modulen. Till exempel, en kub har egenskaper som definierar den, som bredd, längd, höjd som sparas i ett App objekt, och representationsegenskaper, som ytfärg, ritläge, som lagras i ett motsvarande Gui objekt.

As already mentioned, in FreeCAD everything is separated into core and representation. This includes the 3D objects. You can access defining properties of objects (called features in FreeCAD) via the App module, and change the way they are represented on screen via the Gui module. For example, a cube has properties that define it (like width, length, height) that are stored in an App object, and representation properties (like faces color, drawing mode) that are stored in a corresponding Gui object.

Detta sätt att göra det på tillåter ett mycket brett användningsområde, som att låta algoritmer endast arbeta på den definierande delen av objekten, utan att behöva bry sig om någon visuell del, eller även att skicka dokumentets innehåll till icke-grafiska applikationer, som listor, räkneark eller elementanalyser.

För varje App objekt i ditt dokument, så existerar det ett motsvarande Gui objekt. Själva dokumentet har faktiskt också ett App och ett Gui objekt. Detta är förstås endast giltigt när du kör FreeCAD med dess fulla gränssnitt. I kommando-linje versionen, så existerar inget gränssnitt, så endast App objekt är tillgängliga. Notera att Gui delen av objekt genereras igen varje gång som ett App objekt är markerat som "att omberäknas" (till exempel när en av dess parametrar har ändrats), så ändringar som du har gjort direkt på Gui objektet kan förloras.

För att komma åt App delen av något, så skriver du:

myObject = App.ActiveDocument.getObject("ObjectName")

där "ObjektNamn är namnet på ditt objekt. Du kan också skriva:

myObject = App.ActiveDocument.ObjectName

För att komma åt Gui delen av samma objekt, skriv:

myViewObject = Gui.ActiveDocument.getObject("ObjectName")

där "ObjektNamn är namnet på ditt objekt. Du kan också skriva:

myViewObject = App.ActiveDocument.ObjectName.ViewObject

Om vi inte har något gränssnitt (vi är till exempel i kommandoradsläge), så kommer den sista raden att returnera None.

top

Dokument objekten

I FreeCAD så finns allt ditt arbete i Dokument. Ett dokument innehåller din geometri och kan sparas till en fil. Flera dokument kan öppnas samtidigt. Dokumentet, som geometrin som finns i den, har App och Gui objekt. App objekt innehåller dina geometridefinitioner, medan Gui objekt innehåller ditt dokuments olika vyer Du kan öppna flera fönster, där varje fönster visar ditt arbete med en annan zoomfaktor eller synvinkel. Dessa vyer är en del av Gui objektet i ditt dokument.

In FreeCAD all your work resides inside documents. A document contains your geometry and can be saved to a file. Several documents can be opened at the same time. The document, like the geometry contained inside, has App and Gui objects. The App object contains your actual geometry definitions, while the Gui object contains the different views of your document. You can open several windows, each one viewing your work with a different zoom factor or from a different direction. These views are all part of your document's Gui object.

För att komma åt App delen i det aktiva dokumentet, skriv:

myDocument = App.ActiveDocument

För att skapa ett nytt dokument, skriv:

myDocument = App.newDocument("Document Name")

För att komma åt Gui delen i det aktiva dokumentet, skriv:

myGuiDocument = Gui.ActiveDocument

För att komma åt nuvarande vy, skriv:

myView = Gui.ActiveDocument.ActiveView

top

Using additional modules

The FreeCAD and FreeCADGui modules are only responsible for creating and managing objects in the FreeCAD document. They don't actually do anything more such as creating or modifying geometry. This is because that geometry can be of several types, and therefore requires additional modules, each responsible for managing a certain geometry type. For example, the Part Module, using the OpenCascade kernel, is able to create and manipulate BRep type geometry. Whereas the Mesh Module is able to build and modify mesh objects. In this manner FreeCAD is able to handle a wide variety of object types, that can all coexist in the same document, and new types can easily be added in the future.

top

Creating objects

Each module has its own way of dealing with geometry, but one thing they usually all can do is create objects in the document. But the FreeCAD document is also aware of the available object types provided by the modules:

FreeCAD.ActiveDocument.supportedTypes()

will list all possible objects you can create. For example, let's create a mesh (handled by the Mesh module) and a part (handled by the Part module):

myMesh = FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Mesh::Feature", "myMeshName")
myPart = FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Feature", "myPartName")

The first argument is the object type, the second the name of the object. Our two objects look almost the same: They don't contain any geometry yet, and most of their properties are the same when you inspect them with dir(myMesh) and dir(myPart). Except for one thing, myMesh has a Mesh property and myPart has a Shape property. That is where the Mesh and Part data are stored. For example, let's create a Part cube and store it in our myPart object:

import Part
cube = Part.makeBox(2, 2, 2)
myPart.Shape = cube

You could try storing the cube inside the Mesh property of the myMesh object, but it will return an error. That is because each properties is made to store only a certain type. In a Mesh property, you can only save stuff created with the Mesh module. Note that most modules also have a shortcut to add their geometry to the document:

import Part
cube = Part.makeBox(2, 2, 2)
Part.show(cube)

top

Modifying objects

Modifying an object is done in the same way:

import Part
cube = Part.makeBox(2, 2, 2)
myPart.Shape = cube

Now let's change the shape by a bigger one:

biggercube = Part.makeBox(5, 5, 5)
myPart.Shape = biggercube

top

Querying objects

You can always look at the type of an object like this:

myObj = FreeCAD.ActiveDocument.getObject("myObjectName")
print(myObj.TypeId)

or check if an object is derived from one of the basic ones (Part Feature, Mesh Feature, etc):

print(myObj.isDerivedFrom("Part::Feature"))

Now you can really start playing with FreeCAD! For a complete list of available modules and their tools, visit the Category:API section.

topIntroduktion

Först av allt så måste du importera Nätmodulen:

To get access to the Mesh module you have to import it first:

import Mesh

Skapande och laddning

För att skapa ett tomt nätobjekt använd standardkonstruktören:

To create an empty mesh object just use the standard constructor:

mesh = Mesh.Mesh()

Du kan också skapa ett objekt från en fil

mesh = Mesh.Mesh("D:/temp/Something.stl")

Eller skapa det från ett set av trianglar, beskrivna av dess hörnpunkter:

triangles = [
# triangle 1
[-0.5000, -0.5000, 0.0000], [0.5000, 0.5000, 0.0000], [-0.5000, 0.5000, 0.0000],
#triangle 2
[-0.5000, -0.5000, 0.0000], [0.5000, -0.5000, 0.0000], [0.5000, 0.5000, 0.0000],
]
meshObject = Mesh.Mesh(triangles)
Mesh.show(meshObject)

Mesh-Kernel tar hand om skapandet av en topologiskt korrekt datastruktur genom att sortera sammanfallande punkter och kanter tillsammans.

top

Modellering

För att skapa reguljärageometrier så kan du används Python skriptet BuildRegularGeoms.py.

To create regular geometries you can use one of the create*() methods. A torus, for instance, can be created as follows:

m = Mesh.createTorus(8.0, 2.0, 50)
Mesh.show(m)

De första två parametrarna definierar toroidens radier och den tredje parametern är en sub-sampling faktor för hur många trianglar som skapas. Ju högre värde på denna faktorn, desto jämnare blir kroppen.

Nät klassen har ett set med booleska funktioner som kan användas för modelleringsändamål. Den erbjuder förening, skärning och skillnad mellan två nätobjekt.

The Mesh module also provides three Boolean methods: union(), intersection() and difference():

m1, m2       # are the input mesh objects
m3 = Mesh.Mesh(m1) # create a copy of m1
m3.unite(m2)    # union of m1 and m2, the result is stored in m3
m4 = Mesh.Mesh(m1)
m4.intersect(m2)  # intersection of m1 and m2
m5 = Mesh.Mesh(m1)
m5.difference(m2)  # the difference of m1 and m2
m6 = Mesh.Mesh(m2)
m6.difference(m1)  # the difference of m2 and m1, usually the result is different to m5

Slutligen, ett komplett exempel som beräknar skärningen mellan en sfär och en cylinder som skär sfären.

import FreeCAD, Mesh
cylA = Mesh.createCylinder(2.0, 10.0, True, 1.0, 36)
cylB = Mesh.createCylinder(1.0, 12.0, True, 1.0, 36)
cylB.Placement.Base = (FreeCAD.Vector(-1, 0, 0)) # move cylB to avoid co-planar faces
pipe = cylA
pipe = pipe.difference(cylB)
pipe.flipNormals() # somehow required
doc = FreeCAD.ActiveDocument
obj = d.addObject("Mesh::Feature", "Pipe")
obj.Mesh = pipe
doc.recompute()

top

Special

En extensiv, fast svåranvänd, källa för Nätrelaterade skript är Nätmodulens enhetstestskript. I detta enhetstest så kallas samtliga metoder och samtliga egenskaper/attribut ändras. Så om du är tillräckligt modig, ta en titt på Unit Test module.

An extensive, though hard to use, source of mesh related scripting are the unit test scripts of the Mesh module. In these unit tests literally all methods are called and all properties/attributes are tweaked. So if you are bold enough, take a look at the Unit Test module.

See also: Mesh API.

topIntroduktion

Här kommer vi att förklara hur du kontrollerar Del Modulen direkt från FreeCADs python tolk, eller från ett externt skript. Titta igenom Skript avsnittet och FreeCAD Skript grunder sidorna om du behöver mer information om hur python skript fungerar i FreeCAD.


För att kunna använda Delmodulens funktioner så måste du ladda Del modulen i tolken:

import Part

Here we will explain to you how to control the Part Module directly from the FreeCAD Python interpreter, or from any external script. Be sure to browse the Scripting section and the FreeCAD Scripting Basics pages if you need more information about how Python scripting works in FreeCAD. If you are new to Python, it is a good idea to first read the Introduction to Python.

See also

Klass Diagram

Detta är en UML översikt över de viktigaste klasserna i Del modulen:

Python klasser i Del modulen

This is a Unified Modeling Language (UML) overview of the most important classes of the Part module: Python classes of the Part module

top

Geometri

De geomtriska objekten är byggblocken för alla topologiska objekt:

 • GEOM Basklass för geometriska objekt
 • LINE En rak linje i 3D, definierad av en start- och en slutpunkt
 • CIRCLE Cirkel eller cirkelsegment som definieras av en centrumpunkt, start- och en slutpunkt
 • ...... Och snart lite mer

The geometric objects are the building blocks of all topological objects:

 • Geom Base class of the geometric objects.
 • Line A straight line in 3D, defined by starting point and end point.
 • Circle Circle or circle segment defined by a center point and start and end point.
 • ...... Etc.

top

Topologi

Följande topologiska datatyper finns tillgängliga:

 • COMPOUND En grupp av valfri typ av topologiska objekt.
 • COMPSOLID En kompositsolid är ett set av solider ihopkopplade genom dess ytor. Det expanderar begreppen WIRE och SHELL till solider.
 • SOLID En rymd som är begränsad av skal. Den är tredimensionell.
 • SHELL Ett set av ytor ihopkopplade genom dess kanter. Ett skal kan vara öppet eller slutet.
 • FACE I 2D så är det en del av ett plan; i 3D är det en del av en yta. Dess geometri är begränsad (trimmad) av konturer. Den är tvådimensionell.
 • WIRE Ett set av kanter som är ihopkopplade genom dess hörn. Det kan vara en öppen eller sluten kontur beroende på om kanterna är ihoplänkade eller inte.
 • EDGE Ett topologiskt element som motsvarar en begränsad kurva. En kant är vanligtvis begränsad av hörn. Det har en dimension.
 • VERTEX Ett topologiskt element som motsvarar en punkt. Dess dimension är noll.
 • SHAPE En allmän term som täcker allt ovan.

The following topological data types are available:

 • Compound A group of any type of topological objects.
 • Compsolid A composite solid is a set of solids connected by their faces. It expands the notions of WIRE and SHELL to solids.
 • Solid A part of space limited by shells. It is three dimensional.
 • Shell A set of faces connected by their edges. A shell can be open or closed.
 • Face In 2D it is part of a plane; in 3D it is part of a surface. Its geometry is constrained (trimmed) by contours. It is two dimensional.
 • Wire A set of edges connected by their vertices. It can be an open or closed contour depending on whether the edges are linked or not.
 • Edge A topological element corresponding to a restrained curve. An edge is generally limited by vertices. It has one dimension.
 • Vertex A topological element corresponding to a point. It has zero dimension.
 • Shape A generic term covering all of the above.

top

Exempel

Skapa simpel topologi

Wire

Vi ska nu skapa en topologi genom att konstruera den utifrån enklare geometri. Som ett studiefall så använder vi en del som syns i bilden vilken består av fyra hörn, två cirklar och två linjer.

top

Skapa Geometri

Först så måste vi skapa de distinkt geometriska delarna av denna tråd. Och vi måste ta hänsyn till att hörnen på de geometriska delarna är på samma position. Annars kanske vi inte kan koppla ihop de geometriska delarna till en topologi!

First we create the distinct geometric parts of this wire. Making sure that parts that have to be connected later share the same vertices.

Så vi skapar punkterna först:

import Part
from FreeCAD import Base
V1 = Base.Vector(0, 10, 0)
V2 = Base.Vector(30, 10, 0)
V3 = Base.Vector(30, -10, 0)
V4 = Base.Vector(0, -10, 0)

top

Cirkelbåge

Circle


För att skapa en cirkelbåge så skapar vi en hjälppunkt och skapar cirkelbågen genom tre punkter:

VC1 = Base.Vector(-10, 0, 0)
C1 = Part.Arc(V1, VC1, V4)
VC2 = Base.Vector(40, 0, 0)
C2 = Part.Arc(V2, VC2, V3)

top

Linje

Line


Linjen kan skapas mycket lätt ur punkterna:

L1 = Part.LineSegment(V1, V2)
L2 = Part.LineSegment(V3, V4)

top

Sätta ihop allt

Det sista steget är att sätta ihop den geometriska grundelementen och baka en topologisk form:

The last step is to put the geometric base elements together and bake a topological shape:

S1 = Part.Shape([C1, L1, C2, L2])

top

Skapa ett prisma

Extrudera nu tråden i en riktning och skapa en äkta 3D form:

Now extrude the wire in a direction and make an actual 3D shape:

W = Part.Wire(S1.Edges)
P = W.extrude(Base.Vector(0, 0, 10))

top

Show it all

Part.show(P)

top

Skapa grundtyper

Kort beskrivning

Du kan lätt skapa enkla topologiska objekt med "make...()" metoden från Del Modulen:

You can easily create basic topological objects with the make...() methods from the Part Module:

b = Part.makeBox(100, 100, 100)
Part.show(b)

Några andra make...() metoder fom finns:

 • makeBox(l,w,h,[p,d]) -- Skapa en låda placerad i p och pekar i riktningen d med dimensionerna (l,w,h). Som standard är p Vektor(0,0,0) och d är Vektor(0,0,1)
 • makeCircle(radius,[p,d,angle1,angle2]) -- Skapa en cirkel med en given radie. Som standard är p Vektor(0,0,0), d är Vektor(0,0,1) angle1=0 och angle2=360
 • makeCompound(list) -- Skapar en compound från en lista med former (shapes)
 • makeCone(radius1,radius2,height,[p,d,angle]) -- Skapa en kon med given radie och höjd. Som standard är p Vektor(0,0,0), d är Vektor(0,0,1) och angle=360
 • makeCylinder(radius,height,[p,d,angle]) -- Skapa en cylinder med given radie och höjd. Som standard är p Vektor(0,0,0), d är Vektor(0,0,1) och angle=360
 • makeLine((x1,y1,z1),(x2,y2,z2)) -- Skapa en linje mellan två punkter
 • makePlane(length,width,[p,d]) -- Skapa ett plan med längd och bredd. med given radie och höjd. Som standard är p Vektor(0,0,0), och d är Vektor(0,0,1)
 • makePolygon(list) -- Skapa en polygon från en lista med punkter
 • makeSphere(radius,[p,d,angle1,angle2,angle3]) -- Skapa en sfär med given radie. Som standard är p Vektor(0,0,0), d Vektor(0,0,1), angle1=0, angle2=90 och angle3=360
 • makeTorus(radius1,radius2,[p,d,angle1,angle2,angle3]) -- Skapa en torus med given radie. Som standard är p Vektor(0,0,0), d Vektor(0,0,1), angle1=0, angle2=360 och angle3=360

See the Part API page for a complete list of available methods of the Part module.

top

Detaljerade förklaringar

Importera först följande:

First we need to import the Part module so we can use its contents in Python. We'll also import the Base module from inside the FreeCAD module:

import Part
from FreeCAD import Base

top

Create a vector

Vectors are one of the most important pieces of information when building shapes. They usually contain three numbers (but not necessarily always): the X, Y and Z cartesian coordinates. You create a vector like this:

myVector = Base.Vector(3, 2, 0)

We just created a vector at coordinates X = 3, Y = 2, Z = 0. In the Part module, vectors are used everywhere. Part shapes also use another kind of point representation called Vertex which is simply a container for a vector. You access the vector of a vertex like this:

myVertex = myShape.Vertexes[0]
print myVertex.Point
> Vector (3, 2, 0)

top

Hur skapar man en kant?

En kant är inget annat än en linje med två hörn:

An edge is nothing but a line with two vertices:

edge = Part.makeLine((0, 0, 0), (10, 0, 0))
edge.Vertexes
> [<Vertex object at 01877430>, <Vertex object at 014888E0>]

Notera: Du kan inte skapa en kant som passerar två hörn.

vec1 = Base.Vector(0, 0, 0)
vec2 = Base.Vector(10, 0, 0)
line = Part.LineSegment(vec1, vec2)
edge = line.toShape()

Du kan hitta en kants längd och centrum så här:

edge.Length
> 10.0
edge.CenterOfMass
> Vector (5, 0, 0)

top

Put the shape on screen

So far we created an edge object, but it doesn't appear anywhere on the screen. This is because the FreeCAD 3D scene only displays what you tell it to display. To do that, we use this simple method:

Part.show(edge)

The show function creates an object in our FreeCAD document and assigns our "edge" shape to it. Use this whenever it is time to display your creation on screen.

top

Hur skapar man en tråd?

en tråd kan skapas från en lista med kanter eller en lista med trådar:

A wire is a multi-edge line and can be created from a list of edges or even a list of wires:

edge1 = Part.makeLine((0, 0, 0), (10, 0, 0))
edge2 = Part.makeLine((10, 0, 0), (10, 10, 0))
wire1 = Part.Wire([edge1, edge2]) 
edge3 = Part.makeLine((10, 10, 0), (0, 10, 0))
edge4 = Part.makeLine((0, 10, 0), (0, 0, 0))
wire2 = Part.Wire([edge3, edge4])
wire3 = Part.Wire([wire1, wire2])
wire3.Edges
> [<Edge object at 016695F8>, <Edge object at 0197AED8>, <Edge object at 01828B20>, <Edge object at 0190A788>]
Part.show(wire3)

Part.show(wire3) kommer att visa fyra linjer som bildar en kvadrat:

wire3.Length
> 40.0
wire3.CenterOfMass
> Vector (5, 5, 0)
wire3.isClosed()
> True
wire2.isClosed()
> False

top

Hur skapar man en yta?

Endast ytor som skapats av stängda trådar är giltiga.

I detta exempel, så är wire3 en stängd tråd men wire2 är inte det (se ovan)

Only faces created from closed wires will be valid. In this example, wire3 is a closed wire but wire2 is not (see above):

face = Part.Face(wire3)
face.Area
> 99.99999999999999
face.CenterOfMass
> Vector (5, 5, 0)
face.Length
> 40.0
face.isValid()
> True
sface = Part.Face(wire2)
face.isValid()
> False

Endast ytor har en area, inte trådar eller kanter.

top

Hur skapar man en cirkel?

circle = Part.makeCircle(radius,[center,dir_normal,angle1,angle2]) -- Skapa en cirkel med en given radie

Som standard är, center=Vektor(0,0,0), dir_normal=Vektor(0,0,1), angle1=0 och angle2=360.

En cirkel kan skapas så här:

A circle can be created like this:

circle = Part.makeCircle(10)
circle.Curve
> Circle (Radius : 10, Position : (0, 0, 0), Direction : (0, 0, 1))

Om du vill skapa den vid en viss position och med en viss riktning

ccircle = Part.makeCircle(10, Base.Vector(10, 0, 0), Base.Vector(1, 0, 0))
ccircle.Curve
> Circle (Radius : 10, Position : (10, 0, 0), Direction : (1, 0, 0))

cirkeln kommer att skapas med en distans 10 från nollpunkten i x och kommer att vara vänd mot x axeln.

Notera: makeCircle accepterar endast Base.Vector() men inte tupler.

Du kan också skapa en cirkelbåge genom att ge start- och slutvinkel:

from math import pi
arc1 = Part.makeCircle(10, Base.Vector(0, 0, 0), Base.Vector(0, 0, 1), 0, 180)
arc2 = Part.makeCircle(10, Base.Vector(0, 0, 0), Base.Vector(0, 0, 1), 180, 360)

Både arc1 och arc2 kommer tillsammans skapa en cirkel.

Vinklar ska anges i grader, om du har radianer, konvertera det genom att använda formeln:

Grader = radianer * 180/PI

eller genom att använda python's math modul (efter att du importerat math, förstås):

grader = math.degrees(radianer)

import math
degrees = math.degrees(radians)

top

Hur skapar man en cirkelbåge längs punkter?

Olyckligtvis så finns det ingen makeArc funktion men vi har Part.Arc funktionen för att skapa en cirkelbåge längs tre punkter.

Det kan antas vara en cirkelbåge som förenar start- och slutpunkt genom mittenpunkten.

Part.Arc skapar ett arc objekt på vilken .toShape() måste kallas för att få kant objektet,

vilket i allmänhet skapas av makeLine eller makeCircle

Unfortunately there is no makeArc() function, but we have the Part.Arc() function to create an arc through three points. It creates an arc object joining the start point to the end point through the middle point. The arc object's toShape() function must be called to get an edge object, the same as when using Part.LineSegment instead of Part.makeLine.

arc = Part.Arc(Base.Vector(0, 0, 0), Base.Vector(0, 5, 0), Base.Vector(5, 5, 0))
arc
> <Arc object>
arc_edge = arc.toShape()
Part.show(arc_edge)

Notera: Arc accepterar endast Base.Vector() för punkter men inte tupler.

arc_edge är vad vi vill ha, vilken vi kan visa med Part.show(arc_edge).

Om du vill ha en liten del av en cirkel som en cirkelbåge, så är det också möjligt:

from math import pi
circle = Part.Circle(Base.Vector(0, 0, 0), Base.Vector(0, 0, 1), 10)
arc = Part.Arc(circle,0,pi)

Arcs are valid edges like lines, so they can be used in wires also.

top

Hur skapar man en polygon eller linje längs punkter?

En linje längs multipla punkter är inget annat än att skapa en tråd med multipla kanter.

makePolygon funktionen tar en lista med punkter och skapar en tråd längs dessa punkter:

A polygon is simply a wire with multiple straight edges. The makePolygon() function takes a list of points and creates a wire through those points:

lshape_wire = Part.makePolygon([Base.Vector(0, 5, 0), Base.Vector(0, 0, 0), Base.Vector(5, 0, 0)])

top

Create a bézier curve

Bézier curves are used to model smooth curves using a series of poles (points) and optional weights. The function below makes a Part.BezierCurve() from a series of FreeCAD.Vector() points. Note: when "getting" and "setting" a single pole or weight, indices start at 1, not 0.

def makeBCurveEdge(Points):
  geomCurve = Part.BezierCurve()
  geomCurve.setPoles(Points)
  edge = Part.Edge(geomCurve)
  return(edge)

top

Hur skapar man ett plan?

Ett plan är en platt yta, alltså en yta i 2D

makePlane(length,width,[start_pnt,dir_normal]) -- Skapa ett plan

Som standard start_pnt=Vector(0,0,0) och dir_normal=Vector(0,0,1).

dir_normal=Vector(0,0,1) kommer att skapa ett plan vinkelrätt mot z axeln.

dir_normal=Vector(1,0,0) kommer att skapa ett plan vinkelrätt mot x axeln:

A Plane is a flat rectangular surface. The method used to create one is makePlane(length, width, [start_pnt, dir_normal]). By default start_pnt = Vector(0, 0, 0) and dir_normal = Vector(0, 0, 1). Using dir_normal = Vector(0, 0, 1) will create the plane facing in the positive Z axis direction, while dir_normal = Vector(1, 0, 0) will create the plane facing in the positive X axis direction:

plane = Part.makePlane(2, 2)
plane
> <Face object at 028AF990>
plane = Part.makePlane(2, 2, Base.Vector(3, 0, 0), Base.Vector(0, 1, 0))
plane.BoundBox
> BoundBox (3, 0, 0, 5, 0, 2)

BoundBox är en kub som omsluter planet med en diagonal som startar vid (3,0,0) och slutar vid (5,0,2).

Här ar BoundBox tjockleken i y axeln noll.

Notera: makePlane accepterar endast Base.Vector() för start_pnt och dir_normal men inte tupler

top

Hur skapar man en ellips?

För att skapa en ellips så finns det flera sätt:

There are several ways to create an ellipse:

Part.Ellipse()

Skapar en ellips med majorradie 2 och minorradie 1 med

centrum i (0,0,0)

Part.Ellipse(Ellipse)

skapa en kopia på den givna ellipsen

Part.Ellipse(S1, S2, Center)

Skapar en ellips centrerad på punkten Center, där ellipsens plan är definierad av Center, S1 och S2, dess majoraxel är definierad av Center och S1, dess majorradie är avståndet mellan Center och S1, och dess minorradie är avståndet mellan S2 och majoraxeln.

Part.Ellipse(Center, MajorRadius, MinorRadius)

Skapar en ellips med major och minor radierna MajorRadius och MinorRadius, och är placerad i det plan som definieras av Center och normalen (0,0,1)

eli = Part.Ellipse(Base.Vector(10, 0, 0), Base.Vector(0, 5, 0), Base.Vector(0, 0, 0))
Part.show(eli.toShape())

I koden ovan så har vi gett S1, S2 och centrum. I likhet med Arc, så skapar Ellipse också ett ellipsobjekt men inte kant, så vi behöver konvertera den till en kant genom att använda toShape() för att visa den

Note: Arc accepterar endast Base.Vector() för punkter men inte tupler

eli = Part.Ellipse(Base.Vector(0, 0, 0), 10, 5)
Part.show(eli.toShape())

För Ellipse konstruktören ovan så har vi gett center, MajorRadius och MinorRadius

top

Hur skapar man en Torus?

makeTorus(radius1,radius2,[pnt,dir,angle1,angle2,angle]) -- Skapa en torus med given radie och vinklar.

Som standard är pnt=Vector(0,0,0),dir=Vector(0,0,1),angle1=0,angle1=360 och angle=360

anse torus som en liten cirkel som sveper längs en stor cirkel:

radius1 den stora cirkelns radie, radius2 är den lilla cirkelns radie, pnt torusens centrum och dir är normalriktningen. angle1 och angle2 är vinklar i radianer för den lilla cirkeln, för att skapa en cirkelbåge den sista parametervinkeln är för att sektionera torusen:

Using makeTorus(radius1, radius2, [pnt, dir, angle1, angle2, angle]). By default pnt = Vector(0, 0, 0), dir = Vector(0, 0, 1), angle1 = 0, angle2 = 360 and angle = 360. Consider a torus as small circle sweeping along a big circle. Radius1 is the radius of the big circle, radius2 is the radius of the small circle, pnt is the center of the torus and dir is the normal direction. angle1 and angle2 are angles in degrees for the small circle; the last angle parameter is to make a section of the torus:

torus = Part.makeTorus(10, 2)

Ovanstående kod kommer att skapa en torus med diametern 20(radie 10) och tjocklek 4(lilla cirkelradien 2)

tor=Part.makeTorus(10, 5, Base.Vector(0, 0, 0), Base.Vector(0, 0, 1), 0, 180)

Ovanstående kod kommer att skapa en bit av en torus

tor=Part.makeTorus(10, 5, Base.Vector(0, 0, 0), Base.Vector(0, 0, 1), 0, 360, 180)

Ovanstående kod kommer att skapa en semi torus, endast den sista parametern är ändrad d.v.s. vinkeln och de kvarvarande vinklarna är standardvärden.


Genom att ge vinkeln 180 så kommer en halvtorus att skapas

top

Hur skapar man en låda eller en kub?

makeBox(length,width,height,[pnt,dir]) -- Skapar en låda placerad i pnt med dimensionerna (längd,bredd,höjd)

Som standard är pnt=Vektor(0,0,0) och dir=Vektor(0,0,1)

Using makeBox(length, width, height, [pnt, dir]). By default pnt = Vector(0, 0, 0) and dir = Vector(0, 0, 1).

box = Part.makeBox(10, 10, 10)
len(box.Vertexes)
> 8

top

Hur skapar man en sfär?

makeSphere(radius,[pnt, dir, angle1,angle2,angle3]) -- Skapa en sför med given radie.

Som standard är pnt=Vektor(0,0,0), dir=Vektor(0,0,1), angle1=-90, angle2=90 och angle3=360.

angle1 och angle2 är sfärens vertikala minimum och maximum ,

angle3 sfärdiametern

Using makeSphere(radius, [pnt, dir, angle1, angle2, angle3]). By default pnt = Vector(0, 0, 0), dir = Vector(0, 0, 1), angle1 = -90, angle2 = 90 and angle3 = 360. Angle1 and angle2 are the vertical minimum and maximum of the sphere, angle3 is the sphere diameter.

sphere = Part.makeSphere(10)
hemisphere = Part.makeSphere(10, Base.Vector(0, 0, 0), Base.Vector(0, 0, 1), -90, 90, 180)

top

Hur skapar men en Cylinder?

makeCylinder(radius,height,[pnt,dir,angle]) -- skapa en cylinder med given radie och höjd

Som standard är pnt=Vektor(0,0,0),dir=Vektor(0,0,1) och angle=360

Using makeCylinder(radius, height, [pnt, dir, angle]). By default pnt = Vector(0, 0, 0), dir = Vector(0, 0, 1) and angle = 360.

cylinder = Part.makeCylinder(5, 20)
partCylinder = Part.makeCylinder(5, 20, Base.Vector(20, 0, 0), Base.Vector(0, 0, 1), 180)

top

Hur skapar man en Kon?

makeCone(radius1,radius2,height,[pnt,dir,angle]) -- skapa en kon med given radie och höjd

Som standard är pnt=Vector(0,0,0), dir=Vector(0,0,1) och angle=360

Using makeCone(radius1, radius2, height, [pnt, dir, angle]). By default pnt = Vector(0, 0, 0), dir = Vector(0, 0, 1) and angle = 360.

cone = Part.makeCone(10, 0, 20)
semicone = Part.makeCone(10, 0, 20, Base.Vector(20, 0, 0), Base.Vector(0, 0, 1), 180)

top

Modify shapes

There are several ways to modify shapes. Some are simple transformation operations such as moving or rotating shapes, others are more complex, such as unioning and subtracting one shape from another.

top

Transform operations

Translate a shape

Translating is the act of moving a shape from one place to another. Any shape (edge, face, cube, etc...) can be translated the same way:

myShape = Part.makeBox(2, 2, 2)
myShape.translate(Base.Vector(2, 0, 0))

This will move our shape "myShape" 2 units in the X direction.

top

Rotate a shape

To rotate a shape, you need to specify the rotation center, the axis, and the rotation angle:

myShape.rotate(Base.Vector(0, 0, 0),Base.Vector(0, 0, 1), 180)

The above code will rotate the shape 180 degrees around the Z Axis.

top

Matrix transformations

A matrix is a very convenient way to store transformations in the 3D world. In a single matrix, you can set translation, rotation and scaling values to be applied to an object. For example:

myMat = Base.Matrix()
myMat.move(Base.Vector(2, 0, 0))
myMat.rotateZ(math.pi/2)

Note: FreeCAD matrixes work in radians. Also, almost all matrix operations that take a vector can also take three numbers, so these two lines do the same thing:

myMat.move(2, 0, 0)
myMat.move(Base.Vector(2, 0, 0))

Once our matrix is set, we can apply it to our shape. FreeCAD provides two methods for doing that: transformShape() and transformGeometry(). The difference is that with the first one, you are sure that no deformations will occur (see Scaling a shape below). We can apply our transformation like this:

myShape.transformShape(myMat)

or

myShape.transformGeometry(myMat)

top

Scale a shape

Scaling a shape is a more dangerous operation because, unlike translation or rotation, scaling non-uniformly (with different values for X, Y and Z) can modify the structure of the shape. For example, scaling a circle with a higher value horizontally than vertically will transform it into an ellipse, which behaves mathematically very differently. For scaling, we cannot use the transformShape(), we must use transformGeometry():

myMat = Base.Matrix()
myMat.scale(2, 1, 1)
myShape=myShape.transformGeometry(myMat)

top

Booleska Operationer

Hur klipper man ut en form från en annan?

cut(...)

Skillnaden mellan denna och en given topografisk form.

Subtracting a shape from another one is called "cut" in FreeCAD and is done like this:

cylinder = Part.makeCylinder(3, 10, Base.Vector(0, 0, 0), Base.Vector(1, 0, 0))
sphere = Part.makeSphere(5, Base.Vector(5, 0, 0))
diff = cylinder.cut(sphere)

top

Hur får man det gemensamma mellan två former?

common(...)

Skärning mellan denna och en given topografisk form.

The same way, the intersection between two shapes is called "common" and is done this way:

cylinder1 = Part.makeCylinder(3, 10, Base.Vector(0, 0, 0), Base.Vector(1, 0, 0))
cylinder2 = Part.makeCylinder(3, 10, Base.Vector(5, 0, -5), Base.Vector(0, 0, 1))
common = cylinder1.common(cylinder2)

top

Hur förenar man två former?

fuse(...)

Förening av denna och en given topografisk form.

Union is called "fuse" and works the same way:

cylinder1 = Part.makeCylinder(3, 10, Base.Vector(0, 0, 0), Base.Vector(1, 0, 0))
cylinder2 = Part.makeCylinder(3, 10, Base.Vector(5, 0, -5), Base.Vector(0, 0, 1))
fuse = cylinder1.fuse(cylinder2)

top

Hur man sektionerar en solid med given form?

section(...)

Sektionering av denna med en given topografisk form.


Kommer att returnera en skärningskurva, en compound med kanter

A "section" is the intersection between a solid shape and a plane shape. It will return an intersection curve, a compound curve composed of edges.

cylinder1 = Part.makeCylinder(3, 10, Base.Vector(0, 0, 0), Base.Vector(1, 0, 0))
cylinder2 = Part.makeCylinder(3, 10, Base.Vector(5, 0, -5), Base.Vector(0, 0, 1))
section = cylinder1.section(cylinder2)
section.Wires
> []
section.Edges
> [<Edge object at 0D87CFE8>, <Edge object at 019564F8>, <Edge object at 0D998458>, 
 <Edge object at 0D86DE18>, <Edge object at 0D9B8E80>, <Edge object at 012A3640>, 
 <Edge object at 0D8F4BB0>]

top

Extrusion

Extrusion is the act of "pushing" a flat shape in a certain direction, resulting in a solid body. Think of a circle becoming a tube by "pushing it out":

circle = Part.makeCircle(10)
tube = circle.extrude(Base.Vector(0, 0, 2))

If your circle is hollow, you will obtain a hollow tube. If your circle is actually a disc with a filled face, you will obtain a solid cylinder:

wire = Part.Wire(circle)
disc = Part.Face(wire)
cylinder = disc.extrude(Base.Vector(0, 0, 2))

top

Utforska former

du kan lätt utforska den topologiska datastrukturen:

You can easily explore the topological data structure:

import Part
b = Part.makeBox(100, 100, 100)
b.Wires
w = b.Wires[0]
w
w.Wires
w.Vertexes
Part.show(w)
w.Edges
e = w.Edges[0]
e.Vertexes
v = e.Vertexes[0]
v.Point

Genom att skriva in ovanstående rader i python tolken, kommer du att få en god förståelse av Del objektens struktur . Här skapade vårt makeBox() kommando en solid form. Denna solid, liksom alla Del solider, innehåller ytor. Ytor innehåller alltid trådar, vilka är listor på kanter som gränsar till ytan. Varje yta har exakt en stängd tråd. I tråden, så kan vi titta på varje kant separat, och inuti varje kant, så kan vi se hörnen. Raka kanter har förstås endast två hörn. Del Hörn är OCC former, men de har ett punktattribut vilket returnerar en snygg FreeCAD Vektor.

top

Utforska Kanter

I fallet Kanter, vilken är en godtycklig kurva, så är det mycket troligt att du vill göra en diskretisering. I FreeCAD så är kanterna parametriserade av dess längder. Det innebär att du kan gå en kant/kurva genom dess längd:

In case of an edge, which is an arbitrary curve, it's most likely you want to do a discretization. In FreeCAD the edges are parametrized by their lengths. That means you can walk an edge/curve by its length:

import Part
box = Part.makeBox(100, 100, 100)
anEdge = box.Edges[0]
print(anEdge.Length)

Nu kan du komma åt många av kantens egenskaper genom att använda längden som en position. Det betyder att om

kanten är 100mm lång så är startpositionen 0 och slutpositionen 100.

anEdge.tangentAt(0.0)     # tangent direction at the beginning
anEdge.valueAt(0.0)      # Point at the beginning
anEdge.valueAt(100.0)     # Point at the end of the edge
anEdge.derivative1At(50.0)   # first derivative of the curve in the middle
anEdge.derivative2At(50.0)   # second derivative of the curve in the middle
anEdge.derivative3At(50.0)   # third derivative of the curve in the middle
anEdge.centerOfCurvatureAt(50) # center of the curvature for that position
anEdge.curvatureAt(50.0)    # the curvature
anEdge.normalAt(50)      # normal vector at that position (if defined)

top

Använda valet

Här ser vi nu hur vi kan använda det val som användaren gjorde i visaren.

Först av allt så skapar vi en låda och visar den i visaren

Here we see now how we can use a selection the user did in the viewer. First of all we create a box and show it in the viewer.

import Part
Part.show(Part.makeBox(100, 100, 100))
Gui.SendMsgToActiveView("ViewFit")

Välj nu några ytor eller kanter. Med detta skript kan du

iterera alla valda objekt och deras delelement:

for o in Gui.Selection.getSelectionEx():
  print(o.ObjectName)
  for s in o.SubElementNames:
    print("name: ", s)
    for s in o.SubObjects:
      print("object: ", s)

Välj några kanter och detta skript kommer att beräkna längden:

length = 0.0
for o in Gui.Selection.getSelectionEx():
  for s in o.SubObjects:
    length += s.Length

print("Length of the selected edges: ", length)

top

OCC flaskan

Ett typiskt exempel som finns på OpenCasCade Startsida är hur man bygger en flaska.

Detta är en god övning även för FreeCAD. Du kan faktiskt följa vårt exempel nedan och OCC sidan samtidigt , du kommer att få en god förståelse om hur OCC strukturer är implementerade i FreeCAD.


Hela skriptet nedan är även inkluderat i FreeCAD installationen (i Mod/Part mappen) och kan anropas från python tolken genom att skriva:

A typical example found on the OpenCasCade Technology website is how to build a bottle. This is a good exercise for FreeCAD too. In fact, if you follow our example below and the OCC page simultaneously, you will see how well OCC structures are implemented in FreeCAD. The script is included in the FreeCAD installation (inside the Mod/Part folder) and can be called from the Python interpreter by typing:

import Part
import MakeBottle
bottle = MakeBottle.makeBottle()
Part.show(bottle)

top

Det kompletta skriptet

Här är det kompletta MakeBottle skriptet:

For the purpose of this tutorial we will consider a reduced version of the script. In this version the bottle will not be hollowed out, and the neck of the bottle will not be threaded.

import Part, math
from FreeCAD import Base

def makeBottleTut(myWidth = 50.0, myHeight = 70.0, myThickness = 30.0):
  aPnt1=Base.Vector(-myWidth / 2., 0, 0)
  aPnt2=Base.Vector(-myWidth / 2., -myThickness / 4., 0)
  aPnt3=Base.Vector(0, -myThickness / 2., 0)
  aPnt4=Base.Vector(myWidth / 2., -myThickness / 4., 0)
  aPnt5=Base.Vector(myWidth / 2., 0, 0)

  aArcOfCircle = Part.Arc(aPnt2, aPnt3, aPnt4)
  aSegment1=Part.LineSegment(aPnt1, aPnt2)
  aSegment2=Part.LineSegment(aPnt4, aPnt5)

  aEdge1=aSegment1.toShape()
  aEdge2=aArcOfCircle.toShape()
  aEdge3=aSegment2.toShape()
  aWire=Part.Wire([aEdge1, aEdge2, aEdge3])

  aTrsf=Base.Matrix()
  aTrsf.rotateZ(math.pi) # rotate around the z-axis

  aMirroredWire=aWire.copy()
  aMirroredWire.transformShape(aTrsf)
  myWireProfile=Part.Wire([aWire, aMirroredWire])

  myFaceProfile=Part.Face(myWireProfile)
  aPrismVec=Base.Vector(0, 0, myHeight)
  myBody=myFaceProfile.extrude(aPrismVec)

  myBody=myBody.makeFillet(myThickness / 12.0, myBody.Edges)

  neckLocation=Base.Vector(0, 0, myHeight)
  neckNormal=Base.Vector(0, 0, 1)

  myNeckRadius = myThickness / 4.
  myNeckHeight = myHeight / 10.
  myNeck = Part.makeCylinder(myNeckRadius, myNeckHeight, neckLocation, neckNormal)
  myBody = myBody.fuse(myNeck)

  return myBody

el = makeBottleTut()
Part.show(el)

top

Detaljerad förklaring

import Part, math
from FreeCAD import Base

Vi kommer förstås behöva Del modulen, men också FreeCAD.Base modulen, vilken innehåller grundläggande FreeCAD strukturer som vektorer och matriser.

def makeBottleTut(myWidth = 50.0, myHeight = 70.0, myThickness = 30.0):
  aPnt1=Base.Vector(-myWidth / 2., 0, 0)
  aPnt2=Base.Vector(-myWidth / 2., -myThickness / 4., 0)
  aPnt3=Base.Vector(0, -myThickness / 2., 0)
  aPnt4=Base.Vector(myWidth / 2., -myThickness / 4., 0)
  aPnt5=Base.Vector(myWidth / 2., 0, 0)

Här definierar vi vår makeBottle funktion. Denna funktion kan anropas utan argument, som vi gjorde ovan, i vilket fall standardvärden för bredd, höjd, och tjocklek kommer att användas. Sedan så definierar vi ett par punkter som kommer att användas för att bygga vår grundprofil.

...
  aArcOfCircle = Part.Arc(aPnt2, aPnt3, aPnt4)
  aSegment1=Part.LineSegment(aPnt1, aPnt2)
  aSegment2=Part.LineSegment(aPnt4, aPnt5)

Här definierar vi själva geometrin: en cirkelbåge, gjord av 3 punkter, och två linjesegment, gjorda av 2 punkter.

...
  aEdge1=aSegment1.toShape()
  aEdge2=aArcOfCircle.toShape()
  aEdge3=aSegment2.toShape()
  aWire=Part.Wire([aEdge1, aEdge2, aEdge3])

Kommer du ihåg skillnaden mellan geometri och former? Här bygger vi former utifrån vår konstruktionsgeometri. 3 kanter (kanter kan vara raka eller krökta), sedan en tråd av dessa tre kanter.

...
  aTrsf=Base.Matrix()
  aTrsf.rotateZ(math.pi) # rotate around the z-axis

  aMirroredWire=aWire.copy()
  aMirroredWire.transformShape(aTrsf)
  myWireProfile=Part.Wire([aWire, aMirroredWire])

Tills nu så har vi bara byggt en halv profil. Lättare än att bygga hela profilen på samma sätt, så behöver vi bara spegla det vi har gjort, och limma ihop båda halvorna. Så vi skapar först en matris. En matris är ett mycket vanligt sätt att tillämpa omvandlingar på objekt i 3D världen, eftersom den i en struktur kan innehålla alla grundläggande omvandlingar som 3D objekt kan påtvingas (flytta, rotera och skala). Här, efter att vi skapat matrisen, så speglar vi den, och vi skapar en kopia av vår tråd med tillämpning av vår omvandlingsmatris. Vi har nu två trådar, och vi kan göra en tredje tråd från dem, eftersom trådar egentligen är listor med kanter.

...
  myFaceProfile=Part.Face(myWireProfile)
  aPrismVec=Base.Vector(0, 0, myHeight)
  myBody=myFaceProfile.extrude(aPrismVec)

  myBody=myBody.makeFillet(myThickness / 12.0, myBody.Edges)

Nu när vi har en stängd tråd, så kan den omvandlas till en yta. När vi väl har en yta, så kan vi extrudera den. Genom att göra så, så skapar vi en solid. Sedan tillämpar vi en snygg liten fasning på vårt objekt för vi vill ha en bra design, eller hur?

...
  neckLocation=Base.Vector(0, 0, myHeight)
  neckNormal=Base.Vector(0, 0, 1)

  myNeckRadius = myThickness / 4.
  myNeckHeight = myHeight / 10.
  myNeck = Part.makeCylinder(myNeckRadius, myNeckHeight, neckLocation, neckNormal)

När vår flaskas kropp är skapad, så behöver vi fortfarande skapa en hals. Så vi gör en ny solid, med en cylinder.

...
  myBody = myBody.fuse(myNeck)

Ihopsmältningsoperationen, vilket i andra applikationer ibland kallas för förening, är mycket kraftfull. Den kommer att limma ihop det som behövs, och ta bort de delar som inte behövs.

...
  return myBody

Sedan så får vi tillbaka vår Del solid som ett resultat av vår funktion. Denna Del solid, liksom andra Del former, kan tillskrivas ett objekt i ett FreeCAD dokument, med:

el = makeBottleTut()
Part.show(el)

eller, mer enkelt:

top

Example: Pierced box

Here is a complete example of building a pierced box.

The construction is done one side at a time. When the cube is finished, it is hollowed out by cutting a cylinder through it.

import Part, math
from FreeCAD import Base

size = 10
poly = Part.makePolygon([(0, 0, 0), (size, 0, 0), (size, 0, size), (0, 0, size), (0, 0, 0)])

face1 = Part.Face(poly)
face2 = Part.Face(poly)
face3 = Part.Face(poly)
face4 = Part.Face(poly)
face5 = Part.Face(poly)
face6 = Part.Face(poly)
   
myMat = Base.Matrix()

myMat.rotateZ(math.pi / 2)
face2.transformShape(myMat)
face2.translate(Base.Vector(size, 0, 0))

myMat.rotateZ(math.pi / 2)
face3.transformShape(myMat)
face3.translate(Base.Vector(size, size, 0))

myMat.rotateZ(math.pi / 2)
face4.transformShape(myMat)
face4.translate(Base.Vector(0, size, 0))

myMat = Base.Matrix()

myMat.rotateX(-math.pi / 2)
face5.transformShape(myMat)

face6.transformShape(myMat)        
face6.translate(Base.Vector(0, 0, size))

myShell = Part.makeShell([face1, face2, face3, face4, face5, face6])  
mySolid = Part.makeSolid(myShell)

myCyl = Part.makeCylinder(2, 20)
myCyl.translate(Base.Vector(size / 2, size / 2, 0))

cut_part = mySolid.cut(myCyl)

Part.show(cut_part)

top

Ladda och spara

Det finns flera sätt att spara ditt arbetet i Del modulen. Du kan förstås spara ditt FreeCAD dokument, men du kan också spara Del objekt direkt till vanliga CAD format, som BREP, IGS, STEP och STL.

There are several ways to save your work. You can of course save your FreeCAD document, but you can also save Part objects directly to common CAD formats, such as BREP, IGS, STEP and STL.

Att spara en form till en fil är lätt. det finns exportBrep(), exportIges(), exportStl() och exportStep() metoder tillgängliga för alla form objekt. Så genom att göra:

import Part
s = Part.makeBox(10, 10, 10)
s.exportStep("test.stp")

detta kommer att spara vår låda i en STEP fil. För att ladda en BREP, IGES eller STEP fil, gör bara motsatsen:

import Part
s = Part.Shape()
s.read("test.stp")

To convert a STEP file to an IGS file:

import Part
 s = Part.Shape()
 s.read("file.stp")    # incoming file igs, stp, stl, brep
 s.exportIges("file.igs") # outbound file igs

topKonvertera Del objekt till Nät

Att konvertera högnivåobjekt som Del former till enklare objekt som nät är en ganska enkel operation, där alla ytor på ett Del objekt blir triangulerade. Resultatet av denna triangulering (tessellering) används sedan till att konstruera ett nät: (Låt oss anta att vårt dokument innehåller ett Del objekt)

import Mesh

obj = FreeCADGui.Selection.getSelection()[0] # a Part object must be preselected
shp = obj.Shape
faces = []

triangles = shp.tessellate(1) # the number represents the precision of the tessellation
for tri in triangles[1]:
  face = []
  for i in tri:
    face.append(triangles[0][i])
  faces.append(face)

m = Mesh.Mesh(faces)
Mesh.show(m)

Alternative example:

import Mesh
import MeshPart

obj = FreeCADGui.Selection.getSelection()[0] # a Part object must be preselected
shp = obj.Shape

mesh = FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Mesh::Feature", "Mesh")
mesh.Mesh = MeshPart.meshFromShape(
    Shape=shp,
    LinearDeflection=0.01,
    AngularDeflection=0.025,
    Relative=False)

Konvertera Nät till Del objekt

Konvertering av Nät till Del objekt är en mycket viktig operation i CAD arbete, eftersom du mycket ofta tar emot 3D data i nätformat från andra människor eller utmatade från andra applikationer. Nät är mycket praktiskt för att representera friformsgeometri och stora visuella scener, eftersom den är mycket kompakt, men för CAD föredrar vi i allmänhet mer högnivåobjekt som bär mycket mer information, som solider, eller ytor som är skapade av kurvor istället för trianglar.

Konvertering av nät till dessa högnivåobjekt (hanterat av Del Modulen i FreeCAD) är inte en lätt operation. Nät kan vara gjord av tusentals trianglar (till exempel när de är genererade av en 3D skanner), och att ha solider gjorda med samma antal ytor skulle bli väldigt tungrott att manipulera. Så generellt sett så vill du optimera objektet när du konverterar.

FreeCAD erbjuder för närvarande två metoder för att konvertera Nät till Del objekt. Den första metoden är en enkel, direkt konvertering, utan någon optimering:

import Mesh
import Part

mesh = Mesh.createTorus()
shape = Part.Shape()
shape.makeShapeFromMesh(mesh.Topology, 0.05) # the second arg is the tolerance for sewing
solid = Part.makeSolid(shape)
Part.show(solid)

Den andra metoden erbjuder möjligheten att anse nätfasetter koplanära när vinkeln mellan dem är under ett visst värde. Detta tillåter uppbyggnad av mycket enklare former: (Låt oss anta att vårt dokument innehåller ett Nät objekt)

import Mesh
import Part
import MeshPart

obj = FreeCADGui.Selection.getSelection()[0] # a Mesh object must be preselected
mesh = obj.Mesh
segments = mesh.getPlanarSegments(0.00001) # use rather strict tolerance here
faces = []

for i in segments:
  if len(i) > 0:
    # a segment can have inner holes
    wires = MeshPart.wireFromSegment(mesh, i)
    # we assume that the exterior boundary is that one with the biggest bounding box
    if len(wires) > 0:
      ext = None
      max_length=0
      for i in wires:
        if i.BoundBox.DiagonalLength > max_length:
          max_length = i.BoundBox.DiagonalLength
          ext = i

      wires.remove(ext)
      # all interior wires mark a hole and must reverse their orientation, otherwise Part.Face fails
      for i in wires:
        i.reverse()

      # make sure that the exterior wires comes as first in the list
      wires.insert(0, ext)
      faces.append(Part.Face(wires))

solid = Part.Solid(Part.Shell(faces))
Part.show(solid)
Introduction

Den geometri som syns i FreeCAD's #D vyer är renderade av Coin3D biblioteket. Coin3D är en implementering av OpenInventor standarden. openCascade mjukvaran erbjuder också samma funktionalitet, men det beslöts när FreeCAD påbörjades att inte använda openCascade's inbyggda visare utan istället använda sig av den snabbare coin3D mjukvaran.

Description

OpenInventor är egentligen ett 3D scen beskrivningsspråk. Den scen som beskrivs i renderas sedan av OpenGL på din skärm. Coin3D gör arbetet med detta, så programmeraren inte behöver bry sig om komplexa openGL anrop, programmeraren behöver bara förse den med giltig OpenInventor kod. Den stora fördelen är att openInventor är en mycket välkänd och väldokumenterad standard.

Ett av de stora jobben som FreeCAD gör för dig är att översätta openCascade geometriinformation till openInventor språket.

OpenInventor beskriver en 3D scen i formen av en scenegraph, som den nedan:

Scenegraph.gif

Scenegraph.gif image from Inventor mentor

En openInventor scengraf beskriver allt som utgör en 3D scen, som geometri, färger, material, ljus, etc, och organiserar all den data i smidig och klar struktur. Allting kan grupperas till sub-strukturer, vilket tillåter dig att organisera ditt sceninnehåll så som du vill. Här är ett exempel på en openInventor fil:

#Inventor V2.0 ascii
 
Separator { 
  RotationXYZ {	
    axis Z
    angle 0
  }
  Transform {
    translation 0 0 0.5
  }
  Separator {	
    Material {
     diffuseColor 0.05 0.05 0.05
    }
    Transform {
     rotation 1 0 0 1.5708
     scaleFactor 0.2 0.5 0.2
    }
    Cylinder {
    }
  }
}

Som du kan se, så är strukturen mycket simpel. Du använder separatorer för att organisera din data till block, lite som du skulle organisera dina filer i mappar. Varje uttryck påverkar vad som kommer härnäst, till exempel de första två punkterna i vår rot separator är en rotation och en förflyttning, båda kommer att påverka nästa punkt, vilken är en separator. I den separatorn, så är ett material definierat, och en annan förflyttning. Vår cylinder kommer därför att påverkas av båda förändringarna, den som vi lade direkt på den och den som vi lade på dess förälderseparator.

Vi har också många andra elementtyper för att organisera vår scen, som grupper, växlar eller annoteringar. Vi kan definiera mycket komplexa material för våra objekt, med färg, texturer, skugglägen och transparens. Vi kan också definiera ljus, kameror, och även rörelser. Det är även möjligt att bädda in skriptbitar i openInventor filer, för att definiera mer komplext beteende.

Om du är intresserad av att lära dig mer om openInventor, hoppa direkt till dess berömdaste referens, Inventor mentor.

I FreeCAD behöver vi normalt inte interagera direkt med scengrafen openInventor. Varje objekt i ett FreeCAD dokument, ett nät, en delform eller något annat, blir automatiskt konverterat till openInventor kod och insatt i huvudscengrafen som du ser i en 3D vy. Den scengrafen uppdateras kontinuerligt när du gör förändringar, lägger till eller tar bort objekt i dokumentet. Alla objekt (i App rymden) har en visare(ett motsvarande objekt i Gui rymden), som anvarar för att ge openInventor kod.

Men det finns många fördelar med att kunna komma åt scengrafen direkt. Vi kan till exempel temporärt ändra utseendet på ett objekt, eller vi kan lägga till objekt som inte har en reell existens i FreeCAD dokumentet, som till exempel konstruktionsgeometri, hjälpare, grafiska tips eller verktyg som manipulatorer eller information på skärmen.

Själva FreeCAD har flera verktyg för att se eller ändra openInventor kod. Till exempel, följande pythonkod kommer att visa openInventor representationen av ett valt objekt:

obj = FreeCAD.ActiveDocument.ActiveObject
viewprovider = obj.ViewObject
print viewprovider.toString()

Men vi har också en python modul som tillåter komplett åtkomst till allt som hanterar av Coin3D, som vår FreeCAD scengraf. Så, läs vidare på Pivy.

topIntroduction

Pivy är ett python bindnings bibliotek för Coin3d, det 3D-renderingsbibliotek som används av FreeCAD. när det importeras i en körande python tolk, så kan du föra en direkt dialog med alla körande scengrafer, som FreeCAD's 3D vyer, eller att även skapa nya. Pivy följer med i en standard FreeCAD installation.

When imported in a running Python interpreter, Pivy allows us to communicate directly with any running Coin scenegraph, such as the 3D view, or even to create new ones. Pivy is not required to compile FreeCAD, but it is required at runtime when running Python-based workbenches that create shapes on screen, like Draft and Arch. Because of this, Pivy is normally installed when installing a distribution of FreeCAD.

Coin biblioteket är uppdelat i flera delar, själva coin, för manipulation av scengrafer och bindningar för flera GUI system, som windows, eller som i vårt fall, qt. Dessa moduler är även tillgängliga för pivy, beroende på om de finns i systemet. Coin modulen finns alltid, och det är vad vi kommer att använda i alla fall, eftersom vi inte behöver bry oss om att förankra vårt 3D fönster i något gränssnitt, det görs redan av FreeCAD själv. Allt vi behöver göra är detta:

from pivy import coin

Komma åt och ändra scengrafen

Vi såg i Scengraf sidan hur en typisk Coin scen är organiserad. Allt som syns i en FreeCAD 3D vy är en coin scengraf, organiserad på samma sätt. Vi har en rotnod, och alla objekt på skärmen är dess barn.

FreeCAD har ett lätt sätt att komma åt 3D vy scengrafens rotnod:

sg = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getSceneGraph()
print(sg)

Detta kommer att returnera rotnoden:

<pivy.coin.SoSelection; proxy of <Swig Object of type 'SoSelection *' at 0x360cb60> >

Vi kan inspektera vår scen's närmaste barn:

for node in sg.getChildren():
  print(node)

En del av dessa noder, som SoSeparators eller SoGroups, kan själva ha barn. Den kompletta listan på de tillgängliga coin objekten kan återfinnas på official coin documentation.

Låt oss försöka lägga till något till vår scengraf nu. Vi lägger till en snygg röd kub:

col = coin.SoBaseColor()
col.rgb = (1, 0, 0)
cub = coin.SoCube()
myCustomNode = coin.SoSeparator()
myCustomNode.addChild(col)
myCustomNode.addChild(cub)
sg.addChild(myCustomNode)

och här är vår (snygga) röda kub. Låt os nu försöka detta:

col.rgb = (1, 1, 0)

Se? Allt är fortfarande åtkomligt och förändringsbart direkt. Inget behov av omberäkningar eller omritningar, coin tar hand om allt. Du kan lägga till saker till din scengraf, ändra egenskaper, gömma saker, visa temporära objekt, allting. Detta gäller förstås endast visningen i 3D vyn. Den visningen beräknas om av FreeCAD när filen öppnas, och när ett objekt behöver omberäknas. Så om du ändrar en aspekt på ett existerande FreeCAD objekt, så kommer dessa ändringar att förloras om objektet beräknas om eller när du öppnar filen igen.

En nyckel till arbete med scengrafer i dina skript är att kunna komma åt vissa egenskaper på de noder som du vid behov lägger till. Till exempel, om vi skulle vilja flytta vår kub, så skulle vil ha lagt till en SoTranslation nod till vår anpassade nod, och det skulle ha sett ut så här:

col = coin.SoBaseColor()
col.rgb = (1, 0, 0)
trans = coin.SoTranslation()
trans.translation.setValue([0, 0, 0])
cub = coin.SoCube()
myCustomNode = coin.SoSeparator()
myCustomNode.addChild(col)
myCustomNode.addChild(trans)
myCustomNode.addChild(cub)
sg.addChild(myCustomNode)

Kom ihåg att i en openInventor scengraf, så är ordningen viktig. en nod påverkar efterkommande saker, så du kan säga något som : färg röd, kub, färg gul, sfär, och du kommer att få en röd kub och en gul sfär. Om vi lade till förflyttning till vår existerande anpassade nod, så skulle den komma efter kuben, och inte påverka den. Om vi hade satt in den när vi skapade den, som här ovan, så skulle vi nu kunna göra:

trans.translation.setValue([2, 0, 0])

Och vår kub skulle hoppa 2 enheter åt höger. Slutligen, att ta bort något görs med:

sg.removeChild(myCustomNode)

top

Använda återanropsmekanismer

En återanropsmekanism är ett system som tillåter ett bibliotek som du använder, som vårt coin bibliotek, att anropa tillbaka, vilket innebär att anropa en viss funktion från ditt för närvarande körande python objekt. Detta är väldigt användbart, därför att på det sättet så kan coin meddela python objektet om någon specifik händelse uppstår i scenen. Coin kan övervaka väldigt olika saker, som musposition, musklick, tangentbordsnedtryckningar, och många andra saker.

FreeCAD erbjuder ett lätt sätt att använda sådana återanrop:

from pivy import coin

class ButtonTest:
  def __init__(self):
    self.view = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView
    self.callback = self.view.addEventCallbackPivy(coin.SoMouseButtonEvent.getClassTypeId(), self.getMouseClick) 

  def getMouseClick(self, event_cb):
    event = event_cb.getEvent()
    if event.getState() == coin.SoMouseButtonEvent.DOWN:
      print("Alert!!! A mouse button has been improperly clicked!!!")
      self.view.removeEventCallbackPivy(coin.SoMouseButtonEvent.getClassTypeId(), self.callback)

ButtonTest()

Återanropet måste initieras från ett objekt, därför så måste det objektet fortfarande köras när återanropet uppstår.

Se även den kompletta listan för möjliga händelser och dess parametrar, eller i den officiella coin dokumentationen.

top

Dokumentation

Olyckligtvis har pivy själv ingen ordentlig dokumentation, men eftersom det är en riktig översättning av coin, så kan du med säkerhet använda coin dokumentationen som referens, och använda python stil istället för c++ stil (till exempel SoFile::getClassTypeId() skulle i pivy bli SoFile.getClassId())

In C++:

SoFile::getClassTypeId()

In Pivy:

SoFile.getClassId()

topIntroduction

The PySide library gives access to the cross-platform graphical user interface (GUI) toolkit Qt. Qt is a collection of C++ libraries, but with the help of PySide, the same components can be used from Python. Every graphical interface that can be created in C++, can also be created and modified in Python. An advantage of using Python is that Qt interfaces can be developed and tested live, as we don't need to compile the source files.

When you install FreeCAD, you should get both Qt and PySide as part of the package. If you are compiling yourself, then you must verify that these two libraries are installed, in order for FreeCAD to run correctly. Of course, PySide will only work if Qt is present.

In the past, FreeCAD used PyQt, another Qt binding for Python, but in 2013 (1dc122dc9a) the project migrated to PySide because it has a more permissible license.

For more information see:

PySideScreenSnapshot1.jpg PySideScreenSnapshot2.jpg

Examples created with PySide. Left: a simple dialog. Right: a more complex dialog with graphs.


PySide in FreeCAD with Qt5

FreeCAD was developed to be used with Python 2 and Qt4. As these two libraries became obsolete, FreeCAD transitioned to Python 3 and Qt5. In most cases this transition was done without needing to break backwards compatibility.

Normally, the PySide module provides support for Qt4, while PySide2 provides support for Qt5. However, in FreeCAD, there is no need to use PySide2 directly, as a special PySide module is included to handle Qt5.

This PySide module is located in the Ext/ directory of an installation of FreeCAD compiled for Qt5.

/usr/share/freecad/Ext/PySide

This module just imports the necessary classes from PySide2, but places them in the PySide namespace. This means that in most cases the same code can be used with both Qt4 and Qt5, as long as it imports the single PySide module.

PySide2.QtCore -> PySide.QtCore
PySide2.QtGui -> PySide.QtGui
PySide2.QtSvg -> PySide.QtSvg
PySide2.QtUiTools -> PySide.QtUiTools

The only unusual aspect is that the PySide2.QtWidgets classes are placed in the PySide.QtGui namespace.

PySide2.QtWidgets.QCheckBox -> PySide.QtGui.QCheckBox

top

Examples of PySide use

The examples of PySide are divided into 3 parts, differentiated by level of exposure to PySide, Python and the FreeCAD internals. The first page has an overview on PySide; the second and third pages are mostly code examples at different levels.

It is expected that these examples are useful to get started, and afterwards the user can consult other resources online, or the official documentation.

top

Documentation

There are some differences in handling of widgets in Qt4 (PySide) and Qt5 (PySide2). The programmer should be aware of these incompatibilities, and should consult the official documentation if something doesn't seem to work as expected on a given platform. Nevertheless, Qt4 is considered obsolete, so most development should target Qt5 and Python 3.

The PySide documentation refers to the Python-style classes; however, since Qt is originally a C++ library, the same information should be available in the corresponding C++ reference.

topIntroduction

Förutom standard objekttyper som annoteringar, nät och delobjekt, så erbjuder FreeCAD också den fantastiska möjligheten att bygga 100% python-skriptade objekt, som kallas för Python Funktioner. dessa objekt kommer att bete sig exakt som alla andra FreeCAD objekt, de kan sparas i ett dokument och öppnas av en annan FreeCAD installation, eftersom den python kod som definierar objektet även sparas i dokumentet.

One particularity must be understood, those objects are saved in FreeCAD FcStd files with python's json module. That module turns a python object as a string, allowing it to be added to the saved file. On load, the json module uses that string to recreate the original object, provided it has access to the source code that created the object. This means that if you save such a custom object and open it on a machine where the python code that generated the object is not present, the object won't be recreated. If you distribute such objects to others, you will need to distribute the python script that created it together.

Python Funktioner följer samma regler som alla FreeCAD funktioner: de är separerade i App och GUI delar. App delen, Dokumentobjektet, definierar vårt objekts geometri , medan dess gränssnittsdel, Visaobjektet, definierar hur objektet kommer att ritas på skärmen. VisaObjektet, är som alla andra FreeCAD funktioner, endast tillgängligt när du kör FreeCAD i dess eget gränssnitt. Det finns flera egenskaper och metoder tillgängliga för att bygga ditt objekt. Egenskaperna måste vara en av de fördefinierade egenskapstyperna som FreeCAD erbjuder, och kommer att visas i egenskapsfönstret, så de kan redigeras av användaren. på detta sätt så är Python Funktionsobjekt totalt parametrisk. Du kan definiera egenskaper för objektet och dess Visaobjekt separat.

Hint: In former versions we used Python's cPickle module. However, this module executes arbitrary code and thus causes a security problem. Thus, we moved to Python's json module.

Enkelt exempel

Följande exempel kan hittas i src/Mod/TemplatePyMod/FeaturePython.py filen, tillsammans med flera andra exempel:

'''Examples for a feature class and its view provider.'''

import FreeCAD, FreeCADGui
from pivy import coin

class Box:
  def __init__(self, obj):
    '''Add some custom properties to our box feature'''
    obj.addProperty("App::PropertyLength","Length","Box","Length of the box").Length=1.0
    obj.addProperty("App::PropertyLength","Width","Box","Width of the box").Width=1.0
    obj.addProperty("App::PropertyLength","Height","Box", "Height of the box").Height=1.0
    obj.Proxy = self
  
  def onChanged(self, fp, prop):
    '''Do something when a property has changed'''
    FreeCAD.Console.PrintMessage("Change property: " + str(prop) + "\n")
 
  def execute(self, fp):
    '''Do something when doing a recomputation, this method is mandatory'''
    FreeCAD.Console.PrintMessage("Recompute Python Box feature\n")

class ViewProviderBox:
  def __init__(self, obj):
    '''Set this object to the proxy object of the actual view provider'''
    obj.addProperty("App::PropertyColor","Color","Box","Color of the box").Color=(1.0,0.0,0.0)
    obj.Proxy = self
 
  def attach(self, obj):
    '''Setup the scene sub-graph of the view provider, this method is mandatory'''
    self.shaded = coin.SoGroup()
    self.wireframe = coin.SoGroup()
    self.scale = coin.SoScale()
    self.color = coin.SoBaseColor()
    
    data=coin.SoCube()
    self.shaded.addChild(self.scale)
    self.shaded.addChild(self.color)
    self.shaded.addChild(data)
    obj.addDisplayMode(self.shaded,"Shaded");
    style=coin.SoDrawStyle()
    style.style = coin.SoDrawStyle.LINES
    self.wireframe.addChild(style)
    self.wireframe.addChild(self.scale)
    self.wireframe.addChild(self.color)
    self.wireframe.addChild(data)
    obj.addDisplayMode(self.wireframe,"Wireframe");
    self.onChanged(obj,"Color")
 
  def updateData(self, fp, prop):
    '''If a property of the handled feature has changed we have the chance to handle this here'''
    # fp is the handled feature, prop is the name of the property that has changed
    l = fp.getPropertyByName("Length")
    w = fp.getPropertyByName("Width")
    h = fp.getPropertyByName("Height")
    self.scale.scaleFactor.setValue(float(l),float(w),float(h))
    pass
 
  def getDisplayModes(self,obj):
    '''Return a list of display modes.'''
    modes=[]
    modes.append("Shaded")
    modes.append("Wireframe")
    return modes
 
  def getDefaultDisplayMode(self):
    '''Return the name of the default display mode. It must be defined in getDisplayModes.'''
    return "Shaded"
 
  def setDisplayMode(self,mode):
    '''Map the display mode defined in attach with those defined in getDisplayModes.\
        Since they have the same names nothing needs to be done. This method is optional'''
    return mode
 
  def onChanged(self, vp, prop):
    '''Here we can do something when a single property got changed'''
    FreeCAD.Console.PrintMessage("Change property: " + str(prop) + "\n")
    if prop == "Color":
      c = vp.getPropertyByName("Color")
      self.color.rgb.setValue(c[0],c[1],c[2])
 
  def getIcon(self):
    '''Return the icon in XPM format which will appear in the tree view. This method is\
        optional and if not defined a default icon is shown.'''
    return """
      /* XPM */
      static const char * ViewProviderBox_xpm[] = {
      "16 16 6 1",
      "  c None",
      ". c #141010",
      "+ c #615BD2",
      "@ c #C39D55",
      "# c #000000",
      "$ c #57C355",
      "    ........",
      "  ......++..+..",
      "  .@@@@.++..++.",
      "  .@@@@.++..++.",
      "  .@@ .++++++.",
      " ..@@ .++..++.",
      "###@@@@ .++..++.",
      "##$.@@$#.++++++.",
      "#$#$.$$$........",
      "#$$#######   ",
      "#$$#$$$$$#   ",
      "#$$#$$$$$#   ",
      "#$$#$$$$$#   ",
      " #$#$$$$$#   ",
      " ##$$$$$#   ",
      "  #######   "};
      """
 
  def __getstate__(self):
    '''When saving the document this object gets stored using Python's json module.\
        Since we have some un-serializable parts here -- the Coin stuff -- we must define this method\
        to return a tuple of all serializable objects or None.'''
    return None
 
  def __setstate__(self,state):
    '''When restoring the serialized object from document we have the chance to set some internals here.\
        Since no data were serialized nothing needs to be done here.'''
    return None


def makeBox():
  FreeCAD.newDocument()
  a=FreeCAD.ActiveDocument.addObject("App::FeaturePython","Box")
  Box(a)
  ViewProviderBox(a.ViewObject)

makeBox()

Things to note

If your object relies on being recomputed as soon as it is created, you must do this manually in the __init__ function as it is not called automatically. This example does not require it because the onChanged method of the Box class has the same effect as the execute function, but the examples below rely on being recomputed before anything is displayed in the 3D view. In the examples, this is done manually with ActiveDocument.recompute() but in more complex scenarios you need to decide where to recompute either the whole document or the FeaturePython object.

This example produces a number of exception stack traces in the report view window. This is because the onChanged method of the Box class is called each time a property is added in __init__. When the first one is added, the Width and Height properties don't exist yet and so the attempt to access them fails.

An explanation of __getstate__ and __setstate__ is in the forum thread obj.Proxy.Type is a dict, not a string.

Available methods

See FeaturePython methods for the complete reference.

Tillgängliga egenskaper

Egenskaper är PythonFunktion objektens sanna byggstenar. Genom dem, så kan användaren interagera och ändra objektet. Efter att ett nytt PythonFunktion objekt har skapats i ditt dokument ( a=FreeCAD.ActiveDocument.addObject("App::FeaturePython","Box") ), så kan du få en lista på de tillgängliga egenskaperna genom att skriva:

obj.supportedProperties()

Du kommer att få en lista på tillgängliga egenskaper:

App::PropertyBool
App::PropertyBoolList
App::PropertyFloat
App::PropertyFloatList
App::PropertyFloatConstraint
App::PropertyQuantity
App::PropertyQuantityConstraint
App::PropertyAngle
App::PropertyDistance
App::PropertyLength
App::PropertySpeed
App::PropertyAcceleration
App::PropertyForce
App::PropertyPressure
App::PropertyInteger
App::PropertyIntegerConstraint
App::PropertyPercent
App::PropertyEnumeration
App::PropertyIntegerList
App::PropertyIntegerSet
App::PropertyMap
App::PropertyString
App::PropertyUUID
App::PropertyFont
App::PropertyStringList
App::PropertyLink
App::PropertyLinkSub
App::PropertyLinkList
App::PropertyLinkSubList
App::PropertyMatrix
App::PropertyVector
App::PropertyVectorList
App::PropertyPlacement
App::PropertyPlacementLink
App::PropertyPlacementList
App::PropertyColor
App::PropertyColorList
App::PropertyMaterial
App::PropertyPath
App::PropertyFile
App::PropertyFileIncluded
App::PropertyPythonObject
Part::PropertyPartShape
Part::PropertyGeometryList
Part::PropertyShapeHistory
Part::PropertyFilletEdges
Sketcher::PropertyConstraintList

När du adderar egenskaper till dina anpassade objekt, var uppmärksam på detta:

 • Använd inte tecknen "<" eller ">" i egenskapsbeskrivningen (det förstör xml delarna i .fcstd filen)
 • Egenskaper lagras i alfabetisk ordning i en .fcstd fil. Om du har en form i dina egenskaper, så kommer alla egenskaper vars namn kommer efter "Form" i alfabetisk ordning att laddas EFTER formen, vilket kan orsaka ett märkligt beteende.

A complete list of property attributes can be seen in the PropertyStandard C++ header file. For instance, if you want to allow the user to enter only a limited range of values (e.g. using PropertyIntegerConstraint), in Python you will assign a tuple containing not only the property value, but also the lower and upper limit as well as the stepsize, as below:

prop = (value, lower, upper, stepsize)

Property Type

By default the properties can be updated. It is possible to make the properties read-only, for instance in the case one wants to show the result of a method. It is also possible to hide the property. The property type can be set using

obj.setEditorMode("MyPropertyName", mode)

where mode is a short int that can be set to:

 0 -- default mode, read and write
 1 -- read-only
 2 -- hidden

The EditorModes are not set at FreeCAD file reload. This could to be done by the __setstate__ function. See http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=13460&start=10#p108072. By using the setEditorMode the properties are only read only in PropertyEditor. They could still be changed from python. To really make them read only the setting has to be passed directly inside the addProperty function. See http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=13460&start=20#p109709 for an example.

Using the direct setting in the addProperty function, you also have more possibilities. In particular, an interesting one is mark a property as an output property. This way FreeCAD won't mark the feature as touched when changing it (so no need to recompute).

Example of output property (see also https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=24928):

obj.addProperty("App::PropertyString","MyCustomProperty","","",8)

The property types that can be set at last parameter of the addProperty function are:

 0 -- Prop_None, No special property type
 1 -- Prop_ReadOnly, Property is read-only in the editor
 2 -- Prop_Transient, Property won't be saved to file
 4 -- Prop_Hidden, Property won't appear in the editor
 8 -- Prop_Output, Modified property doesn't touch its parent container
 16 -- Prop_NoRecompute, Modified property doesn't touch its container for recompute


You can find these different property types defined in the source code C++ header for PropertyContainer

Andra mer komplexa exempel

Detta exempel använder sig av Del Modulen för att skapa en oktahedron, sedan skapas dess coin representation med pivy.

Det första är själva Dokument objektet:

import FreeCAD, FreeCADGui, Part
import pivy
from pivy import coin

class Octahedron:
 def __init__(self, obj):
   "Add some custom properties to our box feature"
   obj.addProperty("App::PropertyLength","Length","Octahedron","Length of the octahedron").Length=1.0
   obj.addProperty("App::PropertyLength","Width","Octahedron","Width of the octahedron").Width=1.0
   obj.addProperty("App::PropertyLength","Height","Octahedron", "Height of the octahedron").Height=1.0
   obj.addProperty("Part::PropertyPartShape","Shape","Octahedron", "Shape of the octahedron")
   obj.Proxy = self

 def execute(self, fp):
   # Define six vetices for the shape
   v1 = FreeCAD.Vector(0,0,0)
   v2 = FreeCAD.Vector(fp.Length,0,0)
   v3 = FreeCAD.Vector(0,fp.Width,0)
   v4 = FreeCAD.Vector(fp.Length,fp.Width,0)
   v5 = FreeCAD.Vector(fp.Length/2,fp.Width/2,fp.Height/2)
   v6 = FreeCAD.Vector(fp.Length/2,fp.Width/2,-fp.Height/2)
   
   # Make the wires/faces
   f1 = self.make_face(v1,v2,v5)
   f2 = self.make_face(v2,v4,v5)
   f3 = self.make_face(v4,v3,v5)
   f4 = self.make_face(v3,v1,v5)
   f5 = self.make_face(v2,v1,v6)
   f6 = self.make_face(v4,v2,v6)
   f7 = self.make_face(v3,v4,v6)
   f8 = self.make_face(v1,v3,v6)
   shell=Part.makeShell([f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8])
   solid=Part.makeSolid(shell)
   fp.Shape = solid

 # helper mehod to create the faces
 def make_face(self,v1,v2,v3):
   wire = Part.makePolygon([v1,v2,v3,v1])
   face = Part.Face(wire)
   return face

Sedan så har vi visarobjektet, ansvarigt för att visa objektet i 3D scenen:

class ViewProviderOctahedron:
 def __init__(self, obj):
   "Set this object to the proxy object of the actual view provider"
   obj.addProperty("App::PropertyColor","Color","Octahedron","Color of the octahedron").Color=(1.0,0.0,0.0)
   obj.Proxy = self

 def attach(self, obj):
   "Setup the scene sub-graph of the view provider, this method is mandatory"
   self.shaded = coin.SoGroup()
   self.wireframe = coin.SoGroup()
   self.scale = coin.SoScale()
   self.color = coin.SoBaseColor()

   self.data=coin.SoCoordinate3()
   self.face=coin.SoIndexedLineSet()

   self.shaded.addChild(self.scale)
   self.shaded.addChild(self.color)
   self.shaded.addChild(self.data)
   self.shaded.addChild(self.face)
   obj.addDisplayMode(self.shaded,"Shaded");
   style=coin.SoDrawStyle()
   style.style = coin.SoDrawStyle.LINES
   self.wireframe.addChild(style)
   self.wireframe.addChild(self.scale)
   self.wireframe.addChild(self.color)
   self.wireframe.addChild(self.data)
   self.wireframe.addChild(self.face)
   obj.addDisplayMode(self.wireframe,"Wireframe");
   self.onChanged(obj,"Color")

 def updateData(self, fp, prop):
   "If a property of the handled feature has changed we have the chance to handle this here"
   # fp is the handled feature, prop is the name of the property that has changed
   if prop == "Shape":
    s = fp.getPropertyByName("Shape")
    self.data.point.setNum(6)
    cnt=0
    for i in s.Vertexes:
      self.data.point.set1Value(cnt,i.X,i.Y,i.Z)
      cnt=cnt+1
    
    self.face.coordIndex.set1Value(0,0)
    self.face.coordInd